Home

Læreplan norsk vg2

Agoda® hotellbookingside - Bredt utvalg, store rabatte

 1. Læreplan i norsk (NOR1-05) - bokmål:.WORD.ODT.PDF; Skriv ut Denne siden; Alle sider; Kompetansemål etter Vg2 - studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner; bruke.
 2. Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201
 3. Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 3 av 14 utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse. Kompetansemål for opplæring i skriftlig sidemål gjelder ikke for yrkesfaglige utdanningsprogram etter Vg2
 4. Læreplan for norsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring
 5. oriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Fagbokforlaget
 6. Læreplan for norsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelementer Tekst i kontekst Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep
 7. LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitets- Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. I yrkesfaglige utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse
Kontakt Yrkesfag Brettbok av Eva Frisk (Nettsted) - NorskAccess to English: Literature | Cappelen Damm Undervisning

Læreplan i norsk (NOR1-05) - udir

 1. Norsk for yrkesfag er et norskverk for Vg1 og Vg2 på alle yrkesfaglige utdanningsprogram.Læreverket består av en kombinert lære- og arbeidsbok, elevnettsted og lærernettsted. Bak norskverket står et solid forfatterteam: Mette Haraldsen har mer enn tyve års erfaring som læreverkforfatter
 2. Grip teksten Vg2 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester. Nettstedet er laget til Kunnskapsløftets læreplan
 3. Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring
 4. Læreplan i norsk. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 . Elevene skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Elevene skal ha én standpunktkarakter
 5. Læreplan i Vg2 elenergi og ekom. Vg2 elenergi og ekom handler om å utvikle kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg, installasjoner, utstyr og maskiner. Programfagene skal gi elevene kompetanse innen produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk energi
 6. oriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring. Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Sist lagret: Elevene viser kompetanse i norsk på Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram når de uttrykker seg kreativt,.
 7. Læreplan i norsk (NOR1-05) Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjone

LærepLan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 7 Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig Læreplan i norsk. Vg2. ERASMUS MONTANUS Thi Erfarenhed lærer, at man kand studere sig taabelig. Ludvig Holberg: Moralske tanker, LIBR. I. EPIGRAMM. Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min. Norsk Vg1 (LK06) NOR1401 skriftlig NOR1403 muntlig: Læreplan: 113: 4: Norsk Vg2 (LK06) NOR1403 skriftlig NOR1404 muntlig: Læreplan: 112: 4: Norsk Vg3 (LK06) NOR1405 skriftlig NOR1406 muntlig: Læreplan: 168: 6: Norsk Vg2 + Vg3, påbygging til studieforb. (LK06) NOR1410 skriftlig NOR1411 muntlig.

Kjøp 'Intertekst essens Vg2, Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821103599 Læreplan - ADK 1 - Resertifisering Sammendrag Læreplanen gir en oversikt over den kompetansen som kreves av den som skal fungere som selvstendig arbeidende førstelinjeleder, grøftebasen, på et ledningsanlegg for vann og/eller avløp med ansvar for den praktiske utførelse av ledningsanlegget Læreplan i norsk Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språ Læreplan: 112: 4: Norsk Vg2 (LK06) NOR1408 skriftlig NOR1409 muntlig: Læreplan: Knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1 og Vg2. Forkunnskap: Kompetanse i norsk tilsvarende norsk grunnskole. For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i faget i minst 18 uker Læreplan i norsk. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram. lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

Kjøp Moment VG2 fra Cappelen Damm Undervisning Moment er et nyskrevet norskverk for studieforberedende og følger revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene. Moment er et læreverk som har fokus på å få elevene til selv å forstå hvorfor lesing og skriving er viktige ferdigheter Laereplan i norsk_Vg2. Laereplan i norsk_Vg2. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO. Designers Marketers Social Media. Grip teksten NORSK Vg2 Grip teksten Forslag til årsplan (elev) NORSK Vg2 HØSTHALVÅR Uke Tema Læreplan: Muntlig og skriftlig kommunikasjon Læreplan: Språk, litteratur og kultur 34‒ 35 Kapittel 4 Tekster i samtid og fortid - verdier og fortellemåter lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de.

Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udi

 1. Kjøp Moment VG2 Lærernettsted fra Cappelen Damm Undervisning Lærernettstedet Moment Vg2 er en digital ressurs for lærere til fellesfaget norsk studiespesialisering. Lærernettstedet inneholder forslag til årsplan, tilleggsstoff, bakgrunnsstoff, fasit til quizoppgaver, redigerbare presentasjoner, ekstra ressurser med forslag til undervisningsopplegg til temaene/kapitlene
 2. Oppdateringen av læreplanen i norsk vil gjelde nivåene under A1, A2, B1 og B2. Ny læreplan for C1-nivå ble fastsatt i 2019 og vil innlemmes i planen i sin nåværende form. Læreplanen skal fortsatt bygge på Det felles europeiske rammeverket for språk, læring, undervisning og vurdering
 3. oritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Reglement og plikter. Ordensreglement. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Etter Vg2 er det to år i lære som avsluttes med en fagprøve som gir fagbrev. Rørleggeren planlegger,.
 4. For elever som skal bruke mer enn ett år på norskfaget må dere i klargjøringssaken huke av for norsk på Vg1, og norsk på Vg2, etter gammel læreplan (LK06) i studieåret 2020-2021. Eksempel : Eleven skal ta felles programfag på Vg1 og Vg2, i tillegg til fagene engelsk og norsk
 5. Læreplanen i norsk består igjen av to deler, del 2a og 2b. Del 2a omfatter språkferdighetsnivåene A1-B2, mens del 2b beskriver nivået C1. Både læreplan for 50 timer samfunnskunnskap og læreplan i norsk er målstyrte, og opplæringen etter del 1 og del 2a skal avsluttes med prøver i både norsk og samfunnskunnskap
 6. oriteter med kort botid i Norge og læreplan i : D-bok. Kirkhorn, Marianne. Bokmål. Grunnbøke
 7. Utkastet til læreplan i norsk: 1. ambisjonsnivået for Vg2/Vg3 realistisk og hensiktsmessig for alle elever? Når det gjeld kunnskap om norsk språk, den norske språksituasjonen, slik at elevane faktisk får den naudsynte faglege innsikta å presentere
Praksis Samfunnsfag | Cappelen Damm Undervisning

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til ny læreplan i norsk til Kunnskapsdepartementet. De foreslår en terminkarakter i VG1 og VG2 og obligatorisk eksamen i sidemål etter VG2. Mange lærere er nok lettet, og ser muligheten for at faget får mindre preg av innsamling. I dag sliter vi med å få tid til nok vurderingssituasjoner Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig. NOR1408. Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. NOR1409. Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig (fagkoden benyttes ved eksamen Læreplan VG2. Elenergisystemer. Programfaget elenergisystemer omfatter produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer, energiøkonomisering og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven. Læreplanen i norsk bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk. Planen beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer. Den inngår som en del av ordningen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Idéenes læreplan reflekterer ideer som fremmes i samfunnsdebatten før utformingen av selve læreplandokumentet. Slike idéer kan ha sitt utspring i fag, forskning, pedagogikk og tidligere erfaringer. Når det gjelder norsk føreropplæring kommer idéene, eller det faglige grunnlaget som læreplandokumente Skolen virker i et samfunn preget av store kulturelle, teknologiske, økonomiske og miljømessige endringer. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og pedagogikkens oppgave blir å legge til rette for en ansvarlig og bærekraftig utvikling i årene som kommer

LÆREPLAN I NORSK . Formål med faget. Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv iPRAKSIS VG2/VG3 er Aschehougs nye lærebokserie til helsefagarbeiderutdanningen. Bøkene er skrevet i tråd med justert læreplan fra 2016, og bygger på Helse-serien fra 2007.iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 består av fem lærebøker, elevnettsted (gratis) og lærernettsted Kontakt Yrkesfag og Basis Vg1-Vg2. Kontakt er et læreverk i norsk yrkesfag for Vg1 og Vg2 og følger revidert læreplan fra 2013. På disse sidene finner du de digitale ressursene til læreverket. Læreboka er hovedkomponenten og dekker alle læreplanmålene. Oppgavene som passer til Basis-boka er markerte med Basis i hvert kapittel Vurderingsveiledning: Norsk Yrkesfag Vg2 Læreren skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom tema/problemstilling, læreplan og vurderingskriterier. Hjelpemidler I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Vurderingveiledning i norsk yrkesfag Author NOR1206 Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. NOR1206 Høsten 2019 Eksamensoppgave. Last ned. 2019 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned. 2018 vår - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen. Last ned

Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving. Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse; Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk Læreplan i norsk for Vg2. Dette er hentet fra nettsiden NDLA Mål for opplæringa er at eleven skal kunne.. Kunne bruke ulike oppfatninger av kulturbegrepet til å drøfte innholdet i norsk kultur b Mål. bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer Laveste grad av måloppnåelse: 2. Vg2 Læreplan for.

 1. Velkommen til nettstedet for Spenn 1,2 og 3. Spenn 1, 2 og 3 er Cappelen Damms læreverk for norsk VG1, VG2, VG3 fra 2006. Norskverket Spenn er ikke oppdatert i forbindelse med revisjonen av læreplan K06 (Kunnskapsløftet) i 2013, og Cappelen Damms nye norskverk for studieforberedende heter Moment.. Nettsidene til Spenn oppdateres ikke aktivt lenger, da verket ikke er i tråd med den nyeste.
 2. Læreplan i målarfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Målarfaget kan vi spore heilt tilbake til måleri frå steinalderen. Menneska har alltid hatt trong til å dekorere og gjere omgivnadene vakre. Dette finn vi eksempel på i dei eldste bevarte bygga i verda. Dekorative arbeid er framleis ein sentral del av faget
 3. VG2: Fra renessanse til romantikk. Kapittel 2: Renessansen og barokken. 1700-tallet: Lysets århundre (side 82-97) Læreplan norsk vg3. Læreplan norsk vg 2. Eksempelsamling med vurderte elevtekster. Informasjon om eksamen i norsk vg3. Språk: Språkrådet. Korrekturavdelingen (skriveregler
 4. I. I forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere gjøres følgende endringer: . 1. I innledningen skal andre og tredje avsnitt lyde: Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ble utvidet fra 300 til 600 timer 1. januar 2012
 5. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/Vg3. påbygging til generell studiekompetanse. Elevene kan trekkes ut til eksamen i. tekstskaping i tegnspråk etter 10. årstrinn, Magazine: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk.
 6. oriteter med kort botid i Norge eller læreplanen i grunnleggende norsk for språklige
Spansk skoleordbok av Kirsti Baggethun (FleksibindGod helse, Helse 1 by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Læreplan for norsk Videregående opplæring - vilbli

Gjennomføring av eksamen i norsk muntlig Privatister Utdanningsprogram: Studieforberedende Vg3 og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Fagkode og fagnavn: NOR1213 Norsk muntlig NOR1233 Norsk muntlig Vg3 påbygg Type fag Fellesfag Oppgaveproduksjon: Eksaminator lager forslag til oppgaver. Ska Norsk og engelsk for elever som tar yrkesfag etter gammel læreplan (LK06) Elever på yrkesfag, som tar norsk og engelsk etter gammel læreplan (LK06), må ta begge fag både på Vg1 og Vg2 for å ha rett til lån og stipend til disse fagene. Når dere klargjør søknaden i arbeidsflaten må dere: oppgi at elevens avsluttende nivå er Vg2. hake. Ny læreplan i norsk 21013. september 14, 2013 av kdybvik. Like etter at lærerne hadde gått ut i ferie, var den nye læreplanen i norsk klar. Da vi kom på jobb igjen, hadde den tatt til å gjelde. Under kompetansemålene for vg2, yrkesfaglige elever, finner jeg disse punktene Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner

Intertekst essens Vg2 (Læreplan i norsk for språklige

Norsk Lektorlag vil ha rettferdige vurderingssystemer som likebehandler elevene. 10. trinn og Vg2; Skoleåret 2022-23: Vg3 høringsuttalelse til forslag til ny læreplan(18.06.19) til Utdanningsdirektoratet (pdf) Musikk - høringsuttalelse til forslag til ny læreplan (18.06.19) til Utdanningsdirektoratet (pdf) se mer innhold fra. Lokalt tilpasset læreplan kjemiprosess med fordypning VA Skrevet av Fred Ivar Aasand. Prosjektleder i Norsk Vann: Steinar Nybruket: Når det gjelder grunnopplæring innen VA-sektoren, har Norsk Vann gjennom Opplæringsgruppa gitt uttrykk for at man i størst mulig grad bør satse på at denne opplæringen skal gis gjennom skoleverket Ny læreplan i norsk 21013 Posted in Norskfaglig , tagged læreplan i norsk , ny læreplan i norsk , revidert læreplan i norsk on september 14, 2013| Leave a Comment » Like etter at lærerne hadde gått ut i ferie, var den nye læreplanen i norsk klar

Norsk Appell Norsk Vg1, Vg2 og Vg3 SF Nyhet! Panorama Norsk Vg1, Vg2 og Vg3 SF Tett på Norsk Vg1 og Vg2 YF Dialog Norsk Vg1 og Vg2 Y Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok. Les bedre! Skriv bedre! Uttrykk deg bedre muntlig! Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene Som fellesfag i videregående opplæring har matematikk to alternativer: matematikk P (praktisk rettet) og matematikk T (teoretisk rettet). Fra og med skoleåret 2009-2010 er fellesfaget i studieforberedende utdanningsprogram delt i to atskilte fag med hver sin læreplan: fellesfaget matematikk på vg1 (1P og 1T) med 140 årstimer og felles programfag matematikk på vg2 (2P og 2T) med 84.

Hver enkelt læreplan ligger som en egen høring. Du finner spørsmålene samlet under hver enkelt læreplan. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på lagre og send inn. Ønsker du å se hele læreplanutkastet i pdf-format finner du filen under spørsmålene Cappelen damm norsk vg2 Kjøp Spansk ordbok fra Cappelendamm Spansk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Elevene skal oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. International English is an exciting course in Norwegian secondary education

Når du tar Vg2 i Berlin får du karakterer og har eksamen på samme måte som i Norge. Du går sammen med vanlig tyske elever på en av våre to samarbeidsskoler i Berlin, Paul-Natorp-Gymnasium i Friedenau i Berlin vest, og Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Gymnasium i Prenzlauer Berg i Berlin øst, to typiske tyske gymnas der elevene har klare mål om å studere ved universitet eller høyskole. Stikkord: læreplan i grunnleggende norsk. Startside > Alle nyhetssaker > Stikkord arkiv: læreplan i grunnleggende norsk; Opptak fra webinar om læreplan i grunnleggende norsk. Solveig Berg Johnsen 26. oktober 2020 Se opptak av webinaret om den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter med Irmelin Kjelaas Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - Udir Download Ebook Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag Thank you very much for reading samfunnsfag vg2 yrkesfag. Maybe you have knowledge that, people have look hundreds times for their favorite novels like this samfunnsfag vg2 yrkesfag, but end up in infectious downloads. Rather Page 3/1 Udir: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, studieretningsfagene. Udir: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, kulde og varmepumpesystemer. Her: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, kulde og varmepumpesystemer, operasjonalisering. Udir: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, elenergi og automatiseringssysteme

Klar melding 2 - læreverk for norsk VG2, yrkesfaglig utdanningsprogram. Her vil du finne interaktive oppgaver, ekstra ressurser og tekster. Klar melding 2 har også en lettlestversjon kalt Kort & godt!. Den kan brukes parallelt med hovedboka og inneholder korte sammendrag av en del tekster, enklere utfyllingsoppgaver og andre varierte aktiviteter Høring - læreplaner i norsk Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag Udir: Læreplan VG2 automatisering, studieretningsfagene Udir: Læreplan VG2 automatisering, automatiseringssystemer Her: Læreplan VG2 automatisering.

Norsk for yrkesfag 2

Forslag til læreplan i norsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 . Formål med faget . Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. Lukk. Kontakt oss Spørsmål og svar Vg2 og Vg3 SF Tett på Norsk Vg1 og Vg2 YF Dialog Norsk Vg1 og Vg2 YF . Engelsk. E1 Vg1 SF.

Norsk utdanningshistorie fulgte etter europeisk utdanningshistorie, og da spesielt dansk utdanningshistorie Fra middelalderen til tidlig moderne tid. De første 1960 - Læreplan for forsøk med 9-årig skole. 1969 - Lov om grunnskolen. Pliktig skolegang utvidet til 9 år Norsk er et obligatorisk gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole.Faget skal gi eleven kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk språk, samt språkhistorie, litteraturhistorie og andre sider ved faget.. Det undervises i både hovedmål og sidemål, det vil si bokmål og nynorsk, der plasseringen av målformene avgjøres dels av kommunens valg av målform og dels av. Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplankode: GJE3-01 Side 3 av 5 Kvalitet og rammebetingelser Hovedområdet omfatter. Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av Les læreplanmålene for Vg2 som du finner her: http://www.udir.no/kl06/NOR1-04/Kompetansemaal/?tbm=Vg2 Kan du gjenfinne læreplanmålene i innholdsfortegnelsen. VG2 Programområde barne- og ungdomsarbeiderfag. Treårig barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. Tilpasset opplæring. Elever med fortrinnsrett. Elevene får undervisning som følger norsk læreplan i Cambridge av engelske lærere. I tillegg til lærere ved CRC har de også et sett med skyggelærere ved Ulsrud vgs

Ny og uklar læreplan i norsk Reform 94-planen var konkret og forpliktende, kanskje for detaljert, men den insisterte på at elever over hele landet skulle lese omtrent det samme, skriver innsenderen. Han mener den nye læreplanen er generell og nesten uten forslag til felles pensum Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 . Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. For å se overgangsordninger og kryssløp, last ned tilbudsstrukturen som pdf eller se vilbli. Programområde for data og elektronikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Høyring frå Høgskulen om læreplan i norsk. Vg2 og Vg3 på studieførebuande utdanningsprogram, og separate eksamensdagar i sidemål og hovudmål etter 10. klasse, dersom elevane kjem opp i norsk. HiSF går imot både alternativ 2 og 3. I alternativ 3 vil. Læreplanen i norsk for yrkesfaglige studieprogrammer er fordelt over to år. Sammen med norskkurset i Vg1 dekker dette kurset læreplanens mål. Innholdet er basert på læreboka Norsk for yrkesfag Vg2, som har et eget nettsted, der du finner utfyllende stoff, lenker, interaktive oppgaver og nyttige råd

Kapittel 10 - Førestillingar om det norske; Kapittel 11 - Norrønt og moderne norsk; Kapittel 12 - Språkhistorie på 1800-talet; Læreplaner og årsplaner. Årsplan Intertekst Vg2 - nettressurs - med innhold; Årsplan Intertekst Vg2 - nettressurs - uten innhold; Kompetansemål - Vg2 ST; Lærerressurs Vg3. Undervisningsopplegg. Læreplan i samfunnsfag - Udir Samfunnsfag (VG1) - YouTube Samfunnsfag, muntlig eksamen Politikk og Norsk Vg1 Yrkesfag (NA+TIP) Norsk Vg2 Yrkesfag (HO+PIN) Samfunnsfag (TAF4) Denne bloggen vil først og fremst være knyttet til norsk- og samfunnsfagsundervisning i den videregående skole NÅ GJELDER «LÆREPLAN I NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER MED KORT BOTID» BÅDE FOR ELEVER, VOKSNE OG PRIVATISTER. Fram til høsten 2017 var det bare elever i videregående skole som kunne ta eksamen og bli vurdert etter en egen læreplan i norsk, Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge (NOR9-01) utdrag læreplan i norsk FOR VOKSNE INNVANDRERE | 4 Globale mål B2 B1 A2 A1 På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvi

Grip teksten Vg2. Elev / 11-13 - Loku

Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk. Mandag 19. oktober inviterer Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret vil ha fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet Innlegg om Revidert læreplan i norsk skrevet av esalen. Den nye læreplanen i norsk er for tiden ute til høring. Målet med revideringen har vært å redusere ambisjonsnivået, slik at planen er mer i tråd det som foregår i undervisningen, å synliggjøre utviklingen gjennom utviklingsløpet og å finne frem til hvilke vurderingsordninger som best er egnet til å styrke elevenes. læreplanen kompetansemål skriftlig skjema muntlig egenvurdering. Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn - Kompetansemålene er endret og blir nå mer konkretisert opp mot bransjen. I tidligere læreplan for Matfag, var det en mer generell tilnærming til baker- og konditorfaget, men når det nå opprettes egen linje på Vg2, kan vi spisse kompetansemålene i større grad, forteller Einar Martin Kålen til Bakeri.net Læreplan i fordypning i norsk (4) Apply Læreplan i fordypning i norsk filter ; Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (4) Apply Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering filte

Finn læreplan - Udi

Moment VG3 Brettbok av Lars August Fodstad (Nettsted

Læreplan i Vg2 elenergi og ekom - hoering

Lokal læreplan i norsk 10. trinn Gol ungdomsskule . Periodeplan 1 dere d Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekste NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE IP2. Meny. Gå til innhold. beskjeder; timeplan og årsplan; læreplan; regler og avtaler; FRAVÆR; lover; NORSKPRØVEN; egenvurdering. Publisert i A1, A2, B1, B2, informasjon, læreplan, Uncategorized | Legg igjen en kommentar. Søk. kongehuset. A1 (12) A2 (10) adjektiv (6) adverb (4) aktiv og passiv (1. Ny læreplan i norsk, men lærebøker mangler Lenge var det sagt at norskplanen for videregående skole skulle gjelde for VG1 fra høsten. Nå er det imidlertid bestemt at alle tre trinn skal begynne med den fra høsten

Core English Lærernettsted (Nettsted) - Engelsk fellesfagKommunikasjon og kultur 1-3 av Pål Fredrik Børresen

Høring - læreplaner i norsk

Den nye læreplanen i norsk er for tiden ute til høring. Målet med revideringen har vært å redusere ambisjonsnivået, slik at planen er mer i tråd det som foregår i undervisningen, å synliggjøre utviklingen gjennom utviklingsløpet og å finne frem til hvilke vurderingsordninger som best er egnet til å styrke elevenes grunnleggende språkferdigheter VG2 Barne- og ungdomsarbeider. VG2 Helsearbeiderfag. VG3 Påbygging til generell studiekompetanse. Forberedende voksenopplæring (FVO) Tilbud for minoritetsspråklige elever. Tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt Helse- og oppvekstfag. Studiespesialisering med arbeidslivstrening. Læringsstøtte. Leksehjelp. Skolebiblioteke Besøks- og leveringsadresse: Ullernchausséen 66, 0379 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ullern vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Osl Læreplan uten holocaust. Av Dag Eivind Undheim Larsen og Torbjørn Tumyr Nilsen KRITISK: - Kommer ikke holocaust inn på læreplanen, - Norske lærere er veldig kompetente, og jeg er ikke bekymret for at andre verdenskrig skal falle ut av undervisningen i norsk skole

Laereplan i norsk_Vg2 by Mette Kjeldsberg - Issu

Ny læreplan. 28.04.2017 (Film: Norsk Lektorlag) Foreldre pulsen -ett viktig tema hver uke. Les flere artikler. Snakk om en dramatisk verden. Hoderegning «Yes, I can!» - engelsk i hverdagen. Forstå brøk. Ta psyken på alvor - SPØR MER! Folkeskikk og språkbruk Helsearbeiderfaget Vg2 - ny læreplan. NDLA helse- og oppvekstfag. August 17, 2016 · NDLA norsk. 1,508 Followers · Education Website. NDLA kommunikasjon og kultur. 323 Followers · Education Website. NDLA samfunnsfag. 948 Followers · Education Website. NDLA religion og etikk Intertekst essens Vg1 (Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i) | Marianne Kirkhorn mfl. - Fagbokforlaget.n

 • Zalto burgundy.
 • Jumanji stream kkiste.
 • Oktober på mallorca.
 • Salsa lippstadt soest.
 • Kreisbote weilheim immobilien.
 • Jorge salcedo cali.
 • Insel mainau unterkünfte.
 • Hund löper oregelbundet.
 • Arnis news.
 • St. galler tagblatt redaktion.
 • Thranduil's wife.
 • Se bilder på icloud.
 • Sunprime kreta.
 • Digg middag.
 • Familieabonnement one call.
 • Pancakes amsterdam.
 • Java createimage.
 • Unbreakable movie.
 • Wonton oppskrift.
 • Dylan o'brien utmärkelser.
 • Uni hannover vorlesungsverzeichnis wintersemester 2017/18.
 • Rammstein links.
 • Lettis kalorier.
 • Nødverge helsepersonell.
 • Kommer an på.
 • Lohnsteuerhilfe neuburg am rhein.
 • Veckans horoskop kräftan.
 • Bi stavanger åpningstider.
 • Indigo dye.
 • Budget bodø.
 • Möbel rogg sofa.
 • Studere illustrasjon i utlandet.
 • Total commander.
 • Pfc bruksanvisning.
 • Jobb som jeger.
 • Heidelberg tourismus stadtplan.
 • Jakten på nordlyset tvnorge musikk.
 • Thorbjørn egner papegøjen fra amerika.
 • Romernes krigsgud.
 • Fett weg durch kälte erfahrung.
 • Perks of being a wallflower why did charlie go to the hospital.