Home

Hioa hvordan skrive oppgave

Hjemmeeksamen trinn-for-trin

Skrivementoren fra HiOA anbefaler også å bare sette i gang med å skrive om temaet, helt uten struktur, for å få en fornemmelse av det du skal skrive om, få ut ideer og komme i gang. - Du blir veldig fort streng med deg selv. Det blir vanskelig å skrive hvis du blir altfor opptatt av det formelle og språket, forklarer Nedrejord Se Hvordan skrive oppgave / referanseteknikk. Eventuelt vedlegg. Hvert vedlegg nummereres: Vedlegg 1, Vedlegg 2, osv. Vedlegg som har flere sider skal sidenummereres (pagineres) - hvert vedlegg begynner med side 1. HUSK å paginere oppgaven, sett inn sidetall fra og med ark 2. Med andre ord skal ikke tittelbladet ha sideangivelse Hvordan skrive oppgave? Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse. Podkast-serie med råd om lesing, skriving og det å være student. 17 episoder tilgjengelig på akademiskskriving.no Hvordan skriver man en vitenskapelig oppgave? Den vitenskapelige skrivemåten er ikke som et brev til en venn, ikke som et avisinnlegg eller en skolestil. En slik oppgave må skrives på en saklig måte, den må være basert på faglitteratur og eventuelt egen vitenskapelig innhentet empiri (ikke på lavere grad), ikke på synsing #Oppbygning av en oppgave. Her finner du en generell beskrivelse av de viktigste elementene i større oppgaver på bachelor- og masternivå. Kapittelstrukturen tar utgangspunkt i empiriske oppgaver, men den har også relevans for deg som skal skrive teoretisk oppgave

Oppsett for en skriftlig oppgave - Biblioteke

 1. Bibliotekets ansatte deltar i forskergrupper og i Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) Høgskolen i Østfold >. Biblioteket > Hvordan skrive oppgave
 2. For mange kan det virke skremmende å skulle skrive en så stor oppgave, og de fleste studenter har nok heller aldri skrevet en så omfattende tekst før. Her er ti tips til hvordan du skriver en god bacheloroppgave. 1. Begynn tidlig. Det dummeste man gjør i januar, er å tenke at det er lenge til mai
 3. På de følgende sider finner du tips og råd om hvordan man kan skrive en god fagoppgave, litt om problemstilling etc. NB! se også IFHs «Veiledning til oppgaveskriving» som ligger på En avslutning kan være ulik fra oppgave til oppgave. Noen oppgaver krever en konklusjon, mens for andre holder det med en oppsummering
 4. Skrivesenteret: Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk? Se også UDIR: Eksamensveiledning norsk med kjennetegn på måloppnåelse (2015) Studer en modelltekst. Det finnes ikke noen fasit på hvordan ei langsvarsoppgave i norsk skal besvares. Men det går an å få noen tips gjennom å studere hvordan andre har valgt å løse oppgava
 5. Hvordan skrive en praksisfortelling? 1.Du kan begynne en praksisfortelling med en kort beskrivelse av situasjonen: f.eks. hvem som er med? hvor og når skjer dette? hva gjør personene? Når du skriver praksisfortellinger om barn, er det vanlig å angi hvor gamle barna er

Her legger jeg ut lenker til masteroppgaver på ODA (Open Digital Archive) som jeg mener er svært gode og bør leses for inspirasjon og ikke minst for få et inntrykk av hvordan en masteroppgave baserte på statistisk analyse kan utformes. Oversikten vil oppdateres fortløpende. En oversikt over ulike masteroppgaver finner du også på Ungdata sine sider - disse kan også være nyttige å. -vid oppgave: krever at du selv avgrenser og formulerer en mer konkret problemstilling selv -spisset oppgave: problemstillingen er gitt, men du må fortsatt finne ut hvordan du skal angripe spørsmålet. → viktig å svare på det faktisk spørres om (kan være én eller flere ting

Hvordan skrive oppgave - in

Et sitat om det å skrive, av den amerikanske forfatteren Stephen King. Foto: Henriette Leine Wangen . Her kan du lese ni konkrete tips om hva en god akademisk oppgave bør inneholde: 1. Svar på et spørsmål/en problemstilling. Hovedregelen er at en problemstilling bør være tydelig, avgrenset og spisset til ditt tema Skrive oppgave; Hvordan skrive en akademisk oppgave; Hvordan skrive en akademisk oppgave. Her kan du lese om de åtte kriteriene som en akademisk oppgave skal oppfylle. Det er mange forventninger til akademiske tekster, og ulike fag vil operere med litt ulike forventninger

Generelle retningslinjer for skriftlige oppgaver

Vi vet nå hvordan vi skal erstatte pseudo-koden i skissen ovenfor med rein java-kode og kan derfor skrive programmet vårt Kursboktest1 på følgende måte: public class Kursboktest1 { public static void main Oppgave 1. Skriv inn klassene Kursbok1 og Kursboktest1 i TextPad Jeg vet ikke helt om jeg forstår det med bachelor oppgaver. Det er altså meningen å finne en problemstilling (som da sikkert er besvart flere ganger før), så samle artikler med omtrent samme problemstilling og skrive ehva de sier, så komme til en konklusjon (som sikkert også er beskrevet før?) Og.. For å skrive gode, akademiske tekster må man både øve og prøve seg fram. Se professor Lars Nyre ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved UiB fortelle om en oppgave han skrev, som ikke ble så godt mottatt som han hadde håpet Les mer om oppgavestruktur. Struktur (Søk & skriv); Å bygge opp en vitenskapelig oppgave (Viko); 2. Problemstilling. Problemstillingen er forskningsspørsmålet, dvs. det du ønsker å undersøke og finne ut av. Den skal være faglig relevant og mulig å svare på innenfor rammene av oppgaven Forrige uke var det informasjonsmøte for studenter på medievitenskap som skal begynne arbeidet med å skrive masteroppgave dette semesteret. Her fikk studentene informasjon om hvordan det er å skrive oppgave, og tips til hvordan mestre den nye studiehverdagen

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke APA 7.. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master- eller bacheloroppgave å fortsette med det; Informasjon og eksempler for APA 6 Å skrive bachelor- eller masteroppgave . Materialet blir også analysert i forhold til studier av hvordan studenter nærmere inn på studentene når de er inne i arbeidet med en slik oppgave. Det blir stilt stadig større krav også til offentlige institusjoner,. Eksempler fra Søk & Skriv, Chicago 16 A; Skrivetips. Skriving Veiledning i det å skrive en akademisk oppgave på bachelor- og masternivå (Søk og Skriv). Podkasten om akademisk skriving (Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet). Hvorfor skriver vi akademisk? (VIKO). Hvordan strukturere teksten? (VIKO)

Det finnes faste regler for hvordan man skal skrive korrekt norsk. En oppgave full av stavefeil og gal setningsoppbygning gir unektelig et dårlig inntrykk. Man må derfor sette av tid slik at «trykkleifer» og andre skjemmende ting ikke forblir ugress i en ellers velstelt have. Bruk e Vis hvordan man generelt kan (så sant tabellen ikke er full) finne antallet i en slik kø kun ved hjelp av verdiene til a.length, fra og til. Oppgave 3. 3A. Gitt tallene 4, 10, 5, 12, 6, 8, 9 og 7. Legg dem inn, i den gitte rekkefølgen, i et på forhånd tomt rød-svart binærtre Da vil du få en innføring i hvordan jeg har tenkt om å skrive. Andre podcaster om skriving Høsten 2018 publiserte Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Universitet Nord og Nasjonalbiblioteket en podcast om skriving, som inneholder mange gode råd Du skal skrive oppgaven selv, men få gjerne innspill fra andre, også medstudenter. - Kom i gang! Disponer tiden din. Skaff deg et kjapt overblikk. Bestem deg for oppgave(r). På hjemmeeksamen kan du bruke noe tid på å vurdere hva du skal skrive, men skriv! Skriv stikkord, tankekart eller setninger om tema Denne veiledningen skal gi deg som ny jusstudent noen råd om hvordan du bør gå frem når du skal skrive praktikum og teoretisk oppgave som øvingsoppgaver (kurs- og fakultetsoppgaver) og til eksamen. Veiledningen tar ikke sikte på å autorisere en spesiell fremgangsmåte eller oppgaveteknikk

Introduksjonsvideo om hvordan skrive en akademisk oppgave Starten av høstsemesteret betyr for mange også starten på masteroppgaven. For mange utgjør masteroppgaven hele 60 studiepoeng, og er en oppgave på over 100 sider som du skal holde på med i et helt år. I denne artikkelen gir vi deg de beste tipsene til hvordan du kan skrive og fullføre en masteroppgave. Velg et tema du er interessert Hvordan skrive en bacheloroppgave. StudentTorgets tips til deg som skal skrive en bacheloroppgave. Sist oppdatert Det aller viktigste er å ha det gøy i arbeidet med bacheloroppgaven, uavhengig av om du skriver oppgave alene eller sammen med andre studenter Oppgave 0. Flytt grensesnittene Beholder, Liste og skjelettet til klassen DobbeltLenketListe over til deg selv og legg dem i samme mappe (package) (Beholder og Liste skal ikke følge med når du sender inn løsningen din). Lag deretter et main-program med flg. kode og sjekk at det ikke gir noen syntaks- eller kjørefeil (runtime error)

Nå har semesteret kommet godt i gang, og tiden for å levere semesteroppgaver nærmer seg. Å skrive semesteroppgaver på universitetet er veldig annerledes fra alle innleveringer du hadde på videregående skole, og mange strever litt med å finne formen på den akademiske oppgaveteksten første gangen. Heldigvis er det relativt enkelt når du først har starte For å skrive en ryddig oppgave, anbefaler Monica Vandbakk og først svare på hovedspørsmålet, for deretter å komme med tilleggsopplysninger. — Bruk av eksempler som viser at kandidaten har forstått stoffet vil alltid være et pluss Hvordan skrive prosjektbeskrivelse? KRIM/RSOS 4002, 1.9.2009 Heidi Mork Lomell. Hensikten med en prosjektbeskrivelse • Komme i gang med tankearbeidet (valg av tema, problemstilling, teori og empiri) • Legge grunnlaget for arbeidet med masteroppgave På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke APA 7.. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master- eller bacheloroppgave å fortsette med det; Informasjon og eksempler for APA 6 oppgave, med klare instruksjoner på hvordan oppgaven skal løses. Det er retningslinjer, hjelp og mulighet for å se liknende eksempler. Dette skulle da bli første gang, der vi skulle løse en ganske så stor oppgave på egenhånd, uten erfaring. Det vi visste om oppgaven generelt, var at Microsoft Norge ønsket en applikasjon med e

Video: Oppbygning av en oppgave Søk & Skri

Legg så inn 10 i treet. Lag en tegning av hvordan treet nå ser ut. Legg så inn 3, så 8 og til slutt 9. Lag en tegning av hvordan treet nå ser ut. Oppgave 3. 3A. Gitt tallene: 7, 2, 9, 1, 5, 8, 10, 3, 6, 4. Legg dem inn, i den gitte rekkefølgen, i et på forhånd tomt binært søketre. Tegn treet. Skriv ut verdiene i nivåorden og preorden I Inspera blir oppgaven lagt ut kl 0900 og innlevering er kl 1400. Gjør deg kjent med oppgaveinnlevering i Inspera: Inspera - brukerveiledning for innlevering av oppgave Viktig å huske på: Beregn god tid på innleveringsprosessen, da det ikke er mulig å levere etter innleveringsfristen Elevene skal lære å skrive logg, og forstå hensikten med loggskriving. Elevene uttrykker seg skriftlig ved å skrive logg. Dette gjelder både kladd, og sluttproduktet. Elevene uttrykker seg muntlig i samtale og diskusjon omkring arbeidet. Elevene bruker digitale verktøy ved skriving av logg. I tillegg kan elevene bruke kamera og ta bilder, og legge de ved loggen på e

Gjesteinnlegg: Hvordan skrive case! Det har blitt mer og mer vanlig med caseoppgaver både i undervisningssammenheng og i arbeidslivet. Å jobbe med case er svært utfordrende, fordi det ikke er noen fasitsvar Når du gjengir en kilde uten å sitere den direkte, anbefaler APA at du oppgir sidetallet der opplysningen er hentet fra, men du må ikke gjøre det. Du kan altså enten skrive: Pettersen trekker fram betydningen av motivasjon (Pettersen, 2013). Eller du kan skrive: Pettersen trekker fram betydningen av motivasjon (Pettersen, 2013, s. 34)

Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere. Etter du har lagret dine samtykkeinnstillinger vil du ikke bli vist denne veilederen på nytt, men du kan når som helst åpne den på nytt ved å trykke Innstillinger for informasjonskapsler i bunnmenyen på nettsidene Oppgave 2 . Småbåtregisteret er et båtregister der norske fritids- og småbåter er registrert. Redningsselskapet (Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning) drifter Småbåtregisteret, og de har gitt deg i oppgave å programmere en nytt småbåtregister i java. a) Det skal lages et hendelsesbasert program for registrering av båter og båteiere

Skrive - Se «Hjelp til oppgaveskriving» lengre ned på siden. Ferdigstille - Før oppgaven leveres skal bl.a. generering av omslag og tittelside gjennomføres, og eventuell trykking av oppgaven kan deretter bestilles. Se hvordan du ferdigstiller bacheloroppgaven her. Levere - Til slutt skal det endelige produktet leveres Skal ta vg3,barne og ungdomsarbeiderfaget til sommeren og trenger å se hvordan en god oppgave er blitt skrevet. Vi har gamle eksamens oppgaver, men ingen eksempler på hvordan er god oppgave kan skrives. Er det noen som har skrevet en slik oppgave og vil dele den med meg? Eller om du vet om et ste.. Hvordan skrive godt? Hvordan strukturere en oppgave? Og hvordan komme i gang? Dette er håndboken for deg som skal gå i gang med en bachelor- eller masteroppgave.Her får du mer enn fire hundre konkrete råd og regler for hvordan en oppgave skal bli korrek Hvordan lage forside til masteroppgaven din Dette er tips til hvordan du kan lage forsiden til masteroppgaver og andre typer oppgaver. Om instituttet ditt ikke har egen mal eller krav du må følge, kan du bruke oppsettet som vises her Her er noen eksempler som viser hvordan det kan gjøres: I sin undersøkelse om kugalskap hevder Knoll (1990 s. 3) at Knoll (1990 s. 3) hevder at kugalskap skyldes Som vist hos Knoll (1990 s. 3) Kugalskap er kjipe greier (Knoll, 1990, s. 3). Hvis du har brukt to sider fra samme kilde, kan du skrive slik: Knoll (1990 s. 3-4

Hvordan skrive oppgave? - Biblioteke

På eksamen forventes det at du skal drøfte en oppgave eller problemstilling. Men hva i alle dager betyr det egentlig å drøfte?! Å drøfte kan må mange måter sidestilles med begrepene diskutere, argumentere eller debattere. Å kunne drøfte er en ferdighet, og ferdigheter må øves opp. Å drøfte innebærer å f.eks. kunne være kritisk ti Denne artikkelen viser vinnerne av årets beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania kull 2013-2016. Navn: Simon Wiig Andersen (26), Henrik Aarnes Wiik (23) og Alexander Thorvaldsen (24) Tittel på bacheloravhandlingen: «Hvilke elementer vektlegges i forberedelsene til forhandlingene ved salg av fotballspillere i Tippeligaen?» Studerte: Bachelor i markedsføring og salgsledelse i Berge Skrive oppgave; Referere til kilder (APA) Referere til kilder (APA) Når du skal skrive en akademisk tekst, må du gjøre rede for kildene du har brukt. Her tar vi deg gjennom alt du trenger å vite om kildebruk. Hvilke kilder må jeg referere til? Du må referere til alt som ikke bygger på eget materiale, egne resonnement og meninger Oppgave. Hvordan skrive innledning til fagartikkel? Å lage ei god innledning er noe av det viktigste du gjør i en fagartikkel. Men hva kjennetegner egentlig ei god innledning? LK20. Vis kompetansemål. Tips. Vent med å skrive innledninga til du er. Hvordan skrive Masteroppgave Jim Tørresen Februar 2005 Det finnes flere måter å skrive en god rapport på, så dette skrivet må kun ses på som ett forslag. Oppbygging av rapporten En masteroppgave kan på mange måter ses på som en utvidelse av en ordinær vitenskapelig artikkel

Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning. Skriving er tett koblet til lesing og Startpakka har derfor tips til lesing og annen studieteknikk. Du kan slå opp i Startpakka når du lurer på noe i studiearbeidet. Du trenger ikke å følge stoffet i en bestemt rekkefølge som i et e-læringskurs Du skal skrive en oppgave innenfor temaet genetikk. Genetikk er et tema som kan være interessant både for medisinere, teknologer, naturvitere, samfunnsvitere, humanister og jurister. Genetikk er et vidt tema som du må avgrense. Start med å skrive genetikk i en sirkel i midten. Skriv ulike aspekter ved temaet genetikk i sirkler rundt. Velg Send inn for å levere en oppgave før tidsfristen. Knappen endres avhengig av statusen: Slå på igjen hvis du redigerer en oppgave du allerede har slått på, og du må sende arbeid på nytt.. Innføres hvis du holder på tildelingen etter forfalls datoen, men læreren har tillatt forsinkede tillegg eller bedt om en revisjon.. Ikke slått på hvis tildelingen er forfalt, og læreren din. Bachelor gruppen kom sammen våren 2015 med et felles ønske om å skrive en oppgave som omhandlet utvikling av et dynamisk system, HiOA Setter krav til selvstendig gjennomføring, presentasjoner og rapport . skal gjøre det, når det skal gjøres, hvor det skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Plane

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Vancouver-stilen. <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge Det kan også være verdt å tenke på å etablere et profesjonelt samarbeid med den du skal skrive med. Som oftest skriver man jo med noen man kjenner eller er venn med fra før, men det er allikevel viktig å etablere det profesjonelle med en slik oppgave. Mange lager samarbeidskontrakter på dette for å være på den sikre siden Oppgave 4. Hvilke kilder bruker han i essayet sitt (fagpersoner, bøker osv.)? Hvordan skiller kildebruken i dette essayet seg fra kildebruken som kreves i en fagartikkel? Oppgave 5. Forfatteren har delt opp teksten sin ved hjelp av undertitler (deloverskrifter) Her er hvordan jeg som regel skriver en oppgave (litt grovt riktignok): Innledning (hva skal du skrive) Hoveddel: - Argumenter for (ikke i stikkord, utdyp dem) - Argumenter mot (samme som over) - Drøfting (diskuter frem og tilbake de argumentene du har nevnt. Hvilke er sterke og hvilke er svake? Og hvorfor? Skriving av oppgave ved ISL Standard for akademiske oppgaver Når man skal skrive oppgaver (øvingsoppgaver, semesteroppgaver, prosjektoppgaver, masteroppgaver etc.) er det viktig at man forholder seg til akademiske normer for utforming, noter og referanser etc. Vi anbefaler å ta en titt på universitetsbibliotekets sider med tips for oppgaveskriving: VIK

Ti tips til hvordan du skriver en god bacheloroppgav

Veiledningen til nettstedet Søk & Skriv beskriver de formelle kravene til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter osv. i Word. Forside til masteroppgaver. Her finner du informasjon om hvordan du kan lage forsiden til masteroppgaven din Jo, vi har fått informasjon om hvordan vi skriver littertur- og kildeliste, helt bak i oppgaven. Men ikke hvordan vi skal referere til litteratur i selve teksten. I alle fall ikke som jeg har fått med meg. :-/ Men ettersom jeg henviser til boka jeg tar teorien fra, så kan jeg likså greit bare skrive rett fra boka da, eller Seks tips til når du skal skrive oppgave. Les oppgaveteksten: Ta deg tid til å forstå hva du faktisk skal svare på. Skaff deg oversikt: Skriv ned hva du allerede vet om emnet. Lag en plan for oppgaven: Tenkt gjennom hvordan du skal starte og slutte oppgaven. Begynn å skrive: Få ut tankene dine, og ikke vær veldig kritisk til hva du skriver Skriving i KRLE 29. mars 2015 | Print ut. KRLE inviterer elevene til å uttrykke seg skriftlig på mange ulike måter. KRLE favner om ulike hovedområder, og kompetansemålene krever at elevene blant annet skal forklare, gjøre rede for, gi en oversikt over, gjenkjenne, beskrive, diskutere, drøfte, argumentere og reflektere innenfor mange ulike temaer, og disse formuleringene åpner for både.

Oppgave 2: Sett verbene i parenteser inn i teksten i riktig form. Du må velge mellom infinitiv, presens, preteritum og perfektum. Oppgave 3: Skriv setningene en gang til, og bruk de modale hjelpeverbene. Oppgave 4: Sett inn personlige pronomen i stedet for ordene i parenteser Jo mer effektivt du formulerer budskapet, desto større er sjansen for at mottakeren får med seg essensen. Det gjelder å skrive konkret og interessevekkende, slik at du umiddelbart fanger oppmerksomheten. Her får du en rekke praktiske tips til hvordan du skriver en god e-post-invitasjon til ditt arrangement. Emnefeltet på e-poste Det finnes som sagt ikke noen standard for hvordan man skal skrive en prosedyre. Du vil derfor kunne se mange andre løsninger hvor man bruker utheving, kursiv, understreking eller varierer med skrifttyper. Det er heller ikke så viktig hvilken løsning du velger - så lenge du bruker den konsekvent

Norsk - Slik skriver du et godt langsvar - NDL

Hvordan du kan kommentere filer i Box, og hvordan lage og delegere oppgaver relatert til filene dine. 1. Finn kommentarknappen. For å legge igjen en kommentar eller lage en oppgave klikker du deg inn på filen det gjelder. Finn kommentarfeltet til høyre i bildet: 2. Skriv en kommenta Hvordan skrive, strukturere og referere. Les mer om Skriv. Referanseverktøy. Informasjon om EndNote og Zotero. Les mer om Referanseverktøy. Informasjonskompetanse er evnen til å søke og finne informasjon, vurdere kilders kvalitet og relevans og å bruke informasjonen i egen kunnskapsutvikling. Kontakt. Kontakt oss

Praksisfortellinger om barns lek Barnehagenorsk - HiOA

Skriv bedre norsk. Det er stor forskjell mellom å lære seg muntlig og skriftlig norsk, og dette krever ulike strategier. For mange er det å utvikle skriftspråket det aller vanskeligste. I denne delen av vår miniserie om studieteknikk skal vi se på hvordan du bør arbeide om du ønsker å bli flinkere til å skrive norsk Skriv essay. Du kan velge å skrive essay i del 1 - om filosofene, eller i del 2 - etikk. Jeg valgte del 2 fordi jeg var i Tyskland da de delte ut oppgavene i del 1, heh, men jeg er glad jeg skrev i del 2, for meg var det den delen av pensum som engasjerte og interesserte meg mest Drøfte en oppgave. Lurer du på hvordan du skal besvare en oppgave hvor du blir bedt om å drøfte et tema eller en påstand? Da har du kommet til riktig sted! Hva betyr drøfte? Det viktigste først: hva betyr drøfte? Selve ordet «drøfte» betyr å riste noe Her finner du eksempler på oppgaver fra læreboka i rettslære. Velg blant eksempler på ulike spørsmål fra rettslære 1 og rettslære 2. Hent inspirasjon fra eksemplene for å se hvordan du kan skrive en god oppgave fra læreboka i rettslære Det er ikke lov å skrive av bøker, artikler osv. eller klippe og lime fra internettsider uten å oppgi hvor og fra hvem du har hentet informasjonen fra. Kildene skal være oppført slik at lærerne dine skal kunne finne de igjen. Det lønner seg å notere kildene underveis så slipper du å lete dem frem i etterkant. Det er god hjelp i

Å skrive oppgåve handlar om å overtyde lesaren om at du kan det oppgåva handlar om. Når du skal skrive ei oppgåve der du samlar empiri og analyserer denne i lys av teori, må du også overtyde lesaren om at denne prosessen er gjort på rett måte Ikke skriv for langt/for mye - det skal ikke være kjedelig er gjentagende. Kom til poenget. Du kan bruke humor og ironi Ikke bruk forkortelser - du vet ikke om alle leserne kjenner til disse Ta gjerne kontakt med avisen/mediet du vil sende inn til på forhånd. Spør om lengde og hvordan de vil ha det tilsendt

Skriver bachelor-oppgave med GK Skrevet 16. februar 2017 av — Redaksjonen En gruppe studenter fra HiOA skriver bachelor oppgave i samarbeid med GK og trenger dine tilbakemeldinger Er ikke sikkert vi har gått på samme skole, for tipper dette er en oppgave aller niendeklasser i Norge må gjennom. ikke vet jeg : ) Ja, det er riktig. Første side skal være en innholdsfortegnelse, etter det skal vi skrive forord. Senere kan vi få velge hva vil føler for å skrive om, Barnehagen, Skole, Hobbyer og lignende Dette er en nokså konkret oppgave, der det vil være mest relevant å holde seg til å skrive om holdninger til kropp og hvordan disse kan påvirkes på ulike måter. Som du ser i disposisjonen finnes det rikelig med stoff i Psykologi 2-boka som kan trekkes inn og relateres til dette temaet Ved å se på hvordan andre har skrevet eventyr, kan du få hjelp til å bygge opp eventyret ditt og hvilke virkemidler du kan bruke. Du kan i tillegg få inspirasjon til hva eventyret ditt kan handle om. Ta en titt på eksemplene under og bli klar til å skrive et godt eventyr du også: Se et eventyr på nynorsk inspirert av Per, Pål og Espen.

Disponering av en oppgave Oppgavene du skriver på universitetet skal svare på problemstillinger. Derfor er også det å argumentere overbevisende for svaret ditt det viktigste du gjør når du skriver en oppgave. Dette gjelder enten problemstillingen er primært empirisk (for eks Hvordan skrive et kortsvar? Det å kunne skrive et kortsvar er utrolig viktig med tanke på at det er en obligatorisk oppgave både til bokmålseksamen og nynorskeksamen på VG3. Hva er et kortsvar? Kortsvaret er en strukturert og sammenhengende tekst som er skreven i et svært presist språk

Masteroppgaven - HiOA

Få hjelp til å skrive en god artikkel i historie! Drøftende oppgave om samfunnsforholdene i Norge under vikingtiden og middelalderen. Oppgave om kristendommen og hvordan den utviklet seg i Norge under middelalderen, og hva dette hadde å si for datidens samfunn I det akademiske håndverket er lesing og skriving tett forbundet. For å kunne skrive en god oppgave, må du lese effektivt og målrettet. Og omvendt, når du trener deg opp til å lese med oppmerksomhet, vil du også kunne lese dine egne utkast og ideer på en oppmerksom måte. Det viktigste med å lese er kanskje at man leser

Hei! Vi er to studenter som skal skrive en oppgave sammen. Vi er avhengig av å kunne skrive og samarbeide i det samme dokumentet. Jeg har forstått det slik at dette skal være mulig i Word 2016. JE OPPGAVE 2. «Kjære ungdom, vær så snill, dropp denne festen» Ta utgangspunkt i de to artiklene «Ber ungdommen slutte å feste» og «Coronafester».. Skriv en tekst der du reflekterer rundt disse spørsmålene Møtereferat med Eva(Veileder HioA): Orientering av hvordan bachelorprosjektoppgaven fungerer. Vi presenterte både bedriften vi jobber i og deres oppgave for oss. Eva veiledet oss om hvordan vi burde angripe oppgaven, samt diskuterte vi om hva som kunne være en potensiell problemstilling for at vi skal kunne score høyest mulig På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd Skrivetips og studieteknikk rett på øret Bli en bedre student mens du jogger, vasker huset eller sitter på bussen. I denne podkasten får du gode råd om lesing, skriving og det å være student: Hvordan kommer jeg i gang med å skrive? Hvordan skal jeg bygge opp oppgaven min? Hvordan ska

Jeg skal skrive om dette i semesteroppgaven, men får da problemer med å skrive om hvordan opplegget kan videreutvikles. Hva skal jeg gjøre? Selv om et undervisningsopplegg fungerte godt, vil det alltid være rom for videreutvikling. Du kan f.eks. diskutere hvordan opplegget kan tilpasses en annen situasjon eller en annen elevgruppe Hvordan skrive essay i filosofi? Av Bjørn K. Myskja Generelle krav. Det akademiske essayet er en sjanger som har mange forskjellige uttrykk. Noen grunnleggende krav må imidlertid tilfredsstilles uavhengig av fag og tema for essayet. Dette gjelder blant annet hvordan du skal formulere og avgrense problemstilling, krav til bruk a Skrive og henvise ‣ HK Skrivesenter ‣ Skrivetips - Få tips om litteratursøk, akademisk skriving og godt språk. ‣ Bestill veiledning med faglig studentassistent ‣ Kildehenvisning og litteraturlister i Chicagostil ‣ Kildehenvisning og litteraturlister i APA-stil ‣ Kildehenvisning og litteraturlister i Vancouverstil ‣ Zotero - Programmet som hjelper deg å samle, organisere. Hvis du f.eks. skriver en oppgave av typen «hvordan er cannabis og amfetamin forskjellig fra hverandre, med hensyn til skadevirkninger på kroppen?», bør du først skrive alt du vet om hvordan cannabis er skadelig for kroppen, deretter alt du vet om hvordan amfetamin er skadelig for kroppen, før du sammenligner disse to for likheter og ulikheter

Vi driver og skal bestemme om vi skal skrive bacheloroppgaven alene eller sammen med noen. En oppgave på 5000 ord. Jeg er svært selvstendig av meg, og på andre småoppgaver tidligere i studiet har jeg alltid hatet at vi må arbeide i grupper. Likevel tenker jeg at bacheloroppgaven er så stor og omf.. Dersom du ikke har hatt jobb før, kan det være lurt å skrive at du ønsker å lære det jobben krever. En kort avslutning Si gjerne noe om hvorfor du er motivert for jobben. Ta med at du kan gi mer informasjon på telefon eller intervju, og skriv når du kan begynne å jobbe. Husk på: Send søknaden sammen med CV og eventuelle referanser Farmasøyter har kunnskaper om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. De har en viktig oppgave i å kontrollere og kvalitetssikre resepter. Bachelorstudiet passer for deg som har interesse for naturfag og mennesker Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering Hvordan redegjøre. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga. Relaterte videoer. 03:18. Struktur. 3.598 views 27. mars 2018. NB! DENNE.

Hva bør en god akademisk oppgave inneholde? Ui

Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos høgskolen. Nyhetsbrev. Høgskolen sender ut nyhetsbrev både til potensielle studenter, samarbeidspartnere og tidligere studenter Hvordan jobbe med oppgaven? Sjekkliste før innlevering av oppgave. skrive en korrekt referanseliste? oppdatere innholdsfortegnelsen med riktige sidetall? lese korrektur og rettet opp skrivefeil? Formatering av oppgaven. Det er også lurt å tenke på om du har formatert oppgaven din riktig før du leverer Jeg har fått i oppgave å skrive en kort norrøn saga og trenger inspirasjon til historien. Jeg har ikke peiling på hva den skal handle om eller hva problematikken skal være. Oppgaven lyder slik: Oppgave: Skriv en kort saga (sagatått). Skriv en saga, der du legger handlingen til enten vikingtida el.. Hvordan skrive analytiske tekster? NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen. Relaterte videoer. 12:40. Introduksjon til casestudier. 550 views 7. mars 2018. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR... 23:11. Teamarbeid og.

- Gi oversikt over metode/framgangsmåte for hvordan du har funnet litteraturen - Noen ord om hva som er inkludert og/eller ekskludert - Presentasjon av litteratur (flere muligheter, f eks) - Kronologi - Opphavsland - Faglig disiplin - Forfatterens holdninger (pos/neg) - Type publikasjon - Diskusjon/konklusjon. Søk & Skriv tar for seg hele prosessen rundt oppgaveskriving. Her får du hjelp til søketeknikk, hvordan lese fagtekster, hvordan du kan gå fram med selve skrivingen og hvordan du setter opp referanser på korrekt vis. Søk og Skriv har referanse-eksempler fra blant annet APA, Vancouver og Harvard

Slik refererer du til kildene dine Når du skal skrive innleveringsoppgaver på skolen er det et krav at du viser til kildene du har hentet informasjonen din fra. Dette gjøres normalt ved å sette opp en litteraturliste, også kalt referanseliste eller bibliografi, på en egen side helt til slutt på oppgaven din. Et godt arbeid Fortsett å lese Hvordan sette opp litteraturlist I denne artikkelen argumenterer jeg for å få fram mer skriftliggjøring av kunnskapen i barnevernfeltet. Ettersom det å skrive en artikkel kan synes å være noe mange kvier seg for å sette i gang med, er det viktig å se på hva som skal til for at man likevel kan komme i gang. Denne artikkelens formål er å bidra til økt forståelse for hva det vil si å skrive en artikkel, og å komme. Oppgave 1 . Velg en episode du har opplevd den siste tiden, som synliggjør hvordan flerspråklighet er synlig i hverdagen i barnehagen. Skriv den ned og del den med de andre på et avdelings-, base-, eller personalmøte. La den bli utgangspunkt for spørsmål og felles refleksjon. Oppgave Hvordan skrive et godt abstract. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Relaterte videoer. 15:27. How to write an abstract. 911 views 17. desember 2015. NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. 13:14. 10/11 Epidemiologi: Reliabilitet. 1.430 views 18. desember 2015. NB! DENNE.

 • Lesgirl bochum fotos.
 • Øygarden kommune kart.
 • Øygarden kommune kart.
 • Opferfest 2018.
 • Toblerone wikipedia deutsch.
 • Hva er dpo.
 • Bombing of dresden casualties.
 • Stadtreinigung hamburg sperrmüll.
 • Wetter templin 30 tage.
 • Cat s61 pris.
 • Dnb nxt bergen.
 • Stardew valley plattformer.
 • Barnedans vinderen.
 • Fotobearbeitung kostenlos.
 • Tesla roadster old.
 • Welche länder haben den euro nicht.
 • Colmar france.
 • Ledige stillinger os i østerdalen.
 • Romerska gudar namn lista.
 • Unimog landwirtschaft.
 • Preis berliner zeitung.
 • De forskjellige psykologiske perspektivene.
 • Hafenhaus oldenburg oldenburg.
 • Svane nobel erfaring.
 • Hobby kompressor.
 • Wetter templin 30 tage.
 • Wochenkurier meißen stellenangebote.
 • Sauropoden gehirn.
 • Smaragdpalme giftig.
 • Kk navn.
 • Myalgi årsaker.
 • Kjærlighetsvisa gitar.
 • Semsket skinnjakke dame.
 • Pt garn forhandler.
 • Rugby verbandsliga nord.
 • Synstest på mobil.
 • Hotel jurmala riga.
 • Tanzstudio becker.
 • Europris mo i rana.
 • Jugendamt bamberg stellenangebote.
 • Boston massachusetts.