Home

Borgerkrig og storhetstid

Borgerkrigstiden - Wikipedi

borgerkrig - Store norske leksiko

Høymiddelalderen - en storhetstid for hvem? For den vanlige europeiske bonden, både i nord og i vest, var middelalderen en krevende tid. Både lensherrene, kongene og kirken bestemte over folks åndelige og materielle kår. Skattepresset fra kongen økte stadig. Folketallet i Europa vokste, og kampen for livsgrunnlaget hardnet til Høymiddelalderen er i norsk historie perioden fra 1130 til rundt 1350. 1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103-1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere historieskrivning har opprettholdt tidsskillet ved 1130 og kalt den følgende hundreårsperioden for. Illustrasjon av Gerhard Munte fra Snorre Sturlaśon - Heimskringla, J.M. Stenersen & Co, 1899. Ingen opphavsrett grunnet alder Hvorfor storhetstid? Hvorfor gikk Norge fra å være hjemsøkt av uroligheter til å bli Europas største rike i løpet av noen få tiår? Noe av grunnen skyldes tilfeldigheter. Skule fant seg til slutt ikke i å være underordnet kongen og gjorde opprør i 1239. Noen måneder senere ble han hugget ned, og etter det var det slutt på opprør i.

Og enda han var konge i lang tid, er det lite vi vet om ham. Sannsynligvis var han som Olav Kyrre en av de kongene som ikke gikk til krig og heller styrket statsapparatet. Det var ikke slik skaldene sang om. Øystein og Sigurd styrte landet ved blant annet å være i hver sin del av landet helt til Øystein døde a sykdom Borgerkrig er omfattende og vedvarende væpnet konflikt mellom to eller flere grupper innenfor et land, eller mellom myndighetene i landet og en opprørsgruppe. Formålet med en borgerkrig er å vinne den politiske makten i landet eller løsrive en del av landets territorium for å danne en selvstendig stat Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet En borgerkrig er en krig som utkjempes internt i en nasjon mellom ulike grupper, religiøse grupper eller krefter. Definisjonen av en borgerkrig kan bli glatte, en felles definisjon av aa borgerkrig inneholder flere kriterier, blant annet når begge sider i konflikten har fått kontroll over territorium, laget sine egne regjeringer imidlertid marginal, og har noen form for organisert militære. Hvordan og hvorfor har Sør-Sudan gått fra å feire sin uavhengighet til borgerkrig og sult på tre år? Hvor hender det? 8. mai 2017. norsk. Konflikt og fred. International Crisis Group: Crisis watch. Crisis Group står blant annet bak en måndlig oppdatering på krisesituasjoner i verden

Historie/oppgaver/Norge 1/borgerkrig og storhetstid

 1. De sosiale kostnadene av en borgerkrig overstiger ofte kostnadene av mellomstatlige kriger, og fører til at befolkningen av det samme landet forringer sine felles, og ofte, svært knappe ressurser. Eksempler: Sierra Leone. Den 14. mai 2002 gikk Sierra Leone til valg for første gang siden 1996
 2. Birkebeinerne Sverre Sigurdsson fra Færøyene Krever tronen Uekte sønn av Sigurd Munn Den fattige befolkningen Kom senere til makten, 1177 Erling og Magnus ble drept Sverres sønn, Håkon Håkonsson Kirken ville styrke sin makt Baglerne Kirken ønsket sin selvstendighet Erkebiskope
 3. Høy- og senmiddelalderen betegner perioden i Norges historie mellom ca. 1130 og til reformasjonen kom til landet i 1537. Norge fikk på denne tiden både en enhetlig statsmakt og en selvstendig kirkeorganisasjon, og perioden er preget av økonomisk fremgang og vekst
 4. Eksplosjonen i Beirut: − Verre enn borgerkrigen. Beirut har opplevd stadig nye sykluser med død og destruksjon. Den enorme eksplosjonen i havnen har på nytt brakt Libanon til kanten av stupet
 5. Borgerkrig og storhetstid. Det ble for eksempel langt billigere å leie inn menn i onner og arbeidsintensive perioder enn det ble å stå for kost og losji for en. SFF: Borgerkrig - vår tids landeplage - forskning . VIETNAMKRIGEN Vietnamkrigen som startet i 1955 er nok et eksempel på en slik stedfortrederkrig
 6. I sin storhetstid på 1500- og 1600-tallet besto Osmania av Balkan, Lilleasia, store deler av den arabiske verden og Egypt. Etter oppløsningen av Det osmanske riket i 1922 ble Syria til et mandat under Folkeforbundet, som på den tiden ble styrt av franskmennene

Borgerkrigene i Norge - Norgeshistori

Dette var en fredelig tid og Norges første storhetstid. Storhetstid uten middelaldermynter. Håkon Håkonsson regjerte fra 1207 til 1263, og de siste 23 årene uten rivaler. Under ham ble en blodig borgerkrig avsluttet. Sentraladministrasjonen fikk kontroll og Norge ble konsolidert Men var dette borgerkrig? Jeg har tidligere i denne spalten skrevet om årsakene til borgerkrigene. Her vil jeg diskutere selve termen - og fenomenet - «borgerkrig». Bare en del av bildet. Ordet «borgerkrig» er ikke nøytralt. Det signaliserer krig innad i et rike, der innbyggerne er involvert, og kampen står om hvem som skal lede riket Norge mellom 1130-1319. Blog. Aug. 14, 2020. Relationship building in the online classroom: Stories from 6 educator

Sigurd døde i 1130, og med det var borgerkrigene i gang. De gikk i hovedsak ut på å finne den neste kongen i landet - men ikke tenk at dette var en sammenhengende krig - den besto heller av en lengre samling småkriger adskilt av små fredsperioder, og det var mindre flokker som sloss, sett bort ifra mot slutten av 1100-tallet, da mobiliseringen var stor og mange tusener av menn var. Fire perioder i norsk historie. Fra slutten av vikingetida til unionstida. Notater fra vg2 som jeg hadde med på en prøve. by Rnekiam in Types > School Work > Study Guides, Notes, & Quizzes, borgerkrigene, y storhetstid

Borgerkrig - Wikipedi

Fra lokale feider til borgerkrig. Hans Jacob Orning Befolkningsvekst, Etter 1240 gikk Norge inn i sin storhetstid som Europas største kongerike med en konge av Guds nåde, Kirke og konge stod som Guds øverste representer som skulle lede samfunnet Assimilering eller borgerkrig likestilte samfunn basert på individuelle rettigheter og politisk demokrati, - Endelig er det slik at muslimer skuer tilbake til islams storhetstid, da de regjerte et imperium fra India til Atlanterhavet. At imperiet gikk under, skyldes islams fiender, hevder de,. Hovedårsaken til at det ble borgerkrig på 1100-tallet handlet først og fremst om hvem som skulle være konge i Norge. (Borgerkrigene var ikke en sammenhengende krig gjennom hundre år. Krig og fred avløste hverandre, og ofte kunne det være mindre flokker som sloss

Hva var Romerriket? Sammendrag om Romerriket. Ca. 400 f. Kr.: Atens storhetstid går mot slutten.En ny stat overtar makten i Middelhavsområdet = Roma. Roma oppstod ved at bønder som bodde ved et vadested over elva Tiber, slo seg sammen rundt en felles handelsplass som de kalte Forum.. Ca. 600 f.Kr.: Roma blir sentrum for handelen mellom folk ved kysten og innlandet Regjeringen trenger parterapi, og Storbritannia frykter matmangel, køer og kaos med brexit. Med Hans Petter Sjøli, Tone Sofie Aglen, Astrid Meland og Yngve Kvistad. Produsent Magne Antonsen. - Lytt til Borgerlig borgerkrig og det nærmer seg brexit fra Giæver og gjengen - VG direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig Galicia, nordvest i Spania. Ned mellom klippene, vandrende ned til stranden, kommer et følge på syv sortkledte menn. Den åttende, en kvinne, er barbeint; kjolen, sort som det skulderlange håret, stryker ømt over sanden, og snart kvinnens hånd - over en klippe med ansiktets form. av Øyvind Lerø publisert i «PILEGRIMEN» 1-2014 Toner fra en fioli Keiserriket opplevde en ny storhetstid mellom slutten av 800-tallet og begynnelsen av 1000-tallet da mye av de tapte områdene ble gjenvunnet. Senere skulle kriger og invasjoner med blant andre korsfarerne og osmanene føre til rikets fall. Da Konstantinopel ble inntatt av sultan Mehmet II i 1453,. Beirut har opplevd stadig nye sykluser med død og destruksjon. Den enorme eksplosjonen i havnen har på nytt brakt Libanon til kanten av stupet. Tre libanesiske eksperter tegner et bekmørkt bilde

Føydalsamfunn og investiturstrid

Bolsjevikenes reformen bestod av kommunisme og planøkonomi. Stemmerett til kvinner og menn over 18 år, lik lønn for likt arbeid, selvbestemt abort, bare borgerlig vielse, likestilling i ekteskap, lett å få skilsmisse. Grunnen til at det ble borgerkrig i 1918 siden Lenin hadde tapt valget og fikk kun 25% stemmerett Og med tiden ble disse helgenene så populære at de kristne begynte å tilbe helgenenes jordiske levninger: «De kristne har samlet knokler fra henrettede forbrytere og gjort dem til guder!» skrev den greske historikeren Eunapios forarget om de kristne egypterne på begynnelsen av 400-tallet Fredsprosessen begynte med snøballkrig og allsang i Nordmarka skrev NRK da Colombias president Juan Manuel Santos mottok Nobels fredspris i Norge i 2016. Prosessen det siktes til er Norges rolle som fredsmegler i Colombia, etter fem tiår med borgerkrig Han hadde støtte i hæren og folket etter at han erobret Gallia, men han ble myrdet etter en sammensvergelse i senatet. Mordet førte til kaos, mens jeg tror det var et av Cæsars familiemedlem som tok over makten, Augustus tror jeg det var.Da han overtok, fikk romerriket sin storhetstid

Anbefalt litteratur. Claus Krag, Vikingtid og rikssamling: 800‒1130, bind 2 av Knut Helle (red.), Aschehougs norgeshistorie, Oslo 1995 Timothy Bolton, The Empire of Cnut the Great: Conquest and the Consolidation of Power in Northern Europe in the Early Eleventh Century, Leiden 2009 Narve Bjørgo, «Makt og avmakt», i Selvstendighet og Union: middelalderen til 1905, bind 1 av Olav Riste (red. Norges storhetstid - middelalderen Christiane Skahjem. Loading... Unsubscribe from Christiane Skahjem? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 1.31K. Loading. Vi får med oss fønikernes grunnleggelse av de første spanske byene, halvøyas innlemmelse i det romerske riket, muslimenes erobring med 700 års etterfølgende tilstedeværelse og dominans før fullføringen av gjenerobringen ved det katolske kongeparet Ferdinand og Isabel, Spanias storhetstid som kolonimakt, nedgangstid og borgerkrig

VINJE/STAVANGER (VG) Tenk hvilke eventyrlige nyvinninger. Tenk hvilke forferdelige grusomheter og lidelser. Det tyvende århundre drar sine siste sukk. Det ble det beste og det verste i. Spanias storhetstid Spanias historie - Wikipedi . Spanias historie er i særlig grad kjent for tre forhold: At Spania fra 711 til 1492 var en del av den muslimske verden; at landet som sjøfartsnasjon i de følgende århundrene var en europeisk stormakt og verdensomfattende imperiebygger; og at landet inntil 1975 var en fascistisk diktaturstat under general Franco som følge av den spanske. Uke 23-25 tirsdag og torsdag, max en gruppe av gangen a 30 elever. Varighet 45 minutter. Innhold: Middelalderen i Norge er den katolske perioden i norsk historie, og regnes fra 1000-tallet og strekker seg cirka 500 år fram til reformasjonen 1536/7. Middelalderen ble preget av både kristendom, borgerkrig, storhetstid og sykdom

Borgerkrig og storhetstid - kragerovgs

Romerriket blir delt i to, øst og vest, med en keiser i hver. Etter at Diokletian og hans medkeiser går av begynner systemet å falle sammen og det resulterer i ny borgerkrig. I år 324 samler Konstantin den store hele riket under seg og flytter hovedstaden fra Roma til byen Bysants. Han døper den nye Roma Sankere og jegere vandrer ut av Afrika, via den arabiske halvøya, og inn i Midtøsten. Gresk storhetstid. Perserkrigene. Den peloponnesiske krig mellom Sparta og Athen. Borgerkrig, invasjoner og økonomisk krise bringer riket på kanten av sammenbrudd Ingenting til ham og ingenting til deg - det er sann likhet, sa Røde Khmer-lederen Khieu Samphan. I april 1976 hyllet arbeidsutvalget i AKP Pol Pots verdenshistoriske seier. Som Stalin, Mao og Hitler, hevdet Pol Pot at hans tiltak var nødvendige for å oppnå et større gode. Fiender av revolusjonen måtte lukes ut med hard hånd Da fikk Olav Innført kristenretten, og kristendommen var med det lovpålagt i landet. Høvdinger som ikke vendte over til kristendommen vendte seg med det samme mot kongen, derfor var det mer strategisk å ta i mot den nye religionen og danne en viktig allianse med kongen. Olav dør 6 år senere i slaget på Stiklestad

Delstaten ble rammet av store protester og opptøyer etter at politiet i Kenosha skjøt en svart 29-åring sju ganger i ryggen foran øynene på de tre barna hans. Noen dager senere skjøt og drepte en 17 år gammel svoren Trump-tilhenge r to demonstranter og såret en tredje, noe som ble hyllet av flere konservative kommentatorer i USA STUDIO SOKRATES: Borgerkrigen er det mest omtalte og omskrevne fenomen i amerikansk historie. På flere måter ble grusomhetene som skulle finne sted i Europa i første og andre verdenskrig foregrepet i det store amerikanske oppgjøret 1861-65 De tamilske tigrene (LTTE) beskyldes for å bruke sivile som skjold i det som kan være det siste slaget mot regjeringshæren. Her er bakgrunnen for konflikten som har kostet 70.000 menneskeliv

borgerkrig - Folk og Forsva

Historie Vg2 og Vg3 - Høymiddelalderen i Norge - NDL

 1. Og støtten for feiringen var i første rekke å finne blant Spanias konservative krefter, de konge- og kirketro som ville understreke monarkiets rolle i landerobring og påfølgende storhetstid. Ferdinand og Isabella, som så seg selv som den katolske tros forsvarere, spilte som kjent en betydelig rolle for at Columbus' ekspedisjon kunne legge i vei
 2. Kjøp Himmelfolket fra Norske serier Fortellingen om det forunderlige mennesket Hans Paludan Smith Schreuder fra Sogndal i Norge er historien om et sjeldent utrustet menneske, om et frelseprosjek og om et eventyrlig liv i Sør-Afrika, gjennom førti år av Zululands storhetstid og fall
 3. Hasj, marihuana og andre cannabisbaserte produkter er fortsatt den narkotikaen politiet tar desidert mest av, og det inngår i 56 prosent av alle narkotikasaker. Kokain og MDMA inngår i henholdsvis 5 og 4 prosent av dem. Mens cannabisbeslagene holder seg relativt stabilt høyt, har det ikke blitt tatt så store mengder MDMA som i fjor
 4. Ja, og russisk etterretning og/eller Putin har interesse av at Trump vinner valget. Putin har et ønske om å gjenopprette Sovjetunionen. Det er ingen tvil om at det var USA som klarte å knekke Sovjet. Nå vil Putin ha revansje. Og han fant en som kan klare det, Trump. En periode til nå, så er det borgerkrig og fullt anarki
 5. Kong Johan ser ingen annen utvei. Han vil unngå borgerkrig og inngår forhandlinger. I juni 1215 møter han baronene i Runnymede i England. De kommer til enighet, og fredsavtalen Magna Carta blir undertegnet. Rettigheter og plikter. Innholdet i Magna Carta blir kopiert og distribuert av biskopene og biskopsetene til de ulike fylkesdomstolene

Norge i høymiddelalderen - Store norske leksiko

 1. Kjøp Himmelfolket fra Bokklubber Fortellingen om det forunderlige mennesket Hans Paludan Smith Schreuder fra Sogndal i Norge er historien om et sjeldent utrustet menneske, om et frelseprosjek og om et eventyrlig liv i Sør-Afrika, gjennom førti år av Zululands storhetstid og fall
 2. Peruanske og norske eksperter fastslo at de fleste av de elleve gjenstandene er fra Inka-rikets storhetstid mellom 1400 og 1532, men også fra forhistorisk peruansk tid. Den eldste er datert til 1700 før Kristus. - Arkeologiske gjenstander er en del av kulturen, identiteten og historien til et land. De er uerstattelige
 3. nelig imøtekommende befolkning som i bevisstheten din setter et langvarig avtrykk
 4. Hus nektet, og ble brent på bålet som kjetter 6. juli 1415. Men brenningen av Hus bidro på ingen måte til å fjerne de ideene han stod for. Hus ble betraktet både som religiøs og nasjonal martyr, og hans lære fikk en betydning han ikke kunne drømme om å gi den hadde han fått leve
 5. Først og fremst var det kunst fra Khmer-rikets storhetstid, fra cirka år 800 og frem til 1400-tallet. som ble solgt. Også andre tok seg til rette, på det lovløse 1980-tallet var Kambodsja et.
 6. Aten og Hellas har en veldig spennende historie. Ved Akropolis har man funnet den første steinalderbosetningen. Denne er fra rundt 6000 f.Kr. Det var i Hellas de olympiske leker ble født, og de første lekene ble holdt i 776 f.Kr. Kleisthenes gjennomførte i 507 f.Kr. en forfatningsreform og la den til grunn for den klassiske tidens demokrati

og tok ulike valg, og diskutere hvilke konsekvenser det fikk for dem. KRIG OG STAT KRIG OG FRED KRIG UTEN HISTORISKE LINJER. Definisjon borgerkrig •1240-1319: «storhetstid. Storhetstid ( ca 1200 - 1349 ) - Det tok 30 år før paven kronet Håkon Håkonsson, blidgjort av en stor pengesum - Det blir kalt storhetstid blant annet fordi Norge strakk seg over store geografiske områder - Handelen var veldig god i storhetstiden, og Norge handlet med mange lan

Marcus Antonius var en romersk general som havnet i borgerkrig mot Oktavian etter Cæsars død En etnisk gruppe som kom østfra til Hellas på 1600-tallet f.Kr og spredde seg til kystene av Lilleasia Den ledende statsmannen og generalen i Athens storhetstid på 400-tallet f.Kr Det var borgerkrig i Norge. De var hardføre menn, med et mål, og under sin fører Sverre Sigurdsson tilkjempet de seg makten over store deler av landet. Kong Sverre døde i 1202 og ble etterfulgt av sønnen Håkon Sverresson. og under ham hadde landet sin storhetstid i middelalderen

Og vi skal tenke over det faktum at det kanskje kan bli borgerkrig - - i vår del av verden i en nær fremtid. Nå skal vi få inn vår første gjest. Han er blitt systematisk rost opp i skyene gjennom hele forfatterskapet. Han har fått årets beste anmeldelser, tror jeg at jeg skal tørre å si. Han har en kjærlighet til litt utdaterte ord, Borgerkrig og intervensjonskrig. 1920-årene ble en storhetstid for den amerikanske middelklassen; The suburbs (bil, radio, arbeidssparende oppfinnelse, Hollywood-filmer, jazzmusikk). Stillinger i serviceyrkene økte sterkt og skapte nye yrkesmuligheter for kvinnene Sin storhetstid hadde Georgia på 1100 - 1300-tallet. I denne perioden utviklet det seg en rik kultur med litterære, musikalske og arkitektoniske perler, og den preger fortsatt landet. Å høre vakker, lett melankolsk polyfon korsang i et stort georgisk middelalderkloster er en opplevelse man aldri glemmer

I 1992 startet Kosovos frigjøringshær en løsrivelseskamp fra Jugoslavia, og det utviklet seg til en borgerkrig mellom kosovoalbanere og etnisk serbere med grove brudd på menneskerettighetene fra begge parter. Under terrororganisasjonens IS' storhetstid har NATO fått øynene opp for en ny utfordring:. Spanias og Portugals storhetstid Sjøfarere og kolonier 1492 Colombus. 1519 Toledo verdens viktigste by. 1519-56 Karl V. Kolonier i Sør- og Mellom-Amerika. 1561 Madrid hovedstad. 1519 - 1700 Habsburgerne fra Karl V til 1497-1524 Vasco da Gamas. Kolonirike i India, Goa Kolonier Sri Lanka, på Java, i Afrika, Brasil størst Handel med Kina og Japa Kina ble ikke en koloni på samme måte som India, men i andre halvdel av 1800-tallet fikk likevel Europa, USA og Japan innflytelse som endte med at landets selvstendighet minket. Dette opplevdes som.. Gresk storhetstid. Demokratiet blir innført i Athen. Krig mellom Athen og Sparta. Borgerkrig i Russland. Det nasjonale sosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP) Samiske og kvenske barn skal undervises på norsk. Stadig strengere innvandringspolitikk

Rated 5 out of 5 by Moss from Fantastisk historisk reise Dette var en spennende og fantastisk historisk reise gjennom 6 land. vår guide var veldig kunnskapsrik og imøtekommende på alt vi spurte om. veldig mye fin natur og historiske steder. vi hadde lenge lurt på og reise til disse landene, så nå fikk vi sjansen til og ta alle på en gang. hotellene og maten var også veldig bra. litt. De er muslimer og vil neppe kjenne seg igjen i de nye symbolene som preger hovedstaden. The missing link. At høyrepopulistene er nostalgiske og vil gjenskape en tapt storhetstid, er en kjent sak. I den makedonske versjonen av denne populistiske paradegrenen har man imidlertid gått lenger tilbake enn det som er vanlig De roper sine slagord mot regimet og generalene, mens jeg vises opp noen slitte marmortrapper. Det er lenge siden denne rundt 80 år gamle gårdens storhetstid. Bak gittervegger, midt i trappegangen kommer en heisvogn av tre skranglende nedover. Norske og internasjonale styrker trener nå opp soldater som deltar i en borgerkrig

Det var borgerkrig i Norge. Under hver sin konge, f rer, kong Sverre, hadde tilkjempet seg makten over det meste av landet, da han d de i 1202. Men i Viken og over Oplandene var baglerne sterkest. Under Haakon Sverress n stilnet kampen av, men da og under ham hadde landet sin storhetstid i middelalderen Det var borgerkrig i Norge på denne tiden, og under hver sin høvding kjempet flokker mot hverandre om makten i landsdelene i Norge. Birkebeinernes fører, Kong Sverre, hadde tilkjempet seg makt over store deler av Norge da han døde i 1202. EN LITEN GUTT FØDES. To år senere, våren 1204. Også en rekke embeter ble trukket ut ved lodd, og alle avgjørelser skulle fattes av folkeforsamlingen. på denne måten ble aristokratiets makt svektet. det markerer begynnelsen på det som er kalt det athenske demokratiets storhetstid på 400 tallet f.kr. Ble utbetalt lønn til dem som ble valgt eller trukket ut blant borgerne Det var borgerkrig i Norge rundt år 1200. Under hver sin høvding kjempet flokk mot flokk om herredømmet av landsdelene og riket. Birkebeinernes fører, kong Sverre hadde tilkjempet seg makten over det meste av landet da han døde i 1202 eAvis og arkiv. Frihetens egen eAvis. Som papirabonnement får du tilgang inkludert. Søk i over 500 utgaver, periodene 1942-1945 samt 2005-2018 er nær komplette. Les mer om digitaliserings- og publiseringsarbeidet he

Kong Sigurd rir inn til Miklagard - mennesket

 1. Den er tunglest og skrevet på en måte som gjør stoffet utilgjengelig og uinteressant. Jeg har ikke erfaring med andre historiebøker, men tror ikke det skal så mye til for å gjøre det bedre enn denne. -Norsk borgerkrig/Norsk storhetstid-Dansketida-Næringsutvikling 1500-1800 i Norge-Opplysningstid og Revolusjone
 2. Politikk, drama og lidenskap har sjelden vært dårlige ingredienser for et TV-drama. Det gjør dramatikken enda mer spennende og vi sitter som klistret til TV-seriene som virkelig byr på maktkamp og alt som følger med. Vi nevner i fleng: Scandal, House of Cards, Homeland, Suits, Bodyguard, The Good Wife, The West Wing, 24, The Americans og selvfølgelig Madame Secretary
 3. I Aps storhetstid brukte partiet staten til å styre næringsutviklingen og bygge opp industri. Gerhardsen ønsket til og med å ta kontroll over bankvesenet, men måtte gi opp da banknæringens mann varslet borgerkrig. Likevel sikret de oppbygging av en statlig banksektor ved sida av den private, med blant andre Statens lånekasse og Husbanken.
 4. Enten skal de prakke på deg det dyreste og styggeste de har, eller så sier de nei så store størrelser har vi ikke her. Men turen til Moss i dag ble et vendepunk. Dama fant frem to kjoler hun trodde ville passe til meg, og de var til og med i den prisklassen jeg hadde sagt, ikke bare 1000 kroner mer
 5. tidsrommet er delt inn i ulike perioder, og hva som er kriteriene for denne inndelingen. Lærer kan også ta opp brudd og kontinuitet i forbindelse med overgangen fra hedendom til kristendom. Gjennom elevoppgaver om utvalgte konger kan en få fram hovedtrekk ved stats- og samfunnsutviklingen fra 700-tallet til 1500-tallet
Den romerske antikken

Da Norge var Europas største rike - Norgeshistori

Bagge, S: Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen i Historisk tidsskrift, band 65 1986; Barca, P: Utviklingen av den norske jordbruksstatitikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo 1958. Benedictow, O.J: Norge, i Den nordiske Adel i Senmiddelalderen, Rapporter til det nordiske Historikermøde i København 1971, Kbh. 197 «Venner til sist» er det tredje og avsluttende bindet i Jane Gardams kritikerroste serie, som tar oss fra det britiske imperiets storhetstid fram til i dag. I de to første bøkene fikk vi innblikk i historien om den anerkjente advokaten som regjerte rettssalene i Hongkong, Sir Edward Feathers og hans smarte, men misforståtte kone Betty Start studying Vikingtid og middelalder i Norge. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, En av grunnene til at det ble borgerkrig i landet kan være fordi, På 1200-tallet gikk det norske riket inn i et storhetstid. Den begynte med Håkon Håkonsson og varte fram til 1319 Geriljabevegelser, borgerkrig og narkotrafikk har sørget for å avskrekke mulige turister, men i løpet av de siste årene har ting begynt å skje. Konflikten er dessverre ennå ikke over, Når sant skal sies, vet ekspertene egentlig veldig lite om hvordan livet artet seg i byens storhetstid

De norske kongene - kort og godt - Samlerhuset

Første bok i en trilogi om kjærlighet, vennskap, sjalusi og lojalitet, med Det britiske imperiets glansdager som bakteppe. I sin storhetstid var Edward Feathers en respektert advokat og dommer. Nå er det bare de eldste av hans prominente kollegaer som husker at kallenavnet hans, Filth, sto for Failed In London Try Hong Kong Byggematadoren og realitystjernen kom 16. juni 2015 ned rulletrappen på sitt Trump Tower og kunngjorde at han ville prøve å bli Det republikanske partis presidentkandidat. Ustoppelig borgerkrig. Harley-Davidsons storhetstid og fall. Flukt på første klasse sentral etter unionsoppløsningen, og særleg var det viktig å etablere band til ei ærerik fortid før eineveldet med Danmark i 1660.3 Middelalderen ble ansett for å være den tiden da Norge hadde sin storhetstid, en tid uten 3Leidulf Melve. Historie: Historieskriving frå antikken til i dag. Oslo: Dreyers Forlag, 2010,s.144 Før du reiser til Kirgisistan bør du gi deg i kast med Erika Fatlands mesterverk av en murstein, nemlig Sovjetistan. Den inneholder spennende historier fra hele Sentral-Asia - Kirgisistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Usbekistan og Tadsjikistan - og gir et unikt innblikk i land som kun blir nevnt i norske medier dersom de blir utsatt for naturkatastrofer, flystyrter eller borgerkrig Få reisemål kan skilte med en så stor variasjon i opplevelser som Sri Lanka. Her får du både sol og bad, en viktig faktor for de fleste nordboere, samtidig som den rike kulturen og naturopplevelsene gir deg mer å oppdage i løpet av reisen hit. Vi gir deg Vagabonds beste tips til øya som har alt

Koreakrigen borgerkrig — koreakrigen var en krig mellom

Herland Report: Mange tror at moderne vitenskap er verdinøytral, men samfunnsforskning er verken objektiv eller nøytral. Den er politisk og svært ofte ideologisk fundert i et bestemt samfunnssyn. Det meste av det vi kaller objektivt, er sjelden det. Samfunnsforskningen har en tendens til å være full av antagelser som er farget av rådende paradigmer og «populær tenkning» Romantiserer de historiske statuene i USA rasisme? Krigsmonumenter og statuer i USAs sørstater har lenge skapt splid blant amerikanere. - Vi må skjønne hva monumentene står for hvis vi skal forstå hva som skjer i sørstatene i dag, sier forsker

Moderniseringen av landet

Historie vg 2 og 3: Kapitle

Slik Venstres storhetstid tok slutt med Ap's gjennombrudd på 1930-tallet, kan Arbeiderpartiets ledende rolle i tre generasjoner nå gå mot slutten. Dette rokker ved den politiske stabiliteten. Små partier og grupper som de store partiene ikke trengte å ta hensyn til, må nå tas på stort alvor. Det tok Ap 30 år å slippe SV inn i varmen Afrikansk-amerikanere Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Fordelingen av raser i USA i folketellingen i 2000. Svarte, markert i mørkerødt, utgjorde 12,3 % Afrikansk-amerikanere (engelsk, African Americans), også omtalt bl.a. som afroamerikanere (Afro-Americans) eller svarte amerikanere (Black Americans), er betegnelser på den befolkningen i USA som i større eller mindre grad stammer fra. Sett utenfra er det lite som minner oss om en voldsom borgerkrig og om tsunami-katastrofen. Latteren sitter løst hos den jevne singaleser. Vi suser forbi blikkboks-skur og hus som skriker etter vedlikehold. Bebyggelsen er tydelig inspirert av Storbritannias storhetstid, dog med en singalesisk vri I mars 2007 døde omtrent 2000 irakere som følge av den amerikanske invasjonen og okkupasjonen med påfølgende borgerkrig og lovløsheter. Dødsfallene, antall sårete og flykningestrømmen øker altså i omfang fire år etter at Bush erklærte krigen som vunnet, og lidelsene for sivilbefolkningen er ubegripelige. I dette innlegget skal jeg ikke skrive om disse tragediene, men vend

Hva er en borgerkrig? - Evisdo

Frå ein fest i mars 1938 blir det referert at Daggmar Matthiasen song under stor begeistring akkompagnert av Pauline Hall, det var fellessang (y.k.k-sangen og andre muntre sanger) og festen varte til i 1-tiden da man brøt op etter en i alle deler vellykket aften.Året etter er journalist Lindbæk tilbake, då for å fortelje om Den siste fasen i den spanske borgerkrig som ho har. Det var borgerkrig i Norge rundt år 1200 Under hver sin høvding kjempet flokk mot flokk om herredømmet av landsdelene og riket. Birkebeinernes fører, kong Sverre hadde tilkjempet seg makten over det meste av landet da han døde i 1202. Men i Viken og over Opplandene var baglerne sterkest. Haakon Haakonsøn ble født i Østfold våren 1204 Kanariøyene folklore. For 16 millioner år siden som et resultat av et kraftig utbrudd av en undervanns vulkan i Atlanterhavet, dukket øya Gran Canaria opp - den tredje største øya i den kanariske øygruppen etter Lanzarote og Fuerteventura.. Ca. 1100 f.Kr. e. Kanariøyene når fønikerne, og senere kartagoere. Men etter romerne i 146 f.Kr. e. ødelegge Kartago, informasjon om eksistensen. Fin historie om en bok og en professor som sakte nøster opp i fortidens Spanske Borgerkrig og dets parter. En historie som viser hva for faenskap borgerkrig fører til av splittelse av vennskap og etterlatenskaper. Randy The Ram Robinson er en avdanket fribryter som hadde sin storhetstid på midten av 80-tallet. 20 år senere er han.

Kilder: Karikaturer fra den franske revolusjonen

Borgerkrig Globa

Fakta om Kambodsja - Med en dramatisk historie er Kambodsja i ferd med å stable seg på bena igjen. Innføring av demokrati og politisk stabilitet er årsaker til at investorer og turister i dag kommer til landet. Geografi og miljø I hjertet av Kambodsja ligger innsjøen Tônlê Sab. Den er bund.. Birkebeinerrennet - vinterens vakreste skitur over fjellet fra Rena til Lillehammer lørdag 21. mars Er du med

Samfunnsvitenskapelig metode
 • Fritidsbolig i utlandet.
 • Harvey weinstein eve chilton weinstein.
 • Webpsykologen personlighetstyper.
 • Skal vi danse kjærester.
 • Elektrische fietsen middenmotor.
 • Hyponatremi hjerneødem.
 • Hund bekommt blaue zunge.
 • Kontrollerende samboer.
 • Helene fischer die rose mp3 download.
 • Toughest.
 • Grønne einerbær.
 • Xxl giant.
 • Last white rhino.
 • Disco oberbruch.
 • Rotes herz mit pfeil bedeutung.
 • Stellenangebote crailsheim bosch.
 • Imagenes descargar gratis para celular.
 • Danske porcelænsmærker.
 • Parkeren amsterdam arena.
 • Uoriginalt blekk canon.
 • Marsipan engelsk.
 • Preis berliner zeitung.
 • Apollo. langtidsferie.
 • Harikachat defter.
 • Hvor mange abonnenter må man ha på youtube for å tjene penger.
 • Multekrem wikipedia.
 • Khan academy sat.
 • Bussjåfør omkom.
 • Turtles namen.
 • Hva inneholder antioksidanter.
 • Drammen ungdomsskole.
 • Kreisbote weilheim immobilien.
 • Aik hockey spelschema.
 • Blutzucker über 300 wieviel insulin.
 • Lysets hastighet standardform.
 • Xxl giant.
 • Gruble quiz.
 • Psykiatri utdanning.
 • Tsa sv gifhorn.
 • Oktoberfest 2018 stuttgart.
 • Slt no.