Home

Historien til kullkraft

Kullkraftverk er et varmekraftverk som fyres med kull - eller bitumenøs (hard) steinkull eller antrasitt, eller sub-bitumenøs, mykt brunkull eller lignitt.Hovedprinsippet er at varmen fra forbrenning av kull omdanner vann til damp med høyt trykk og temperatur, som igjen driver en dampturbin.Turbinen driver en generator som lager elektrisitet Kullkraft framstilles ved at kull brennes slik at forbrenningvarmen overføres til en dampkjel.Dampen kan så brukes til å drive en dampmaskin eller en turbin som driver en elektrogenerator. Damp kan også ledes i isolerte rør til bruk som fjernvarme.Kullkraft er verdens største elektrisitetskilde, med 40 % av global el-produksjon Første døgn uten kullkraft i Storbritannia siden 1800-tallet For første gang siden den industrielle revolusjon bruker Storbritannia i dag trolig ikke kullkraft. Fredag forventet myndighetene at landet ikke ville bruke kullkraft i det hele tatt

Kullkraftverk - Wikipedi

energikilde til å varme opp vann til drift av store dampturbiner som så driver generatorer. Vann kokes til damp, som så overopphetes til 5-600 grader i en dampkjele. Dampen driver en turbin, som gir mekanisk energi og kobles til en generator som omdanner den mekaniske energien til elektrisk energi Rekordstor nedgang i kullkraft i 2019. Selv om Kina åpner et nytt kullkraftverk annenhver uke, faller verdens totale kullkraftproduksjon. Les også: Har vi allerede mistet kontrollen over jordens klima? EU erklærer klimakrise og Indias høyesterett mener folket har rett på ren luft Kull kan utnyttes direkte til oppvarming i prosessindustrien og til å lage elektrisitet i et varmekraftverk. Varmekraftverk er den vanligste måten å produsere elektrisitet på i hele verden, og kull er det mest benyttede brenselet. Et varmekraftverk med kull som brensel klarer bare å utnytte 30-47% av energien Planen om å fase ut kullkraft i Tyskland til fordel for vindkraft, er altså basert på fiksjon. Jo flere vindturbiner man monterer, Historien om Biden-familiens korrupsjon er historien om ødeleggelsen av Amerika 25. oktober, 2020. Trump leder over Biden i ny meningsmålin

Kullkraft - Wikipedi

I tillegg til massive klimagassutslipp er utslippene også skadelige for fisk og dyr som blir forgiftet. AUF er derfor i mot kullgruvedrift på norsk jord, og mener at global kullkraft skal utfases gjennom et internasjonalt forbud. AUF vil: Arbeide for et internasjonalt forbud mot kullkraft etter 20 år fikk den senere bergmester Tellef Dahll høre om det, fordi en prøve var sendt til Tromsø mens han var i byen. Dahll dro med en gang til Andøya for å samle inn prøver, som resulterte i en boring i 1869 hvori det ble registrert 10 lag kull. Kullfeltet ble datert til jura ved hjelp av fossile ammonitter og muslinger I motsetning til kullkraft, evner ikke sol- og vindkraft å produsere elektrisitet til strømnettet døgnet rundt hele året. Rapporten bygger på fremtidige, tenkte fremskritt i energilagringsteknologi - den hellige gral for fornybar energi, som investorer fra Tesla-gründer Elon Musk til investor Øystein Stray Spetalen satser stort på Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie) Søknadsfrist: 07.12.2020. Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (intensivsykepleie) Søknadsfrist: 07.12.2020. Studiesjef. Søknadsfrist: 20.11.2020. Forskningssjef / avdelingsleder - hydrologi og vannmilj

Han hadde studert historien om CO2 til økt oljeutvinning fra USA som startet på 70-tallet. Usikkerhet rundt rammebetingelser har ført til at de store kullkraft- og energiselskapene i EU både har mistet sin lønnsomhet og har svake fremtidsutsikter Historie; Nyheter. Ville redde elver med gasskraft. 12.06.2014. Hadde det vært opp til Naturvernforbundet, ville det blitt bygget flere gasskraftverk i Norge på 1970-tallet. - Vårt alternativ til vannkraft er gasskraft, mente naturvernerne, som aktivt jobbet for gasskraft i Norge Denne teknologien forvandler kullkraft til trekraft Norske Arbaflame skal få verden bort fra skitten kullkraft. Den nye teknologien gjør det mulig å bytte ut kull med mer miljøvennlige trepellets. Fra svart til grønn: Forskningsprosjektet Arbaheat har gjort det mulig å erstatte kull med trepellets. Et. Kjernekraft er en av de aller tryggeste måtene å produsere energi på. I for eksempel USA (som har en betydelig andel av verdens kjernekraftverk) er ingen privatpersoner noensinne blitt drept eller skadet på grunn av kjernekraft, i løpet av hele den 50-årige historien til sivil kjernekraft Tyskland skal kutte ut kull, men åpner nytt kraftverk først Om 18 år er tysk kullindustri historie. Men først åpner et nytt kullkraftverk som skal pumpe ut CO2 for full kraft

Første døgn uten kullkraft i Storbritannia siden 1800-talle

Vi kommer til å bygge ut omtrent ti TWh norsk vindkraft de neste årene. Det får dramatiske konsekvenser for de europeiske utslippene av klimagasser. Én MWh kullkraft, i et livsløpsperspektiv, slipper ut rundt ett tonn CO₂. Én MWh vindkraft, i et livsløpsperspektiv, slipper ut rundt 8-20 kilo CO₂ Norges mål er å hjelpe utviklingsland med å fase ut kullkraft, mens Japan bruker bistand og kredittinstitusjoner til å bygge nye kullkraftverk. På Afrika-Japan-toppmøtet i forrige uke ble det likevel snakket varmt om fornybar energi Han tror ikke på dem som hevder at kraft fra norsk olje fortrenger enda mer forurensende kullkraft. - Jeg velger å tro på forskerne. De som ikke gjør det, er modige. Historien kommer til å dømme hardt dem som velger feil, sier Lysbakken

Staten pumper ut hundrevis av milliarder til elektrifisering som virker mot sin hensikt og gir økte klimautslipp. De tretten milliardene til elbil-subsidier har nær doblet CO2-utslippene, skriver Per Eidsvig og Rune Lødeng, henholdsvis fysiker fra NTH og doktor i kjemi siv.ing. i et innlegg i Dagens Næringsliv Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her. Kort om klimascenariet RCP8,5. RCP8,5 gir et, ifølge enkelte klimaforskere et urealistisk bilde av fremtidige utslipp av klimagasser. RCP8,5 er kalt et «verst tenkelig» scenario, med betydelig økning i bruk av kullkraft og høy befolkningsvekst i årene fram. Historien vår Eierskapsinteresser Back. Eierskapsinteresser. Eierskap i norske Fleksibiliteten i gasskraft kan gjøre overgangen til 100 prosent ren energi enklere: Sammenlignet med produksjon av kullkraft slipper gasskraft ut mellom 50 og 70 prosent mindre CO 2 og kan oppnå en effektivitet på opptil 60 prosent

Kullkraft - Energi og Klim

Kull - Energisentere

Stortingets finanskomité trekker Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. - Dette er en dag for historiebøkene. Tusen takk til alle som har engasjert seg i inn- og utland, sier Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender. Dette er bare starten! Bli.. Satser på kullkraft . Kullkraftverket på Svalbard er ekstremt forurensende - selv til kullkraft å være. Svalbard Samfunnsdrift vil likevel satse på kullkraft som fremtidens energikilde. Av Audun Garberg . Svalbard Samfunnsdrift (SSD) har utredet fremtidens energiforsyning på øya

Tyskland har bygget splitter nytt kullkraftverk - Documen

 1. Alderen til en mumie. Denne naturlige strålingen er faktisk til hjelp for forskerne også. Den omdanner vanlig karbon til en type karbon som kalles karbon 14. Vi og alle andre levende organismer får i oss karbon 14 så lenge vi lever. Men når vi dør, blir karbon 14 i kroppen sakte omdannet til vanlig karbon. Forskerne vet hvor lang tid det tar
 2. Denne siden er derimot en motvekt til denne samfunnstrenden. Her vil du finne de seneste nyhetene innen miljøet vårt. Ideen om å spare ressurser. For eksempel vil du finne en stor andel info om hvordan grønn energi og fornybare kilder tar helt over i mange land
 3. Banker og andre finansselskaper har de siste årene kanalisert over 6.800 milliarder kroner til selskaper som planlegger mer kullkraft, ifølge en ny rapport

Kullkraft står i dag for 40 prosent av de totale amerikanske utslippene. Men i desember har vi en mulighet til få på plass en av de mest ambisiøse klimaavtalene i historien, la han til Rapport: Mindre kullkraft i verden fra 2022 Den samlede kapasiteten til alle verdens kullkraftverk vil begynne å synke i 2022, ifølge en ny rapport fra miljøorganisasjoner

Mens kullbruken til USA har gått ned fordi bruken av gass har økt, har europeerne hoppet rett fra kull til fornybar energi som sol og vind, ifølge rapporten Stortingets finanskomité bekrefter i kveld at de vil vedta å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. - Dette er en dag for historiebøkene, sier Nina Jensen i WWF, Truls Gulowsen i Greenpeace og Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender Hvis en skal fjerne en viss prosentandel, blir det endel enklere for kullkraft, men det vil også si at det er mer CO2 i den rensede gassen fra kullkraftverk. Hvis en vil ned til samme konsentrasjon i den rensede gassen for kull og gass, så vil det bli like vanskelig

Kinas klimabombe - massive mengder ny kullkraft - Energi

 1. Om kullkraft skal erstattes med fornybar energi, vil det også kunne skape muligheter for norsk næringsliv Med det bedrer ikke nødvendigvis livet til de fattigste. - Utsliputt ikke nok til å stanse klimakrisen skriver daglig leder i Utviklingsfondet, Jan Thomad Odegard
 2. Milliardlån til kullkraft et dilemma Regjeringen har ennå ikke bestemt om de skal støtte forslaget i Verdensbanken om å gi milliardlån til et nytt kullkraftverk i Sør-Afrika. Et lån fra Afrikabanken ble motvillig godkjent. Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.30.3
 3. Arbeiderpartiet foreslår at Oljefondet skal trekke seg ut av kull. Kull er den ressursen med høyest utslippsfaktor ved bruk. I tillegg fører selve kullutvinningen til store lokale miljø— og helseproblemer. Det er derfor lurt å starte med kull når investeringer i fossil energi skal reduseres
 4. Tradisjonelt har dette vært kullkraft, men dette er i hurtig endring. Første halvår 2020 var første gang i historien der fornybar kraftproduksjon var større enn fossilbasert produksjon i Europa samlet (EU27). På bare ett år økte den fornybare produksjonen med 11 prosent, mens den fossile sank med 18 prosent
 5. Hvor lang tid det tar fra spede diskusjoner til faktisk avvikling, kan man få hint om ved å se på kjernekraften, mener Graichen. Den var gjenstand for stor debatt på 1990-tallet. På 2000-tallet var det konsensus om å avvikle, og med det økte presset etter Fukushima-ulykken i 2011 ble det bestemt at det siste kjernekraftverket skal stenge i 2022

kjernekraft - Store norske leksiko

Rødgrønne Oslo ønsker å bygge kraftkabel fra Vestlandet til Skottland. Og samtidig kritiserer rødgrønne politikere regjeringen for at prosjektet eksisterer Kullkraft fra kontinentet kan altså bli sendt til norske forbrukere når behovet er der. Årsaken til denne sirkelen er at Norge er knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Et annet paradoks er at den gassen som ikke blir brukt på plattformene i stedet blir sendt til kontinentet for videre forbrenning

Historie. Bedriften blei etablert av Halvor Schou i 1855. Han hadde da i noen år drevet et mindre bomullsveveri lenger ned ved elva, i Brenneriveien. Lokalene ble flyttet derfra til Sagene etter et oppkjøp av Hjulafossen i 1854. Dette muliggjorde omlegging av kraftforsyninga fra kullkraft til vannkraft Kullkraftverket til den tyske giganten E.on i Gelsenkirchen har fått selskap av vindmøller. Etter hvert må ny fornybar energi, fra sol og vind, erstatte kullkraft og fossile brensler, dersom verden skal nå klimamålene. Da må Norge også bygge ut vindparker. Foto: Ina Fassbender, R/NTB scanpi MDG-politiker Espen lader elbilen på kullkraft. msn motor. levert av Microsoft News. nettsøk. nekter for å ha lekket historien . Det er bare 200 meter hjemmefra og til skolen der jeg. Kullkraft som alternativ til vannkraft? Noen av det som gjør boken spesielt interessant og leservennlig er historiene om det som har skjedd bak kulissene. Som en kuriositet forteller Brunborg at «en liten gruppe av oss ble sendt på studietur til England for å studere kullkraft

Video: Her kommer verdens første kullkraftverk nesten uten CO2

Chaffeys blogg: januar 2012

kullkraft - Tu.n

Jeg tror det meste er lagt til rette her i landet for bygging av kjernekraftverk enten det gjelder teknologien, plassering, kostnader eller deponering av avfallet. Det er bare beslutningen som mangler, og jeg tror at vi snart blir nødt til å ta skritt i den retningen, men det er jo sykt å eksportere naturgass til Tyskland å la de få lage strømmen og foreta utslippet, og så kjøper vi. Vi klarer ikke å finne det du leter etter. Prøv å søke. Søk etter: Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her I tillegg til å forberede tilbud på vannkraftkonsesjoner tilbyr Statkrafts Frankrike-kontor løsninger for markedstilgang til utviklere og investorer innenfor fornybar energi. I 2017 signerte Statkraft en såkalt Power Purchase Agreement (PPA) med Groupe Valeco, en ledende utvikler av vind- og solkraft i Frankrike Til tider kjøper vi kullkraft, men også ren energi fra kjernekraft og fornybare energikilder. I 2017 hadde vi en doktoravhandling i kjernefysikk ved UiO om blant annet bruk av det radioaktive Thorium til brensel i eksisterende kjernekraftreaktorer

Rapport: Mindre kullkraft i verden fra 2022 Den samlede kapasiteten til alle verdens kullkraftverk vil begynne å synke i 2022, ifølge en ny rapport fra miljøorganisasjoner. Dette kullkraftverket i Muskegon i den amerikanske delstaten Michigan stengte i 2016 Kullkraft er en av de største kildene til utslipp av klimagassen CO2. Den nye rapporten er blitt offentliggjort samtidig som FNs store klimakonferanse COP25 pågår i Madrid. Flertallet av finansinstitusjonene som bidrar med lån eller andre finansielle tjenester til kullselskaper, forstår risikoen som klimaendringene medfører, ifølge Greig Aitken fra BankTrack - Økt tilgang til ren energi er et tiltak for fattigdomsbekjempelse, bedre helse og bedre klima. Derfor setter regjeringen av inntil 300 millioner kroner per år til bedre garantier for bedrifter som tør satse på fornybar energi i fattige land, sier utv.. Strømprisen fortsatte oppover også i januar. Lite snø i fjellet og høye priser på tysk kullkraft er to av forklaringene. Kraftkommentar ved Entelios. Strømprisen for januar strakk seg godt over € 50/MWh for Norden som helhet og havnet på 53,78 €/MWh. Kun to ganger i historien har vi sett høyere priser enn dette, nemlig i 2011 og 2003 Jeremy A. spør: Hvor mange hamstere som kjører på elektrisitetsgenererende hjul, ville det ta for å gi nok energi til en gjennomsnittlig amerikansk husholdning? Ville dette være billigere enn kullkraft? Mens spørsmålet om hamstere som driver hjem kan virke litt farisk, bør det bemerkes at mennesker på et tidspunkt raste en bestemt type hund fo

Sol og vind er allerede billigere enn kullkraft

Sist ut i diskusjonene om elbilene og elbilstøtten er Eidsvig og Lødeng, DN, 5/7, fysiker fra NTH og doktor i kjemi. Med sitt «faglige notat» og matematiske uttrykk erklærer naturviterne at støtten virker mot sin hensikt! Vi er uenig. Den er dyr, men den virker. Etter hensikten Kullkraft i Kina og India. Veksten i CO2-utklipp er spesielt stor i Kina og India. Kinesiske utslipp øker med 4,7 prosent i år, mens Indias vokser med hele 6,7 prosent. Kina og India står nå til sammen for en tredel av verdens samlede CO 2-utslipp, men krever unntak fra de internasjonal Selv om vi ser at flere land smått begynner å erstatte kullkraft med gasskraft vokste behovet for kullkraft også i 2018. Dette gjør at kullkraft fremdeles er verdens største kilde til elektrisitet og den nest største energikilden i verden - kun slått av solenergi. Samtidig ser vi at kullets andel av den globale energimiksen minker Ola Elvestuen: En rask utfasing av kullkraft er helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Norge støtter arbeidet med utfasing av kullkraft. Vår vurdering er at kullalliansen først og fremst er en allianse av land som har kullkraft som en vesentlig del av sin kraftforsyning, og som ønsker å gjøre noe med dette raskt Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) i Kyotoprotokollen åpner for kjøp av utslippsrettigheter fra utviklingsland. Det er dobbelt attraktivt å overføre penger til land i Sør, og samtidig redusere kostnadene ved klimapolitikken i Nord. Men fører det oss nærmere målene om en reduksjon i globale C

Og deretter forpliktet SPs Ola Borten-Moe Norge til bygging av to store kraftkabler til utlandet. Denne historien undertrykker Senterpartiets ledere i disse dager, men for alle med litt hukommelse er vi sjeleglade for at SP ikke lenger styrer norsk kraftpolitikk. Det ville vært grusomt for både norsk industri og norske kraftforbrukere Denne dagen i historien: 20. juni 1900 Som det ofte er tilfellet når et opprør tilsynelatende går ut av ingensteds, har drivkraften for Boxer Rebellion i Kina vært å brygge lenge. Da det 19. århundre trakk til slutt, klarte de kinesere å ha et ydmygende nederlag i hendene på den japanske, en nasjon so

Kraftnytt.no » Kullkraft

 1. Hva om overskuddet reduseres ytterligere, og kanskje blir snudd til netto import? Kan vi risikere at el-biler i Norge får på svensk kjernekraft eller tysk kullkraft som følge av kraftimport? Det er primært to områder som vil kreve økt kraft i åra som kommer, og begge er begrunnet i politikernes angivelig grønne og klimavennlige politikk
 2. dre grad med fornybar energi. Også i EU ligger det an til et utslippsfall på 1,7 prosent
 3. To nye solkraftverk ble nylig koblet til nettet i Kina, og for første gang i landets historie er solkraft billigere enn kullkraft, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Solkraftverket selger nå strøm for 40 øre/kWh (0,316 yen) som er 1 øre under markedsprisen på strøm fra kullkraftverk p
 4. - Det har vært en krevende høst med nye arbeidsoppgaver. Det er ikke til å stikke under en stol at komiteen forvalter et stort og komplekst ansvarsområde, og at det er mye å sette seg inn i på kort tid. Vi har alt fra ulv til olje, sier Meininger Saudland. Gass som erstatning for skitten kullkraft
 5. Nå utgjør kullkraft kun 2,1 prosent av Storbritannias strøm, mot 40 prosent i 2012. To kullkraftverk ble, etter nesten 50 år, stengt ned i slutten av mars, og det er nå kun fire igjen i landet - halvparten så mange som for bare tre år siden

Kullkraft - AU

 1. dre NOx enn foregående modell. Nei, etter skandalen til VW tror jeg ikke de tør jukse nå, isåfall blir det dyrt for dem. Ser ut til at NOx-problematikken snart er historie for vanlige biler, selv med dieselmotor
 2. Sommeren 2018 går inn i historien som en av de tørreste og varmeste somrene siden meteorologisk institutt begynte med værmålinger. Magasinfylling og snømagasiner i Norden er i skrivende stund målt til å være langt under normalt nivå, dette er viktige faktorer til at også kullkraft og gasskraft er høyt priset for tiden
 3. Isfronten er navnet på det det nye satsningsprosjektet til Luftfartsmuseet i Nordlands hovedstad. U-2-affæren. I mange år har museet ønsket å markere den kalde krigens historie i Norge, der Bodø sto i sentrum under U-2-affæren i 1960
 4. Norge har til sammen 18 innsjøer med et areal større en 50 kvadratkilometer, av disse blir hele 13 brukt som reguleringsmagasiner, og av våre ti høyeste fosser er syv utbygd. 50 TWh er vernet mot kraftutbygging og 34 TWh er ikke tatt i bruk
 5. Ny bærekraftrapport (bla-katalog) Høydepunkt: • Ståls betydning i et nullutslippssamfunn • NewERA Energigjennvinning • Undersøkelse av støvmengde og luftkvalitet i Porsgrunn • Videreutvikling av biproduktet Silica Green Stone Les/se mer her Eramet Norway leverer raffinerte manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden - tuftet på norske industritradisjoner og.
 6. Oljefondet bidrar til ny kullkraft som regjeringen vil stanseKullkraften passerte 10.000 TWhI fjor oversteg global produksjon av kullkraft for første gang 10.000 terawattimer (TWh), ifølge IEA. Dette tilsvarer 69 ganger Norges totale kraftproduksjon (145 TWh i fjor). Petter Stordalen snakker ut om kjærligheten til Märta (30

Kullets fremtid. Aftenposten Innsik

Til tross for at vindkraft har en relativ beskjeden andel av dagens produksjonskapasitet er teknologien dominerende i dagens investeringsbilde. 1609 vannkraftverk. 94,3 prosent av den norske produksjonskapasiteten. 1000 magasiner. Lagringskapasiteten tilsvarer 70 prosent av det årlige norske kraftforbruket Også Thailand vil bygge ut mer kullkraft. Japan for sin del har satt i drift åtte nye kullkraftverk på to år, og har 36 nye på tegnebrettet fram til 2030. Landets befolkning synker, og det er tvilsomt om det blir noe av alle planene, men endringen i energipolitikken er ikke til å misforstå - den ufullendte historien som førte til Regjeringens fall. Våren 1997 sendte Thorbjørn Jaglands regjering spørsmålet om å bygge gasskraftverk i Norge over til Statens forurensingstilsyn. og at vi av hensyn til miljøet bør starte byggingen snarest for å stoppe import av kullkraft fra bl.a Danmark Den offisielle historien om norsk gass forteller at Europa trenger mer norsk gass for å erstatte kull. Men denne historien har betydelige huller. Ikke bare rent sikkerhetspolitisk, men også i et langsiktig energi- og klimaperspektiv, og er en sovepute som hindrer nødvendig omstilling. Det er bedre med gasskraft enn med kullkraft

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer En av de største utfordringene i elektrisitetsproduksjonen er at det til enhver tid må være balanse mellom det som produseres og det som brukes av strøm rundt omkring i landet. Jo mer strøm som brukes, jo mer strøm må produseres. Kraftverk over hele landet overfører denne strømmen til et strømnett som dekker det meste av Norge Blå energi kan erstatte kullkraft En ny membran høster ren energi ved å utnytte forskjellen på saltholdigheten i elvevann og havvann. Potensialet svarer til strømproduksjonen fra tusener av tradisjonelle krafverk

Formålet er at ordningen vil bidra til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer lønnsom enn for eksempel kullkraft, og dermed øke omsetningen og andelen av fornybar energi. Ifølge NVE var det ikke mer enn 18% av det totale kraftkjøpet i Norge i 2019 som hadde slik opprinnelsesgaranti fra fornybare kilder Et premiss for regnestykket er at all strøm elbiler i Norge bruker, ville blitt brukt til å erstatte kullkraft i andre land i Europa. Dette premisset skal vi komme tilbake til. Ifølge Flingtorps regnestykke har elbiler et utslipp på 532 gram CO₂-ekvivalenter per kilometer, mens tilsvarende tall for diesel- og bensinbiler er på henholdsvis 242 og 271 gram CO₂ -ekvivalenter per kilometer Ser at flere partier er for å trekke oljefondet ut av kullkraft, egentlig er jeg ikke noe fan av å bruke oljefondet politisk*, og vi investerer i selskaper som gjør langt verre miljøskadelige Gå til innhold. Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder historie, natur og miljø.

Klima og miljøhensynet teller visst ikke så mye i forhold til kroner og ører når alt kommer til alt. Om det nå er så veldig klima og miljøvennlig med vindkraft som noen vil ha det til. Det viser seg nemlig at selv om Tyskland i dag har over 30 000 vindkraftturbiner så går ikke utslippet fra kullkraft ned Når det viser seg at EL-bilene ikke er så miljøvennlige som påstått, men snarere slipper ut mer CO2 enn bensin og diesel, så er det riktig å forholde seg til dette. Bra engasjement på feil premisser blir fortsatt feil. Signaleffekt for feil retning høres bare dumt ut Elbiler gir mindre CO2 selv om de går på europeisk kullkraft Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.in Til sammenligning var Norges totale utslipp 52,9 millioner tonn i 2018. Når Storbritannia i sommer for første gang siden 1882 gikk 18 dager uten bruk av kullkraft, er det fordi økt bruk av gass og en storstilt satsing på fornybar energi, har blitt mer lønnsomt, og dermed presset kullet ut av markedet

 • Chess apn instillinger.
 • Den store dagen benny borg chords.
 • Wp_list_categories 除外.
 • Emma coronel aispuro biografia.
 • Valgfritt postkontor.
 • Krig slovenien.
 • Cocoon stol.
 • Fms edf.
 • Chips av rotfrukter.
 • Fra moskenes til røst.
 • Mercedes e 500 technische daten.
 • Felleseie eiendom.
 • Wann eröffnet müller in flensburg.
 • Kartverket adresser.
 • Oman strand bilder.
 • Blir man brun av uva eller uvb.
 • Semperoper beste plätze.
 • St. galler tagblatt redaktion.
 • Enebakk ungdomsskole.
 • Baby jogger city mini gt på fly.
 • Leitbündel xylem phloem.
 • Måla blommor i akryl.
 • Arnis news.
 • Dusjkabinett med badekar 80x80.
 • Hema kortingscode 10 euro.
 • Norge offisielle språk nordsamisk.
 • Golf cartoons deutsch.
 • Wandergruppen.
 • Raseriutbrott barn 6 år.
 • Borreliose bilder fotos.
 • Ols 2017 optocht.
 • Bowling bursdag tromsø.
 • New york apartment price.
 • Fysioterapi fredrikstad.
 • Hay stol bergen.
 • Vinterviken cafe.
 • Lederworkshop köln.
 • Nave kryssord.
 • Gerichtslaube berlin kritik.
 • Background dark.
 • Hotel sopot.