Home

El og it lønnsoppgjør 2021

EL og IT ønsker et samordnet oppgjør i 2018. Artikkel. Medlemsvekst og 60 nye tariffavtaler i 2018. Medlemsvekst og 60 nye tariffavtaler i 2018. Artikkel. Yrkesfagenes år 2018. Yrkesfagenes år 2018. Artikkel. Uravstemning tariffoppgjøret 2018 Spekter Helse (område 10 Landsoverenskomsten for elektrofagene 1. april 2018 til 30. april 2020 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Nelfo og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet. § 1 Overenskomstens omfang og varighet Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l.

Aktuelt El og IT

Det skjer på representantskapet, hvor EL og IT Forbundet er representert. EL og IT Forbundet ønsker et forbundsvis oppgjør. Det er også den vanligste oppgjørsformen, og betyr at det enkelte forbundet forhandler med sin motpart på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg. Alternativet er samordnet, slik det var i 2008 og 2018 Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost i Norge og utenlands. Gyldig til 28. februar 2021. Særavtale om fleksibel arbeidstid (staten), virkning til 30. juni 2019. Særavtale pensjonsgivende tjenestetid (staten), virkning til 30. juni 2019. Særavtale om ferie (staten), virkning til 31. desember 202 Brev om lokale forhandlinger og beregning av lokal avsetning (12.07.2018) Brev om lokale forhandlinger 2018 (04.07.2018) - korrigert pr. 17.08.2018 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 202 Tariffoppgjøret 2018 Bente Birkeland 2018-04-11T13:15:08+01:00 Enighet i SAMFO Forhandlingene mellom LO og SAMFO om årets hoved tariffoppgjør ble ferdig tirsdag 8. mai etter to dager med forhandlinger EL og IT Forbundet sier ja til LOK-meklingen. Lønnsoppgjøret godkjent: Stort flertall i EL og IT Forbundet for meklingsresultatet om Landsoverenskomsten for elektrofagene. Nyhet, Politisk sak, Statsbudsjettet Statsbudsjett 2021 22.10.2020 Bekymret for A og B-lag blant lærlinge

Les LO og NHOs vurdering av rammen for tariffoppgjøret 2018. R eise, kost og losji: Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør kommet til en enighet om reise, kost og losji (RKL) I tillegg til lønn er også kompetanseutvikling, heltid og pensjon temaer Delta tar med seg inn i tariffoppgjøret. Les også: Tariffpolitiske retningslinjer for Delta 2020-202 2; Sjekk i oversikten under for viktige datoer i årets lønnsoppgjør, og les mer om hva som skjer i et tariffoppgjør

Landsoverenskomsten for elektrofagene El og IT

Da oljeprisen falt og arbeidsledigheten steg fra 2014, sørget fagbevegelsen, sammen med arbeidsgiverne, for at lønningene ikke steg for mye. Når en slik situasjon er over, og det igjen går oppover med økonomien, er det viktig å sikre at arbeidstakerne får sin rettferdige del av verdiskapingen i arbeidslivet Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder som ble forhandlet på ulike tidspunkt. På denne siden har vi samlet informasjon og resultatene fra oppgjøret

Markering, debatt og vedtak. Etter en markering av 100 år med åttetimersdagen, debatterte LOs representantskap resultatet fra årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO, tirsdag 23. april. Innstillingen til representantskapet fra LOs forhandlingsutvalg var enstemmig og ble vedtatt Vi kan hjelpe deg. NITOs forhandlingseksperter kan bistå i forkant og underveis i dine lønnsforhandlinger. NITO har forhandlingsutvalg i Kommune, Energi, Privat, Stat og Spekter. Kontakt NITOs tariffutvalg. NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020 23.09.2020 Enighet om lønnsoppgjøret for elektrofagene - Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo Lønnsramme, overheng, glidning? Hva betyr egentlig disse uttrykkene - og hvorfor får du ikke et lønnstillegg på 3 prosent etter et lønnsoppgjør med en ramme på 3 prosent? For å forstå dette må du vite noe helt grunnleggende om lønnsoppgjørene i kommunal sektor (KS)*: Lønnsøkningen. Overheng I sentrale Forhandlinger. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, TBU, regner hvert år ut et lønnsoverheng for alle forhandlingsområder, det vil si i privat, statlig og kommunal sektor, Spekter, Virke og KS Energi. Overheng brukes ofte i sentrale oppgjør i statlig og delvis i kommunalt avtaleområde for å sette rammen for lønnsøkning i det kommende året

Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og NELFO gjeldende fra 1. mai 2020, er basert på følgende satser § 3 A Fastlønn: Fagarbeider: 220,73 kr pr time; Beregningsgrunnlag, fagarbeider offshore: 217,88 kr pr time - Og de nærmeste handelspartnerne har en lønnsvekst på 3,5 prosent? - Ja, og denne differansen gjør at vi greier å styrke konkurransekraften. Det er ikke ofte vi får til det og det må vi være fornøyd med, sier Almlid videre. Økonomisk ramme: 3,2 prosent. Den økonomiske ramma er på totalt 3,2 prosent. Tillegget gjelder fra 1. Lønn og tariff . Vekterstreiken trappes opp . 11.10.2020. Lønn og tariff . Enighet i finans . 14.10.2020. Lønn og tariff . Ingen streik i staten . 15.10.2020. Les flere nyheter om lønn og tariff Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom samspill. Kontakt. post@ys.no. Presse. - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten. Vi har dermed unngått en streik som ville ha rammet mange innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Lønn og tariff. NHO er den viktigste Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements. Dokument, Lønn og tariff. Last ned Hovedavtalen 2018-2021 (pdf) Basic Agreement LO-NHO 2018-2021.pdf Nyhet, Lønnsoppgjør Vekterstreiken fortsetter etter mekling PBL og fagforeningene er enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent. Tilleggene fra 1.1.2020, som ble avtalt under mellomoppgjøret i 2019, gjør at ansatte i PBL-barnehagene kan forvente en reallønnsvekst på samme nivå som for ansatte i KS-området og frontfagene

- Gruppene med 3- og 4-årig høyskolekompetanse har fått et godt lønnsoppgjør i år. NITO har en gruppe ingeniører som underviser i videregående skole, og ganske mange av disse er innplassert i adjunkt-koder. Jeg er glad for å kunne si at disse kommer godt ut av årets mellomoppgjør, sier Kjell Ola Aamodt, leder i NITO Kommune Drøftingene avsluttes med en protokoll, og medarbeiderne varsles. Drøftingsmøtet må gjennom­føres og varsel gis senest fredag 15. mars 2019. Dersom dette gjøres på et senere tidspunkt, har bedriften plikt til å betale lønn i 14 dager fra drøftelsene er gjennomført og protokollen undertegnet. Varselet kan gis ved oppslag i bedriften Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer Asvl og Glass og fasadeforeningen er unntatt samordnet oppgjør. Forbundsvise oppgjør: Oppgjørsform hvor de enkelte fagforbundene selv forhandler og stiller egne krav med sine respektive motparter på arbeidsgiversiden, og tar stilling til forhandlingsresultatet. Benyttes i første rekke som betegnelse på tariffoppgjøret i private sektor Fire av ti NITO-medlemmer forventer minimum fire prosent i årets lønnsoppgjør. Etter flere moderate år er medlemmenes forventninger store. NITOs medlemmer vil ha betydelig økt kjøpekraft. Fjorårets lønnsøkning ble i stor grad spist opp av økte strømpriser

Tariff 2020: Slik foregår vårens lønnsoppgjør El og IT

Tariffavtaler og protokoller El og IT

Lønnsoppgjøret 2018 - regjeringen

 1. Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat
 2. Lønn og avtaler . Fagforbundets aller I kommunesektoren samordnes kravene med de andre forbundene i LO kommune som er: EL & IT forbundet, Musikerens fellesorganisasjon (MFO ), Fellesorganisasjonen (FO) og Skolens Landsforbund Alle medlemmer får en SMS hvor de har mulighet til å stemme ja eller nei til sitt lønnsoppgjør
 3. dre enn rammen for lønnsoppgjøret på 3,2 prosent. Sjekk hvordan toppene i arbeidslivet har regnet
 4. Natt til tirsdag 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avsettes midler til justeringer. Det avsettes også en pott til lokale forhandlinger
 5. Årets lønnsoppgjør for pensjonister. Hvert år reguleres pensjoner og pensjonspoeng slik at pensjonister skal opprettholde en viss kjøpekraft. Dette gjøres gjennom trygdeoppgjøret som finner sted hvert år i mai. Både pensjonspoeng og pensjonsutbetalinger beregnes med utgangspunkt i et såkalt «grunnbeløp» - ofte forkortet til «G»
 6. RUNDSKRIV 2018 Oslo, juni 2018 ÅRLIG LØNNOPPGJØR 2018 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene for ansatte i kapittel 3 og 5 nærmer seg ☺ Sammendrag av de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør: Anbefalt krav

KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser. Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere Arbeidere kan vente seg en lønnsvekst på nesten tre prosent. 15 timer på overtid landet riksmekleren en skisse som NHO, YS og LO ble enige om Bli medlem og vi hjelper deg med å få lønnen og rettighetene du har krav på. Vi står sterkere sammen

Tips om tariff, nyheter, dokumenter og ordforklaringer for medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med hovedoppgjøret Tariffnytt 12.06.2019 AFP i Virke-området. Avtalefestet pensjon (AFP) er fra 1. juni en del av NITOs overenskomst med Virke. Dette ble forhandlet frem i siste revisjon av overenskomsten.. Det betyr at medlemmer av NITO som jobber i en bedrift der denne overenskomsten gjelder, er omfattet av AFP-ordningen Lønnsoppgjør for helsesekretærer på private legekontorer 2019 Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor

Tariffoppgjøret 2018 NN

Artikler - Nelf

LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat kom torsdag ettermiddag til enighet om lønnsoppgjøret i staten etter bistand fra riksmekleren. - I avtalen med Akademikerne har vi fått en historisk modernisering av lønnssystemet og vi er i enige om at hele lønnspotten skal forhandles om lokalt. Vi har tillit til at lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt kan finne gode løsninger for å. Nytt lønnssystem i staten - til glede og til besvær (Tekna Magasinet, 10. desember 2018) God lønnsvekst for teknologer og realister (Tekna.no, 9. desember 2018) Resultat av lokale forhandlinger ved UiO for Akademikerne 2018 (Akademikerne-UiO, 7. november 2018) Informasjon om årets lønnsoppgjør (Akademikerne, 6. juni 2018

Resultatet av lønnsoppgjøret 2018 - NH

LO og NHO setter «rammen» til 2,8 pst. lønnsvekst også i stat og kommune. LO og NHO har i fellesskap satt en norm for alles lønnsvekst på 2,8 prosent i år. - Det er nesten ikke til å tro at normen virker så godt, sier LO Norges Bank spådde i sin ferskeste prognose en årslønnsvekst på 2,9 prosent for 2018, og har signalisert en renteheving til høsten. - Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten. Alle vil få tillegg i år, og de lavtlønte får litt ekstra, sier Vegard Einan, leder av YS Privat. Fakta Disse får lavlønnstilleg Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler Lønnsforhandlinger 2018: Resultater for avtalene våre med Norsk Industri og Sjømat Norge tirsdag 12. juni 2018. I denne artikkelen finner du en oversikt over resultatene fra tariffoppgjøret 2018 spesifisert for de ulike overenskomstene vi har med arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri og Sjømat Norge Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 25 000 kroner ekstra i året fram til fylte 80 år. Lønnstilleggene Generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time fra 1. april 2018

Oversikt over departementer og virksomheter som blir berørt ved en eventuell streik (22.05.2019) Brudd i lønnsoppgjøret i staten (30.04.2019) Statens krav/tilbud nr. 1 (pdf) (23.04.2019 Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje-, gass- og landindustri. Vi har 3000 tillitsvalgte og 56 000 medlemmer

Lønnsoppgjør Medlemmer per tariffområde Les Unios tariffguide Les Unios tariffhistorie. Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet. God utnyttelse av samfunnets ressurser krever offentlige tjenester av god kvalitet,. Lønnsoppgjør 2019: Høyere minstelønn for hotell- og restaurantansatte Mer enn et halvt døgn på overtid ble det enighet mellom LO og NHO i årets lønnsoppgjør. Det var forhandlinger om lavlønnstillegg på Riksavtalen, altså for hotell, restaurant- og cateringansatte, som var en av årsakene til at meklingen trakk ut Videre har partene i dette oppgjøret fått på plass rammene for den såkalte «Sliterordningen», som NHO, LO og YS ble enige om i hovedoppgjøret 2018. Formålet med Sliterordningen skal være å yte en ekstra ytelse til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av. Årets lønnsoppgjør er mellomoppgjør

14. og 15. mai ble det ført forhandlinger mellom Norsk olje og gass og Industri Energi (Oljeserviceavtalen) og Safe (Brønnserviceavtalen). Lønnsveksten blir på linje med rammen på 2,8 prosent som avtalt i det samordna oppgjøret mellom NHO, YS og LO tidligere i vår Årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS vil på tre områder ha betydning for Privat AFP. Det er enighet mellom partene at det skal gjennomføres en utredning av ny ordning for AFP i privat sektor. Denne utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019 Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere. Enighet i mellomoppgjøret 2019 med Virke og Den Norske Tannlegeforening (NTF). Fagforbundet har kommet til enighet med Virke og Den norske tannlegeforening om en ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer og assistenter

NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter. Avtalen gjelder ansatte ved dyreklinikker, som dyrepleiere, klinikkassistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere. Mellomoppgjøret 2019. I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året Tariffoppgjøret 2018 I forbindelse med de sentrale forhandlingene har LO og NHO laget et notat om den økonomiske situasjonen og rammen for årets lønnsoppgjør. Rammen for årets tariffoppgjør er anslått til å gi en årslønnsvekst på 2,8 % og består av følgende elementer: Overheng: 1,2 % LOs og YS' streikeuttak er klart. Sjekk om din bedrift er tatt ut i streik. Oslo Børs stengt. Indeks 845,72. 0,08. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, Lønnsoppgjøret 2018. Les alt om årets lønnsoppgjør her. Mer Publisert: Publisert: 28. januar 2018 11:14. LO er inne i sluttspurten av sine forberedelser til vårens lønnsoppgjør, som starter i midten av mars. Tre av de største forbundene i privat sektor - Handel og Kontor, EL og IT Forbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Følg med på lønnsoppgjøret 202

 1. Lønnsoppgjøret 2018. Streik i finansnæringen Stat og kommuneKrever at høyt utdannede får mer Mens det i frontfaget ble lagt vekt på å løfte lavtlønnede, Sjefsforhandler for LO er skråsikker på at riksmekleren må på banen for å lande årets lønnsoppgjør
 2. Lønn og tariff; Lønnsoppgjør 2018; Slik blir kronetilleggene Lønnsoppgjøret 2018: Slik blir kronetilleggene for Riksavtalen. Nyhet, Lønn og tariff. Publisert 09.04.2018. Illustrasjonsfoto: Per Sollerman Resultatet av lønnsoppgjøret er et tillegg på nesten 5 kroner i timen for ansatte som er omfattet av Riksavtalen
 3. Og med det ønsker jeg oss alle lykke til med årets lønnsoppgjør! Publisert: 14.02.2018 kl 21:54 Oppdatert: 14.02.2018 kl 20:41 Tweet Print ut denne side

Tariff 2020 Landsorganisasjonen i Norg

 1. Tariffoppgjøret 2018 Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, uravstemningsfrister og resultater for tariffoppgjøret 2018. 06. mars 2018
 2. I Norge har vi tariffoppgjør hvert år. Vi har hovedoppgjør og mellomoppgjør. Hovedoppgjør gjennomføres annethvert år og da forhandles det om alt i tariffavtalen, både lønnstillegg og endringer i de andre bestemmelsene om for eksempel arbeidstid og godtgjørelser
 3. Høyere lønnsvekst og flere i jobb er spådommen fra SSB de neste årene. «Straffen» er at du må betale 4 prosent rente på boliglånet i 2021
 4. ste pensjonsnivå får litt mer: 2,87 prosent,
 5. I 2018 er det hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene. I slutten av februar velger LO oppgjørsform, og NHOs forhandlingsfullmakt vedtas. NHO antar forhandlingene starter 12. eller 13. mars, skriver BNL i en pressemelding fredag. Alle de om lag 200 avtalene NHO er part i skal.
 6. Dagbladet mener: I årets lønnsoppgjør har arbeidstakerne de beste kortene på hånda Men det bør likevel ikke bli full lønnsfest. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjefen Ole Erik.
 7. 1.9.2018 til 1.9.2019 er redusert med 0,1 år for Sivilingeniører, redusert med 0,2 år for ingeniører, økt med 1,8 år for tegnere og redusert med 0,2 år for Kontor/ Admi-nistrativt personell. Snittalder baser på eksamensår for samtlige ansatte i statistik-ken er redusert med 0,15 år fra 1.9.2018 til 1.9.2019. Arbeidstide

Slik ble hovedoppgjøret 2018 - FO - Din fagforenin

 1. Her er løsningen i Staten. Partene i Statsoppgjøret har kommet til enighet over 13 timer på overtid. De statsansatte får samlet 3,2 prosent lønnsøkning, som alle andre
 2. Lønnsforhandlinger og lønnssamtale Jobber du i en virksomhet Legeforeningen ikke har tariffavtale, eller tillitsvalgte, gjennomføres lønnsforhandlingene som fastsatt i individuell avtale, personalhåndbok, lønnspolitikk el. Virksomheten har ikke nødvendigvis forpliktet seg til å gjennomføre årlige lønnsjusteringer, men de fleste arbeidsgivere velger å gjøre dette
 3. utter før fristen ved midnatt natt til 1. mai. og 465 300 kroner etter 16 års ansiennitet

Forsiden / Lønn og arbeidsvilkår / Lønnsoppgjør. Publisert: 01. mai 2018 . Det ble enighet mellom partene i lønnsoppgjøret for KS like før fristen gikk ut ved midnatt mandag 30. april. I årets oppgjør forhandles både tekst i Hovedtariffavtalen og sentrale lønnstillegg Torsdag 5. april startet årets hovedoppgjør. Partene har frist til 30. april. Både staten og partene har levert flere tilbud og krav. Tilbudene og kravene finner du i artikkelen

Årets lønnsoppgjør er vedtatt FL

Lønnsoppgjøret 2019: Forventer kraftig lønnsvekst Dette sier fagforeningene og ekspertene om årets lønnsoppgjør. MER KJØPEKRAFT? Det kan bli tilfellet, om lønnsveksten blir på over 3 prosent i 2019 Forhandlingene i finans startet med kravoverlevering mellom Finansforbundet og Finans Norge kl. 10.00 onsdag 18. april. Kravoverlevering mellom LO og Finans Norge skjedde kl. 11.30. Planlagt forhandlingsavslutning er satt til 25. apr Lønn og tariff; Lønnsoppgjør 2018 Siste nytt om lønnsoppgjøret: Nyhet, Lønn og tariff lonn18 27.04.2018 Nye minstelønnssatser fra 1. april 2018. Både LOs og YS` medlemmer og NHO-bedriftene vedtok fredag 27. april resultatet av årets tariffoppgjør

Handel og Kontor er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. Pensjon blir vanskelig spørsmål. EL og IT Forbundet er også en del av LO. De vil ha et samordnet lønnsoppgjør. Kampen for dette vil fortsette. Det sier forbundsleder Jan Olav Andersen Mange er nok ikke klar over at pensjonsgrunnlaget (normalt regulativ lønn og faste tillegg) man står registrert med per 31.12.2019 dermed blir ekstra viktig for de som er født etter 1962. Mens man tidligere altså har hatt stor verdi av en hyggelig lønnsøkning på slutten av karrieren grunnet sluttlønnsprinsippet blir dette tidspunktet i praksis felles for denne gruppen - altså 31.12. for god innsats, initiativ og engasjement, og vite hva som på-virker egen lønnsutvikling. Organisasjonen Lederne bygger gode ledere, og mener at du som leder skal ha din andel av de verdier du har vært med på å skape. Denne brosjyren er delt opp i tre hoveddeler: Generelle forhan-dlingstips med ord og uttrykk, den personlige lønnssamtalen og Spekter og NSF er enige om nye minstelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent. I tillegg får alle et lønnstillegg på 2,1 prosent. Spesialsykepleiere og jordmødre med 16 års ansiennitet får ytterligere 0,5 prosent i tillegg, som til sammen blir en lønnsøkning på 2,6 prosent

Lønnsoppgjørene i NITO NIT

Forventet prisvekst for 2018-2019 er 2,2 prosent, men det er noe usikkerhet knyttet til kronekurs og strømpriser. Juristforbundet går inn i årets oppgjør med en klar forventning om en reallønnsøkning for våre medlemmer i alle tariffområder. KS og KS Bedrift. KS-området dekker alle våre medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør Det kan bli storstreik for første gang på 18 år, med stans i kollektivtrafikken og tomme butikkhyller Lønnsglidning kalles også glidning. Dette er forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid).. Lønnsglidningen kan blant annet omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplassene, personlige tillegg, ansiennitetstillegg, økt fortjeneste på grunn av økt akkord eller økt bruk. Sentralt lønnsoppgjør. Enigheten med LO og YS går ut på at alle arbeidstakere i Hovedtariffavtalen kap. 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019, og framgår av vedlegg til protokoll, se lenke

Tariffoppgjøret 2020 Arbeidsliv, jus og tarif

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 2020; Månedslønn; 2018 2019 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 45 610: 47 290: 3,7: Menn: 48 42 Forsiden / Lønn og arbeidsvilkår / Lønnsoppgjør. Lønnsoppgjør i privat sektor. Del. Sist oppdatert: 25. oktober 2018. Del. Bli medlem eller logg inn for å ta i bruk medlemsfordelene. Postadresse. Postboks 2312 Solli. 0201 Oslo. Besøksadresse. Dronning Mauds gate 15. Oslo. Teknas sentralbord 22 94 75 00

Ramme, overheng og glidning - dette betyr de vanskelige

Her finner du alle saker som omhandler lønnsoppgjør. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter - Det går godt i norsk økonomi. Pilene peker i riktig retning, ledigheten går ned og sysselsettingen opp, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB. Nordmenn kan derfor se fram til solid vekst i fastlandsøkonomien på mellom 2,5 og 2,7 prosent i 2019. - Den økonomiske veksten tar seg opp, og det er optimisme i næringslivet

BUTIKKOVERENSKOMSTEN HK - NHO 2018/2020 - 3 - DEL I HOVEDAVTALEN NHO - LO/HK/FLT DEL II OVERENSKOMSTENS BESTEMMELSER KAPITTEL 1.OVERENSKOMSTENS OMFANG OG VARIGHET § 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG 1.1 Etter krav fra NHO eller HK gjøres overenskomsten gjeldende for bedrifter som er medlemmer av NHO som har butikker og hvor HK har medlemmer innenfor d Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 - iverksetting og kommentarer. I tarifforhandlingene om regulering 2. avtaleår, mellom-oppgjøret, ble det en forhandlingsløsning mellom KS og LO og YS den 1. mai 2019. Oppgjøret mellom KS og Unio og Akademikerne gikk til mekling, og partene ble enige om e Viktige datoer for høstens lønnsoppgjør. 14.08.2020. Ettersom vårens frontfagsoppgjør mellom NHO og LO ble utsatt til 3. august på grunn av Corona-pandemien har hovedoppgjøret i... Les mer Nye reisesatser for ansatte i staten. 07.05.2020 Fellesnevneren er null for tariffoppgjørene i 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018. Det var Aftenposten som først omtalte det Lier-Hansen tidligere har sagt. Mens han i 2018 hadde vanskelig for å se for seg noe annet enn et nulloppgjør, uttalte samme Lier-Hansen at i 2016 at «alt annet enn null ville være uforsvarlig i det sentrale oppgjøret»

 • Italienare i sverige.
 • Lord louis mountbatten.
 • Rammeverksted kvadrat.
 • Sputnik norsk sanger.
 • Gzuz wolke 7.
 • Rhea moon.
 • Teoritentamen bil bok.
 • Amish in deutschland.
 • Aleris frogner hudlege.
 • Flat earth society celebrities.
 • Norske fotballklubber storytel.
 • Verpflichtungserklärung eichstätt.
 • Där rosor aldrig dör psalm nr.
 • Plastikkirurgi aleris.
 • Steinsopp bilder.
 • Wohnung kaufen wunstorf.
 • Lidokain gel.
 • Vinkork vakuum test.
 • Rollfilm entwickeln rossmann.
 • Noah og syndefloden.
 • Harvey weinstein eve chilton weinstein.
 • Svensk sildesalat oppskrift.
 • Nidars utsøkte marsipan.
 • Hvor mye utbetalt i måneden.
 • Krakow reisetips.
 • Sacha baron cohen wife.
 • Hva er en mattradisjon?.
 • Digger digger at det står i kursiv karpe diem.
 • Cassegrain teleskop.
 • Yamswurzel roh essen.
 • Billig ps4 spill.
 • Psykopat barn.
 • Prästinna rom.
 • Eset online scanner popup.
 • Vindvifte pris.
 • Marinetechnikschule parow kamera.
 • Junior vm hopp 2018.
 • Polaroid one step 2 norge.
 • Sängerin für band gesucht.
 • Bombing of dresden casualties.
 • Douchebag hugger 30l white camo.