Home

Utviklingssamtale ansatte

En håndbok for utviklingssamtaler som fungerer Sympa H

 1. En utviklingssamtale er en mulighet for ansatte og ledere til å sette seg ned og ha en konstruktiv dialog. Tiden som blir brukt er verdifull i seg selv, så lenge begge parter er engasjert og oppriktig interessert i å utvikle seg selv og forholdet seg imellom
 2. Utvikle og beholde ansatte Dette bør mål- og utviklingssamtalen inneholde. access_time 19.02.2019. Her får du et forslag til samtaleplan i forbindelse med en mål- og utviklingssamtale. Les mer De vanskelige samtalene Slik tar du den vanskelige samtalen. access_time 20.02.2019. Her får du.
 3. sten - Kolibrix har ført til ekstra bemanning og at vi kan utvikle uteområdet; Hvordan legger dere til rette for digital praksis i barnehagen
 4. En utviklingssamtale skal styres mot utvikling, ikke betingelser, som tradisjonelt har hatt fokus i medarbeidersamtaler. Ønsker den ansatte en samtale om lønn eller forsikring, bør han eller hun be om et eget møte for temaer som ikke omhandler utvikling. Det fjerde momentet er oppfølgingen av utviklingssamtalen
 5. ansatte i fylkeskommunen/kommunen. I det daglige ligger det utøvende arbeidsgiveran- utviklingssamtale preget av gjensidig åpenhet og fortrolighet. I noen fylker/kommuner kan det være andre organer, som et ansettelsesutvalg (de folkevalgte representantene i ansettelsesutvalget)
 6. e beste tips med deg som er medarbeider, leder eller jobber i HR

Kontorsjef, Astrid Waaler Kaas, har delegert ansvar for medarbeidersamtale med administrativt ansatte. IPED - Institutt for pedagogikk. Medarbeidersamtaler er en viktig del av det personalpolitiske arbeidet og gjennomføres en gang i året. Instituttleder har ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler for faste vitenskapelig ansatte Det er noen år siden jeg laget til dette skjemaet, og det har gjennomgått noen revideringer undervegs. Dette er et godt hjelpemiddel når du skal ha utviklingssamtaler. Elevene får med seg dette hj Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass. Dersom du ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan det være saklig grunn for oppsigelse begrepet «utviklingssamtale» for å skille mellom en tradisjonell medarbeidersamtale og en strukturert samtale mellom de folkevalgte og rådmannen. I samtalen bør det være rom for å drøfte utvikling av relasjonen mellom de folkevalgte og rådmannen, herunder arbeidsform, kommunikasjon, rolleavkla-ring og oppnådde resultater Elevsamtale/utviklingssamtale gjennomføres to ganger i året

Langnes Skole - Tromsø kommune. Egenvurdering og forberedelse til utviklingssamtale. Egenvurdering og forberedelse til utviklingssamtale For både lederen og den ansatte er utviklingssamtalen en unik mulighet til å diskutere arbeidsprestasjoner, trivsel og mål i full fortrolighet. I en effektiv utviklingssamtale gir og mottar begge parter tilbakemeldinger, og oppmuntrer hverandre til å oppnå bedre resultater i en åpen dialog Utviklingssamtalene skal legge til rette for positiv kommunikasjon mellom elev og foreldre. Et mål med samtalene er at elevene skal se sammenhengen mellom sosiale og faglige utfordringer bedre og at vi skal bli bedre på å bruke tilbakemeldingene elevene får gjennom året og at foreldrene får kjennskap til dette. Et annet mål med samtalen er å finne ut av hvordan eleven, skolen og.

Slik sørger du som leder for en god medarbeidersamtale

En medarbeidersamtale bør være en en utviklingssamtale. Nedenfor har jeg satt opp en del spørsmål, som jeg håper du kanskje kan bruke på jobben din eller kopiere opp til din leder. «Kopiering påbudt». Eller om du jobber som konsulent så bruk noe av dette daps. huske å fakturere også.. Det er spørmål både til ledelse og ansatt En utviklingssamtale er en godt forberedt, Alle ansatte Se kontaktinfo her. SMS/MMS Kodeord IT TIPS til 2399 Annonser annonse@itromso.no Redaksjonen tips@itromso.no Debatt debatt@itromso.n Lærere, Elever & ansatte Login med din Microsoft 365 konto. Login. H jem. Foresatte Login med din registrerte epost og passord*. Login. Admin . IT Ansvarlig Organiser og vedlikehold din Skooler installasjon. Organiser * Foresatte's epost må være godkjent av skolen før kode/passord kan bli tilsendt

Skoleåret 2017-2018 er i gang!

Lederen har ansvar for bedriften og organisasjonen, og av og til deler ansatte informasjon som er mer relevante for bedriftshelsetjenesten eller legen. Det kan slå tilbake hvis lederen da ikke tør å utfordre medarbeideren. Kanskje lederen blir litt for forsiktig med deg. Når folk er i kriser,. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Forsiden / For elever og foresatte / Hjem-skole samarbeid / Hjem-skole samarbeid; Utviklingssamtaler. Publisert: 30.4.2015 Endret: 15.8.2016. Hva snakker vi om på utviklingssamtaler? Elev med. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. Overordnet del 3.1. Film: Et godt foreldremilj ansatte skal ha fått tilbud om og gjennomført utviklingssamtale ila 2020. Vedlegg 1. Ny «oprift» på gjennomføring av utviklingssamtale 2. Utviklingsplan - ny mal 3. Utkast følgetekst (kort og lang) til personalportal, personalhåndbok (ev annet) 4. Rapport fra arbeidsgruppen som har utviklet ny utviklingssamtale Der møtes foreldre og ansatte i barnehagen, og snakker om barna som en gruppe, ikke om enkeltbarn. - Det kan være om pedagogisk innhold, foredrag med ekstern foreleser, informasjon fra eksterne samarbeidspartnere eller tverrfaglig samarbeid, endringer eller rutiner

Hvordan få til gode utviklingssamtaler

Det er snart tid for utviklingssamtale! Skolen inviterer til utviklingssamtaler to ganger i året. Samtalen er planlagt og strukturert, og skal være en dialog mellom foreldre, elev og lærer Skolene i Øvre Eiker gjennomfører hvert halvår utviklingssamtaler med elevene og foreldre/foresatte. Dette er i tråd med forskriftene og har til hensikt å klargjøre hvor eleven står i forhold til faglig og sosial utvikling

Utviklingssamtaler - et pliktløp for leder og medarbeider

VELKOMMEN TIL UTVIKLINGSSAMTALE for 1.klasse! Det nærmer seg tid for utviklingssamtaler. Denne gangen er det vi voksne og barnet som tar en prat sammen. I forkant kommer jeg til å ha en elevsamtale med elevene Utviklingssamtale Ringerike kommune Ringerike kommune har utarbeidet skjema for utviklingssamtale. Publisert 12.01.2020. Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen. Foto Andrew Pons, Unsplash. fra ledere og hovedtillitsvalgte i organisasjonen i tillegg til innspill fra enkelte ansatte I denne filmen får vi se hvordan de organiserer og utfører utviklingssamtalen ved Engebråten skole i Oslo. Som kontaktlærer er du forpliktet til å holde en p..

Svein Harald Røine i coachingselskapet AlltidPositiv har kommet med en ny metode for forventningsavklaring Metoden elegant forventningsavklaring er utviklet av Svein Harald Røine i coachingselskapet AlltidPositiv. Den går ut på å stille to enkle spørsmål som gjør det enklere å ha en åpen samtale med en medarbeider På en del områder stiller lovverket egne krav til medvirkning, der ansatte skal være med på å peke ut endringer som er nødvendige for å utvikle eller bedre forholdene. Dette gjelder blant annet ergonomi på arbeidsplassen og ved arbeid i høyden. Medvirkning er viktig for hvordan tiltakene blir gjennomført og for motivasjon hos de ansatte Denne artikkelen omhandler en studie som tar utgangspunkt i fagtekster skrevet av studenter fra grunnskolelærerutdanningen etter praksis tredje studieåret. Målet med studien har vært å identifisere hvordan arbeidet med utviklingssamtalen kan gi innsikt i hva lærerstudenter opplever som viktig i samarbeidet mellom hjem og skole. Selv om ingen av studentene i utgangspunktet hadde spesielt. En godt planlagt medarbeider og utviklingssamtale kan være en suksessfaktor for kontinuerlig læring og gi muligheter for videre karriereutvikling i virksomheten. Selve samtalen bør «skreddersys» til den enkelte ansatte. De ansatte bør være klar over hva som er deres bidrag i samtalen og hvordan de kan bidra til fellesskapet Offentlig ansatte er mest knyttet til jobben sin - Det er morsomt å danse i arbeidstiden Trekker unge ledertalenter frem i lyset Hvordan bedre arbeidsmiljøet med humor på jobben Slik gjør du jobben din mer spennende Disse yrkene tiltrekker flest psykopater.

For eksempel kaster dine ansatte bort: 2 timer per dag for å komme i gang igjen med arbeidet etter trivielle forstyrrelser og distraksjoner. 1,55 timer per dag i uproduktive møter; Kr 10.000 av årslønnen brukes til å rydde bort spam, kr 14.000 på unødvendige e-poster og kr 32.000 på dårlig skriftlig kommunikasjon Utenlandsopphold for ansatte; UiO-nettverk og ledermøter Interne enhetssider. Kontakt oss. Kontaktpunkter UiO. Adresse. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. for-ansatteredaksjon@admin.uio.no Spør de ansatte om svaret. Her er 10 spørsmål du kan stille dine ansatte, som vil gi dere mange svar. Du har helt rett hvis du sitter med følelsen; disse 10 spørsmålene er ikke noe revolusjonerende eller noe nytt. Men har du turt å spørre dine ansatte disse spørsmålene? Jeg håper du har, men jeg tviler på det. 1

Norge co-worker information. Hvis du allerede er innlogget på en IKEA-PC/IKEA-nettverk, vil du ikke bli bedt om å logge på fordi ico-worker har Single Sign-on (SSO) og vil kjenne deg igjen Skryseth oppfordrer ansatte til å ta på seg oppgaver selv om man ikke alltid føler at man behersker området fullt ut for. — Man må strekke seg litt. Våg å kaste deg ut på dypt vann. Slik vil du lære masse og bli lagt merke til. 5. Lær av dine erfaringe Min utviklingssamtale Utviklingssamtale mal PP. Tilbak Et utkast til utviklingsplanen foreligger per 15. november 2017 og St. Olavs hospital ønsker innspill fra både høringsinstanser, ansatte, brukere, pasienter og befolkningen for øvrig. Vi ber særlig om innspill etter denne malen: Kapittel 1-3: Her beskrives et historisk bakteppe for planen, nåsituasjonen og overordnede føringer

Tips til medarbeidersamtalen - enkelt og greit

 1. - holde fokus på det som er bra og fungerer godt i oss selv, hos andre, i våre relasjoner, i organisasjoner og i samfunne
 2. Referat fra utviklingssamtale (bruk gjerne eget ark): 1: Dato/tid/sted for samtalen: 2: Oppsummering av semesteret, inkludert konserter og samspill: 3: Utfordringer: 4: Repertoar og øvestoff for neste semester: 5: Videre planer for studiet . 6: Samarbeid lærer/student og studentens trivsel . 7: Annet . Underskrift Underskrif
 3. stekravene etter arbeidsmiljølovens

Medarbeidersamtale - informasjon til leder - For ansatte

Velkommen til utviklingssamtale Kommentar : Oppdatert: 08.03.2020 08.03.202 Pga koronarestriksjoner vil høstens utviklingssamtaler gjennomføres pr telefon. Skjema for tidspunktene dere blir ringt opp legges i postmappa. Fint om dere bytter tider innbyrdes dersom disse ikke skulle passe. Husk å gi beskjed til kontaktlærer Medarbeider- og utviklingssamtale. Konkretisere din forretningsstrategi ved å koble forretningsmål direkte til individuelle prestasjoner. I tillegg kan den ansatte oppdatere sin egen kompetanse, erfaring og utdanning. Løsningen innehar også støtte for autogenerering av CV bestående av en persons erfaring og utdanning

Skjema til utviklingssamtaler - Velkomme

 1. istrasjon og ledelse Ansatte skole skoleåret 2020-2021 Ansatte SFO skoleåret 2019-2020 Tospråklige lærere skoleåret 20/21. Skjema til utviklingssamtale / Besøksadresse Auglendsbakken 27 4018 Stavanger Telefon: 51914410 Send oss e-post. Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
 2. Utviklingssamtale andreaszign 9. januar 2020 24. januar 2020 UTVIKLINGSSAMTALE Mange som kommer til timer hos Linda Nordskog vet en del om hva de sliter med, trenger og ønsker, uten at de klarer de helt alene
 3. Høvik skole er en 1-10 skole i vekst. Vi har i overkant av 900 elever og ca 130 ansatte. Elevene på 1.-7.trinn kommer fra Høvik skolekrets, elevene på 8.-10.trinn kommer fra Gullaug og Høvik krets. Vi er nå på 9. året i den nye, flotte skolen vår. Vi har flinke og hyggelige elever, dyktige og engasjerte ansatte og et godt læringsmiljø
 4. Elev- og utviklingssamtale. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Kontakt oss. Frydenberg skole. Om skolen. Fagtilbud. For elever og foresatte. Kontakt oss. Logg inn. Søk. Om oss. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte.
 5. Barn som bor i disse områdene får innvilget gratis skoleskyss pga farlig skolevei i henhold til tidligere fattet vedtak i Halden kommune. Foreldre/foresatte må søke om skoleskyss for hvert skoleår! For at skoleskyss for deres barn skal være i orden til skolestart høsten 2019, må dere sende søknad om skoleskyss for skoleåret 2019/2020 så fort som mulig
 6. Veilederen tilbyr også veiledning og kompetanseutvikling til de ansatte. Skolen deltar i leseprosjektet På sporet i regi av Lesesenteret (UiS). Teknologi og realfag. Hagaløkka skole ble høsten 2015 en pilotskole i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing, og deltar i det nasjonale forskningsprosjektet 1+1
9

Arbeidstakers plikter - Arbeidstilsyne

 1. Forventninger til ansatte på Lilleaker skole. Elever og foresatte kan forvente at: de voksne motiverer og tilrettelegger for læring og utvikling; de voksne ser den enkelte elev og sørger for et positivt læringsmiljø; de voksne er tydelige ledere for elevene; de voksne gir de foresatte god informasjon om elevens skolesituasjo
 2. Langnes Skole - Tromsø kommune. 1. Åpne et tomt Word-dokument i OneDriven din i mappen for engelsk. 2. Gi dokumentet overskrift (f.eks. Creative Writing), og del dokumentet med Line og Ann-Hege (husk å hake av for redigeringsmulighet!
 3. Styreren har ansvar for at barn, foreldre og ansatte har reell medvirkning og at lover, avtaleverk og bestemmelser følges opp. Styrer er pedagogisk ansvarlig for innholdet i barnehagen. Styreren har ansvaret for å klargjøre mål og rammer for alle ansatte og foresatte, og for at det utarbeides en faglig god årsplan i samarbeid med barnehagelærerne, de øvrige ansatte, foreldre og barn

Nyttige telefonnummer. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113. Alarmtelefon for barn og ungdom 116 111 Boligkontoret 35 08 12 3 Vi tar gjerne imot besøk av barn og foreldre, ansatte i barnehage og andre i hjelpeapparatet som er interessert i å se på tilbudet. SFO. Verdt å vite om SFO (brosjyre) Kontaktinfo SFO. Avdelingsleder SFO: Stian Rosvoll tlf. 72 54 10 00. SFO 1. trinn: 482 57 559 SFO 2. trinn: 482 47 396 SFO 3. trinn: 482 65 442 SFO 4. trinn: 482 36 278.

Innsats for andre, julegryte

Hjemmeside for Skjelnan skole i Tromsø kommune. Elevsamtalen: Hensikt med elevsamtalen: Hensikt med elevsamtalen: Elevsamtale Fredag 10. mars fikk vi besøk av to representanter fra Rådmannens stab. Det var tid for utviklingssamtale ved Rykene skole. Først ut var samtalen med elevrådet. Et spent elevråd satt klar på personalrommet Velkommen til utviklingssamtale våren 202 Innkalling til utviklingssamtale / Sandnes kommune - Porsholen Skole Postboks 583 4302 Sandnes Telefon: 51637440 Faks: 51637441 Send oss e-post. Porsholen SFO Porsmyrveien 33 4314 SANDNES Telefon: 51637451 Send oss e-post. Redaktør: Torill Hoel. Oversett siden til et annet språk

Søndeled skole er en av tre barneskoler i Risør kommune med ca 110 eleve Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Forsiden / For elever og foresatte / Hjem-skole samarbeid / Hjem-skole samarbeid; Utviklingssamtaler-vurdering for læring. Publisert: 28.8.2017 Endret: 25.9.2018. Minst to ganger i.

Birkeland skole : Utviklingssamtale 1

 1. Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god
 2. Kurs for ansatte i varehandelen - Christina Isdahl og Linda Nordskog holder 2,5 timers kurs tilpasset og skreddersydd din butikk i varehandelen. Vi har et formøte med butikksjef og eier der vi diskuterer styrker og svakheter, mål og ønsker for forbedringer
 3. st to ganger i året, Skolens lærere og ansatte som har sitt arbeid i klasserommet er inndelt i team og teamleder er ansvarlig for koordinering og veiledning av det arbeidet som utføres på teamet
 4. Denne nettsiden tilhører Jåttå barnehage. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Jåttå barnehage
 5. Eksamensveiledning norsk V19 BM : Eksamensveiledning MAT0010 Matematikk 2019 Bokmal : Eksamensveiledning Engelsk 2019 : Info eksamen 10. trinn våren 201
 6. Etter avtale kan skoler og barnehager bestille kurs fra PPT etter drøfting med sine respektive kontaktpersoner. Kursbestillinger gjøres skriftlig på eget skjema: Henvisningsskjema-systemsaker.Du finner det også under aktuelle dokumenter

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Å sikre og vedlikeholde et godt og helsefremmende arbeidsmiljø er like viktig som å fylle drivstoff på bilen. HMS står for Helse, miljø og sikkerhet, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for HMS-arbeidet Velkommen til Sandvika vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte og for å oppnå virksomhetens målsetninger. Samtalene skal påse at alle medarbeidere føler seg sett, oppleve medvirkning til utvikling av sin arbeidsplass og gi deg en mulighet til å avklare hva som er de viktigste arbeidsoppgavene i kommende periode Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte. Her får du opriften på en godt gjennomført medarbeidersamtale. En mulig struktur kan være å gjennomføre tre samtaler i løpet av året: én utviklingssamtale, én oppfølgingssamtale og én evalueringssamtale Vil du ha produktive ansatte må du skape engasjement og entusiasme. Med fokus på styrker og verdier hos alle ledere og ansatte vil bedriften oppnå bedre utvikling og økt produktivitet

Video: Langnes Skole : Utviklingssamtale og elevsamtal

Fem trinn til en vellykket utviklingssamtale Sympa H

Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å skrive et lønnskrav, En lønnssamtale er en utviklingssamtale mellom deg og din leder om tiltak for å oppnå en bedre lønnsutvikling. I flere tariffavtaler er dessuten en slik hjemmel nedfelt, deriblant offentlig sektor Kor ofte snakkar du med medarbeidarane dine om kva som motiverer dei, eller kva slags planer dei har for karrieren sin Opplæringslovutvalget fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringens område. Utredningen viser at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med dag.. (3) Kongen kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning bestemmelsene i kapittel 14, 15, 16 og 17 skal gjelde for arbeidstakere som omfattes av lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven) eller som er embetsmenn Barnehagens ledergruppe: Daglig leder og ansatte i pedagogiske ledere PEDAGOGISK LEDER ( delt avdelingslederansvar - arbeider med klargjøring) Har personal - , pedagogisk Sørge for at alle foresatte får invitasjon til utviklingssamtale for barnet vår og høst

Rett til fri betyr ikke nødvendigvis rett til lønn. Det norske lovverket åpner for at du kan være hjemme fra jobben ved en lang rekke hendelser, som fødsel, religiøse høytider og pleie av pårørende Mange ansatte i skolen har kjent på kroppen at konflikt, mistillit og negativitet bryter ned og gjør at overskuddet og trivselen som kreves for å få gjort en god nok jobb med elevene, blir mindre. Ta ledelsen i samarbeidet. Skolen må ta ledelsen og vise vei i skole - hjem samarbeidet Hei! Innkalling til utviklingssamtale finner elevene nå på OneNote under fanen utviklingssamtale. Der finner dere også skjema for samtale med elev og foresatte. Dette kan dere fylle ut der. Dette grunnet tekniske problemer og at vi ikke er venn med skriveren om dagen ;) Derfor er heller ikke matteheftet med hjem i dag. Vi oppfordrer dere til å bruke Multi Smart Øving 2. Start gjerne denne delen av medarbeidersamtalen med å oppsummere bidraget og oppgavene den ansatte har. Anerkjenn innsats, ikke minst det du har satt ekstra pris på. 3.Spør medarbeideren om hva han eller hun er fornøyd med og hvordan vedkommende opplever oppgavene og arbeidet. Still utdypende spørsmål. Bekreft og anerkjenn det du er.

ÅRSPLAN 2017-2018 - www

Elev- og utviklingssamtale - Frydenberg skol

utviklingssamtale Sykefraværet stupte da bedriften droppet medarbeidersamtalen Da virksomheten byttet ut medarbeidersamtaleskjema med månedlige utviklingssamtaler med de ansatte, gikk sykefraværet ned fra 8,4 til 2,3 prosent Utviklingssamtale mellom elev og kontaktlærer Kontaktlærer vil sende ut informasjon til hver elev om tid og sted for utviklingssamtalen. Nytt fra Osloskole Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser. Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk. Skooler is a K-12 learning tools solution built around Microsoft 365 and hosted in Microsoft Azure. It enhances the powerful functionality and workflow of Teams, OneNote, Word, PowerPoint and more to meet the unique needs of education for online and in-class education

Søndeled skole

Rådhuset er åpent Fra mandag til fredag 08:00 - 15:45. På telefon fra mandag til fredag 08:00 - 15:45 Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00. Les mer om Servicetorge Utviklingssamtale nr. 2. Publisert: 18.09.2015 / Sist endret: 18.09.2015 Mandag 26.10. kl. 11.30-16.00 er det satt av tid til samtalene for kontaktlærere med sine elever og deres foresatte. Kontaktlærere kaller inn sine elever med foresatt/e til utviklingssamtale nr. 2 den 26.10.2015. Forskrift til opplæringsloven: § 20-4 Det er viktig at hver enkelt medarbeider møter en opplagt og godt forberedt leder som er motivert til å gjennomføre en konstruktiv og positiv utviklingssamtale med hvert enkelt individ han har personalansvar for. Inngåtte avtaler skal fortrinnsvis overholdes uten endring av tidspunkt E-post: post@lunner.kommune.no. Org.nr: 961 381 452 . Bank: 2030 23 32542 . OCR: 2030 23 32550 . Skatt: 6345 06 0533

Matematikktrening for 10

I vedlegget finner du tid for utviklingssamtale. Gi beskjed om du kan komme eller ikke Bjerkaker skole - Tromsø. PowerPoint til utviklingssamtale Utviklingssamtale vår 202 I årets første kvartal har alle ansatte en utviklingssamtale med sin nærmeste sjef, etterfulgt av en oppfølgingssamtale etter seks måneder. Et webbasert verktøy, Bisnode People, brukes for å forbedre, gjennomføre, dokumentere og følge opp hvordan utviklingsplanene fungerer. Arbeidsmilj Organisering av skolen. E-post til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no. Kontoret: 66 10 54 01 Melding om fravær (elever): 66 10 54 12 fra kl 0745-0840 Rektor: Alf-Henning Moland, tlf: 66 10 54 00 Administrasjons- og IKT koordinator: Kjartan Roland, tlf: 66 10 54 06 Avdelingsleder 8. trinn: Guro Gustavsen, tlf: 66 10 54 02 Avdelingsleder 9. trinn: Inger Lise Moen Nannestad, tlf: 66 10 54 0

 • Hvordan unngå å overtenke.
 • Sjalusidør ikea.
 • Automatkarbin 47.
 • Spenningskurve i karen.
 • Rekekraft koketid.
 • Vikingklær fakta.
 • Brannmann sam leker.
 • Bygge takoppløft.
 • Schacht audorf wohnmobilstellplatz.
 • Ipad air 2 smart case.
 • Direktefly albania.
 • Erfaringer med high sierra.
 • Disco one aschaffenburg facebook.
 • Snickerskake i langpanne med karamell.
 • Valle hovin konsert.
 • Stellenangebote stadt wilhelmshaven.
 • Isofix maxi cosi.
 • Platonic.
 • Mac probook 13.
 • Michelle wer liebe lebt.
 • Camino moped.
 • Richest family in the world.
 • Forskuddsbetaling husleie.
 • Cafes in bottrop.
 • Kredittvurdering firma.
 • Bygge hundegård.
 • Svane nobel erfaring.
 • Dino 135t.
 • Hvor mange abonnenter må man ha på youtube for å tjene penger.
 • Poppa chips.
 • Vestas norway.
 • Master uia.
 • Kalde legger.
 • Dinner show tickets.
 • Timberwolf größe.
 • Hexenbrett gefahren.
 • Www freedance info.
 • Apelands omdømmemåling 2017.
 • Erdogan villa.
 • Marsipankake med vaniljekrem og sjokolade.
 • 10 års bryllupsdag.