Home

Riksarkivet kristiansand

Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av.

Riksarkivet . Riksarkivet . Luke 20: Dagens bidrag til Arkivverkets julekalender er levert av Thomas Olsen fra Statsarkivet i Kristiansand. Han har valgt å løfte frem fargerike papirposetrykk fra Mandals industrihistorie. Trykkene er både fargerike og flotte og sterkt preget av tiden de ble skapt i Velkommen til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Riksarkivet bevarer arkiver fra sentrale statlige organer. Statsarkivet i Oslo forvalter regionale og lokale statlige arkiver fra Oslo og de tidligere fylkene Akershus og Østfold (fra 1.1.2020 en del av Viken fylke). Vi har også mange privatarkiver Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er. Vi gir veiledning på telefon om arkivene i Riksarkivet og statsarkivene. Over telefon kan du få råd og hjelp med enkle spørsmål. Du kan få enkel veiledning i bruk av Arkivportalen og Digitalarkivet. Trenger du hjelp til å finne enkeltopplysninger eller oppslag i kilder, ber vi deg benytte skjemaene under Våre tjenester. Telefontider

Hjelp. Generelt Veiledninger. Veiledninger til skannet materiale; Symbole Statsarkivet i Kristiansand: Nedenfor finner du informasjon om Statsarkivet i Kristiansand, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statsarkivet i Kristiansand på kartet eller snevre inn ditt søk om Statsarkivet i Kristiansand ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre

Statsarkivet i Kristiansand - Digitalarkive

Åpningstider - Arkivverke

 1. Emigranter via Kristiania 1867-1930. Materialet fra emigrantprotokollene fra Kristiania/Oslo politikammer for perioden 1867-1930 er lagt ut i Digitalarkivet i to delvis overlappende databaser, en gammel og en ny
 2. Militære jordebøker fra Kristiansand bispedømme 1674 med dokumenter. Matrikkel for Trondheim amt 1675. Krongods i Hadeland, Toten og Valdres fogderi 1689. Krongods i Aker fogderi og på Romerike og Hedmark 1697 (ett brev fra Rentekammeret vedlagt). Dragongårder i Aker fogderi 1701
 3. Riksarkivet ble fra 1840 innlemmet som et kontor i Finansdepartementet og fikk en byråsjef som riksarkivar (1841-1845 Henrik Wergeland). Statsarkivet i Kristiansand sto ferdig i 1934-, Av nyere statsarkiv ble Statsarkivet i Stavanger opprettet i 1970- . Forløperen var Statsarkivkontoret i Stavanger etablert i 1949
 4. Foto: Riksarkivet . For det nåværende fengselet i Rådhusgata se Kristiansand fengsel. Kristiansand kretsfengsel var et fengsel i Kristiansand. Det ble bygget i 1864 som en del av rådhuset. Drift av fengsler var et kommunalt ansvar. Fengselet var beregnet på kortere fengselsopphold og varetekt
 5. Du kan også finne eiendom i kart på norgeskart.no. Dersom du søker på kommunenavn, gårds- og bruksnummer søker du slik: Oslo-1/10

Se innlegg, bilder med mer på Facebook Arkivverket-Riksarkivet Riksarkivet har som viktigste oppgave å ta vare på arkiv fra samtlige av Norges statlige virksomheter. I dette arkivet finner man 270000 hyllemeter med arkivmateriale, hvor de eldste dokumenter er datert tilbake til før år 1000, mens de nyeste bare ett par år gammelt Lista, Kristiansand, kjevik og Movik Grossraum - Organisasjon Todt og tvangsarbeid i Norge 1940 - 1945 Det mest imponerende byggeprogrammet siden romertiden

Riksarkivet ble opprettet i 1817, og Henrik Wergeland ble utnevnt som landets første riksarkivar i 1840. Stiftsarkiver ble etablert i Trondheim (1850), Bergen (1885), Oslo (1914) og Hamar (1917). I 1919 ble betegnelsen stiftsarkiv erstattet med statsarkiv. Statsarkiver ble opprettet i Kristiansand (1934),. Riksarkivet er en norsk statlig kulturvern- og forvaltningsinstitusjon, etablert i 1817. 357 relasjoner

Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, 1815-1865, 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 1001 Kristiansand kjøpstad Kristiansand 1940-1945. Grytidlig om morgenen 9.april 1940 var de tyske krigsskipene på vei innover byfjorden mot Kristiansand. Til tross for den tette tåken, ble fartøyene raskt oppdaget av norske marinefly. Odderøya festning åpnet ild mot inntrengerne. Tyskerne besvarte ilden. Det oppstod full panikk da flere granater havnet inne i byen Riksarkivet skriver på sine sider følgende om arkivet: «Arkivet dekker i hovedsak tidsrommet 1940-1950 med enkelte deler like fram til 1961. Mye av materialet stammer fra innskudds- og trekkontorene i London og New York, og er videreført av Innskudds- og trekkontoret i Oslo som skulle foreta samlet økonomisk sluttoppgjør for hver enkelt sjømann. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Tilbake til forsiden. Sjøfolk. Ski

Statsarkivet i Kristiansand, Märthas Vei 1, Kristiansand

 1. Riksarkivet. Danske Kanselli inntil 1814; Norske gevorbne jegerkorps, 1788 - 1817; Generaltollkammeret, tollregnskaper; Kommanderende general (KG-I) Stiftamtmannen i Kristiansand, 1695 - 1918; Statsarkivet i Oslo. Aker prestearkiv, 1731 - 1874; Aker prestekontor kirkebøker, 1656 - 1864
 2. Riksarkivet har i dag vel 260 kilometer med hyller fulle av historien vår. Ved sida av Riksarkivet har vi åtte statsarkiv; i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Kongsberg, Hamar og Oslo, Norsk helsearkiv og Samisk arkiv
 3. Velkommen til en verden av sport og spenning! Norsk Rikstoto tilbyr spennende trav- og galoppspill i ansvarlige former hver eneste dag, og overskuddet på over en halv milliard går blant annet til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl
 4. INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS | 10 følgere på LinkedIn | INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS is an information services company based out of Marthas vei 1, KRISTIANSAND S, Kristiansand, Norway
 5. Arkivverket er en statlig etat som har som sin viktigste oppgave å bevare, tilgjengeliggjøre og føre tilsyn bevaringsverdige arkiver. Arkivverket er underlagt Kulturdepartementet og består av Riksarkivet, åtte regionale statsarkiv og Samisk arkiv.Etaten har ansvar for interimsorganisasjonen for Norsk helsearkiv, som skal etableres på Tynset som en del av etaten
 6. 500 limfeller er utplassert i Riksarkivet, skriver NRK . Årsaken er at det er funnet rundt 1300 skjeggkre i bygget, 53 av dem har funnet veien inn magasinene med de mest verdifulle dokumentene
 7. Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette.Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor
File:Teknisk skole, Kjevik, 10-års jubileum - L0059

Kristiansand kommune. Sector Alarm. Bulk Infrastructure AS. Meterologisk institutt. Bredbåndsfylket. Basefarm og nLogic - Et samarbeid gjennom 10 år! Statens Vegvesen. 3net. Øyeren IKT. Global Wholesale i Telenor. TrioVing. Arkivverket-Riksarkivet. KFU Tyske ansatte i den halvmilitære byggeorganisasjonen OT holder oppsyn med sovjetiske krigsfanger under byggingen av Batterie Vara i nærheten av Kristiansand. (Foto: Riksarkivet) Flere hundre tyske bedrifter ble brakt til Norge under andre verdenskrig for å virkeliggjøre okkupantens enorme planer - og de tjente til dels store penger Noen kartotek og fangeprotokoller fins også i arkivene etter andre arkivskapere, så som Statspolitiet (Riksarkivet), Trondheim kretsfengsel (Statsarkivet i Trondheim), Kristiansand kretsfengsel (Statsarkivet i Kristiansand) og Troms politikammer (Statsarkivet i Tromsø) Her kjøper du billetter til alle togavganger og Vys bussavganger i Norge. Du finner også informasjon om rutetider, trafikkstatus, avbestilling og hittegods Statsarkivet i Oslo er ein depotinstitusjon som høyrer til Arkivverket og tek seg av arkivmaterialet frå den lokale og regionale statlege forvaltninga i fylka Oslo, Østfold og Akershus.Statsarkivet i Oslo har dessutan som si oppgåve å føre tilsyn med arkivtilhøva i den offentlege forvaltinga, inklusive den kommunale sektoren, og er såleis både eit forvaltningsorgan og ein vitskapleg.

Foto: ABC Nyheter / Riksarkivet Johansen sa han meldte seg ut av både Vinmonopolets styre og NS 17. juli 1941. Den tidligere fylkesføreren for NS i Vest-Agder hevdet etter krigen at Johansen hadde betalt 100 kroner for et medlemskap «en gang for alle» i 1940 Media conversion at Riksarkivet Kristiansand S, Vest-Agder, Norway 2 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Riksarkivet. Universitet i Colombia. Rapporter denne profilen; Erfaring. Media conversion Riksarkivet

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo - Arkivverke

 1. Kamp om rett lære. Saker for domkapitlet i Kristiansand i 1690-åra, Margit Løyland, Riksarkivet. Foredrag 3 - Aud B2 002 Haakon Lies propagandakrig, Eirik Wig Sundvall, og. NKP og religionen 1944-1950, Nils Ivar Agøy, HiSØ. Foredrag 4 - B2 004 Medaljens forside. Krigsskolen og Den militære høgskolen som dannelsessentra, 1814-1850.
 2. Lund er en bydel og delbydel i Kristiansand kommune. Bydelen Lund-Sødal har ca 13.000 innbyggere og er den nest mest folkerike i Kristiansand, etter Vågsbygd. Bydelen grenser til Kvadraturen i vest, Torridal i nord og Vige i øst. Området tilhørte tidligere Oddernes kommune. 14
 3. aret «Ta styringen!» 16.-17. mars 2015 i Trondhei
 4. Riksarkivet i dag er det leiande organet for det vi no kallar Arkivverket, som blir leia av riksantikvaren. Ved sida av Riksarkivet har vi åtte statsarkiv; i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Kongsberg, Hamar og Oslo, Norsk helsearkiv og Samisk arkiv
 5. ne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid.

Batteri Vara ved Kristiansand var det sørligste, mens batteri Peter ved Kirkenes, lengst i nord, ligger på det som i dag er russisk territorium. Foto: Riksarkivet, RAFA3309_U47, fotograf: ukjent. Glemte graver. Til bygging av batteriene ble det satt inn et stort antall sovjetiske krigsfanger Kristiansand sykehus - ny viten ga nye løsning er 42 Den nye trend 42 Farvel til paviljongsystemet 43 Sentralisering 43 Rasjonalisering og Riksarkivet, Oslo Plan- og bygningsetat, Byggekunst, Norske Arkitekters Landsforbunds private arkiver og Radiumhospitalets private arkiv. Mine søk var resultatløse og medførte at jeg måtte. Historiker og politiker. Foreldre: Adm. direktør og geolog Jakob Pavels Friis (1827-1912; se NBL1, bd. 4) og Johanne Henriette Berg (1850-1924). Gift 1) 1914 med Sigrid Torgersen (1885-1936), datter av instrumentmaker Otto Torgersen (1844-1920) og Agnete Osmundsen (1847-1917), ekteskapet oppløst 1924; 2) 1928 med Helena Mollestad (f. 1.9.1893)

Stemmerettsjubileet på Agder - 100 år med kvinnelig stemmerett. Utgiver: Agder Historielag. Kristiansand, juni 2013 Historie 144 arkiv 118 Arkivverket 115 Riksarkivet 103 kultur 82 Riksarkivaren 43 andre verdenskrig 38 Havnedirektoratet 16 Norsk olje- og gassarkiv 16 fyr 13 segl 9 klesmote 6 17. mai 5 krigsseilere 5 fotografier 5 binders 4 Kongsberg 4 Kristiansand 4 Stortinget 4 Norges dokumentarv 4 arkitektur 3 matoprifter 3 vårslipp 3 statsarkivet i. består av Riksarkivet og åtte statsarkiv (Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø) i tillegg til Samisk arkiv. Arkivverkets institusjoner oppbevarer arkiver fra all statlig administrasjon og arbeider også for å få tatt vare på arkiver fra privat virksomhet. arvegjel

Riksarkivet - Digitalarkive

Kontakt oss - Arkivverke

Mandag 15. februar inviterer Riksarkivet til årets første foredrag i serien Forskning på 1-2-3.Roger Tronstad skal snakke om: Jøder på Agder 1851-1945. Roger er ansatt ved Statsarkivet i Kristiansand og har nylig gitt ut bok om emnet.. Fagbakgrun Kommunevåpena i Noreg er heraldiske våpenmerke som blir brukte av kommunar og fylkeskommunar som kjenneteikn og symbol. Nemningane fylkesvåpen og fylkesmerke er brukt om våpena til fylkeskommunane i Noreg, medan byvåpen og bymerke er brukt om våpena til dei tidlegare bykommunane. Dei fleste norske kommunevåpena har enkel form og fasong utan noko tillegg utanfor skjoldet Riksarkivet lesesal. Nesten alle de originale, håndskrevne manntallene og folketellingslistene oppbevares i Riksarkivet. Riksarkivet, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. På grunn av personvernet er det ikke mulig å få ut personopplysninger fra folketellingene som er mindre enn 100 år gamle Statsarkivet i Hamar har delt Riksarkivet sitt bilde. Stiftsarkivet i Hamar ble opprettet 1. Hamar og sendes videre til Riksarkivet for bevaring i. Arkivverket er en landsomfattende etat som består av Riksarkivet, åtte statsarkiv i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og

Arkivverke

Det er kun parter i Norge digitalt og forhandlere som får tilgang til nedlastingstjenesten. Autentisering av brukere i Norge i bilder skjer gjennom BAAT RA Riksarkivet SAK Statsarkivet i Kristiansand UiA Universitetet i Agder UiB Universitetet i Bergen VAM Vest-Agder-museet Næs Jernverksmuseum Setesdalsmuseet . 5 Kulturhistorie Prosjekt-nr. Prosjekt Kontaktperson, institusjon Fagområde og periode Kult-P.1 Agders kulturgeograf

Digitalarkive

Nye Andebu Bygdebok Andebu Bygdebok Andebu Gårdsregister Andebu (html) Borre Bygdebok Botne bygdebok. 1 : Gårds- og slektshistorie Botne bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 154 In English You may find files on our website intelligible to English users. Warbuilt - MMS 110 foot class MMS 140 foot class Escort trawlers to Scandinavia German vessels to Norway 1945/4 Riksarkivet: Landssviksaken mot Knut Hamsun (Arendal politikammer avd. Grimstad: l-sak 192/45). Statsarkivet i Kristiansand: Sand sorenskriverembete, forhørsrettssak 58/1945. Litteratur Thorkild Hansen: Prosessen mot Hamsun, Oslo 1978.---Jeg publiserte en nesten identisk artikkel i Arkivmagasinet 3/2009, s. 26-29 Riksarkivet og Statsarkivene i Bergen, Kristiansand og Oslo har samarbeidet om å lage en nettutstilling om Henrik Wergelands forfedre. Nettutstillingen gir oversikt over Henriks forfedre på både mors— og farssiden. På morssiden tilhørte forfedrene hans bedrestilte familier i Kristiansand, Moss og Drammen med forgreininger til Skottland Riksarkivet. Vitenskapelig artikkel i antologi. s 41 - 54. Inntjore, Hilde (2013). Evig liv i denne verden?. Fragment frå fortida. ISBN: 978-82-8265-058-8. Dreyer Forlag A/S. Kapittel 10. s 159 - 173. Inntjore, Hilde (2011). Domkapitlets medvirkning ved bispesetet i Stavanger :. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 48 (2). s.

Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre. Julegavepakking. Foto: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv. Julen 1941 ble det også utgitt julehefter som alle sjøfolkene skulle få. Juleheftet var en gave fra Nortraship og ansvarlige for produksjon og distribuering var Informasjonskontoret i London. Julehefter til sjøfolk ble også produsert i Brasil og sendt rundt til sjøfolkene Velg fra vårt store sortiment av bilder på lerret i kategorien LERRETSBILDER. Photowall har et stort sortiment, fri frakt og høy kvalitet Arkiv Riksarkivet og statsarkiver Personer som skal tilsettes i Riksarkivet eller statsarkivene. Arkivloven § 21 andre ledd. Ordinær Bekreftelse fra arbeidsgiver. Barne- og ungdomsleirer og fritidsklubber Barne- og ungdomsleirer og fritidsklubber Personer som skal arbeide eller ha oppgaver i fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer og hvo

Frederik den 3. med å bygge fortet på østerhavnen i Kristiansand. Fra 1685, da den første kongen kom på besøk og frem til siste besøk i. 1813, var Christiansholm og østerhavnen det naturlige anløpssted for. kongebesøk. Senere har Kristiansand hatt kongebesøk atskillige ganger Riksarkivet. Fredrikstad politikammer, Købersaken. Statsarkivet i Oslo. Kongens bergverk - tyske bergmenn og opprørske bønder. Det eldste bergverkarkiv - ca 1539 -1550. Riksarkivet. Minnemateriale etter 22.07.2011 - Dokumentasjon fra Bergen. Bergen Byarkiv. Middelalderballaden Olav Akselsson Statsarkivet i Kristiansand De to havnene som lå nærmest der hvor Kristiansand ble grunnlagt, og som nevnes i kilder fra begynnelsen av 1600-tallet, var Odderøya og Kuholmen. Dit kom det 23 hollandske, 6 danske, 2 skotske og 1 engelsk fartøy i 1601-1602. Til samme havner kom det 67 hollandske, 29 danske og 2 skotske fartøyer i 1621

M/T Jenny - Norwegian Merchant Fleet 1939-194517 Best images about Sørlandet/Aust-Agder & Vest-AgderNorsk politi torturerte nordmenn - Reportasje

Søk etter skanna kirkebøker - Skanna arkiver - Arkivverke

SAMDOK-prosjektet ble avsluttet formelt pr 31/12 2017 etter fire arbeidsår. Enkelte av leveransene i 2017 ble imidlertid noe forsinket, så i praksis ble arbeidet avsluttet pr 30/6 2018 Veidekke bygger kontorbygg i Kristiansand Skal bygge høystandard sier avdelingsleder Leif T. Andressen i Riksarkivet. Byggherre Statsbygg har hatt en styringsramme på 188 millioner kroner inkludert mva. Fra Statsbygg er Janne Grindheim prosjektleder, med Kjell G. Røkke som byggeleder De var grusomme i både Bergen og Kristiansand. Men gestapistene på Sunnmøre lå ikke langt etter i virkelyst. - Da Riksarkivet åpnet landssviksakene for innsyn i 2015,.

Statsarkivet i Kristiansand - Oslo 201

Byggeprosjekt — Riksarkivet, hall D. Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Postadresse Postboks 6831, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon +47 23 70 95 0 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2021-2024 Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i kommuneplanen. Koronainformasjon Porsgrunn kommune forholder seg til de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter. Les mer om kommunens tiltak i forbindelse med koronaviruset, og finn lenker til god informasjon Kristiansand kommune. Museum 2003. Museumsplan for Kristiansand kommune, Kristiansand 1997. Kristiansand kommune. Kartlegging av museal virksomhet i Kristiansand. Vedlegg til Kristiansands kommunes museumsplan «Museum 2003», Kristiansand 1997. Kristiansen, Bernt, Jan Lindland og Trond Østmoen. Betongrehabilitering

D/S Germa - Norwegian Merchant Fleet 1939-1945

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand - Festningsverk

Jeg ønsker å abonnere på oppdateringer fra HobbyM. Send. Vil du vite mer Kristiansand folkebibliotek. Logg inn. Søk tøm. Lofthusoppreisten : rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1789-99 utgitt av Margit Løyland. Inngår i serie: Kildeutgivelser fra Riksarkivet (4 og 1946 på Statsarkivet i Kristiansand og på Riksarkivet i Oslo, samt 1900-tellingen i 1 Bror av Sigurd Fjedsgaard som kom satt i fabrikkstyret fra 1920. 2 Et museum hvor de gamle maskinene fortsatt blir benyttet for produksjon av garn og ullvarer Riksarkivet. Arkiv S-1274 Sosialdep., Nytt 1. sosialkontor A. Søk på barnevernsinstitusjoner Får da opp litt spredte opplysninger i ulike arkiver. Sosialdepartementet i Riksarkivet utgjør mye av dette, men også fylkeslegen i Sør-Trøndelag, Vestfold fylke og Østfold fylke

Arkivverket-Riksarkivet

Innhold for Byregnskap, Nr

0806 OSLO riksarkivet@arkivverket.no 4633 KRISTIANSAND Deres ref Vår ref. Dato 2013/26 2013/5801 OIVKRU 15.05.2013 Kommuners journalføringsplikt i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge Vi viser til brev fra Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) datert 21.02.2013 Boken Pritzier-slekta gjennom 400 år av Arnfinn Høyland ble utgitt i Kristiansand i 1974. Boken tar utgangspunkt i Ferdinand Pritzier, som etter alt å dømme kom fra Harburg i Bayern. Han var først gift med Anna Barbara, d. 2. april 1676, 30 1/2 år gammel

D/S Kolsdal - Norwegian Merchant Fleet 1939-1945

Ledige stillinger: Statsarkivet i Kristiansand - August

Riksarkivet (RA) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Riksarkivet, som är baserat i Stockholm, har ansvar för den. Hos svenske Riksarkivet (SVAR) finnes de digitaliserte folketellingene for hele Sverige fra 1880-1910 søkbart på nettet Riksarkivar, historiker og politiker. Foreldre: Skipper og kjøpmann, senere losoldermann og havnefogd Gunnar Jacobsen Birkeland (1799-1871) og Anna Michaelsdatter Stapnes (1802-89). Gift 28.8.1860 med Marie Bachke (19.9.1831-26.5.1919), datter av lensmann og bergskriver Halvor Olsen Bachke (1800-52) og Anne Sophie Ditlevsen (1804-78).Michael Birkeland var jurist og historiker og. Det framgår her at antall årsverk ved Riksarkivet har økt med åtte i perioden 2013 til 2015. Ved Statsarkivet i Oslo er antall ansatte Økt med ett årsverk. I Tromsø, Kongsberg, og Stavanger er antallet det samme ved utgangen av 2012 og 2015. I Kristiansand og Bergen e

Krigen kommer til KristiansandM/T Polykarp - Norwegian Merchant Fleet 1939-1945M/T Ferncourt - Norwegian Merchant Fleet 1939-1945Arkivverket | MediebankRiksforsamlingen - Arkivverket

Gudlaug Nedrelid, Kristiansand. Tom Schmidt, Oslo . Manuskript, bøker til melding og førespurnader til Ole-Jørgen Johannessen, Universitetet i Bergen, LLE Postboks 7805, N-5020 BERGEN. Send e-post. I Namn og Nemne vert det publisert namneartiklar av ulikt slag, både vitskaplege artiklar og artiklar av meir populærvitskapleg karakter The aim of the Danish National Archives (Rigsarkivet) is to store and collect original documents of historical value and make them available to the public X.1 Ulla Pepita Marstrander, født 23. september 1955 i Bærum, adjunkt o g cand. ma g. med fa g ene fransk, norsk o g kunsthistorie. Var et halvt år i Oxford ved St. Claires Hall.Har vært ansatt i Riksarkivet, Auksjonsfirmaet Blomquist, o g som adjunkt i un g domsskolen, først i Bærum o g de senere årene i Asker kommune

 • Sehr geehrter herr von.
 • Liverpool vs manchester united stats.
 • Rechtsanwaltskammer düsseldorf ausbildung.
 • Spirit dortmund fotos.
 • Bundesliga stream free.
 • Gesamtschule ratingen tag der offenen tür.
 • Astat synonym kryssord.
 • Delta radio alternative.
 • Epididymoorchitis.
 • Anne b ragde 2017.
 • Bygg din mazda cx 3.
 • 2 point conversion nfl.
 • Große schleife binden anleitung.
 • Bohus klokke.
 • Alexander the great greek.
 • Sanger til dåp i kirken.
 • Immunforsvaret vitaminer.
 • Juleøltest 2017 vinmonopolet.
 • Bra klassisk gitarr.
 • Fatal forty wod.
 • Szczecin med barn.
 • Science fiction definisjon.
 • Kotten mieten nrw.
 • Mamma mia filmen.
 • Carly rae jepsen emotion.
 • Jobb i spania som sykepleier.
 • Polonia monachium.
 • Maleficent deutsch.
 • Webcam olsberg gevelinghausen.
 • Boston terrier züchter brandenburg.
 • Karuss skole kristiansand.
 • Støpesand i sekk.
 • Colony games.
 • Ladestien kafe.
 • Ark evolved troodon.
 • Utvendig pipe pris.
 • Ericsson mobiltelefon 1995.
 • Make picture transparent free.
 • Nynorsk vs bokmål argumenter.
 • Ark how to tame rock golem.
 • Pilates burghausen.