Home

Eksamenstrekk vg3

Vg3-elever på utdanningsprogram for idrettsfag skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag. Når det gjelder yrkesfaglige utdanningsprogram, skal vg2-elever opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag 3.2 Eksamenstrekk. Hovedregelen er at eksamen skal avsluttes i samsvar med læreplanverket. Det er et unntak for trekk til eksamen for elever i grunnskolen som avslutter et fag tidligere enn 10. årstrinn, fordi han eller hun tar fag fra videregående opplæring Hvilke fag og hvor mange fag elever kan komme opp i, er ulikt for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4. Fylkeskommunen har ansvaret for trekk til eksamen. Om høsten er det bare eksamenstrekk for elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Trekkordning ved eksamen. Under eksamen

eksamenstrekk - Store norske leksiko

Skriftlig eksamenstrekk publiseres fredag 15. mai 2020 klokken 09.00. Dette gjelder alle skriftlige eksamener på alle trinn. Eksamen i VG3 Elever på studiespesialiserende skal opp i 4 eksamener: Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål; Skriftlig eksamen i to trekkfag Her er en oversikt over eksamensdatoer for lokalt gitt skriftlig eksamen våren 2021 i Excel og PDF format revidert 07.09.20

Bli klar til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål og Norsk sidemål på Vg3 med Studienetts veiledning. Veiledningen hjelper deg med å forberede deg enkelt og effektivt, slik at du kan oppnå et godt resul ( Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Mars 2021. 16. mar - 17. ma Hovedregler for eksamenstrekk, musikk vg3: •Norsk hovedmål skriftlig •Elevene skal trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. •I tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i faget Instrument, kor og samspill 2. Eksamen avvikles med hovedfokus på hovedinstrument Melding om eksamenstrekk, utdanningsprogram består kompetansemålene i felles programfag av rene felleselementer fra de overliggende Vg3-læreplanene for opplæring i bedrift. I disse tilfellene må eksamen lages slik at den har sammenheng med det eleven har arbeidet med gjennom året Kunst, design, arkitektur VG3. Felles informasjon. Fagvalgsprosessen skoleåret 2019/2020. Smakbitter. For elever og foresatte. For elever og foresatte. Helse og velferd. Rett til trygt og godt skolemilj Kunngjøring eksamenstrekk. On. 15.5

3.2 Eksamenstrekk - Udi

 1. Her får du oversikt over eksamensdager og eksamenstrekk for utdanningsprogrammene. Vg3. Vg3: Alle skal ha skriftlig eksamensprøve i norsk hovedmål; Vg3 STA/B/C skal ha 2 skriftlige og en muntlig prøve i tillegg; Vg3 IFA/B skal ha 3 eksamensprøver til, skriftlige, muntlige og/eller praktiske
 2. 28.05.2018 Dispensasjon og annullering av eksamen I nokre tilfeller blir det gjort formelle feil ved eksamensgjennomføringa. Då skal skolane, på vegne av eleven, sende søknad om å annullere eksamen
 3. Eksamenstrekk på videregående er det fylkeskommunen som tar seg av, så hva du ble trukket opp i på VG1 skal ikke ha noe med hva du blir trukket opp i på VG2. For de fleste vil det derimot være større sjanse på bli trukket opp i matte på VG2, siden alle skal opp til en eksamen da
 4. Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen Horten videregående skole Pedagogisk service KVALI ,13. mai 2019. EKSAMEN Datoer våren 2019 Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Torsdag 23.mai NOR1231 Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generel
 5. Medium og kommunikasjon: Oppdaterte retningslinjer for praktisk eksamen Vg3 (side 13) Kunst, design og arkitektur: Oppdaterte retningslinjer for praktisk eksamen Vg3 (side 15) Idrettsfag: Munnleg-praktisk eksamen for felles- og valfrie programfag (side 16) Musikk, dans og drama: Oppdatert for musikk fordjuping 1 (side 17

Forberede og ta eksamen - Udi

Melding om eksamenstrekk. Muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen våren 2019. Møt i gata for å høre kunngjøring av trekket hvis ikke annet er angitt under Forumets hovedside ‹ Videregående skole: VG1, VG2 og VG3 Eksamenstrekk Vår 2013 Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå VG3 MD VG3 MK Eksamenstrekk. Offentliggjøring av trekk til skriftlig eksamen • Onsdag 15. mai kl. 09.00 • Eksamensperiode sentralgitt eksamen: 20.5 -5.6 Offentliggjøring av trekk til muntlig /muntlig-praktiske/praktiske eksamener 3MUA og 3DAA: • Mandag 27.5 kl. 09.0

5a.10 - Automatisk eksamenstrekk - Visma InSchoo

Forumets hovedside ‹ Videregående skole: VG1, VG2 og VG3; Eksamenstrekk ved forskuddsrekrutering av matematikk. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare VG3- avslutning på Oseberg kulturhus for elever og familie. Fredag 19. juni. Siste skoledag: Eksamensdatoer vår 2020: Dato: Fredag 15. mai. Eksamenstrekk skriftlig eksamen klokken 09.00. Norsk hovedmål + 2 trekkfag + 1 muntlig eksamen: Tirsdag 19. mai. Forberedelse Psyk 2 (SAM 3038) Onsdag 20. mai. Eksamen Psyk 2 (SAM 3038 Totalt: Vgl + Vg2 + Vg3 = 2 523 årstimer + Valgfritt programfag (5 t/uke) 140 Kan velges fra begge programområder. = 841 årstimer totalt Kan velges fra begge programområder. = 840 årstimer totalt WAN • Vg3 ST og 3PB: 12.6 kl. 09.00 I tillegg: • - elever med fremmedspråk III: 5.6 kl. 09.00 • - ekstra trekk for de som ikke har nok skriftlige fag 17.6 Melding om eksamenstrekk blir hengt opp på oppslagstavler ved auditoriet. Viktige datoer (se eksamensplan på hjemmeside

Muntlig eksamenstrekk Vg3 - Annen utdanning - Diskusjon

Melding om eksamenstrekk og sensoroppnevning Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, får faglærer og ekstern sensor melding om eksamenstrekk 10 virkedager før eksamensdato. Først når ekstern sensor bekrefter at han/hun stiller på oppdraget, skal faglærer oversende forslag til eksamensoppgave(r) som skal benyttes på eksamensdagen Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Yrkesfag. Bygg- og anleggsteknikk. Elektro og datateknologi. Helse- og oppvekstfag. IKT-servicefag Vg2. Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Teknologi og industrifag. Dobbelkompetanseløp. BYSK - Yrkes- og studiekompetanse Byggfag. HYSK - Yrkes- og studiekompetanse Helsefa ST Vg3. Forskerklassen. Studieforberedende kreative program. Kunst, design og arkitektur - studieforberedende (KDA) Melding om eksamenstrekk. Ti. 15.5. Nytt fra Osloskolen Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020 Skolebygg i Oslo - utvikling og.

Skal du ha muntlig eksamen?. Sliter du med eksamensnerver, eller er du kanskje litt sent ute med forberedelsene til eksamen og trenger et kræsjkurs?Hvordan bør dere planlegge en gruppeeksamen?. Her får du mange verdifulle tips som kan hjelpe deg til å oppnå bedre resultater • Eksamenstrekk onsdag 15. mai kl. 09.00. • Eksamensperiode: 20. mai -5. juni (fredag 31. mai er inneklemt dag pga. Kristi himmelfartsdag den 30. mai) • Muntlig eksamen: trekk 14. juni -eksamen 18. juni (med forbehold - kan forekomme endringer vg3: PROCRAMOMRÅDE for språk. samfunnsfag og økonomi vg3: PROCRAMOMRÅDE forrealfag BLOKKI BLOKK2 BLOKK 3 Sarnfunrsfaglig e ms-el s k 2 3 pa O fellesfag 1.2 Ikke el 2 SŒialkLmnskap EarnfunrÆfaglig engelsk p' 2 2 blr fa de BLOKK BLOKK2 BLOKK3 Biologi 2 2017-18) R2 p' RD I kke 2017-18) du ikke far Tidligere skolegang: Avga ngsS Velkommen til Glemmen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Vg3. Trekkordning - Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 (3 eksamenar) Alle elevar skal opp til obligatorisk skriftleg eksamen i norsk hovudmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkast ut i andre fag

Offentliggjøring av eksamenstrekk, sentralt/ lokalt gitte skriftlige og praktiske trekkfag: 15.05 -Offentliggjøres via It's learning og på lister på inngangsdører oppe og nede Offentliggjøring av eksamenstrekk, muntlig Vg3 SSP og 3PÅ: 12.06 (eksamen 14.06 Alle eksamenstrekk vert publisert digitalt på Its learning- klasserommet skuleinformasjon. Vg3 påbygg: Alle skal ha 3 eksamenar. Av desse er norsk hovedmål skriftleg obligatorisk, i tillegg skal elevane trekkjast ut til 1 skriftleg og 1 munnleg eksamen

Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk på Vg3

Eksamensperioden er allerede i gang, og for mange betyr det skriftlig eksamen i norsk. Norskfaget er stort, og du skal på få timer vise bred kompetanse. Her kommer det fem tips til hvordan du skal lykkes med nettopp dette Eksamenstrekk muntlig 4. juni. Offentliggjøring av eksamenstrekk mandag 4. juni muntlig- og muntlig praktisk eksamen. Vg1: Vg3, studiespesialiserende: Ingen varsling av trekk bortsett for de elevene som allerede har fått beskjed om at de må møte. 3MUA: Møter i klasserom som vanlig

Eksamenstrekk • VG1 - 20% av elevene trekkes ut til eksamen • VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen • VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener • SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål + 2 programfag eller sidemål • MUNTLIG: alle elever skal opp til en muntlig eksamen • Noen unntak. Offentliggjøring av eksamenstrekk, muntlig Vg3 SSP og 3PÅ: 12.06 (eksamen 14.06)* -Offentliggjøres via It's learning og på lister på inngangsdører oppe og nede, obligatorisk fremmøte -*Elever på vg3 kan også komme opp til muntlig eksamen 21.6 for fag på vg2 nivå Vg3. Alle elever skal opp til en obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen - Vitnemålskontroll for vg3 elever - Eksamenstrekk våren 2020 - Hjem-skole-samarbeid om avgangskullet og russetid - Foredraget Tør du? av Mona og Arne Bratland. Velkommen! Kontakt oss. Tlf: 66907240 E-post: askervgs@viken.no Org. nr.: 974 587 742 Besøksadresse: Fredtunveien 81, 1386 Aske VG3 skal opp til norsk hovedmål fredag 25. mai, og ellers mange ulike fag mellom tirsdag 22.5 og 1. juni. Lykke til ! Comments are closed. Kontakt oss: Riu Guadiana 14, Urb. El Oasis, 03580 Alfaz del Pi, SPANIA. Telefon: (00 34) 965 887 767 . Telefaks: (00 34) 966 860 001. Epost

VG3 , Eksamenstrekk muntlig - etterstad

eksamenstrekk Vg3 kl. 09.00 Egen plan kommer Tirsdag 5.6 Standpunktkarakterer Vg3 offentliggjøres Tilgjengelige på Its Torsdag 7.6 Muntlig/ muntlig praktisk/praktisk eksamen Vg3 Eks.rom gjøres kjent 5.6 Fredag 8.6 Melding om muntlig Vg3 kl.09.00 Egen plan kommer Mandag 11.6 Melding om praktisk siste elever 3SF kl.09.00 Konsertsale Oslo kommune Utdanningsetaten 19.12.2018 Foreldremøte Vg3 13. desember 2018 Foss videregående skole •Bidra til samarbeid mellom foreldre og skole for at elevene skal få et best muli Offentliggjøring av eksamenstrekk, sentralt/ lokalt gitte skriftlige og praktiske trekkfag: 13.05 -Offentliggjøres via It's learning og på lister på inngangsdører oppe og nede Offentliggjøring av eksamenstrekk, muntlig Vg3 SSP, 2KM og 3PÅ: 10.06 (eksamen 12.06) -Offentliggjøres i skolens kantine kl 09.00, obligatorisk fremmøt Skriftlig eksamen vg3 •Offentliggjøring av eksamenstrekk 15. Mai kl. 09.00 •Ulike regler og antall fag: •3PB -2 skriftlig + 1 muntlig •3ST -3 skriftlig + 1 muntlig •3ME- 1 skriftlig + 3 andre (skriftlig -muntlig -praktisk I Vg3 kommer man opp i norsk skriftlig, to andre fag og et muntlig fag Ts du kan ofte merke på læreren om noen kommer i faget eller ei. Av og til så er de litt vel stressa med å repetere en uke eller to før muntlig eksamenstrekk

Vg3 Eksamenstrekk Skriftlig eksamen. 15 mai Legg til i kalender. Kunngjøring av skriftlige trekkfag Vg1, Vg2 og Vg3 kl. 09.00. Kontakt oss. Tlf: 67806000 Faks: 67543562 E-post: post@donski.vgs.no Org. nr.: 974587890 Postboks 33 1309 Rud Ansvarlig redaktør: Anders Lindhjem-Goda I Vg3 trekkes alle opp i norsk hovedmål og tre trekkfag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett av trekkfagene skal være et KDA-fag. Regler for . eksamenstrekk - KDA. INFORMASJON TIL ELEVENE. FRA CA 15. NOVEMBER. AVDELINGSLEDER OG RÅDGIVER HAR INFORMASJONSMØTER I KLASSENE. RÅDGIVER TILBYR INDIVIDUELL VEILEDNING. ONS 12 Vg3 Foresatte 52 JULEFERIE 1 Man 30/12 Tirs 31/1 Ons 1/1 Tor 2/1 Fre 3/1 2 Man 6/1 Kontaktlærertid: Felles informasjon om fagvalg i Kaare Norum for 2STA-F eksamenstrekk kl 09.00 i portalen I 1. økt: Opphør av undervisning for å lage individuell oversikt over eksamensperiode Det er en ting jeg lurer på angående trekkingen av hvem som kommer opp i eksamener på videregående. Da jeg gikk på videregående (noen år siden), så trakk de hvem som kom opp i eksamen 1. året. Noen klasser kom ikke opp i noe. I min klasse var vi rundt 30 stykker, hvorav 5-6 av oss kom opp i natur.. 0900: off. eksamenstrekk muntlig vg3. 14 juni Legg til i kalender. Kontakt oss. Tlf: 67108770 E-post: post@nadderud.vgs.no Org. nr.: 974 587 734 Gjønnesjordet 30 P.b 113 1319 Bekkestua Ansvarlig redaktør: Thomas Leirset Webredaktør: Frank Smeby. Her finner du oss

Vg3 Eksamenstrekk Muntlig eksamen. 11 juni Legg til i kalender. Kontakt oss. Tlf: 67806000 Faks: 67543562 E-post: post@donski.vgs.no Org. nr.: 974587890 Postboks 33 1309 Rud Ansvarlig redaktør: Anders Lindhjem-Godal Webredaktør: Pernille Dullerud Stig. Her finner du oss Muntlig eksamen Vg3, offentliggj ring av eksamenstrekk muntlig eksamen Vg3 . 10 juni Legg til i kalender. Kontakt oss. Tlf: 64 91 46 00 E-post: dromtorpvgs@viken.no Org. nr.: 974 587 88 Kunngjøring eksamenstrekk onsdag, 15. mai 2019 kl. 09.00 i skolens kantine Skriftlig eksamen studiespesialiserende, Blindern vgs Dag Dato Fag Forb./eksamen Mandag 20. mai. Psykologi 2 Forberedelsesdag Mandag 20. mai. Historie og filosofi 2 Forberedelsesdag Mandag 20. mai. Engelsk, Vg1 ST Forberedelsesdag Mandag 20. mai. Matematikk 2P 5t eksame Mnd Uke Dag Vg1 Vg2 Vg3 t 33 Man 13/8 Sommerferie Tirs 14/8 Ons 15/8 Tors 16/8 Fred 17/8 34 Man 20/8 eksamenstrekk kl 09.00 i portalen I 1. økt: Opphør av undervisning for å lage individuell oversikt over eksamensperioden Fagdag vg2: Matematikk 2P, S1, R1 kl 09.00 Eksamenstrekk offentliggjøres. Eksamen. Skriftlig eksamen - for alle elever: Tirsdag 15. mai kl. 0900. Ulike datoer. Muntlig og muntlig praktisk eksamen: Vg2 ST Vg3 ST Vg3 PB. Fredag 8. juni kl. 0800. Tirsdag 12. juni. Vg2 ST Vg3 ST Vg3 PB. Onsdag 13. juni kl. 0800. Fredag 15. juni. Vg1 yrkesfag Vg2 Yrkesfag Vg1 ST Voksenopplæring. Mandag.

Video: Eksamen og prøver - Udi

Eksamen - Udi

Tidligere gitte eksamensoppgaver - Til deg som skal ta

I Vg3 trekkes alle opp i norsk hovedmål skriftlig, to trekkfag skriftlig og ett trekkfag fag muntlig. Har man ikke to skriftlig trekkfag, får man en ekstra muntlig eksamen. Regler for . eksamenstrekk - studiespesialisering. INFORMASJON TIL ELEVENE. FRA CA 15. NOVEMBER. AVDELINGSLEDER OG RÅDGIVER HAR INFORMASJONSMØTER I KLASSENE Vg3 Foresatte 52 JULEFERIE 1 Man 30/12 Tirs 31/1 Ons 1/1 Tor 2/1 Fre 3/1 2 Man 6/1 Kontaktlærertid: Felles informasjon om fagvalg i Kare Norum. Frist for eksamenstrekk kl 09.00 i portalen I 1. økt: Opphør av undervisning for å lage individuell oversikt over eksamensperiode

I Vg3 trekkes alle opp i norsk hovedmål og to trekkfag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. I tillegg er det en obligatorisk eksamen i musikk eller dans - i alt . 4 eksamener. Regler for . eksamenstrekk - MD Offentliggjøring av muntlig eksamenstrekk 2. pulje. Kl: 09:00. 19 juni. Muntlig eksamen - andre pulje. 19 juni. Felles sensur på skriftlig eksamen. 20 juni. Avslutning for VG3 og VG4 . Kl: 18:00 - 19:30. 21 juni. Siste skoledag. Kontakt oss. Tlf: 66 75 35 00 E-post: post@bleiker.vgs.no Org. nr.: NO 974 587 831 Brages vei 1 1387 Aske SKOLEKALENDER ULLERN VGS 2018-2019 Mnd Uke Dag Vg1 Vg2 Vg3 Januar 1 Man 31/12 Juleferie Tirs 1/1 Juleferie Ons 2/1 Juleferie Tor 3/1 Fre 4/1 2 Man 7/1 Prøvefagvalg 2ST/2MK/2HO Tirs 8/

Kontakt oss. Tlf: 67108770 E-post: post@nadderud.vgs.no Org. nr.: 974 587 734 Gjønnesjordet 30 P.b 113 1319 Bekkestua Ansvarlig redaktør: Thomas Leirset Webredaktør: Frank Smeb Etter Vg3 får du vitnemål så fremt du har fullført og bestått alle 3 årene. Da har du studiekompetanse. Førstegangsvitnemål •egen opptakskvote til studier •utdanningen fullført på tre år •uten strykkarakterer underveis (dvs. man kan ta eksamen som privatist i faget -men må være innen de tre årene man går her

Eksamen: trekkdatoer og gjennomførin

Grunnlaget for en god fremtid Inkluderende Engasjerende Nyskapende Trekkregler Vg3 Studiespesialisering (4 eksamener) • Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk. • Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. • Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. • I tillegg til obligatorisk eksamen i. Jeg går siste året på Vgs (påbygging til generell studiekompetanse vg3). Det skal snart være tre eksamenstrekk til muntlig. Har et spørsmål på hvordan trekket foregår? Hva er sjansene på å komme opp i ønsket fag? Har fire mulige: historie, norsk, naturfag og markedsføring og ledelse (som er et programfag) Det er mulig å få et tilbud på vg3 selv om man mangler et fag, men konkurransemessig rykker du langt bak i køen. Eksamenstrekket har betydning, for alle vg2-elever skal trekkes ut til eksamen i ett av fagene sine, derfor kan man ikke slutte i fag etter at trekket har gått Eksamensinformasjon til foresatte vg3_22_jan_internettversjon. Bestemmelse om fusk-plagiering for studenter ved HDH.pdf. Saksbehandling i fuskesaker (jf §§ 4-7 * 4-8 i Universitets. Kim Buxton. Skolereglement - Bybroen Videregående Skole Trondheim. Kunsten å skrive - Del 1 - Høgskolen i Lillehammer Vg2 og Vg3 annonseres på skolen for elevene dette er gjeldende for. Eksamenstrekk Alle trekk til eksamen blir offentliggjort ved oppslag på skolen. Se Trekkordning elever i grunnskole og videregående opplæring for informasjon om trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet. IKT-basert skriftlig eksame

Datoer for skriftlig eksamen - Til deg som skal - Vigo IK

FORESATTE VG3. FELLESFAG VG3 • Norsk • Historie • Religion 12.mai- eksamenstrekk skriftlig eksamen klokken 09.00 • 22. mai Eksamen R2 • 23. mai Eksamen Norsk sidemål. Elever i VG2 og VG3 får fornyet kortene de brukte i fjor. Også elever i VG1 kan fortsette å bruke kortene de brukte på ungdomsskolen, men alle må søke her. må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen

Norsk skriftlig eksamen Bli klar til eksamen Studienett

Eksamenstrekk er slettes ikke så tilfeldig som man skal ha det til. I VG1 skal ca 20% av elevene trekkes ut til eksamen (over lengre tid). Da jeg gikk i VG1 kom hele trinnet (100% av elevene) opp i matematikk. Alle i VG2 og og VG3 som hadde matematikk kom også opp i dette Dette vil si at du vanligvis har 24 karakterer på vitnemålet (historie vg3, matte vg1 (T/P), geografi, norsk hovedmål muntlig, skriftlig, sidemål, samfunnsfag, naturfag, engelsk, språkfag vg2, religion, kroppsøvning, 7 valgfag (4 vg2, 3 vg 3) og 5 eksamenstrekk) I dag var skolens auditorium dekket i rødt og blått, da alle Vg3-elevene, de fleste av dem i russedress, var samlet for eksamensinformasjon. For denne gjengen er det snart tid for de siste eksamenene etter tretten års skolegang

Nei, det må du ikke, og du kan fortsatt komme inn :) Du kan se oversikten over reglene for eksamenstrekk her på sidene til Utdanningsdirektoratet. Der står det om påbygg Vg2: Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag VG3: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og én muntlig eksamen. Eksamensordning Eksamensordning for hvert enkelt fag finner du i fagets OneNote-bibliotek. Datoer Skriftlig eksamenstrekk kunngjøres 15.mai kl. 09.00 9. juni: Eksamenstrekk muntlig kl. 09.00 pulje 1 Offentliggjøring av standpunktkarakterer 11. juni: Muntlig eksamen pulje 1 16. juni: Eksamenstrekk muntlig kl. 09.00 pulje 2 18. juni: Muntlig eksamen pulje 2 Fellessensur Avslutning for Vg3 og foresatte kl. 19.30 på Asker konferansesenter 19. juni: Fellessensu

Offentliggjøring av eksamenstrekk, muntlig Vg3 SSP og 3PÅ: Onsdag 7. juni kl 09.00 (eksamen 9.6.) Offentliggjøring av eksamenstrekk, muntlig Vg3 KM: Tirsdag 13. juni kl 09.00 (eksamen 15.6.) NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOL Kategorier for. 1 i Standpunkt (stryk i faget) = Særskilt eksamen (kun påfølgende høst, senere blir man ført som privatist). 1 til Eksamen (stryk på eksamen) = Ny eksamen (påfølgende høst - oppfylles kravene får du førstegangsvitnemål). Gyldig fravær = Utsatt (påfølgende høst - oppfylles kravene får du førstegangsvitnemål.Har du ikke gyldig forfall blir. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Kalender - Udi

Hvis eksamenstrekk offentliggjøres kan gjennomføres på fem dager ved å ha to alternative eksamensdager for alle trekkfag som elevene vanligvis tar på vg3. 2 Tidligere eksamenstrekk. Skolen bestemmer ved eksamenstrekk i fremmedspråk om eleven skal opp i skriftlig og/eller muntlig eksamen, men ved privatisteksamen i fremmedspråk må du opp i begge eksamensformene. Bestemmer du deg for å ta eksamen som privatist, så gjør du dette på www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er 15.september

 • Forskuddsbetaling husleie.
 • Fall mot sluk i våtrom.
 • Bubble soccer rhein main.
 • Im goldgrund 6a 33100 paderborn.
 • Nikon viewnx 2 download 64 bit.
 • Buddy nettbutikk.
 • Bmw 525d e61 test.
 • Metall oslo.
 • Drautalperle öffnungszeiten.
 • Offentlig sektor i norge.
 • Snefald 22.
 • Vanlige planter i norsk skog.
 • Crocs med pels.
 • Furuset forum håndball.
 • Joker resultater.
 • Schwanitz ort an der ostsee.
 • Rick riordan apollo deutsch.
 • Imagenes descargar gratis para celular.
 • Historien til kullkraft.
 • Bomberman 5.
 • Istria med barn.
 • Rio de janeiro carnival.
 • Eus mål.
 • Biltema juletre test.
 • European championship 2020 draw.
 • Parkplatz dresden flughafen.
 • Whatsapp kontakt blockieren.
 • Beste tinder åpning.
 • Contoured eye mask go travel.
 • Emmaljunga city cross sportsdel.
 • Collector norge.
 • Urban tattoo.
 • How to pole dance.
 • Fornebu terminalbygget.
 • Jobba i usa flashback.
 • Gold ochsen gewinnspiel.
 • Bmw 525d e61 test.
 • Weather north pole arctic.
 • Uni hannover vorlesungsverzeichnis wintersemester 2017/18.
 • Öwg schörgelgasse.
 • Erfurter spezialitäten essen.