Home

Karakterer på vitnemålet

Hvilke karakterer kommer på vitnemålet? - Ung

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte Nåværende karaktersystem i norsk offentlig skole Ungdomsskole og videregående opplæring. Bruken av karakterer i ungdomsskolen er hjemlet i Forskrift til Opplæringslova §§3-5 - 3-13 og i videregående opplæring i samme forskrift §§4-4 - 4-14 Det gis tallkarakterer på skalaen 1 - 6 i fagene, men ikke i orden og atferd.. Grunnlaget for karakterfastsettelse i ungdomsskole og i.

yo, Mtp. litt kalkuleringer ang. studiepoeng lurer jeg på antall karakter jeg i værste fall kan ende opp med på vitemålet. Valgfagenemine er fysikk 2, kjemi 2 og matte R2 Hvor mange eksamener må jeg opp til i VG3 Jeg har nå alt for mange fag i forhold til uketimer, og har forstått det slik at jeg da kan velge hvilke av studieretningsfagene jeg vil ha på vitnemålet. Har bedre karakterer i matte og fysikk enn det jeg har i f.eks. samfunnsfag og engelsk, kan jeg da bytte ut disse studieretningsfagene med realfagene på vitnemålet? På forhånd takk Jeg har studert juss, og fullført med mellom C og D i snitt. Jeg har derfor flere D-er og E-er på vitnemålet, én B og ingen A-er. Jeg er ikke dårlig i juss, men er rett og slett dårlig på den eksamensformen vi har nå. Jeg har typisk gode karakterer i de fagene vi har hatt hjemmeeksamen. Så det er.. Elektronisk vitnemål er ein elektronisk kopi av vitnemålet ditt sendt direkte frå norsk vidaregåande skule til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Har du fullført norsk vidaregåande skule i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase. Gå til tjeneste Universitetet tok derfor kontakt med den videregående skolen studenten hadde gått på. De sammenlignet vitnemålet som skolen hadde med det hun hadde levert da hun søkte om studieplass ved UiO. Forfalsket vitnemål to ganger Da ble det klart at studenten hadde forfalsket flere karakterer

Vet at på yrkesfag med påbygg telles faktisk ikke karakter fra kroppsøving på vg1 & vg2 på vitnemålet, men kun den du får på vg3. Så da er jo det er prakteksempel på at alle karakterene ikke kommer på vitnemål, om jeg forsto det rett Førstegangsvitnemål er det første vitnemålet du får skrevet ut, og som er tatt på ordinær tid i videregående skole. Dette er normalt 3 år. Ved Kongsskogen skole kan elever få utvidet tid til 5 år på grunn av langvarig sykdom. Les mer om vitnemål på Samordna opptak

Vitnemålet blir utskrevet én gang og baserer seg din utdanningsplan. Det er de emnene som inngår i kravet til bachelorgraden som skal føres i vitnemålet ditt, totalt 180 studiepoeng. Du må selv sjekke utdanningsplanen din i Studentweb. I utdanningsplanen ser du hvilke emner som kommer med vitnemålet Misbah fikk 20 seksere på vitnemålet: − Viktig å legge fra seg mobilen. 18 år gamle Misbah Kiran Mahmood tar sommerfeire med et knallsterkt vitnemål

Her finner du oversikt over ofte stilte spørsmål om eksamen for studenter. Spørsmålene er tematisk inndelt i 1) oppmelding til vurdering, 2) eksamensgjennomføring, 3) digital eksamen, 4) tilrettelegging, 5) sensur, 6) klage og begrunnelse, 7) vitnemål og 8) annet Karakterene på vitnemålet ditt kan gjøre det lettere for deg å komme på intervjuer, men de betyr ikke nødvendigvis at du får jobben. Mange faktorer spiller inn når en bedrift leter etter nye ansatte. - Vi ser at det er enkelte bedrifter som er veldig opptatt av karakterer Du har rett til å klage på karakterer som skal stå på vitnemålet ditt. Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte for å klage. Du kan klage på. standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel. eksamenskarakterer på skriftlige eksamen

karakterer på vitnemålet » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Klagetype for klage på karakter skal være SENSUR. Hvis vitnemålet er skrevet ut der den aktuelle karakteren inngår i vitnemålsgrunnlaget, vil du få en melding om dette (se tekst i blått). Vitnemålet må isåfall returneres innen klagen behandles. Sjekk med fakultetet om vitnemålet er sendt ut og avtal hvem som tar kontakt med studenten Karakterer og eksamen. Regler og retningslinjer skriftlig eksamen. Eksamen og standpunkt 2020. Vitnemål. Klage på karakterer. Reglement og skjema. Permisjonsreglement. Ordensregler. Råd og regler for bruk av skolens IKT-utstyr. Erstatning. Skjemaer. Søknad om sletting av fravær på vitnemålet. Søknad skolebytte. Skoleskyss. Hjem-skole.

Fikk studieplass etter å ha forfalsket sju karakterer fra

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn halvparten gyldige karakterer er ikke med i beregningene (Forskrift til opplæringsloven § 6-22) Forbedring av karakterer på emner som inngår i graden. Ønsker du å forbedre karakterer på emner som inngår i ditt studieprogram kan du reservere deg mot utstedelse av vitnemål i inntil ett år. Det vil imidlertid bli opplyst i en merknad på vitnemålet at en karakter er forbedret. Opprinnelig karakter vil ikke bli synlig på vitnemålet Vitnemålet blir utskrevet én gang og baserer seg på din utdanningsplan. Det er de emnene som inngår i kravet til bachelorgraden som skal føres i vitnemålet ditt, totalt 180 studiepoeng. Du må selv sjekke utdanningsplanen din i Studentweb. I utdanningsplanen ser du hvilke emner som kommer med på vitnemålet Basert på standpunktkarakteren i gk, vk1 og vk2 får du en endelig standpunktkarakter i 3.klasse som kommer på vitnemålet. Altså EN karakter. Grunnen til at det er sånn er at norskfaget ikke avsluttes før etter 3 år Såvidt jeg vet, er dette en norsk behandlingsform, utviklet av norske fysioterapeuter. Men de har sikkert publisert artikler på engelsk, skal prøve å sjekke litt nærmere og se om jeg finner en referanse :-

Hvis du vil forbedre karakterer på vitnemålet, kan du utsette vitnemålet i inntil ett år. Hvis du tar nye emner kommer ikke de med på vitnemålet. Nye emner kan du i stedet dokumentere med karakterutskrift fra UiO eller bekreftelse fra Vitnemålsportalen. Frist: 15. juni. Søk om utsettelse. Les mer om å utsette vitnemålet Det du kan gjør på mandag er å ta kontakt med din gamle vgs og fortelle at du har forbedret noen karakterer som du vil ha på ditt vitnemålet ditt. De hjelper deg med dette, men de kan ikke gjøre det før du har tatt din siste eksamen til våren Det viser blant annet om man klarer å opprettholde fokus, og hvilke strategier man går for i livet. Har man mindre enn to års relevant erfaring er rett og slett karakterer veldig viktig, konstaterer mannen som har 14 års erfaring fra bransjen. Bare A og B er godt nok. Ifølge ham er en C på vitnemålet noe man aller helst bør unngå

Sørlie var en av mange elever ved studieprogrammet International Baccalaureate (IB) som uventet fikk svakere karakterer på vitnemålet. Mandag fikk alle norske IB-elever beskjed om at det har blitt gjort en ny justering som forbedrer de avsluttende karakterene for flere elever Å kombinere nye realfag med forbedret karakter i andre fag kan gi deg ekstrapoengene du trenger. Har du vilje til å arbeide strukturert og målrettet, trenger du ofte bare ett skoleår for å øke poengsummen din med 8-10 poeng. Flere av studentene på Sonans Utdanning tar fag for å få generell studiekompetanse eller ta fag de ikke har hatt på videregående De andre allmennefagene vil komme på vitnemålet, de blir erstattet av karakteren som du får på allmennpåbygging. Bortsett fra samfunnslære som blir stående. Velger du samfunnslære som studieretningsfag vil du få to karakterer i samfunnslære (dette gjelder de andre fagene også) Har du gått flere forskjellige utdanningsprogram på Vg1 eller programområder på Vg2, som alle danner grunnlag for inntak til neste trinn, skal det beste utvalget av karakterer legges til grunn. Har du tatt et fag i videregående opplæring som privatist, skal det beste utvalget av karakterer legges til grunn

grunnskole_01-01-DSC_5078

Hvor mange karakterer teller på vitnemålet

Det betyr at med fire karakterer færre på vitnemålet for de som går ut av videregående etter tre år nå til sommeren, kan få gi høyere karaktersnitt enn om man hadde gjennomført disse. Karakterer og vitnemål Offentliggjøring av eksamenskarakter i skriftlige fag. må du ha kompetansebevis eller få faget/fagene ført på vitnemålet ditt. Dersom du kun har behov for et kompetansebevis fra Privatistkontoret i Rogaland, så sender du en bestilling på dette (hvor du oppgir fødselsdato,. Klage på eksamen og karakterer. Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. Du har som elev, privatist, lærling og lærekandidat mulighet til å klage på alle karakterer på vitnemålet ditt. Foreldre/foresatte kan klage på dine vegne fram til du fyller 18 år (jf. opplæringsloven § 5-2)

To karakterer - den munlig og den skriftlige - blir skrevet på vitnemålet. Selv om du har tatt eksamen på flere nivå, er det bare karakterene fra høyeste nivå som kommer på vitnemålet. Hvor mange språkpoeng får jeg? Nivå I gir ingen språkpoeng. Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, gir morsmål nivå II 0,5 språkpoeng. Jeg har 1 A 3 C og resten B på vitnemålet i juss. Jeg fikk D på et emne til jul som jeg har klaget på og vet ikke om jeg får medhold. Jeg har eksamen i morgen som jeg også er redd for blir D. Med de nye ekamensreglene på UIB så kan jeg kun ta opp 1 av eksamene i tilfelle, noe som betyr at jeg mes.. Karakterer og eksamen. Eksamen 2020. Regler og rettningslinjer skriftlig eksamen. Klage på karakterer. Vitnemål og føring av fravær. Søknad om sletting av fravær på vitnemålet. Reglement og skjema. Permisjonsreglement. Ordensregler. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Starte eller bytte skole. Skoleskys

Amalie fra Odda gikk nylig ut av videregående skole med sekser i 22 av 25 karakterer på vitnemålet. Det var kun i tre fag hun fikk en annen karakter enn seks - i disse fikk hun femmere Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder. standpunktkarakterer; eksamenskarakterer; karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve; karakter i orden og oppførsel; Du kan også klage på realkompetansevurdering. Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager Skolen laster opp vitnemålet digitalt i Samordna opptak, mens du som elev plikter å logge deg inn og sjekke at vitnemålet er der og at det stemmer innen fristen - se dato i orange boks til høyre. Hvis vitnemålet ikke ligger i Samordna opptak, om du mener noe er feil eller trenger originalen MÅ du møte på skolen når det er avhenting av vitnemål/kompetansebevis På vitnemålet i 10. trinn er det vanlig med tre karakterer i norsk; én i hovedmål, én i sidemål og én i norsk muntlig. I tillegg er det noen elever som hvert år trekkes ut til skriftlig eksamen i nettopp norsk, men du kan også trekkes ut i matematikk eller engelsk. I tillegg kan du trekkes opp i norsk når du kommer på muntlig eksamen — Det er svært sjeldent vi ansetter på bakgrunn av karakterer alene. I noen bransjer betyr karakterer alt, mens i andre holder det at du har bestått eksamen og har en grunnleggende fagkompetanse. Rekruttering innen juridiske fag er et eksempel hvor arbeidsgiver er svært opptatt av gode karakterer, sier Larsen. - Karakterer det første.

Nasjonale prøver

Hva betyr karakterene dine? Slik ser den potensielle

Selv om du enda ikke har begynt på videregående opplæring, har vi noen verktøy som kan gi deg en pekepinn på hvilke karakterer du må ha for å komme inn på utdanningen du ønsker å ta etter videregående: Hvis du er eldre enn 21 år eller har endret på vitnemålet ditt etter at du ble ferdig på videregående,. I BTs leder 20. november hevdes det at det er problematisk at man fjerner sidemål fra de ikke tellende karakterer i første og mellomste klasse på ungdomsskolen, men beholder den i siste og tellende år på vitnemålet.. Må sidemål ha egen karakter for å få riktig prioritet? Kan ikke karakteren i norsk omfatte to målformer og både skriftlig og muntlig i en og samme karakter

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet - standpunkt og eksamen - og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder standpunktkarakterer eksamenskarakterer karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve karakter i orden og oppførsel Du kan også klage på Klage på karakterer. Du har rett til å klage på karakterer som skal stå på vitnemålet ditt. Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte for å klage. Du kan klage på. Standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel. Eksamenskarakterer på skriftlige eksamen Karaktersnitt: Summen av karakterene, dividert på antall karakterer. Valgfag teller som en karakter. Her må du først regne snitt av siste karakter i de ulike valgfagene du har hatt. (Har man samme valgfag i mer enn ett år, gjelder siste) Fritak for vurdering påvirker ikke karaktersnitt. IV (ikke vurdert) teller som 0

karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve; karakter i orden og oppførsel; Du kan også klage på realkompetansevurdering. I grunnskolen kan du dessuten klage på terminkarakteren som står på vitnemålet. Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Det vil si at du kan klage både på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Hvis du ikke får standpunktkarakter skal du og foreldrene dine ha fått skriftlig varsel om dette Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder for standpunkt, eksamen og orden og oppførsel. Klagefrister Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene. Fristen for å klage på.

Video: Vitnemål og kompetansebevis - Udi

Vitnemålsportalen og karakterutskrift Studentsider

 1. Namnet på vitnemålet speglar det ein heitte då ein tok studiet. Ved bestilling av nytt vitnemål. Dersom du har mista vitnemålet ditt, kan du bestille duplikat ved å kontakte eksamenskontoret. Prisen for duplikat er kr 700,-. Diploma supplement
 2. Dersom du forbedrer en karakter etter at vitnemålet er utstedt vil du få et vitnemålstillegg (karakterutskrift) med ny karakter. Tapt vitnemål Dersom du har mistet vitnemålet ditt kan du søke om at det utstedes et duplikat mot en avgift på kr 625,- Duplikatvitnemålet sendes i postoppkrav
 3. Elever med dysleksi og SSV kan fritas fra vurdering i sidemål på grunnskolen og videregående. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-22. Se hvordan du søker om å få fritak i sidemål, her. De som oppdager at de har dysleksi eller SSV etter å ha fått en karakter, kan fortsatt søke om fritak. I loven står [
 4. Det har blitt mye vanskeligere å få gode karakterer på jussen. Nyhet. Karak­ter­fall. tir 26. mai 2015. Tekst: Andreas Løhren. Foto: Adrian Nielsen. Merker utviklingen: Kandidater med C på vitnemålet er ikke nødvendigvis uaktuelle for oss, hevder HR-sjef Anne Therese Bogen hos Advokatfirmaet Thommessen
Brannøvelse

Trenger du å forbedre karakterer på vitnemålet ditt? 3. mai 2013 30. april 2015 Turi Sandbakken Det er mange som etter endt videregående skole mangler ett fag, eller har et vitnemål med for lavt karaktersnitt til å komme inn på ønsket studium Vitnemålet sendes rekommandert til studentens hjemstedsadresse fra fakultetet. Husk at du må benytte konvolutter med fakultetets navn og NTNU logo. På denne måten vil vitnemål som kommer i retur, blir returnert til riktig fakultet. Følgende brevmal legges ved vitnemålene (skriv ut i A4, på vanlig papir). Brevmal bokmål (PDF Vitnemålet blir sendt som rekommandert post. Det vil si at vitnemålet blir returnert til NTNU dersom du ikke henter det hos Posten innen 14 dager. Ta kontakt med ditt fakultet hvis du lurer på om de har mottatt det. Hvilken dato som er siste frist for henting, vil stå på hentemeldingen du får tilsendt fra Posten

Vitnemål og karakterutskrift - Nord universite

Når du har fullført eit studieprogram, får du vitnemål automatisk. Dersom du oppnår ein grad, får du også eit vitnemålstillegg på engelsk, diploma supplement. Dersom du fyller krava til ein fritt samansett bachelorgrad, må du sjølv bestille vitnemål. Du bestiller vitnemålet frå. Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder standpunktkarakterer eksamenskarakterer karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve karakter i orden og oppførsel Du kan også klage på realkompetansevurdering. Fristen for Karakterer Bryne ungdomsskule prøver ut karakterfri skole: - Har opplevd at elever tar en dårlig karakter personlig Marthine (15) fikk kun seksere på vitnemålet

Universitet og høgskole - Elektronisk vitnemål - Samordna

 1. Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder standpunktkarakterer eksamenskarakterer karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve karakter i orden og oppførsel Du kan også klage på realkompetansevurdering. Frister Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager
 2. Anders (19) kom inn på landets vanskeligste studium: - Det føles helt fantastisk Anne Brith: - Jeg har betalt over 10.000 kroner for barnas gode karakterer Høyre vil gi gutta et løf
 3. Du har klagerett på alle karakterer som kommer på vitnemålet. Læreren skal gi deg tilbakemeldinger slik at du får vite hva du kan og hva du trenger å lære mer om. Du skal få vite hva som er viktig når læreren setter karakter
 4. Karakterer. Frida (19), Cecilie (18) og Kristina (18) gikk ut med til sammen 42 seksere på vitnemålet: - Det har vært blod, svette og tårer. Leserbrev Benedicte (18): - Å være flink handler ikke bare om å ha seksere på vitnemålet. Til toppen Adresse: Ole Tobias.
 5. Klage på karakter. Mener du at noen av karakterene du fikk på vitnemålet var feilaktige? Du har anledning til å klage. Fristen er 10 dager fra du fikk vite om karakteren. Elevene i de videregående skolene i Oslo kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter
 6. Alle som ble ferdig med videregående senest 1996 må laste opp vitnemålet i søknadsweb. Har du ikke vitnemålet elektronisk, så holder det at du tar et klart og tydelig bilde av det med mobilen og laster det opp.Pass da på at hele dokumentet er synlig og klart
 7. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden × Betalingsregulativ - kommunale avgifter; Bolig og eiendo

Home - Vitnemålsportale

Karakterer ved avsluttet grunnskole (arkiv) Selv om økningen i gjennomsnittlig standpunktkarakter er kun 0,1 karakter, har vi likevel ikke sett en lignende økning fra 2018 til 2019, viser nye tall fra statistikken Karakterer ved avsluttet grunnskole Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder • Standpunktkarakterer • Eksamenskarakterer • Karakterer til fag-/svenneprøver og realkompetansevurdering • Vedtak om ikke å sette standpunktkarakter(er) . Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakterer, karakter for.

Fra 2 til 5 i samfunnsfag på ett semester | SonansVitnemål10

Karaktersystemer i Norge - Wikipedi

Klage på eksamen og karakterer. Du kan klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er ti dager. Dette regnes fra dagen karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den Det gjorde jeg for å forbedre vitnemålet mitt og fikk to seksere som jeg byttet ut med to karakterer i internasjonal engelsk. Siden jeg fikk to femmere på videregående i spansk (standpunkt og eksamen) har jeg nå tenkt at jeg vil ta eksamen i portugisisk 1 eller 2 for å bytte ut karakterene mine Karakterer - klageadgang. Elever eller foreldre kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte. Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager Karakterpress - Ikke alle hardtarbeidende ungdommer får yatzy på vitnemålet Tar et oppgjør med karakterpresset. KARAKTERPRESS: «Vit at vi heier på dere som aldri gir opp, tross motgang og mange faglige motbakker» skriver Irene Richardsen-Angen i foreningen ADHD Norge i Innlandet. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB scanpix Vis me

Stopp - motorisert ferdsel forbudtMobilfri skoledag

Skogstad forklarer at det er logisk med gode karakterer for å få toppjobbene, men om du har en D på vitnemålet så betyr ikke dette at du er sjanseløs. - Skole er som regel bare teori DYKTIGE: Tahir Rexhaj (19) og Helene Cecilia Finsrud (18) har henholdsvis ti og tolv seksere på vitnemålet fra videregående skole. Da ble høye karakterer motivasjon i seg selv. Rexhaj bestemte seg nylig for å bli tannlege - et studie som normalt krever omtrent 5,5 i gjennomsnittskarakter for å komme inn Vitnemålet er et viktig dokument, som følger elevene videre i livet. Da er det viktig at vurderingen er grundig og god. Samtidig kan det forekomme feil, både i vurderingsarbeidet og i selve innføringen på vitnemålet. Alle elever har rett til å få sine karakterer vurdert. Da må dette gjøres formelt og korrekt Det tyder på at det vitnemålet også var temmelig så bra. - Ja, jeg tror det nesten var vanskeligere å komme inn på nanoteknologi enn medisin da hun søkte. Så hun manglet 0,1 poeng, men fikk søkt seg over, sier lillesøster Ella Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Det vil si at du kan klage både på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer Du har rett til å klage på karakterer som blir stående på vitnemålet ditt. Du kan klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer i orden og oppførsel. Skriftlig eksamen. Fristen for å klage på eksamen er 10 dager og gjelder fra det tidspunktet du ble gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den

 • Faktor 10 campus.
 • Stadt winterthur kontakt.
 • Dovrefjell stengt.
 • Anne b ragde 2017.
 • Scrabble online norsk.
 • Zlicin prag.
 • Skipskatt størrelse.
 • Kopesag.
 • Automatkarbin 47.
 • Daniel fehlow jessica ginkel.
 • Tv3 eventyrlig oppussing.
 • Hurdalsjøen hotell julebord.
 • Lommekniv lovlig norge.
 • Weihnachtsmarkt oberstaufen 2017.
 • Spiseforstyrrelser hos små barn.
 • Chevrolet corvette 454.
 • Aloe vera plante avlegger.
 • Grappige citaten over ouder worden.
 • Fotballfrue gravid.
 • Pizzata per single.
 • Svea miss brown størrelse.
 • Janove gregers.
 • Boka essen.
 • God whiskey for nybegynnere.
 • Wikipedia self determination theory.
 • Screenshot on dell windows 10.
 • Zalando t shirt herr.
 • Ikea kanelboller næringsinnhold.
 • Reiseservice abflug flughafen memmingen allgäu airport fmm memmingen.
 • Highland games 2018.
 • Rotteburger.
 • Unngå utroskap.
 • Bibliotek og informasjonsvitenskap deltid.
 • Spa massage prague.
 • Nikon d3000 lader.
 • Polska noc kabaretowa 2018 kraków bilety.
 • Blågran kogler.
 • Andelfinger märt.
 • Fotokonkurranse.
 • Haus hannelore norderney.
 • Indian dahl.