Home

Etnisk bakgrunn

Bakgrunn: Hva vil det si å være etnisk norsk? · Faktis

 1. Bakgrunn: Hva vil det si å være etnisk norsk? Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix. Denne artikkelen er rundt 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Norske medier og debattanter omtaler til stadighet personer eller gruppers etnisitet, både i krimsaker, diskusjoner om religion og i saker om kultur og verdier
 2. Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk.Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, kultur, musikk, verdier, kunst, praksis, litteratur, familieliv, religion, ritualer, mat, navneskikker, offentlig liv og materiell kultur. De kulturelle særegenhetene i en gruppe skaper felles unike handlemåter i det sosiokulturelle livet i en befolkning.
 3. I alle land vil det være borgere med ulik etnisk bakgrunn, oftest også med forskjellige morsmål. Målet om egen stat. Tanken om at «ethvert folk skulle få styre seg selv» ville ikke ha vært mulig å gjennomføre i dagens verden. Det finnes over ti tusen etniske grupper i verden og drøyt 170 stater
 4. Analysen viste at samspillsleddet etnisk bakgrunn og studieår bare var signifikant i gruppen av 12-åringer. Dette betyr at effekten av etnisk bakgrunn varierte noe i denne gruppen i studieperioden. En mulig tolkning av resultatene er at effekten av etnisk bakgrunn er en annen hos småbarn enn hos ungdommer
 5. ering; Jeg er etnisk norsk. Kan jeg bli tvangsgiftet? 06.10.2016 2016 Tvangsekteskap; Hvorfor får utlendinger lettere tak i rusmidler enn etnisk norske? 26.05.2015 2015 Tobakk; Kan en ikke-etnisk norsk stasborger blir stats
 6. dretall, men spør hvordan «etnisk norsk» skal defineres
 7. Etnisk rensning (opprinnelig fra serbokroatisk etničko čišćenje gjennom engelsk ethnic cleansing, på engelsk også kalt population transfer) ble definert av en FN-kommisjon i 1993 som «den planlagte og overlagte fjerningen av personer fra en bestemt etnisk gruppe fra et bestemt territorium, ved maktbruk eller trusler, for å gjøre området etnisk homogent»
Hvilken virksomhet er Norges beste på etnisk mangfold

Personer med norsk bakgrunn flytter ut fra bydeler med høy andel innvandrere. - Mortensrud er en flott bydel. - Det henger ikke på greip at innvandrerbydelene får samme ressurser som bydeler med 98 prosent etnisk norske barn i klassene. Det må satses mye mer ressurser til språkopplæring, sier Ones. Hun har bodd i bydelen i åtte år Ulemper og fordeler ved en annen etnisk bakgrunn. Språk er kanskje det viktigste kommunikasjonsverktøy i psykoterapien. Språk er en varig utviklingsprosess, med mange lag, og utallige nyanser som er synlige på tvers av dialekter, generasjoner, samfunnslag og subkulturer. Norsk er et fremmedspråk for meg Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam. Les mer. Flyktninger. Nøkkeltall. Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge. 238281 personer [ 2020. Reklamefilmen som går viralt i sosiale medier avslører hvilken etnisk bakgrunn de medvirkende egentlig har. Snakkes om verden over. 67 personer deltok i filmen som ble laget i København i april

1803794550

Etnisitet - Wikipedi

Vi har alle etnisk opprinnelse. MUSLIMSK UTSEENDE . Muslimer i Norge kommer fra mange forskjellige land og ser svært forskjellige ut. Vær mer presis. Utenlandsk bakgrunn, - opprinnelse . Helt. Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv Personer med etnisk afrikansk bakgrunn, som ser ut til å være uforholdsmessig hardt rammet, har en spesielt høy forekomst av høyt blodtrykk, og forekomsten av diabetes er tre ganger så stor i. Alle skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn. Diskrimineringsloven gir et vern mot etnisk diskriminering

En advarsel mot politiske utspill, retorikk og en type debatt som kan virke stigmatiserende på mennesker med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn majoriteten. Slik stigmatisering stresser foreldre, og vil gjøre det vanskeligere å jobbe mot ulikhet i barnehager og skoler. De ansatte i barnehager og skoler har en avgjørende rolle Ifølge ISF brukes planene nå til å legge til rette for kvinnelige forskeres karriereutvikling, men vil også kunne være nyttig for å legge til rette for ansatte med annen etnisk bakgrunn. Simula vurderer hvorvidt tiltakene fungerer etter intensjonen og hvilke forbedringer som kan gjøres for å lette overgangen til arbeidslivet i Norge, og bidra til at arbeidsmiljøet er godt tilpasset. ning, hudfarge og språk. Også samisk bakgrunn omfattes av begrepet avstamning. Personer kan bli diskriminert på grunn av hudfarge uten at de selv opplever at de har en annen etnisk bakgrunn enn majoritetsbefolkningen. Dette kan for eksempel gjelde utenlandsadopterte. Dette er etnisk diskriminering. Religion og livssyn er selvstendige og.

Kommunikasjon og kultur - Etniske grupper og

Hvem driver med «rasistisk netthets», TV2? – Document

Tannhelse og etnisk bakgrunn - Den norske

SVAR: Hei jeg forstår godt at du er opprørt. Det finnes så vidt jeg vet ingen prosedyrer for å undersøke etnisitet til personer som kan trenge hjelp av ambulanse. Det er mulig de registrer dette. Vi håper du vil vurdere å søke jobb hos oss hvis du har en bakgrunn som gjør at du kan bidra i det viktige arbeidet vi gjør. Kulturrådet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne, geografi eller etnisk bakgrunn

Ulik bakgrunn - felles ungdomskultur Tøff tone, men et fredelig miljø. Vennskap, gjensidig respekt og toleranse preger ungdomsmiljøet som forsker Viggo Vestel har studert på nært hold. Ungdom med vidt forskjellig bakgrunn utvikler felles kulturelle uttrykk • Bakgrunn: bedre resultater, mer kreativitet • Alder: mindre effektivitet • Kjønn: avhengig av hvor mange, blandede resultater • Etnisk: blandet (Williams and O'Reilly, 1998) • Faultlines og nyere forskning (mer enn én dimensjon-mange) • Holdninger • Organisasjon • Konklusjoner • Forskjellig sammensetning. Etnisk bakgrunn i krimsaker I rundt 29% av artiklene der personer med innvandrerbakgrunn intervjues, gis det opplysninger om bakgrunnen til personene. Dette skjer enten ved at den formelle statusen til personen forklares (at vedkommende er asylsøker,. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som medlemmenes mest grunnleggende og allmenne identitet: opprinnelse og kulturell bakgrunn. Etnisk identitet kan komme til uttrykk på ulike måter: i språk, dialekt, særegne kulturtradisjoner og skikker, klesdrakt, næringsvei eller levevis

Hva er etnisk minoritet? - Ung

Berre ved å heilt enkelt presisere etnisk bakgrunn skaper du eit skilje mellom vi og dei. Det fører sjeldan noko godt med å skape dette skiljet. Om du som les denne artikkelen er journalist, så vil eg be deg om å tenke deg om ein ekstra gong før du går i gong med å beskrive den etniske bakgrunnen til den sikta i eit lovbrot Dette vises tydeligst ved 3-11 måneders behandling, som er den behandlingslengden som oftest gir bedring for pasienten. Effekten av at pasient og behandler har lik etnisk bakgrunn, er like sterk for de med norsk bakgrunn som for de med samisk bakgrunn. Resultatene av undersøkelsen viser også ulikheter mellom samiske og ikke-samiske terapeuter Det er få felles møteplasser i hverdagen, og det skyldes etnisk bakgrunn. Etnisk norske barn og foreldre driver i overveiende grad med sitt, mens minoritetsbarn og deres foreldre driver med sitt. På hver sine arenaer. Det var da også akkurat det Fekjær skrev - ikke at minoritetsforeldre er latsabber eller unnasluntrere : etniske særtrekk etniske særtrekk / etniske grupper folkegrupper etniske grupper folkegrupper / etnisk bakgrunn, opphav etnisk bakgrunn, opphav / etnisk albanar, nordmann (osv.) opphavleg albanar, nordmann (men no i eit anna land) etnisk albanar, nordmann (osv.) opphavleg albanar, nordmann (men no i eit anna land Etnisk bohem Bli inspirert og se hvordan du kan kombinere naturmaterialer som tre, fjær og skinn med metall og Bakgrunn: Utdannet interiørkonsulent og har jobbet i interiørbransjen i flere år, både i butikk og som interiørstylist. Har nettopp startet som ansvarlig for PR- og sosiale medier for Home&Cottage. Følg henne: @katarinasstil.

Per-Willy Amundsen, Helge Brunborg - Hva er egentlig

Betanien Hospital er en selveid non profit stiftelse, stiftet av Metodistkirken. Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester innen fagområdene revmatologi, øye og ortopedi rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger. Datasikkerheten rundt vanlig Nettskjema er svært god, men lovverket rundt personsensitive data er strengt Såkalt etnisk profilering, der politiet basert på hudfarge og bakgrunn gjør et skjevt utvalg blant dem de stanser og etterforsker, er noe som skjer i Norge. Og det er et problem. - Etnisk. Det gjelder både kjønn og etnisk bakgrunn. Mangfold har også vært en viktig prioritet i styresammensetning. Når det gjelder mangfold tror vi det er er lurt å tenke at det må være en kontinuerlig prosess, slik at man ikke kommer til det punktet at man tenker at nå er vi i mål Gud godkjenner ekteskap mellom en mann og en kvinne med ulik etnisk bakgrunn, for i hans øyne er alle etniske grupper like. Bibelen sier at Gud «ikke gjør forskjell på folk», men at han tar imot mennesker «fra alle folkeslag». - Apostlenes gjerninger 10:34, 35, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011

generasjoner før dem, emigrerte til Israel fra. Forskere hevder at etnisk bakgrunn er en av de viktigste stratifiseringsfaktorene i Israel (Goldscheider 2002: 23). For å undersøke denne motsetningen oppsøkte jeg det miljøet i Tel Aviv som hadde fortalt meg at etnisk bakgrunn ikke lenger var viktig, og samlet inn mitt datamateriale hos dem Etnisk enfold i Bergen. Norge er ikke typisk god når det gjelder å rekruttere såkalte innvandrere i arbeidslivet at de kun vil bli ansatt på kvalifikasjoner og ikke på grunn av etnisk bakgrunn, ser de bort fra dette faktumet. Selvfølgelig må innvandrerne som norske søkere ha relevante kvalifikasjoner, deretter må de kvoteres. Dette. Problemet oppstår når man av frykt av rasismestempel ikke lenger er i stand til å se på demografiske forskjeller, også i forhold til etnisk opphav. Man kan ikke uten videre si at X% av kriminaliteten i Oslo gjøres av personer med sånn og sånn etnisk bakgrunn, fordi vi ikke skal lage skiller basert på etnisk bakgrunn Organisasjonen skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn. Helse. Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse. Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil

Etnisk rensing - Wikipedi

Den populære 22-åringen avslørte likevel at det ikke bare har vært lett å være kjæreste med ei jente med en annen etnisk bakgrunn enn sin egen Finn synonymer til opprinnelse og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Regjeringen fremlegger planer, dog ufullstendige, om å forby arabiske og tyrkiske kurs for barn med samsvarende etnisk bakgrunn. Macron appellerer til høyrefløyen i den franske politikken, og prøver å fremme et «rent» bilde av Frankrike hvor enhver person samsvarer med hans egen oppfatning av hva en «franskmann» skal være

Disse nabolagene tømmes for beboere med norsk bakgrunn

Psykolog med en ikke-norsk etnisk bakgrunn Tidsskrift

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, hull i cv, religion og etnisk bakgrunn. Er du vår nye avdelingsdirektør? Vi søker etter en avdelingsdirektør til avdelingen for teknologi, analyse og sikkerhet PROSJEKT DOMMERE MED ANNEN ETNISK OPPRINNELSE Status pr. oktober 2016 Norges Fotballforbund (NFF) har oppnevnt en bredt sammensatt gruppe hvor det deltar personer med ulik bakgrunn, med ulik kompetanse fra ulike organisasjonsledd i fotballen, og med ulik etnisk opprinnelse Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The disadvantage of having high achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects Det må være en rettferdig fordeling mellom kvinner og menn, uavhengig av bakgrunn, når vi snakker om tilgang til posisjoner og mulighet for å bestemme og ta viktige beslutninger. Det handler også om å bruke kvinner og menns talenter og ressurser bedre, uavhengig av etnisk bakgrunn, i ledelsesposisjoner på alle nivåer, og å bygge ned barrierene som stenger kvinner ute fra ledelse som. - Denne bransjen har som andre bransjer en jobb å gjøre når det gjelder mangfold, både på kjønn og etnisk bakgrunn. Som også Kjetil (Try, red. anm) har sagt har vi gjort noen store seg siste årene på å ha nær halvparten kvinner i lederstillinger på én og to nivå, og ønsker det videre., og også å være flinkere på etnisk bakgrunn

Slik får Tone Damli perfekt hud | TaraReklame, media og kroppspress - Trening

I Norge er diskriminering forbudt, og loven forbyr både direkte og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering defineres som situasjoner der individer forskjellsbehandles på basis av et eller flere av grunnlagene med vern i loven, som kjønn eller etnisk bakgrunn, for eksempel gjennom urettmessig forskjellsbehandling i en ansettelsesprosess Vi setter pris på at bakgrunn oppgis i overgrepssaker. Vi ønsker ikke at Norge skal repetere grooming-skandalene i Storbritannia, der myndighetene ikke ville ta i de vanvittig mange overgrepssakene fordi overgriperne typisk var etnisk pakistanere Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25

Bakgrunnen for etableringen av LIM er behovet vi initiativtakere så for en ny stemme i integreringsdebatten. Vi mente at det var behov for at sekulære krefter med muslimsk bakgrunn kommer sterkere på banen for blant annet å fungere som en motvekt mot de mer religiøst-konservative kreftene som har vært svært aktive i samfunnsdebatten Den populære skuespilleren avslørte likevel at det ikke bare har vært lett å være kjæreste med ei jente med en annen etnisk bakgrunn enn sin egen. Blant annet sa han at han og Blom har vært nær ved å slå opp flere ganger, og at de har hatt to pauser i forholdet de siste årene Frydenberg er en barneverninstitusjon med plass til 6 ungdom i alder 13-18 (23) år. Vi holder til på Hasle i Oslo i et murhus med en stor hage. Institusjonen har spisskompetanse på å gi tilbud til ungdom med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Plasseringer er hjemlet i barnevernloven §§ 4-4, sjette ledd, 4-6, første eller annet ledd eller 4-12

Har du etnisk bakgrunn fra Afrika eller Asia har du større risiko for å utvikle diabetes type 2 i ung alder (fra 25 år) enn nord-europeere, og ved lavere grad av overvekt. Det gjelder spesielt hvis du kommer fra det indiske subkontinentet Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Kun søknader registrert elektronisk vil bli vurdert I Norge bor det i dag personer med innvandrerbakgrunn i alle kommuner. I Oslo har hver fjerde innbygger innvandrerbakgrunn, mens andelen på landsbasis er på ti prosent - eller om lag 460.000 personer. Innvandrere er ingen ensartet gruppe. De kommer fra mer enn to hundre land og snakker enda flere morsmål. De er menn og kvinner, unge og gamle - og de har forskjellige livssyn o 2. juni 2020 kl. 05:42 Etnisk bakgrunn inn i videre arbeid. Folkehelserapporten om den etniske bakgrunnen til folket i Troms og Finnmark skal danne grunnlag for videre helsearbeid

Etnisk bakgrunn har forskjellig betydning for gutter og jentene, og betyr oftere frihetsinnskrenkelser for jentene. Familie, omgivelsene og utseendet har stor betydning for etnisk identitet, men familien er den sterkeste faktoren. Prieur fortalte at etnisk bakgrunn blir viktigere gjennom ungdomsårene I nyere tid er det blitt populært å bruke ordet etnisk for å beskrive generelt opphav, bakgrunn eller utseende til en person eller en gruppe. Nordmann har av noen blitt brukt for å beskrive den norske befolkningen, det vil si de med familie i generasjoner fra Skandinavia og Nord-Europa. I nyere t.. Bakgrunn er 8 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp bakgrunn i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Utgangspunkt, vilkå En etniskreligiøs gruppe er en etnisk gruppe hvis medlemmer også er forent av en felles religiøs bakgrunn. Etniskreligiøse samfunn definerer ikke sin etniske identitet hverken gjennom herkomst eller religiøs tilknytning men ofte gjennom en kombinasjon av begge

Samer opplever etnisk diskriminering. En folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark fra 2019 viser at samer opplever diskriminering i disse områdene. Én av tre med samisk tilhørighet rapporterer at de har blitt diskriminert. Den hyppigste årsaken til diskriminering av samer er diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn Hvilken virksomhet er Norges beste på etnisk mangfold? Ferske tall fra Institutt for samfunnsforskning viser at ledere flest er positive til å ha en nær kollega med innvandrerbakgrunn. Nå er jakten i gang for å finne gode kandidater til å vinne statens utmerkelse «Mangfoldsprisen 2020» Etnisk bakgrunn teller hos bioingeniører Bioingeniørstudentene ved HiOA er opptatt av etnisitet og språk, mer enn kjønn. På den måten skiller de seg fra sykepleie- og datastudenter

Hva er bakgrunnen for konflikten i delstaten Rakhine i Myanmar? Verdenssamfunnet bør gjøre klart for de styrende i Myanmar at hvis de vil unngå å bli anklaget for etnisk rensing og folkemord, må de ønske flyktningene velkommen tilbake, gjenreise landsbyene deres og gi dem statsborgerskap Dessuten er det vel lite realisme i at bedrifter virkelig skal prioritere rekruttering av mangfold på bakgrunn av etnisk opphav alene. Interkulturell kompetanse Framfor at måleenheten for mangfold begrenses til antall medarbeidere med ulik etnisitet eller hudfarge, håper Grewal at interkulturell kompetanse, altså sosial-, faglig- og kulturell kompetanse, vil få større plass i tiden fremover

«Nesten voksen» - Kritiserer NRKs storsatsning for å væreSpørsmål og svar: Russland, Ukraina og folkeretten

Etnisk diskriminering og fordommer basert på etnisk bakgrunn er et omfattende og vedvarende problem i det amerikanske samfunnet. Manglende utdanning og ansvarliggjøring av politibetjenter gjør at rasistiske holdninger hos enkelte påvirker måten de gjør jobben sin - uten at noen griper inn Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Mer informasjon. Her finner du mer informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om hvordan du kan bli brannkonstabel Hvorfor tror de ungdommer som har lik etnisk bakgrunn henger sammen med hverandre? Hvordan er dette på din skole? Har du selv opplevd rasisme eller sett noen bli utsatt for rasisme? Hvordan reagerte du på det? Hvordan kan rasisme og fremmedfrykt motarbeides? Hvilke typiske fordommer har du og klassekameratene dine Jeg er like lite tolerant ovenfor mennesker med utenlandsk bakgrunn som krever særbehandling som jeg er for etniske norske personer som gjør det samme. Så i sum: etnisk bakgrunn har ikke noe bakgrunn for om jeg misliker folk. Handlinger taler høyere enn ord Eksamen med annen etnisk bakgrunn. Ann Hybertz Frandsen Københavns Private Gymnasium henvender seg til dansk ungdom med tyrkiske røtter. Dette er en videregående skole som tar ekstra godt vare på de unge, samtidig som den stiller tydelige krav om vilje til læring Formål. Etnisk, kulturell og språklig bakgrunn kan utgjøre et hinder for rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å sikre økt tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte søkere

 • Pilates burghausen.
 • Wandelröschen sieht vertrocknet aus.
 • Dresden tourismus zahlen.
 • Gei timelkam homepage.
 • Panoramaweg st märgen.
 • Richest family in the world.
 • Nike football shoes 2018.
 • Sneaker drops 2018.
 • Englandflagge.
 • Hund bekommt blaue zunge.
 • Legge sponplater på bjelkelag.
 • Dry vermouth vinmonopolet.
 • Ferienwohnung kärnten kaufen.
 • Passion for baking kladdkaka.
 • Stekt pizza i kjøleskap.
 • Hofbräuhaus harburg.
 • Uni hannover vorlesungsverzeichnis wintersemester 2017/18.
 • Sommerolympiade 2016.
 • Ferdigblandet lakk.
 • Great lakes collagen.
 • Beste aksje app iphone.
 • Fotobok knudsen.
 • Felleseie eiendom.
 • Gratis vpn app.
 • Jem o fix verktyg.
 • Tanzschule in friedrichshafen.
 • Bolshoi theatre tickets.
 • Broil king test.
 • Leie tilhenger circle k.
 • Ishotellet priser.
 • Nexa 12v dimmer.
 • Markt aichach 2017.
 • Rotteburger.
 • Steen og strøm stavanger.
 • Strikke genser til hund.
 • Serviceintervall valtra.
 • Australias giftigste edderkopp.
 • Lg 60uh770v test.
 • Rugby verbandsliga nord.
 • Godartede svulster i nervesystemet.
 • Essenser til sprit.