Home

Industrioverenskomsten 2021 2021

Industrioverenskomsten Fellesforbunde

Industrioverenskomsten 2016-2018 - FELLESBILAG 8AAnsatte i

 1. st 2 timer, betales kr 82,50 i matpenger
 2. Industrioverenskomsten 2016-2018 DEL II Industrioverenskomsten. FELLESDELEN. Kap. V Arbeidstid, ferie og korte velferdspermisjoner § 5-1. Ordinær arbeidstid. Ved fastsettelse av arbeids- og hviletider skal det forhandles med arbeidstakernes tillitsvalgte. For øvrig vises det til fellesbilag 7
 3. INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2018 - 2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2018 t.o.m. 31. mars 2020. 3 DEL I Hovedavtalen LO - NH
 4. Industrioverenskomsten - tilknytning til bransje. Alle bedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten skal være knyttet til en av bransjene som inngår i del II B. Bransje og arbeidets art er avgjørende for hvilken bransje den enkelte virksomhet skal plasseres i
 5. allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO -delen for skips - og verftsindustrien 2016 -2018 . Dato: 19. oktober 2018 . Protokoll 1/2018 . Innledning Saken gjelder videreføring av delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen. Det vises til forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- o

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Industrioverenskomsten/VO-delen mellom LO og NHO 2016-2018 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf. allmenngjøringsloven § 7 nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: list. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.59. BrukerID

6 § 5 Lønnsbestemmelser 1. Lønnsregulativ Satser gjeldende fra 01.04.2018: Pr. måned Pr. time 37,5 t/uke 35,5 t/uke 33,6 t/uk Industrioverenskomsten 2016 - 2018 Denne overenskomsten er en sammenslåing av disse overenskomstene: - Verkstedsoverenskomsten - Teknologi- og dataoverenskomsten - Nexansoverenskomsten - Teko-overenskomsten. Last ned: Som PDF-fil (søkbar utgave Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn (388) 2016-2018 Vaskerier og Renserier (105) 2018-2020 Er du selvstendig næringsdrivende, student, lærling eller jobber i en bedrift uten klubb nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: forsiden. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 40.77.167.18. BrukerID Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom LO og NHO 2016-2018 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf. allmenngjøringsloven § 7

Industrioverenskomsten 2016-2018 - Kap

Energioverenskomsten Energi Norge Mellom NHO/Energi Norge og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet Tariffperioden 1. juni 2018 - 31. mai 2020. § 1 Overenskomstens omfang Denne overenskomsten omfatter virksomheter som produserer og leverer energi, som distribuerer og/eller omsetter energi, samt tilliggende virksomhet. Denne overenskomsten regulerer de ulike tariffmessige vilkår. Frontfaget har tradisjonelt vært Verksted- / Industrioverenskomsten mellom NHO/Norsk Industri og LO/Fellesforbundet. Bergindustrioverenskomsten (327) Avtaleansvarlig: Linn skifttillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen. Satser for garantert timefortjeneste VO (sept 2019) Protokoll 2018 Protokoll 2018 - Tek

Fellesforbundet arbeider for et bedre arbeidsliv og gode lønn- og arbeidsvilkår for våre 160 000 medlemmer. Over 5000 bedrifter har tariffavtaler med oss Industrioverenskomsten 2016-2018 - Lovdata. Tariff renhold 2016 homo | vollstad | fredfjeldstad31. NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Overenskomst dok25 2014 2016 by Akademikerne - issuu. NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Operatørbedrifter (Lederne), 2018-2020 - 13 Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien . Forskriften er fastsatt på grunnlag av Industrioverenskomsten (VO-delen) 2016-2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side VO-delen i Industrioverenskomsten, 2016-2018). Bilaget tilpasses månedslønnede funksjonærer lokalt. § 3 Godtgjørelse for overtidsarbeid I. Som overtidsarbeid regnes arbeid som forlanges utført utenfor den enkelte tekniske funksjonærs fastlagte ordinære arbeidstid. II. For overtidsarbeid betales pr. time en timelønn + et overtidstilleg

Industrioverenskomsten 2016-2018 ble avløst av ny avtale den 27. april 2018. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7 Nye Arbeidskollega AS, Nedre Eikervei 37A, 3045 Drammen. Tel: 90 75 17 42. Nye prosjekterforespørsle

Industrioverenskomsten 2018-2020 - Lovdat

 1. Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Industrioverenskomsten/VO-delen mellom LO og NHO 2016-2018 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf
 2. Industrioverenskomsten. Fellesforbundet og Norsk Industri vil sette i gang et felles arbeid for å konkretisere kompetansebehov og utvikle forslag til hvordan vi best kan løse disse spørsmålene. Feil ifm. redigeringen av overenskomsten 2016-2018 rettes opp slik
 3. Industrioverenskomsten YS/NHO/Parat. Industrioverenskomsten 2018 - 2020 . Lønnstabeller sokkel brønnservice. Lønnstabell Brønnservice. Landavtale / Oljeoverenskomsten. Oljeoverenskomsten sign 2018-2020. Protokoller. Protokoll sokkelforhandlinger SAFE - Norsk olje og gass 2020

Industrioverenskomsten 2016-2018 Fellesforbundet - Norsk Industri Fellesdelen i Industrioverenskomsten har et eget kapittel III om kompetan-se. Temaene her er kompetanseutvikling, realkompetanse, rekrutering, nye fagområder, dyktighetsprøve, utplasserte elever, lønnsbestemmelser for lær Industrioverenskomsten 2016-2018 - Lovdata. NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Industrioverenskomsten 2014-2016 - DEL Spørsmål og svar om tariff 2017. Tariff 2016: Hva er nytt for statsansatte Timelønn Butikkmedarbeider 2016. Lav lønn og tungt arbeid - SSB

Tariffnemndas vedtak 23

 1. Download Industrioverenskomsten 2016-2018 Download Document. Karoline Gundersen; 3 år siden 4 DEL I Hovedavtalen LO - NHO (utgitt i særtrykk av LO og NHO) DEL II Industrioverenskomsten Innholdsfortegnelsen Side FELLESDELEN 13 Kap. I Virkeområde Virkeområde Kap
 2. Overenskomst for Fiskeindustrien 2014 - 2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon Fiskeri- og Havbruksnæringen
 3. INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2016-2018 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. Detaljer . Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr:.
 4. Industrioverenskomsten. § 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE § 2.1. Prøvetid Før fast ansettelse, kan bedriften ved skriftlig avtale, kreve at den ansatte har gjennomgått en prøvetid på 6 måneder. Den ansatte skal i sin prøvetid holdes orientert om sin utvikling

NHO Tariffavtale

Protokollen kan også lastes ned her (PDF). Innledning. Saken gjelder videreføring av allmenngjøring av Landoverenskomsten for elektrofagene. Det vises til forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene 3. februar 2015 nr. 394.Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæring av 8. juni 2016 om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene Jf. eksempelvis Industrioverenskomsten 2016-2018 mellom på den ene side Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri, og på den annen side Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet, Fellesdelen kap. V, § 5.9 (5.9.1-5.9.14). 8: Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) avsnitt 14.4, s. 189. 9 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2016-2018 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. Detalje fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for renholdsbedrifter 2016-2018 mellom NHO og NHO Service (nå NHO Service og Handel) LOs begjæring om fortsatt allmenngjøring av industrioverenskomsten/VO-delen ble sendt på høring den 29. juni med svarfrist 20. september 2018. Det ble mottatt følgende høringssva

Vekter- overenskomsten 2018-2020 - NH

Industrioverenskomsten 2016-2018 - DEL Feriedager: Hvor mange helligdager i 2016? Krossen Skole - Ferier og fridager. Skoleruta 2016 - 2017 Elever - Mindre grupper - ppt laste ned. Skoleferien er kortere - adressa.no. I år får du flere fridager enn i 2016 | iGjerstad Feil ifm. redigeringen av overenskomsten 2016-2018 rettes opp slik: Norsk Industri og Parat vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. og som omfattes av Industrioverenskomsten/VO-delen, skal legges til grunn ve

Fellesforbundet, Avdeling 2 Fredriksta

Skiftkalender, Shift Calendar, Skiftplan, Skiftplanlegger, Calendario de escala. Dekker de fleste. Skiftordninger er vanlige innen industrier hvor start og stopp av arbeidsprosessene e i Industrioverenskomsten 2016-2018. § 30 VARIGHET Endres til: l.desember 2016 og gjelder til 30. november 2018. Til Protokollen: Vedrørende tjenestepensjon vises det til vedlegg 5 og 6 i Riksmeklerens møtebok i sak 2016-001 mellom Norsk Industri og Fellesforbundet Industrioverenskomsten 2016-2018 - VO-DELEN - Lovdata. Oljefondet satser i israelsk storbank. satser | rgregnskap2018. Petroleumsskatt på 53,5 milliarder kroner for 2016 Billig ferie: Verdens billigste land. Slik blir reisesatsene for 2017. Feil rapportering av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser - brev i. Norsk Industris tariffavtaler; Fellesforbundet / Norsk Industri Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri. Del denne siden: Facebook Saken har sitt grunnlag i begjæring fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) datert 5 . mai 2017 og gjelder allmenngjøring av Riksavtalen 2016-2018 mellom NHO og NHO Industrioverenskomsten § 5.9.7 har regler om korte velferdspermisjoner. Arbeidsretten kom til at bestemmelsen ikke kunne forstås slik at den ga rett til å benytte kort velferdspermisjon ved barns sykdom i de tilfeller der det forelå rett til omsorgspermisjon med omsorgspenger etter reglene

23.09.2016: Fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 2016-2018. 23.09.2016: Fortsatt delvis allmenngjøring av industrioverenskomsten/VO-delen for skips og Verftsindustrien 2016-2018. 23.09.2016: Fortsatt delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagen Tarifflønn tømrerlærling 2020. Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner og innredninger, i tillegg til å rehabilitere eldre konstruksjoner. Vanlige arbeidsoppgaver for en tømrer Mange tror at Norge har en. Jobber på et anlegg på land I arbeidskontrakten står det TARIFFAVTALE Bedriften følger Industrioverenskomsten som regulerer ansettelsesforholdet. LØNN Grunnlønn kr 163,87 pr/time Prosjektillegg kr 18,- pr/time Vi jobber 12t hver dag og alt over 10,5t skal føres som overtid. Når jeg regner ut over.. Avtalepartene skal ha hver sin original av. INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2016 - 2018 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norg Lønn/tariff, veiledninger, skjemaer Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på 1000 kroner i året. For LO- og YS-medlemmer som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på 2 900 kroner

Lønns- og arbeidsvilkår - Industri Energ

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig.. Dette er lønnsoppgjøret 2018 (Oslo 05.03.18) I 2018 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene. Årets lønnsoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør Avtalen hadde utløp 31. mars 1911.Verkstedsoverenskomsten ble siden fornyet flere ganger frem til 2012 da den gikk inn som en del av Industrioverenskomsten 3.2.1 Tariffområdet for Vekteroverenskomsten forslag i sak 2012-036 kreves likelydende bestemmelser for punktene: 2. endringer i overenskomsten Her er overenskomstene som er fremforhandlet mellom HK og NHO Industrioverenskomsten til Fellesforbundet.) Her kan du lese mer om hva vi har oppnådd i det samordnede oppgjøret og i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene. Vi ber deg sette deg grundig inn i resultatet. Mer detaljert informasjon finner du på www.lo.no og på forbundets hjemmeside. D Arbeid på helligdager. På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm

Video: Industrioverenskomsten LO - Verksted - NHO Tariffavtale

hovedtariffavtale for 2016-2018. Resultatet av forhandlingene er at det for 2016 ikke vil bli gitt generelt tillegg til de ansatte innenfor ASVL - området, men at all lønn skal fordeles gjennom lokale forhandlinger. I ASVL-området har vi tradisjon for å følge resultatet av oppgjøret for Industrioverenskomsten i NHO Anmeldelse av Norske Helligdager 2016 Album. Sndag 20. Mars: palmesndag 24. Torsdag. bilde. Bilde Så Lenge Er Det Til Det Er En Offentlig Fridag I 2017 - Aktuel Allmenngjøring betyr at deler av en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle som omfattes av denne avtalen. Lønn og arbeidsvilkår i avtalen blir dermed «ufravikelige minstevilkår». Det er tatt til orde for å innføre lovfestet minstelønn som et alternativ til allmenngjøring

Energioverenskomsten El og I

tariffperioden 2016-2018 har partene jobbet blant annet via det nedsatte seriøsitetsutvalget, som er i ferd med å ferdigstille en statusrapport. Partene vil, identisk med industrioverenskomsten. Utover de endringer som fremkommer over, videreføres bestemmelsene i overenskomsten uendre I arbeidskontrakten står det: 7 TARIFFAVTALE Bedriften følger Industrioverenskomsten som regulerer ansettelsesforholdet. I Industrioverenskomsten fant jeg følgende i noe som kalles VO-delen § 8.2 Betalingsgrunnlag for reisetid og tillegg for arbeid utenfor bedrift Betalingsgrunnlaget for reisetid og tillegg for arbeid utenfor bedrift er den enkelte arbeidstakers individuelle timelønn Det ble ikke gitt generelle tillegg innenfor Industrioverenskomsten i 2016, unntatt i Tekodelen, hvor det ble gitt et tillegg for alle på kr 2 pr. time. Arbeidere i Tekodelen utgjør 3,8 prosent.

Forsiden Fellesforbunde

Disse medlemmer understreker at hovedtariffavtalene for 2016-2018 i all hovedsak er likelydende, men med en ulik andel av lønnsmidlene til lokal fordeling. Disse medlemmer viser til Prop. 1 S (2015-2016) der det fremgår at staten ønsker større grad av lokal handlefrihet i lønnsdannelsen i de statlige virksomhetene og en videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet Kunne vi hatt en prat av mer privat karakter så skulle jeg gjerne gjort det. Uten å huske 100% sikkert så vil jeg med rimelig stor sikkerhet si at jeg i hvert fall vet om to bedrifter som har hatt noe slik som 20%-25% tillegg på deler av eller hele ettermiddagsskift, og 45%-50% på nattskift

industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien av 23. september 2016 nr 1242 Forskriften har følgende krav til lønns- og arbeidsvilkår: (Gjeldene fra 1. juni 2017 Ufaglærte uten bransjeerfaring: kr. 177,80 pr. time Ufaglærte med ett års bransjeerfaring: kr 185,50 pr. time Faglærte: kr 197,90 pr. tim Partene er enige om at endringene Industrioverenskomsten inntatt i Riksmeklerens møtebok under pkt. 7 vedr endring i overenskomstens pkt. 1.3.2 første ledd skal ha samme meningsinnhold som bestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 14-12a, jf lov av 2012-06-22 nr. 33 Written by Kristine Nergaard October, 2017 Mutual Learning Programme DG Employment, Social Affairs and Inclusion Peer Country Comments Paper - Norwa Førstegangstjeneste varighet. Fallskjermjegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando og består av soldater som er inne til førstegangstjeneste Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir

Lønnssatser 2016

Industrioverenskomsten 2016-2018 - Lovdata Driver fysioterapi-dugnad for Alta kommune - Altaposten.no Nå må uføre betale egenandel på fysioterapi - Fagbladet.n NR Tariffavtale-2016-2018.pdf : 02.03.2017 09:00 : 868.2 kb OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Avtalefestet pensjon.... 01.07.2010 15:47 : 80.5 kb OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Avtale om opplysnings... 01.07.2010 15:47 : 25 kb OLF Bilag til Overenskomsten 2002 Avtale om sluttvederl... 01.07.2010 15:47 : 57 k Page 72 Funksjonæravtalen 2016 - 2018 Komplett. Bilag 14 Særskilte vilkår for Callsentre 1. Omfang Dette bilaget gjelder for callsenter som i all hovedsak utfører oppdrag på vegne av bedrifter som ikke tilhører samme foretak eller konsern (som definert i Hovedavtalen), som callsenteret INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m Forhandlingsstadene for tariffperioden 2016- 2018 blir drøfta og fastsett med verknad frå 1. mai 2016. Forhandlingsstadene er dei same både i ved-legget til avtala med Akademikerne og i vedlegget til forslaget frå Riksmeklaren. 2 Innst. 417 S - 2015-2016

- Fullt gjennomslag i St.prop1. Elavgiften for industrielle datasenter settes ned til 0.48 øre. Norge kan bli en stormakt på datasenter, sier den avtroppende sjefen i IKT-Norge

Dokumentet i pdf-forma Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2016-2018 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2016 2018 Overenskomst mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Tariffnotat ASVL 1/2016 24. juni Enighet i ASVL-oppgjøret Delta og ASVL kom 22. juni til enighet om ny overenskomst og hovedtariffavtale for 2016-2018. Resultatet av forhandlingene er at det for 2016 ikke vil bli gitt generelt tillegg til de ansatte innenfor ASVLområdet, men at all lønn skal fordeles gjennom lokale forhandlinger Lønnstabell helsesekretær 2020. Helsesekretærforbundet er en yrkesorganisasjon for autoriserte helsesekretærer og andre medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus, i primær- og bedriftshelsetjenesten eller i andre helse- og sosialtjenester Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio. Medarbejderne får lov at være kreative, når de pynter Tivoli op til jul og Halloween. Det fortalte Thomas Nicolai Nyboe Stein i Fagbladet i december 2017, der har pyntet haven op siden 2005. Når haven åbner for publikum, arbejder han blandt andet som kontrollør, fortalte han. Samtidig blev hele 3F

reiseregulativ utland 2017 | reiseregulativ utland 2017. Keyword Research: People who searched reiseregulativ utland 2017 also searche

 • Ariete softismaskin.
 • Kapetan luka split hvar.
 • Lag spill selv.
 • Skjeggagam til salgs 2017.
 • Samisk bursdagssang tekst.
 • Kaptein sabeltann og den forheksede øya film.
 • Karnevalszüge kreis heinsberg 2018.
 • Klortrifluorid.
 • Volbeat still counting.
 • Henrive kryssord.
 • Danksagung 30. geburtstag.
 • How to fly f 35.
 • Mönchsberg zu fuß.
 • Musebørste mekk.
 • Prebiotika tillskott.
 • Bakklandet menighet omsorgssenter.
 • Kråkeslottet senja festival.
 • Fully mtb test.
 • Marginalinntekt monopol.
 • Jobba i usa flashback.
 • Sandblåser utstyr.
 • Hvorfor koker melk over.
 • Gelbe helm party trier 2017.
 • Hva betyr setting engelsk.
 • Faktura larsen.
 • Jbl xtreme prisjakt.
 • Lommedalen skiløyper.
 • Hyttedusj 70x70.
 • Older tre.
 • Gramfarging.
 • Nave kryssord.
 • Utbetaling av fond.
 • Haugenstua bruktbutikk.
 • Skipskatt størrelse.
 • Muskelbristning bröstet.
 • Speeddating zürich eth.
 • Media markt las arenas.
 • Wandkalender mit großen zahlen.
 • Rotteburger.
 • Karamell fudge kake.
 • Manuela escobar instagram.