Home

Kunnskap snl

Det finnes ingen allment anerkjent definisjon av begrepet kunnskap i samtidig erkjennelsesteori, men innen analytisk filosofi har man forsøkt å analysere eller definere begrepet gjennom å sette opp nødvendige og tilstrekkelige betingelser for at noen kan vite noe p. En slik analyse vil kunne fungere som en reduktiv og ikke-sirkulær definisjon av kunnskap gitt at: man klarer å finne og. Vitenskap er systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning. Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte, for naturvitenskap Taus kunnskap, tacit knowledge, betegnelse for sanseinntrykk, oppfatninger, sosiale regler og vurderinger som er uuttalt, men som ligger som forutsetninger for det menneskelige handlingslivet. Begrepet stammer fra den ungarsk-britiske kjemikeren, samfunnsviteren og filosofen Michael Polanyi (1891-1976), som blant annet i boka The Tacit Dimension (1966) argumenterer for at taus kunnskap. Empiri er erfaring, data - det som understøttes av eller grunner seg på erfaring. Begrepet brukes i forskning om kunnskap innhentet ved hjelp av systematiske observasjoner og undersøkelser (empirisk dokumentasjon). Dette står i motsetning til antakelser og kunnskap utledet av teoretiske overveielser, personlige inntrykk (såkalt anekdotisk bevis) eller ikke-systematisk innhentede.

Astma er en sykdom som kjennetegnes av betennelse i bronkiene.Betennelsen medfører periodevis sammentrekning av muskulaturen i bronkialveggen, hevelse (ødem) i bronkialslimhinnen og økt produksjon av slim. Alle disse faktorene bidrar til forsnevring av bronkiene, noe som fører til at personer med astma merker at det blir tungt å puste. Førstehjelp er omsorg og livreddende medisinske hjelpetiltak, ved akutt sykdom eller skade, som blir gitt av mennesker i umiddelbar nærhet til den syke eller skadde, oftest legfolk. Tilsvarende medisinske hjelpetiltak som blir gitt av profesjonelt helsepersonell betegnes ofte akuttmedisin. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett.

teorier om kunnskap - Store norske leksiko

Finn synonymer til kunnskap og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring I Store norske leksikon skal alle artikler være signerte med forfatternavn. Alle bidragsytere må skrive under fullt navn, og artiklene har en historikk som viser hvem som har bidratt med hva. På denne måten kan leserne alltid se hvem som er ansvarlig for en tekst, og grunnleggende krav til kildereferanse og sitering er på plass. I tillegg har SNL fagansvarlige som ved sitt navn går god. Helsesekretær er en tittel beskyttet ved lov på person med autorisasjon som helsesekretær etter bestemmelsene i helsepersonelloven. Før autorisasjon blir gitt må vedkommende som hovedregel ha oppnådd eksamen fra utdanning etter 1972 som legesekretær eller helsesekretær fra videregående skole.Tidligere ble tittelen legesekretær benyttet.

vitenskap - Store norske leksiko

Nye krefter i SNL: Stig Arild Pettersen | Lille norske

taus kunnskap - Store norske leksiko

Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om kunnskap og mer enn 1200 andre emner NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet en rask inngang i det norske språket uavhengig av om de kan lese eller ikke. Morsomme tegneseriefigurer - barn, voksne og fantasifulle skapninger - stimulerer den språklige produksjonen

Og i SNL gir mange av disse forskerne tilbake den kunnskapen de har samlet seg, fritt tilgjengelig for folket. Store norske leksikon tilhører alle, enten fordi de er direkte bidragsytere i en eller annen form, eller fordi de bidrar i kunnskapssamfunnet og betaler skatten sin Japansk grammatikk 10 filmer. Denne filmserien om japansk språk og grammatikk består av 10 animasjonsfilmer. Ekstremisme 2 filmer. En filmserie bestående av to filmer som ser nærmere på de to tydeligste ekstremistiske retningene i dagens samfunn: høyreekstremisme og religiøs ekstremisme NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING. Ansvarlig redaktør: Liv Welde Johansen Nettredaktør: Morten Flateb Kunnskap er kjennskap til, oppmerksomhet om, forståelse av eller ferdigheter knyttet til noe eller noen. Kunnskap kan benyttes med hensikt. Mange typer kunnskap skapes og forvaltes i fellesskap mellom mennesker og i denne sammenhengen kan den bli manipulert og behandlet på ulike måter Store norske leksikon er en gratis og åpen kunnskailde for offentligheten. Leksikonet er skrevet av fagfolk, innholdet er vitenskapelig fundert, og skal dekke all forskningsbasert kunnskap. Store norske leksikon landets største nettsted for forskningsformidling

empiri - Store norske leksiko

 1. This website works properly with JavaScript enabled in the browser. Please enable JavaScript in order to get full mCourser functionality. Ta strona internetowa.
 2. G. og broren Erlend debuterte sammen i 1948 i Larvik Kunstforening. Han var den gang mest beskjeftiget med maleri og tegning. I 1950 tok han opp tresnittet som kunstnerisk medium, og det er særlig med denne uttrykksformen han har høstet anerkjennelse. Motivkretsen henter han helst fra hjemstedet i Flatdal, men også fra reiser til Danmark, Italia, Vestlandet og Jæren
 3. N.s utdannelse og tidlige utvikling fulgte i venninnen Harriet Backers spor. De to ble ansett som Knud Bergsliens beste kvinnelige elever, og N. fulgte etter Harriet Backer til München, der læretiden hos Eilif Peterssen var betydningsfull for dem begge. N. malte sine første selvstendige komposisjoner i 1878, bl.a. Hjemløse et tysk kirkeinteriør med en genreaktig, sentimental scene, som.

Geistlig. Foreldre: Sogneprest Claus Rasmussen Rosing (død 1644) og Birgitte Christensdatter Schanche (1603-81). Gift 1) ca. 1653 med Gertrud Hansdatter Borchardsen (1636-2.12.1660), datter av biskop Hans Borchardsen (1597-1643) og Anna Cathrine Jørgensdatter Brod; 2) 1661 med Kirsten Bang (ca. 1635-1699 (begr. 25.9.)), datter av professor Thomas Bang (1600-61) og Else. Lektor og skihistoriker. Foreldre: Lærer Jakob Vaage (1862-1953) og Mathilde Gundersen (1866-1953). Gift 9.4.1938 med Berit Gerd Andersen (1.4.1918-21.3.1995), datter av skipsmålingssjef Gustav Adolf Andersen (1866-1964) og Torgerd Wiik (1891-1968). Jakob Vaage var en av verdens ledende skihistorikere. Han skrev tallrike artikler og bøker om emnet og var i en årrekke bestyrer for. Postadresse: Postboks 36 Sentrum 5803 Bergen. Besøksadresse hovedkontor: Strandgaten 6, 6. etg 5013 Bergen. Org.nr: 971021160 Tlf: 948 17 818 E-post: admin@nettros.n Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi Av Svein Askheim, fagansvarlig hos SNL, patroller hos Wikipedia Wikipedia og Store Norske Leksikon knytter sammen fagmiljøer og presenterer sakprosa på et folkelig norsk. Sammen utgjør de den største og mest brukte kunnskapsbasen i Norge, med henholdsvis 400 000 og 170 000 artikler. Begge er digitale leksikon som tilbys gratis uten støtte fra det offentlige

Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til». men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning.. I juridisk språkbruk er betyr kompetanse det mydighetsområdet en organisasjon eller person har til. B. vokste opp i et gårdbrukerhjem og tilhørte en kunstnerisk begavet slekt. Han begynte tidlig å tegne. 18 år gammel lot han seg verve som soldat i Bergen for å tjene sitt brød. I fritiden tegnet han flittig og forsøkte også å skaffe seg kunnskap i astronomi og matematikk, noe han fortsatte med senere i livet, bl.a. de sommere han tilbrakte hos Helge Væringsåsen i Østerdalen Konstruktivisme er ikke en læringsteori, men en kunnskapsteoretisk posisjon. Den bygger på et sett oppfatninger om kunnskap, og hva det innebærer å tilegne seg kunnskap.Et sentralt element i konstruktivismen er at mennesket konstruerer sin egen kunnskap gjennom aktivitet og subjektive prosesser som resulterer i læring. Med hensyn til utdannelse taler konstruktivismen om en lærerstøttet. Informasjon om periodesystemet og de ulike grunnstoffene, deres egenskaper og forekomster, til bruk i undervisning eller for egen interesse

astma - Store medisinske leksiko

Human-Etisk Forbunds stiftere var opptatt av å fremheve at etikken deres hadde et menneskelig grunnlag, og valgte derfor å bruke begrepet human-etikk om forbundets idegrunnlag.. For Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme i dag nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre Kunnskap om førstehjelp redder liv! Vi skiller litt mellom begrepene livreddende førstehjelp og førstehjelp. Livreddende førstehjelp er de umiddelbare tiltakene vi må yte for å redde et menneskeliv. Det er ikke alltid at de umiddelbare tiltakene er det som redder et liv,.

førstehjelp - Store medisinske leksikon - sml

 1. dre alvorlige lovbrudd. 4. november 2016 Del: Et eksempel på et
 2. Fagansvarlig for 2 kategorier: Aurland 21 Voss 1 Biografi født og oppvaksen på Voss, er utdanna diplomøkonom. Begynte tidleg med slektsforskning, som medførte at eg også studerte og har opparbeid meg stor kunnskap om lokalhistorie og norgeshistori
 3. I kontekst av TOGAF og virksomhetsarkitektur, dreier begrepet kontinuum seg om den glidende overgangen fra generiske til spesifikke arkitekturer og løsninger, samt om en grovkornet klassifisering av arkitekturer innenfor dette bildet
 4. Kunnskap er distribuert (ulike individer kan ulike ting), ergo må også læringen være sosial. Læring skjer i hovedsak når man inngår som del av et fellesskap, og språket ses på som særdeles sentralt i alle læringsprosesser. Til refleksjon. Vurdering for læring (VFL) knyttes til konstruktivistisk og sosiokulturell læringsteori
 5. Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Liberalister mener at du har rett til ditt eget liv, inntekt og eiendom
 6. Kristi Ekrann Aarak er syns det er spennende å jobbe med formidling, da spesielt å jobbe med å presentere kunnskap på en måte som gjør det forståelig for andre enn akademikere. Hun har vært fagmedarbeider på ernæring i Store norske leksikon siden 2018 og kan nås på e-post adresse kristi.aarak@gmail.co
 7. A. var ansatt som veverske hos Frida Hansen fra opprettelsen av Det Norske Billedvæveri i 1897 til nedleggelsen i 1906. Her fikk hun god innføring i vevteknikker, fargemetoder og øvelse i å tegne for vev. Fra 1906 arbeidet A. for Den norske husflidsforening og reiste mye rundt i bygdene for å studere det som fantes av gamle norske tekstiler og samle stoff om dem

Ellen Katrine Nyhus (f. 1966) er professor i markedsføring ved Institutt for Strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved NORCE AS. Hennes spesialfelt er forbrukeratferd, og hun fokuserer spesielt på privatpersonsers finansielle kunnskap og finansielle beslutninger Kan deles i pionérfase (kolonialiseringsfase), konsolideringsfase og klimaksfase (klimakssamfunn).Sakte endring i sammensetning av individer i et samfunn som skjer over tid. Primær suksesjon. Primær suksesjon skjer i naturen over lange tidsperioder, for eksempel når en isbre trekker seg tilbake og blottlegger grus, stein og berggrunn

Fagansvarlig for 4 kategorier: Bergen 108 Buekorps 4 Norske kirkebygg 167 Stavkirker 34 Biografi er Cand. philol. med fagene: Kulturvern/kulturformidling, sosiologi og hovedfag i kunsthistorie og bor i Bergen. Cand. mag graden er fra Universitet i Bergen og hovedfaget som førte til Cand. philol. fra Universitet i Oslo Gratis tilgang for helsepersonell til fagprosedyrer, kliniske oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter, databaser og andre kunnskapsressurser I sin årlige rapport til oss kunne Store norske leksikon (SNL) fortelle at UiBs artikler i det digitale leksikonet ble lest ca. 5,5 millioner ganger i 2019. Det er en økning på 18 prosent fra 2018 og svært gledelig lesning i starten av 2020. Det er fristende å tolke slike tall til å vise at folk, ja de ønsker pålitelig kunnskap Dette er tett knyttet til taksonomisk forskning og hvordan grunnlaget for kunnskap om biologisk mangfold i Norge ble til. Jeg er født i 1969, er opprinnelig fra Skjetten, og er nå bosatt i Trondheim

V. var assistent hos arkitekt Axel Guldahl, Trondh. 1918-19. Han var undervisningsassistent ved NTH 1919-30, stipendiat sst. 1930. Fra 1931 var han overlærer ved bygningsavdelingen ved SHKS, senere avdelingsbestyrer og fra 1956 rektor. V. var leder for NALs arkitektkurs i Oslo 1945-46, Statens arkitektkurs fra 1947. Han drev også egen arkitektpraksis i Trondh., delvis med arkitekt Hermann. Voltaire, døpt François-Marie Arouet (født 21. november 1694, død 30. mai 1778) var en fransk historiker og forfatter av essay og filosofiske avhandlinger i opplysningstiden, kjent for sin skarpe intelligens og for å være en tidlig og modig talsmann for menneskerettigheter, inkludert religionsfrihet og frihandel.. Voltaire var en produktiv forfatter og skrev verker i bortimot hver eneste. Universitetet i Bergens strategi 2019-2022 «Kunnskap som former samfunnet» viser vårt verdigrunnlag, vår posisjon og vår rolle, og hvordan våre prioriteringer settes for å videreutvikle UiB i tråd med dette Kunnskap og ressurser Her finner du blant annet informasjon om dopingmidler- og metoder, lovbestemmelser og andre nyttige ressurser Denne kunnskapen er dels kommet fra forsøk i serum og isolerte cellekulturer, dels fra knockoutmus der ett eller flere spesifikke gener er fjernet, og dels fra forsøk med peptider eller antistoffer som blokkerer komplementaktivering

Om Store norske leksiko

Kultur eksisterer gjennom hva vi har lært og har av kunnskap. Kultur endrer seg avhengig av hva som blir overført fra en generasjon til den neste. Kultur er stort sett noe sosialt. Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid. Læring og overføring er ikke lik i alle land og regioner og vil derfor være forskjellig fra en nasjon til en annen Dagens kunnskap tyder på at smitten i størst grad skjer frå sjuke personer med symptom, samt rett før symptoma bryter ut (1-2 døgn) (presymptomatiske smitteberarar). Nokre personer kan være smitta av SARS-CoV-2 utan å utvikle sjukdom, men likevel føre smitten vidare til andre (asymptomatiske smitteberarar) Uansett hvilken definisjon man velger, vil kunnskap, ferdigheter og evner være kjerne-komponenter i kompetansebegrepet på individnivå (Asplan Viak & Fafo 2010). I følge Lai (1997) er kompetanse: å besitte nødvendige kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger for å mestre oppgaver og nå mål (Lai 1997) Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge

Hjem - Få kunnskap - Om spiseforstyrrelser. OM SPISEFORSTYRRELSER. På overflaten handler spiseforstyrrelser om mat, kropp og vekt. De underliggende årsakene til at en person utvikler en spiseforstyrrelse, er det ofte sammensatte og vanskelige å få øye på Jo, det betyr at disse to filosofene mente at fornuft og tenkning er de viktigste kildene til kunnskap. Det passer jo veldig godt til det jeg tidligere har skrevet i mine innlegg. Platon og Aristoteles var altså mest opptatt av det som skjer opp i hjernen til menneskene, og mente at all kunnskap kunne oppnås uavhengig av sanseerfaringene

skolemedisin - Store medisinske leksiko

 1. Den andre kunnskapen, mente han at vi bare kunne ha sikker kunnskap gjennom det som er evig og uforanderlig, altså ideer. Altså, det vi erfarer gjennom sansene våre mente Platon at bare var avskygninger, eller avbildninger av evige ideer
 2. Skagerak Energi skal være en framtidsrettet leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling. Våre verdier. Kompetent - Bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende innenfor vår bransje.; Ansvarlig - Skape verdier med omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.; Nyskapende - Tenke nytt, utvikle muligheter og skape løsninger
 3. Grønne vekster ble viktig pynt. Ved vikingens juleblot pyntet menneskene husene med gran, einer, furu og kristtorn. De grønne vekstene skulle beskytte mot daudinger og onde ånder. Vikingene trodde det levde overnaturlige vesener blant grenene, og tok dem inn så de ikke skulle fryse om vinteren
 4. MyHeritage Kunnskapsbase Utdanningssenter. Utvid dine kunnskaper om MyHeritage-funksjoner og verktøy. Disse vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av forskningen din
 5. Natur i Norge (NiN) er samfunnets felles verktøy for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. NiN møter ulike sektorers behov for et felles begrepsapparat, og håndterer naturvariasjon på alle skalaer. Systemet håndterer alt fra de de store formasjonene som danner et landskap, ned til rota som huser bolet til et insekt
 6. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press
 7. Skriv inn brukernavn og passord. Glemt passord? Glemt brukernavn

Kunnskap.no - Kunnskap.no butikk - læremidler på net

 1. Test dine dekk-kunnskaper her. Her er tips til bedre sikt! Mørkere tider - og enda viktigere med god sikt. Her er hjelpemidler som tar deg gjennom høst- og vintermørket. Slik kan den nye LED-teknikken lyse opp høsten og vinteren. Ny teknikk har sørget for en revolusjon innen ekstralys
 2. g i verden. 95 % av barn som er født med Downs syndrom har trisomi 21, altså tre eksemplarer av kromosom 21, 4 % har translokasjon og 1 % har mosaikkformen av Downs, som vil si at de har noen normale celler og noen med et ekstra kromosom (1)
 3. Her presenteres erfaringer og ny kunnskap om ZEB-laboratoriet, kompakte tretak med smart dampsperre, en ny anvisning om solcelle-anlegg på bygninger og mye mer. Velger å gjennomføre Anleggsmessa 2020 25. og 26. september arrangeres Anleggsmessa 2020 på Sørlandets Travpark
 4. På grunn av manglende legekapasitet til vedlikehold har redaksjonen opplevd utfordringer med å få innholdet på nettsidene forsvarlig oppdatert
 5. Studieforbundet AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Studieforbundet er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør

Belys situasjonen med ulik kunnskap. Hva kan og vet du, hvor har du denne kunnskapen fra? Hvordan er dette begrunnet? Hva trenger du av nye kunnskaper? Hvor kan du finne den? Anvend kunnskaper fra relevant pensum og forskning evt. også erfarings, hverdags, relasjons og/eller brukerkunnskap for å belyse situasjonen. Hva har du lært Få 10-200% høyere effekt av din digitale markedsføring på 30 dager. Dedikerte landingssider (eller SuperSider som vi liker å kalle dem) er den raskeste og enkleste måten for norske bedrifter å få flere henvendelser, leads og kunder på fra betalt annonsering og digitale kampanjer Bak hver matrett ligger årevis med kunnskap og tradisjoner. Vi er stolte av å kunne tilby en autentisk indisk matopplevelse. Opplev et kongelig måltid i en intim atmosfære med indisk gjestfrihet. Kom innom, ta med deg noen venner og prøv smaken av India. Vi ønsker dere hjertelig velkommen kvalitet - kunnskap - opplevelser. Geilo Sport. Sk Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no

Slik kunnskap er ein verdifull sosial ressurs som til dømes viser seg gjennom ei evne til å gje smaksdommar, kven som har «god» og kven som har «dårleg» smak, og dermed kven som skal inkluderast og blir ekskludert i sosial omgang. Kjelder «kapital» i Nynorskordboka. «realkapital» i Store norske leksikon, snl.no Tverrfaglig samarbeid bygger på ulik, men likeverdig kunnskap. De ulike fagpersonene er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne møte utfordringene til brukers beste. Godt samspill avhenger av at man kan forstå og ta del i den andres virkelighetsoppfatning. Man må kjenne til og respektere hverandres rolle og arbeidsoppgaver NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn Full degree master student. Inbound exchange students (2). Kurs (36

Organisasjonen SNL - Leksikonbloggen - Store norske leksiko

Etiopia – Store norske leksikonColombia – Store norske leksikonSyria – Store norske leksikonBosnia-Hercegovina – Store norske leksikonMaldivene – Store norske leksikonEritrea – Store norske leksikonholdning – Store norske leksikonSuzannah Daae Ibsen – Store norske leksikon
 • Wedding ring engraving funny.
 • Spirit dortmund fotos.
 • Vivawest moers reinhold büttner str.
 • Asker sentrum åpningstider.
 • Gelegenheitsjobs hof.
 • Fränkischer tag forchheim.
 • Schule und familie ausmalbilder ostern.
 • Kurland skole.
 • Setteløk ramsløk.
 • Dartpfeil konfigurator.
 • Hvilket dyr har best hørsel.
 • Deutsche bahn.
 • Kalithea rhodos.
 • Tv3 eventyrlig oppussing.
 • Kløpinne tre.
 • Nødpass vietnam.
 • Fahrradladen leipzig plagwitz.
 • Med. fußpflege schreiber frankfurt am main.
 • 5 qm bad gestalten.
 • Beste moteblogger 2017.
 • Lg active hdr.
 • Kattebitt farlig.
 • Shelley long 2017.
 • Gntm 2018 ganze folgen.
 • Clown schminken mann.
 • 2xu tights herre størrelse.
 • Mona seefried peter e. funck.
 • Ruth mathilde aas død.
 • Kompass tattoo frau.
 • Seventh wonder tiara.
 • Grüner leguan.
 • Instrument kryssord.
 • König pilsener arena.
 • Der exorzismus von anneliese michel film.
 • Aust agder flom.
 • Music radio online.
 • Mms oppsett onecall samsung.
 • Ntnu mail.
 • Tagesbotschaft der engel.
 • Snart blir jeg majestet chords.
 • Porsche cayenne finn.