Home

Hva er isstrømmer

Ny forskning: isstrømmene kan bremse opp - NRK Troms og

 1. Hva vil isdekket gjøre i et stadig Ved å studere havbunnen utenfor Finnmark har forskere funnet spor som viser at isstrømmer kan stoppe opp. Det er disse som blant annet mater.
 2. Isstrømmer blir i dag overvåket med GPS. Men det er svært vanskelig å ta en titt under tre kilometer med is for å se hva som skjer med underlaget. Arrene etter isdekket i Barentshavet er på sin side godt synlige på havbunnen. Dette fortidsisdekket ligner på dagens isdekke i Vest-Antarktis siden begge er basert i marine miljøer
 3. Hva er en isstrøm? Av ziR-, 6. november 2009 i Naturvitenskap. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. ziR- 0 ziR- 0 Medlemmer; 0 27 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 6. november 2009. Hallo Lurte.
 4. Isstrømmer er en type bre som frakter isen raskere mot havet enn den omkringliggende isen. Disse elvene av is står for rundt halvparten av massetapet fra Grønlandsisen. Vi vet lite om hvordan isstrømmene vil reagere på et varmere hav, eller hva som skjer med disse når de tilføres mer smeltevann fra overflatsmelting

Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke er sjøis som smelter som fører til havnivåstigning, men smeltende is på land. I FNs klimarapport fra 2001 ble det antydet en hevning av havnivået på 9 til 88 cm innen år 2100, med de mest sannsynlige anslagene rundt 50 cm. Nye beregninger tyder på at disse tallene må oppjusteres Ismassene i Antarktis og på Grønland representerer den største usikkerheten når det gjelder hva som vil skje såkalte isstrømmer. De fleste er 10-20 kilometer brede i fronten og hver av. Hva er isstrømmer i en innlandsis? En istrøm er en del av innlandsisen som beveger seg mye raskere enn ismassene rundt. De ser som iselver som drenerer de store innlandsisene. De kan være opp til 10-100km brede, 300-500 km lange og 500-2500 meter dype og bevege seg med en fart på 0,3 -2,3 meter per døgn

Hurtige isstrømmer bremset ned av klebrige flekke

U-daler er kjennetegnet ved en ganske jevn avrundet dalbunn, med bratte fjellsider opp til et fjellplatå på begge sider. Slike daler er dannet ved at en utløper fra en isbre (en brearm) har seget over terrenget over svært lang tid. Stein og sand fryser fast under breen, og når breen beveger på seg, virker steinene som et grovt sandpapir som «pusser» dalen i fasong Isstrømmer gikk i V-dalene og eroderte dem til U-daler og fjorder. Lag en liste over de landformene som finnes i et typisk vestlandsk dal- og fjordlandskap. Beskriv deretter med egne ord et slikt landskap. Hva er hovedtrinnet, og hvor i landet kan vi finne det Noe ganske annet er hvordan det hele kommer i gang, forklarer Thøgersen. - Vi tok utgangspunkt i eksperimenter som var gjort med klosser på plexiglassunderlag, og vi utviklet en modell som kunne forklare hva vi så. Det er på sett og vis ganske likt noe av det som skjer i en isbre, forklarer Thøgersen

Isstrømmer (isbreer) har beveget seg i nordvestlig retning langs bunnen av Hola og erodert et dypt trau. Eroderte sedimenter er avsatt på kontinentalskråningen lenger ute. På bankene har isen ligget mer i ro, og sedimenter har blitt avsatt. Terrengformkart fra Hola. Forekomster av sedimentbølger (S) og korallrev (K) på havbunnen er vist Dette kan gi oss hint om hvor det kan oppstå isstrømmer og hvor isen kan være fastfrosset. Vi kan også bruke data fra isen på Grønland og i Antarktis for å forstå hva temperaturene under isen kan ha vært. For eksempel oppstår de kaldeste områdene under Antarktis-isen der hvor isen er tynnest. LES OGSÅ: Hvordan så Norge ut før. For første gang er norske forskere med på iskjerneboring på innlandsisen på Grønland. De skal bore gjennom 2700 meter med is - for å få vite hvordan klimaet på jorda har endret seg de. Istiden gjorde comeback. Det er gjort flere studier for å forklare hvordan istida kunne gjøre en slik drastisk retrett, både kometnedslag og endringer i tropiske klimasystem er nevnt, men man vet ikke med sikkerhet hva denne raske nedkjølingen skyldes

Hva er en isstrøm? - Naturvitenskap - Diskusjon

De kalles isstrømmer, Han er professor i klimadynamikk og forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning tilknyttet Universitetet i Bergen. Vi forholder oss stort sett til satellittdata, og kan gi IPPC noen minimumstall for hva dette betyr for havnivået, men ikke noen maksimumstall Hva er egentlig sammenhengen mellom jetstrømmer, altså sterk vind i stor høyde, og været i Norge? Store værsystemer i lille Norge. Hva er egentlig sammenhengen mellom jetstrømmer, altså sterk vind i stor høyde, og været i Norge? I LUFTA: Fly som går fra Nord-Amerika til Europa nytter seg av den polare jetstrømmen for å få medvind FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Universitetet i Tromsø Side 1 av 2 sider . EKSAMENSOPPGAVE I GEO-2003 . Eksamen i : GEO-2003 Kvartærgeologi . Eksamensdato : 22. februar 2012 . Tid : 09.00 - 13.0 De siste årene er det påvist temperaturøkning i Vest-Antarktis på opptil fem grader, og hva forskerne kaller signifikante klimaendringer med betydelig redusert ismengde. Men i mesteparten av det enorme antarktiske kontinentet, hvor 14 millioner kvadratkilometer er dekket av i gjennomsnitt 2000 meter tykk is, skjer det nesten ikke noe - hverken økning eller reduksjon Det er isbreens interne dynamikk som avgjør når fenomenet begynner. En positiv massebalanse innebærer at det faller mer snø på breen om vinteren enn hva som smelter bort om sommeren Under de siste istidene beveget nemlig deler av innlandsisen seg spesielt hurtig som isstrømmer

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Ishyller er tykke flytende isplattformer festet til landet. Isen er også jordet langs kysten. Kystens natur påvirker størrelsen og plasseringen av en ishylle ved å gi pinning poeng for å hjelpe bakken ishyllen. Ishyllene kan ha en tykkelse mellom 300 til 6000 føtter nå i en mellomistid. Dagens isbreer er rester fra en kald periode for 4000-5000 år siden. Istidene har formet det landskapet vi har i Norge i dag, og jeg vil nå forklare hva og hvordan. Man kan dele isbreerer inn i tre ulike typer avhengig av hvordan breen smelter: Polare breer, subpolare breer og tempererte breer

Sidemorener (bilde c) er drag av morenemateriale som skyves ut til siden av en bre. De ligger som langstrakte høydedrag mellom isen og fjellsiden. Midtmorener (bilde c, d, e) dannes mellom to isstrømmer, når to isbreer kommer sammen, eller bak en hindring. Når isen er borte, ligger de gjerne igjen i form av lange, tynne høydedrag Outletsbreen er iskanaler som strømmer ut fra isplater, iskapper eller isfelt. Disse isbreene ligner isstrømmer i funksjon som de drenerer de mer stabile isbensfunksjonene. Imidlertid er i motsetning til isstrømmer begrensede uttaksbretter på sidene der det er utsatt berggrunn. 4. Valley isbreer. Breen på toppen av Mont Blanc og derfor er det viktig å overvåke og studere isstrømmer via for eksempel satellittbilder. Blåisområder I le av nunatakene som stikker opp fra isen er fordampningen høy, og det dannes blåisområder. Disse er viktige for massebalansen, og et av spørsmålene forskerne stiller er hvordan blåisområdene påvirkes av endringer i klimaet

Grunn gass i sedimentene under havbunnen kan stamme fra nedbryting av organisk materiale i sedimentene, og en har da såkalt biogen gass. Gassen kan også stamme fra dypere lag under havbunnen, for eksempel skifer som danner olje og naturgass, eller olje- eller gassfelter som lekker. Det kalles da petrogen eller termogen gass I mellomistidsperioder, som vi er inne i nå, avsettes det konturitt-avsetninger. Dette er lagdelte avsetninger, avsatt parallelt med dybdekotene, av havstrømmer som fører med seg finkornige partikler (leire og silt). Disse strømavsetningene avsatt i skråningen utenfor eggakanten (eller sokkelkanten) er 'svake' lag

CICER

Hva er en surge? >> Slik ser det ut når en bre surger - se filmsnutt av surge her. Det er også funnet spor etter surge i enkelte isstrømmer i Antarktis. Hvorfor kalles det surge? Surge er et engelsk ord som kan oversettes med bølge eller det å heve seg, og det beskriver bevegelsen breen gjennomgår under denne prosessen Torghatten, er en helt ny oppdagelse. Torghatten er foreslått ført opp på den nasjonale liste over unike naturlandskap som er av stor interesse for turister. Hva med en vurdering i forhold til UNESCOs verdensliste? Litteratur: Dahl, R. 1965: Plastically sculptured detail forms on rock in northern Nordland, Norway. Geogr. Ann. Ser. A47, 83-140 Hvordan spille War Dragons. War Dragons er et strategispill for å beseire 'Blackbloods', de onde menneskene i spillet. Du må imidlertid gjøre det med drager. I dette spillet lager du ditt eget rike og setter opp forsvar og samler. De kalles isstrømmer, sier Kerim Hestnes Nisancioglu til ABC Nyheter. Han er professor i klimadynamikk og forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning tilknyttet Universitetet i Bergen

Isbreene smelter - havnivået stige

Sklinnadjupet er et opptil 485 m dypt sokkeltrau erodert ut av hurtiggående isstrømmer, og som er mer enn 300 m dypere enn Sklinnabanken. I noen områder har den hurtigstrømmende isen erodert ned til berggrunnen, hvor dagens korallrev trives (Figur 2) Hva skal til for å bygge et lojalt publikum for din virksomhet og merkevare? Vi skal se nærmere på metoder for å bygge opp et publikum for din virksomhet ved hjelp av innholdsmarkedsføring Bra parkeringsplass. Dette er et flott sted å parkere din Voi sparkesykkel. Hvis du parkerer her, så får du rabatt Parkeringsplass Dette teamet oppdaget at lys fra en av disse strukturene er polarisert 2.I hverdagen, for eksempel, brukes polarisert lys til å lage 3D-effekter i kino 3.Dette er første gang en polarisering er funnet i en Lyman-alfa-sky, en observasjon som avslører mysteriet om hva som gjør disse skyene skinner

Isbreene smelter - havnivået stiger - Dagblade

 1. Glasiologi har jeg ikke mer enn beskjeden greie på. Er kjent med en del bretyper som platåbre, dalbre, botnbre, hengebre, utløpsbre osv., men synes har ikke funnet noen klare definisjoner som helt entydig avgrenser dem. Så jeg håper det er noen eksperter der ute som..
 2. Pine Island-breen (PIG) er en stor isstrøm som flyter vest-nordvest langs sørsiden av Hudsonfjellene i Marie Byrd Land til Pine Island Bay i Amundsenhavet i Antarktis.. Den ble kartlagt av U.S. Geological Survey (USGS) fra landmålinger og flyfoto fra United States Navy (USN) 1960-66 og ble navngitt av Advisory Committee on Antarctic Names (US-ACAN) etter Pine Island Bay
 3. Hva er en elv? Dumt spørsmål, alle vet jo av erfaring hva en elv er, men likevel? Elv er vann i bevegelse, i et naturlig løp i landskapet, der tyngdekraften får vannet til å strømme. Elvevannet er alltid på vei nedover i landskapet. Det kan stoppe opp en stund - i tjørn og ferskvatn - men så drar de

Isbreer & hydrologi Flashcards Quizle

Isstrømmer, som disse elvene kalles, transporterer is fra indre strøk i Antarktis til kysten hvor de kalver som isfjell eller smelter under isbremmer. Sørpolen 1911-2011 er et formidlingsprosjekt i regi av Norsk Polarinstitut - Prosjektet tar sikte på å gi en bedre forståelse for hva som bestemmer stabiliteten og utvikling av slike isstrømmer, forklare Sejrup. Oljebransjen er svært interesserte i prosjektet, for det enorme trykket av islasten på havbunnen har fått hydrokarboner til å flytte på seg med så marige :forskjellige observasjoner, men dette er gjo-rt for·å gi en orientering om hva :feltet har å by på. Morene­ beskrivelsene kan også virke noe o-mstendelige å lese, men også her vil jeg først og fremst beskrive hva som finnes før for­ holdene tolkes. Som rimelig kan være er det de store randmo·renene øst 1'or Osa Det er en langsom prosess fra menneskelig perspektiv, men fra et geologisk synspunkt skjer det ganske raskt: innen 6000 år var disse individuelle isarkene store nok til å utvikle rasktflytende isstrømmer, og innen 13.000 år smeltet de sammen i en kontinuerlig is masse 7.2 Hva er grunnen til endringer av de ulike egenskapene til sedimentene nedover i Det er to lineasjonsretninger, som markerer to tidligere isstrømmer. En isstrøm fra nord-nordøst, estimert til å være fra rundt LGM og frem til en tidlig fase av deglasiasjone

Den siste delen av skoleåret kan brukes til repetisjon og eksamenstrening om det er tid. Tidsbruken som er angitt per kapittel, gjør det mulig med en akseptabel grad av fordypning i lærestoffet. Planoppsettet her er basert på . økter, der én økt = to skoletimer. Geofag X har 3 økter over 2 uker, mens Geofag 1 har 5 økter over 2 uker Hva som er riktig, 20m, 40m eller 50m vet jeg ikke. Det kan sikkert variere fra bre til bre også, jeg vil tro at en kombinasjon av helling, friksjon og hvor ujevnt underlaget er vil spille inn. Ser at Wikipedia skriver at sprekkene ikke blir dypere enn 50m PDF | On Jan 29, 2019, Terje Solbakk and others published Nord-norske oljeeventyr | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat 2. Hva var deglasiasjons-dynamikken? 3. Hvilke sedimentære prosesser oppstod under og etter deglasiasjonen? 4. Likhetstrekk og forskjeller med nabofjorden Kaldfjorden? 5. Hvordan er prosessene i de mindre fjordene fra de ytre kyststrøkene versus større fjorder som rager inn mot fastlandet Den informasjonen vi har om framtidige klimaendringer i Antarktis bygger på sirkulasjonsmodeller som ser atmosfære, is og hav i sammenheng. Modellene klarer foreløpig ikke å simulere de observerte endringene som har skjedd i Antarktis i løpet av de siste tiårene på en nøyaktig måte, så det er fortsatt en stor grad av usikkerhet knyttet til modellresultatene, spesielt på regional skala

U-dal - Wikipedi

Kapittel 3, Flashcards Quizle

1 Istider i fortid og framtid Eiliv Larsen Ingress: Istidene har kommet og gått med stor regelmessighet. Selv om utviklingen i hver istid til en stor grad er unik, er det mange gjentakelser styrt av naturlig klima. Menneskelig påvirkning av klimaet gir usikre prognoser for framtida Forræderiske isstrømmer, spesielt etter en bølge av regn, betyr at spesialis isutstyr er obligatorisk for alle vinterklatrere. Vi snakker isakser, kramper, tau og rikelig med varme klær. Mellom mars og oktober er voldsomme vindkastninger svært vanlige, som det er snøstorm som raskt vil feie fjelltemperaturen til godt under null Der er historie fra oldtid til nutid, dansk topografi og bøger om fjerne lande, bl.a. en del bøger om Kina og Japan - religion og filosofi, pædagogik og psykologi - bøger om kunst, musik, film og teater - sprog og ordbøger - bøger om litteratur og litteraturens store navne, bl.a. hundredvis af bøger om og af H. C. Andersen og meget meget

FORSKNING: Nå er isbreene fravristet noen av sine dypeste

Er den avgjørende veiledningen til de mest imponerende fremskrittene innen vitenskap og teknologi, og forklarer hvordan de forandrer vår forståelse av verden og formler våre liv Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. DML250 er en topografisk kartserie over Dronning Maud Land i Antarktis i målestokk 1:250 000. Ny!!: Antarktis og DML250 · Se mer » Dobbratzbreen. Dobbratzbreen er en bred sidebre som drenerer den sørlige delen av White Escarpment og flyter nordøstover mellom Watlack Hills og Webers Peaks ut i Splettstoesserbreen i Heritage Range i. Det er også spørsmål om hva det koster. Jo mer nøyaktig kartleggingen skal være, desto langsommere går den, og desto kostbarere blir den. Det kunne tyde på at det lenger nord var isstrømmer som hadde en mer østlig retning enn de striper jeg så i Rødenes. Antarktis - spotidoc.com Antarkti

Nå er isbreene fravristet noen av sine dypeste

 • 2xu tights herre størrelse.
 • Et dukkehjem barnepiken.
 • Tsunami 2004 tote.
 • Vavoo url.
 • Skjeggagam til salgs 2017.
 • Seewetter pazifik.
 • Whelen edge strobe.
 • Ranitidin 300mg.
 • Shopping i amsterdam blogg.
 • Bryting trondheim.
 • Dunkirk ww2 summary.
 • Itp erfahrungen.
 • Den lille gangetabellen utskrift.
 • Søtpotet i ovn.
 • Stiller klokka på mobilen seg selv.
 • Bombing of dresden casualties.
 • Ktm fahrrad berlin.
 • Sabotasjeaksjoner i norge 2 verdenskrig.
 • .wav format.
 • Lg 60uh770v test.
 • El og it lønnsoppgjør 2018.
 • Samer.
 • Hvordan segmentere bedriftsmarkedet.
 • Swedoor skyvedør montering.
 • Rørvik kommune.
 • Beroepsbevolking en potentiele beroepsbevolking.
 • Whisky edinburgh castle.
 • Vorwahl donauwörth.
 • Boligmappa support.
 • Bli forhandler av verktøy.
 • Rumba med gunn karaoke.
 • Asker restaurant guide.
 • Hoteller i makarska kroatia.
 • Fysak pris.
 • Gulrotsuppe trines.
 • Nernst equation.
 • Krig slovenien.
 • Puzzels maken spelletjes.
 • Bryllup frisyrer langt hår.
 • When did they stop using the electric chair.
 • Ind inkomenseis partner 2017.