Home

Y veien ntnu

NTNU i Gjøvik. Tresemesterordningen er et intensivt og tilpasset opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil søke bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og/eller fysikk (R1, R2 og Fysikk 1); Y-vei er et alternativ til deg som har fagbrev, men som mangler opptakskrav til ingeniørutdanningene Y-veistudier er tilpasset deg som har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, men mangler generell studiekompetanse. Les mer om y-veien eller se institusjonenes oversikt over y-veistudier Opptak til studier gjennom Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.. Studiene som tilbys gjennom y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Førsteåret på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, ikke oppfyller opptakskravene kan du søke opptak til forkurs for ingeniørutdanning eller alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du søker opptak til forkurs for ingeniørutdanning, Y-veien og TRES i NTNUs Søknadsweb innen 15. april. SØK nautikk Y-veien.

Y-veien bra for kommunene. Hjelpepleier Monica Synnøve Lindland Lauritzen mener helsevesenet trenger en y-vei for helsefagarbeidere: - Jeg synes det er veldig dumt hvis dette ikke blir noe av likevel. Norge trenger flere sykepleiere, og nettopp ved å ta utdannelsen på den måten som y-veien bidrar til, så får flere muligheten NTNU tilbyr gratis lisenser til mange programmer som kan hjelpe deg i din studiehverdag. Her finner du en oversikt over tilgjengelige programmer. Gå aldri glipp av en forelesning! Se timeplanen din på Innsida. Det finnes dessuten videoopptak av enkelte forelesninger for enkelte emner Studieveiledere, faglige veiledere og tilrettelegging av studiet. Studieveiledning. Studieveilederen er den første du kontakter når du har spørsmål om studiene, hvordan takle livet som student eller jobbmuligheter.. Under finner du hjelpesider som også kan gi deg svar på det du lurer på Opptak til grunnstudier Søknadsfrist: 15. april 2020 Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom Samordna opptak. Noen studieprogram innen utøvende kunst og musikk har andre søknadsfrister. Søknadsportalen åpner for registrering av søknad 1. februar 2020

Alternative veier til teknologi- og ingeniørfag - NTNU

 1. ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides
 2. Det gjennomføres fjernundervisning innen enkelte tema eller emner, blant annet i et samarbeid mellom NTNU i Gjøvik . Spesielt for Y-veien For studenter med opptak via Y-veien, legges det til rette for å tilegne seg de nødvendige kvalifikasjonene i allmennfaglige grunnemner på videregående skoles nivå i matematikk, fysikk og kommunikasjon.
 3. dre andel praksis enn på en ordinær ingeniørutdanning.Bakgrunnen for tilpasningen er at utdanningen til fagarbeiderne innen realfag er på et lavere kompetansenivå sammenlignet med de som går.

Forkurs og oppfriskningskurs - NTNU

3-årig data- og elektroingeniørstudier ved NTNU Ålesund På utdanning.no finner du oversikt over alle universiteter som tilbyr Y-veien: Y-veien (utdanning.no Med fagbrev kan du bli ingeniør i maskin (maskiningeniør) ved UiT. Etter å ha tatt y-vei sitter du igjen med ingeniørutdanning og fag

Y-veien utdanning.n

Y-veien startet opp ved tidligere Høgskolen i Telemark (HiT) og USN har tatt med seg de gode tradisjonene videre og tilbyr fremdeles denne tilretteleggingen for dyktige fagbrevkandidater. Y-veien til ingeniør . Her kan du lese mer og søke på bachelorstudiene vi tilbyr som y-vei Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år : UiT Norges arktiske universitet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år : NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Lokalt opptak : Lokalt oppta Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger Nylig ble 13 toppjobber utlyst ved NTNU. Sammensetningen her vil prege universitetet for lang tid. Et raskt søk viser at ingen toppledere og dekaner har ikke-nordisk opprinnelse. Det samme gjelder for 50 av 55 instituttledere. Skribentene av denne ytringen undrer seg over hva NTNU gjør med dette Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Mer grammatikk. 4Y a) Ord for mengder. I Kapittel 2 lærte du om tellelige og utellelige substantiv. Mye/noe bruker vi sammen med utellelige substantiv i entall, mens vi bruker mange/noen sammen med tellelige substantiv i flertall. Her kan du lese litt mer om mange/mye, og så om noen andre ord for mengder: få, litt, lite, all, alt, alle, hver, hvert og hele Dersom Orakeltjenesten trenger å fjernstyre datamaskinen din, kan du bli bedt om å laste ned et program som heter TeamViewer. English version -.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

(Y-veien). Se Samordna opptak for mer informasjon. Oversikten på side 1 begrenser seg til studier som har spesielle opptakskrav i form av krav om programfag innen programområdet realfag . Se også side 2. NB! Det skjer stadig endringer i krav til noen studier på enkelte høgskoler/universiteter Med fagbrev kan du bli ingeniør i elkraftteknikk (elkraftingeniør) ved UiT. Etter å ha tatt y-vei sitter du igjen med ingeniørutdanning og fagbrev

Utsikt over Trondheim hvor en ser tre kirker; til venstre

Y-veien. Y-veien er et tilbud for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning med fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet og minimum 12 måneder relevant praksis. Y-veien gir deg opptak til hele bachelorstudiet i ingeniørfag, og du skal ikke søke opptak gjennom Samordna opptak. Tresemesterordningen (TRESS Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HOTELLEDELSE, Y-VEIEN (Bachelor).Studiet går under: Hotell- og reiselivsfag.Det er registrert 7 relaterte studier til utdanningen HOTELLEDELSE, Y-VEIEN (Bachelor) Mer grammatikk. 1Y a) Tidsuttrykk. Her er en oversikt over hvilke verbformer vi vanligvis bruker sammen med ulike tidsuttrykk. Ofte er tidspunktet relativt til når vi snakker (måneden juni kan for eksempel være fortid om høsten og framtid om våren).Legg merke til substantivenes form etter hver preposisjon NTNU tilbyr flere verktøy: SPSS er et omfattende statistisk datahåndterings- og dataanalyseverktøy. Minitab og Minitab Express er et interaktivt statistikkprogram med brukervennlig grensesnitt. Minitab Express er en utgave av programmet for bruk i undervisning i grunnleggende statistikk

Denne masteroppgaven skal presentere et forebyggingsverktøy for barn som lider av skolevegring. Skolevegring representerer en alvorlig trussel for både læring og sosial utvikling, og det er derfor viktig å ta tak i problemet tidlig I denne artikkelen finner du kontaktpersoner for studieplanverktøyet fordelt på fakultet og institutt Fakultet for arkitektur og design - AD Fakultetskontakter AD Beate.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge I denne oppgaven diskuterer jeg om det finnes en veiens estetikk og hva en veiens estetikk kan være. Først gir jeg eksempler på hvordan veien kommer til syne i litteratur, film og kunsthistorie og viser at veien er et hyppig brukt motiv, og prøver å tilskrive hvilke funksjoner veien gjerne får

Institutt for matematiske fag, NTNU. TMA4245 Statistikk > Temasider > Begreper, definisjoner og tolkninger > Enkel lineær regresjon. Tilbake til TMA4240/TMA4245. Begreper, da man tenker at verdien til \(x\) forklarer (et stykke på vei) hvilken verdi \(y\) får. Kommentar: I en regresjonssituasjon har man to rette linjer Avviklet : Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene Pressemelding fra KD: August 2020 : Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninge Y c) Nasjonalitetsord; Y d) Presentere steder; Y e) Hjelp med å forstå; Y f) Norge; 2 . A Søndagsmiddag hos bestemor; B På norskkurs; X Essay; Skriftlige oppgaver; Lytteoppgaver; Grammatikk; Y a) Uregelmessige substantiv; Y b) Beskrive, sammenligne og binde sammen; Y c) Ordliste familie; Y d) Legge/sette, ligge/stå/sitte; 3 . A Kjemisk. UiT i Narvik ligger midt i byen og midt i naturen. Med legendariske Narvikfjellet som nærmeste nabo har du fantastiske muligheter for både friluftsliv og ekstremsport under studiene Y-vei og tresemestersordning er to ulike studieløp, sier Høgskolen i Oslo og Akershus. Delta mener y-veien er en betegnelse på studier der de med fagbrev kan komme inn uten generell studiekompetanse. Martin Halvorsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus understreker at Y-vei og tresemestersordning er to ulike studieløp som har samme.

Nautikk - bachelorprogram - 3-årig, Ålesund - NTNU

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Y-VEIEN (Bachelor).Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.Det er registrert 108 relaterte studier til utdanningen INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Y-VEIEN (Bachelor) Y-veien betyr å søke på en utdanning på høgskole/universitet på bakgrunn av et fagbrev istedenfor på bakgrunn av studiekompetanse. Fagbrevet må være relevant for utdanningen, f.eks. kan en elektriker søke på en utdanning for å bli elektroingeniør veien.2 Likevel blir ikke tilværelsen på Blindern slik som han hadde forestilt seg. Den andre hovedpersonen i romanen er Jamal. Jamal dropper tidlig ut av videregående. Han beskriver seg selv som: «Svarting, muslim, fra Stovner, T.U.V., Tante Ulrikkes vei, du veit, representerer alltid» (s. 15) Y-veien, bachelor i automatisering og elektronikkdesign. Universitetet i Stavanger tilbyr Y-veien innen elektrofaget. Hvis du har fagbrev innen elektro kan du søke direkte opptak til Bachelor i automatisering og elektronikkdesign, Y-veien Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m

Y-veien til sykepleie er foreløpig stengt - Delt

Y-veien har opptak via SøknadsWeb. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Opptak søkes via SøknadsWeb. Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen inne på SøknadsWeb. Innen et døgn etter at du har søkt sendes det ut en søknadskvittering til mailadressen du oppgir når du søker ARK-resultatene tyder på at arbeidsmiljøet på NTNU generelt er blitt bedre de siste årene. Blant annet ser det ut til å være færre personkonflikter nå enn før. Merk at spørreskjemaet i ARK har blitt noe endret underveis og det er svarene på de spørsmålene som har vært med hele veien som er tatt med i dette diagrammet

Ny student - innsida

Bachelorstudiet i ingeniørfag - elektro, Y-veien, er et spennende studie der du lærer om teknologi som vi trenger for å utvikle nye løsninger for fremtiden. Du lærer å utvinne og overføre energi fra våre grønne energikilder og omsette disse til nytte for hver enkelt av oss T = tekst hvor glosen er brukt for første gang. K = ordklasse: a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = ver

Næringsministeren setter av 50 millioner kroner i 2017Meninger

Opprettelse av y-vei her har derfor heller ikke vært diskutert. - Vi kjenner til at det er tatt opp studenter via y-veien ved HiOA, men det er for tidlig å si noe om hvordan vi vil stille oss til å innføre dette, sier hun. I Førde er det 5-600 aktive sykepleiestudenter. De tar opp studenter to ganger i året og har også deltidsstudenter Veien slynger seg oppover med vel 300 høydemeter stigning. Parkering på høyre side av veien etter at den bratteste stigningen er over (parkér fornuftig!). Herfra går det sti gjennom et husdyrbeite opp til koia, cirka 250 meter

Denne veien kommer ned på hovedveien ca 50 meter bortenfor kraftlinjemastene (U-sving) og er merket med et skilt 'Ordertjernåsen'. Veien er relativt dårlig og anbefales ikke for de med fin bil. Hvis en går på ski er det lettest å følge myrene rett nordover der veien går før du dreier nordvest til du treffer sørsiden av Damvatnet Veien her er som regel brøytet. Herfra følger en stien/scootersporet ut av vollen og krysser Håmåla og Bubekken. Når man kommer til ei løe med nytt tak, merket som trekant på kartet, tar en av scootersporet, og holder høyden, via flere hytter og løer sydover til Øvensenget Kommentar: Det er også mulig å regne ut \(\text{Var}[Z]\) direkte fra definisjonen av varians, men da må man først bestemme sannsynlighetsfordelingen til \(Z\) og dette gir vanligvis vanskeligere regning enn ved å benytte resultatet i teoremet over.. Kommentar: I praksis benytter man resultatet i teoremet over til å beregne \(\text{Var}[Z]\) bare hvis \(g(x)\) er en ikke-lineær funksjon. Y-vei. Noen universiteter og høgskoler tilbyr spesielt tilrettelagte studier for søkere som ikke har generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev. Du søker direkte til universitetet eller høgskolen. Informasjon om disse studietilbudene og hvilke fagbrev som er relevante finner du på nettsidene til lærestedene

dag har regjeringen besluttet konseptvalg og arealrammer for campus NTNU. Staten skal finansiere nybygg på 92 000 kvadratmeter brutto og ombygging av 45 000 kvadratmeter brutto av eksisterende arealer på NTNU. Regjeringen.no Veien videre for campus NTNU -regjeringen.no Side 1av Opptak til forkurs, tre-terminsordning og Y-vei. Slik søker du om opptak til forkurs og tre-terminsordning Slik søker du. For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglige bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende Koiene ligger et stykke lenger unna nærmeste vei og krever gode orienteringsferdigheter. Kan være værutsatt vinterstid. 4) For ambisiøse. Det som skiller disse koiene fra grad 3 er at terrenget blir mer krevende på veien inn til koia samt at de kan være vanskelig å finne. 5) Krevende

Veiledning - for studenter - innsida

NTNU på rett vei NTNU-fusjonen har bidratt til større utdannings- og forskningsmiljøer med bredere kompetanse, mer attraktive bachelorstudier og bedre organisert forskningsinnsats. Faglig bredde har gitt nye muligheter for samarbeid med nasjonalt og regionalt arbeidsliv NTNU. Den har ført meg frem til et nytt veiskille, fra det mer fleksible studentlivet til arbeidslivets rutinepregede hverdag og på veien har sekken med kunnskap bare blitt tyngre og tyngre. Selv om det i skrivende stund er usikkert hva og hvor denne kunnskapen skal brukes Ved svenneprev går man Y-veien (yrkes veien) Etter endt utdanning skal det ikke være noen forskjeller på om man har valgt Y-vei, forkurs eller GSK med matte og fysikk. Forkurset gir tilsvarende matematikk- og fysikk-opplæring som man har fått ved VGS for å kvalifisere for ing. opptak

Opptak - søknadsfrister - NTNU

Y-veien. Yrkesfaglig vei til høyere utdanning (Y-veien) er for deg med fagbrev eller svennebrev fra videregående og som ønsker en høyere utdanning. Sjekk alle våre Y-veistudier; Doktorgrad ved USN. Hos oss kan du via Y-veien også velge å ta den høyeste akademiske graden i Norge, en ph.d. eller doktorgrad Vei = mat - Vi ser at rødreven bruker veien både for å finne mat og for å forflytte seg. Særlig vinterstid er det lettere å bruke veien enn å ferdes i terrenget. - Ut fra sporing i snø og kamerafeller har vi dokumentert at tettheten av rødrev øker jo nærmere veien du kommer NTNU Technology Transfer AS jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester

Nyheter - Eliaden

Login - Søknadswe

Oppbygging og gjennomføring (2020-2023) - Bachelorstudium

Selv om NTNU er tilfreds med utviklingen av midlertidigheten for 2019, vil vi understreke at det er en lang vei å gå for å sikre gode og forutsigbare arbeidsforhold for alle midlertidig ansatte. Midlertidighetstallene er fortsatt høye, til tross for mange år med fokus på dette både ved NTNU og i sektoren for øvrig Y-veien er ingeniørutdanning tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn. Utdanningstilbudet finnes ved flere høyskoler. Man kan også fullføre Y-veien som privatist. Med sin bakgrunn fra arbeidslivet får studentene ved Y-veien ofte gode resultater

Y-veien - Wikipedi

Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort Så flott at du ser på hvilke muligheter du har! Du har rett i at det er mulig å søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs gjennom det som kalles Y-veien.Det gjelder i første rekke forskjellige ingeniørfag, og noen tilbud innen maritime fag. Pr. i dag finnes det i tillegg ett tilbud innen servicefag; Bachelor i serviceledelse og. Lurer du på hvordan det er å være student på NTNU? På denne bloggen gir NTNU-studenter fra Gjøvik, Ålesund og Trondheim deg et innblikk i det studielivet har å by på, både på og utenfor universitetet Kombinasjonsbehandling - veien til bedre kreftbehandling for den enkelte? av @NTNUhealth 23. september 2014 Forsker grand prix er stedet der ni forskere får fire minutter hver til å presentere forskningen sin på en scene på en slik måte at alle forstår det. Dette skjer på Byscenen i Trondheim 25. september kl

Instituttledernes problem: Ansatte jobber for mye

Y-veien OK sta

Det humanistiske fakultet leverte derfor også en uttalelse som var preget av at alle de tre alternativene gir muligheter, men også byr på krevende utfordringer. Nå er vedtak fattet og veien videre i en ny organisasjon skal stakes ut. Jeg skal jobbe hardt for at den beslutningen som er fattet blir en god beslutning for HF i det nye NTNU C Vei www.ntnu.no H.J. Rivertz, Første og andrederivasjonstesten - Anvendt o ptimering. 14 Distanse - tid optimering Problem En turist skal gå fra en parkeringsplass (P) til en hytte (H). Hytta ligger 8 kilometer sør for et punkt (C) på veien som ligger 20 km vest for parkeringsplassen På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor (Rapport) Opplæring til selvstendighet : Ble introdusert for NTNU Samfunnsforskning-prosjekt i bryllup. Nå har Ingrid (27) fast jobb. Foreslo endringer i barnevernloven - nå er de på plass. Flere nyheter. Beate Wold Hygen Veier og kurver Om derivasjon MA1103 4/2 2013 Fra sist Linearisering og tilnærming Viktige resultat Veier og kurver Om derivasjon Partiellderivert, derivert og linearisering Partiellderivert i en koordinatretning: Tenk p˚a alle de andre variablene som konstanter. ∂y (a, b) L(x, y) = f (a,.

Skal forklare seg om påkjørselen som kostet Sara (13) ogUtdeling av fag- og svennebrev - Sarpsborg Næringsforening3 x Hilde | NAL- Alle burde gå Pacific Crest Trail en gang i løpet av- Opptaksprøvene ved NTNUs linjeforeninger er

NTNU brukte elleve uker på å behandle et krav om partsinnsyn i en ansettelsessak. Årsaken til behandlingstiden ble opplyst å være lav feriebemanning. Ombudsmannen viste til at innsynssaker som hovedregel bør avgjøres samme dag, og senest innen tre dager. Feriefravær er ikke i seg selv saklig grunn til å fravike utgangspunktet om at innsynssaker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold. at vi var sangere på vei til Lundamo. okonomi@online.ntnu.no 95 82 90 20 Besøksadresse . A-blokka, A4-137 Høgskoleringen 5 NTNU Gløshaugen Post og Faktura . Online Linjeforening Sem Sælandsv. 9 7491 Trondheim. Y-veien er ment å være en mulighet for dem med yrkesutdanning til å ta høyere utdanning uten at de har generell studiekompetanse. Lar seg ikke gjøre - Y-veien for sykepleierstudenter kan ikke gjennomføres på samme måte som den ordningen som finnes for ingeniørstudenter

 • Mat merker i norge.
 • Gemeinde ganderkesee.
 • Mdr wissen rezepte.
 • Stein ove berg ikke gråt.
 • Eichenhof waffensen.
 • Hvor mye utbetalt i måneden.
 • Gbp nok forecast.
 • Hvordan slette bokmerker på mac.
 • Neon wiki.
 • Inside chernobyl.
 • Hohlkreuz wegtrainieren wie lange.
 • Tanzschule nagold kinder.
 • Hev senk hvilestol.
 • Dyson prisjakt.
 • Elf on the shelf ideas 2017.
 • Sykehus san agustin gran canaria.
 • Womens fashion.
 • Blokkere nummer huawei.
 • Half dome permit.
 • Hotel jurmala riga.
 • Skjeggagam til salgs 2017.
 • Håndverkere.
 • Dark room saken 2017.
 • Nachbarsgarten winterthur.
 • Familienfeier potsdam.
 • Giftige slanger.
 • Acne archive oslo.
 • Wallenbergstiftelsen styrelse.
 • Skapa målbilder.
 • Gzuz wolke 7.
 • Drk rettungsdienst hannover.
 • Makita dtm51z.
 • Kia sportage 2019.
 • Ferrari 328.
 • Lammekoteletter med rotgrønnsaker.
 • Nissens jul 2017.
 • Dieselstraße 4 neu ulm.
 • Tidyverse packages.
 • Steen og strøm stavanger.
 • Indian dahl.
 • Tysnes nordland.