Home

Oslo på 1890 tallet

Oslos historie - Wikipedi

 1. Oslos historie kan deles inn i ulike faser. Byen var i mange år i skyggen av handelsbyen Bergen og erkebispesetet i Nidaros, selv etter at kong Håkon V Magnusson gjorde Oslo til hovedstad i 1314.Byen ble ikke landets største før ved den kraftige ekspansjonen på 1800-tallet
 2. Oslo på 1700-tallet På 1700-tallet, etter den store nordiske krig, ble det ny fart på byens økonomiske vekst i kjølvannet av skipsfart og oppblomstring av trelasthandelen. Gunstige konjunkturer og økende pengeøkonomi førte til fremvekst av et handelspatriarkat
 3. Det handler om Fattigvesenets skriftlige arv fra Norges hovedstad i siste halvdel av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet som nå gradvis skal gjøres tilgjengelig i Oslo byarkivs regi. Fra en tid da en stor del av byens befolkning levde så usselt at man levende forstår hvorfor handlingen i Knut Hamsuns roman Sult, utgitt i 1890, utspiller seg i Christiania (fra 1877 også skrevet som.
 4. Stortorvet i Oslo tidlig på 1870-tallet. Foto: Knud Knudsen, Universitetsbiblioteket i Bergen. Knud Knudsen (1832-1915) var den første som reiste Norge rundt og fotograferte, og han er senere blitt kjent som landskapsfotografen som «skapte det norske bildet»

Østkanten og vestkanten brukes om de to delene av Oslo som dannes av det økonomiske og sosiale skillet som historisk går langs Uelands gate. Akerselva blir også populært oppfattet som grensen mellom øst og vest, men det er upresist, siden arbeiderstrøkene ligger på begge sider av elva.. Vestkanten ble til på det som siden 1600-tallet hadde vært bymarken, fra 1840-årene med strøket. På 1700-tallet kalt Langengen, nå gatenavn i området. Krongods til 1765. Utskilt fra Valle som Nedre Valle. Eiet var den danskfødte verkseier og kalkfabrikkeier Lauritz Benedictus Schibbye 1890-tallet og privateid til 1915, fra 1931 aldershjem drevet av Frelsesarméen. Hjemmet het tidligere «Kveldssol», nå Ensjøhjemmet. Etterstad: 13

Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk sin egen grunnlov i 1814. Dette regnes som det moderne Norges fødsel, selv om det skulle gå nesten hundre år før Norge ble formelt selvstendig. Fra å være en tett helstat med Danmark ble Norge en egen stat som delte konge med Sverige. Den løse unionen med Sverige varte fra 1814 og fram til 1905 Norsk litteratur er litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til eddadikt og skaldekvad fra førkristen tid på 800- og 900-tallet med diktere som Brage den gamle og Øyvind Skaldespiller.Med innføringen av kristendommen rundt år 1000, kom Norge i kontakt med den europeiske middelalderkunnskapen, hagiografi- og.

Oslo - historie - Store norske leksiko

 1. istrasjonen for alvor å interessere seg for undervisning og oppdragelse. Det ble gitt nye statutter for universitetet (1732), for den høyere skole (1739), forskrifter om konfirmasjon (1736) og lov om skoler på landet (1739). Allmueskolene gav undervisning i kristendom, lesing, skriving og.
 2. Oslo kommune har et areal på 454.09 km², hvorav Oslo by utgjør en tredjedel. Kommunen har 673 469 innbyggere per 1. januar 2018, det vil si 1483 innbyggere pr. km². Stortinget, Kongen (herunder Det kongelige statsråd) og Høyesterett, foruten de fleste nasjonale offentlige styringsorganer, ligger i Oslo
 3. Da jeg studerte i Oslo andre halvdel av 90-tallet og inn i 20-tallet, var Las Palmeras i Storgata stedet for meg. Jeg var der fast en eller 2 ganger i uka gjennom flere år. Ettersom det på den tiden ikke fantest så mange andre latinsteder i Oslo, så var dette stedet jeg vanligvis besøkte fredager og lørdager
 4. Tidlig på 1900-tallet fikk murbyen mye kritikk for trangboddhet, mangel på lys, luft og grønt, smakløse fasader og kvartaler i kjedelig sjakkbrett. Frem til 1940 ble ledige tomter bebygget med bygårder i murbyens skala. Bare tre hele murgårdsstrøk, Pipervika, Vaterland og Vestre Vika, har blitt revet
 5. Skulpturen var i hele perioden utpreget dekorativ, og særlig utover på 1600-tallet oppsto det en frodig kirkekunst på altertavler, prekestoler, epitafier og lignende. Av tidens treskjærere (bilthuggere) var det mange som, foruten kirkekunst, også laget modeller for ovnsplater.Omkring år 1700 satte akantusbarokken inn, med utgangspunkt i altertavle og prekestol fra 1699 i Vår Frelsers.
 6. Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke Kårordningen kan vi kalle pensjonsordningen på landsbygda i Norge på 1800-tallet, og for fattige og syke fantes det sosiale ordninger. Å ta kår betyr å gi fra seg rettighetene til en gård mot å få bolig, mat, omsorg og pleie til gjengjeld

På 1890-tallet harselerte pressen like mye med de nyrikes overdrevne luksus som vi på 1980-tallet gjorde narr av jappetidens mest utagerende. Oslo er verdenshistoriens eneste eksempel på et kongelig vedtak om at by og land skal bytte plass. OSLOBY. 31. august Se forskjellen: Slik så Oslo ut på 60-tallet. Caroline Furu. Publisert: 04.05-2018; Oppdatert: 04.05-2018; Denne vognen var en prototype på det som senere ble en av byens Fotograf: Ørnelund, Leif. Oslo Museum/OB.Ø64/1586 Oslo bygges etter nye planer der man kommer til, og en «lomme» i gatelinjen forteller om nye byplaner. Som f.eks. i Bogstadveien, som på 1930-tallet ble tegnet bredere. Følgelig danner nyere funksjonalistiske bygninger bredere «gatelommer» mellom det som fortsatt står etter 1890-tallets bebyggelse Som 19-åring hadde han en svært uvanlig hobby for den tiden, nemlig gatefotograf i Oslo med skjult kamera på 1890-tallet. Han gikk altså rundt og tok bilder med kameraet skjult i sine klær. Han skal ha tatt rundt 500 bilder av hverdagslivet i Oslo. Det som blant annet er uvanlig er at folk smilte på mange av bildene

Livsbetingelsene i Norge ble langt på vei bestemt av årsrytmen i næringsveiene og hva naturen kunne gi. Nordmenn var fattige sammenlignet med senere tider, men ikke i forhold til andre land på samme tid. Sammenlignet med senere perioder er det ikke tvil om at nordmenn flest var fattige i årtiene midt på 1800-tallet Rich. Andvord AS var et norsk papir- og kontorrekvisitafirma, beliggende i Oslo. Fra selskapet ble grunnlagt i 1865 var det helt til 2005 en familiebedrift. Historie. Selskapets grunnlegger Richard Andvord (1839-1913) kjøpte eiendommen mellom Karl Johans gate og Stortorvet av assessor Ludvig Mariboe, og åpnet sin forretning 1. mai 1865.. De første årene bodde Andvord selv i andre etasje.

Christiania. De elendiges hovedstad - Aftenposte

Innvandring til Oslo på 1950-tallet er basert på en artikkel fra prosjektet Er det her jeg hører til? publisert på nettstedet Erdether.no og lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa.Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten Byfornyelse på 1980-tallet: Fra leiegårdsforslumming til fornya borettslag. Oslo kommune ga midler til oppussing og vedlikehold av gårder som hadde forfalt eller der arbeidet var dårlig utført. Nå er man i ferd med å vedta en ny runde med byfornyelse for ca. 7000 boliger Det gikk ikke rolig for seg da Kristiania ble til Oslo på 1920-tallet. Navnebyttet ble et nasjonalt tema som splitta landet i to. Land mot by. Høyre mot venstre Lilletorget, på slutten av 1800-tallet kjent som Vaterlands torv, ligger i krysset mellom Brugata og Stenersgata/Christian Krohgs gate.Idag består torget først og fremst av bilvei, men tidligere var det også torghandel her, blant annet fiskehandel. Bildet til høyre viser salgsboder hvor varene vernes mot sola av paraplyer

Dette er noen av de første bildene som ble tatt av Oslo

Fra 1890-årene tok persontrafikken seg opp i havneområdet. Mange oslorederier spesialiserte seg på oversjøisk fart. Det kom også igang båtruter som trafikkerte Indre Oslofjord og byer på sør- og vestlandskysten. På 1930-tallet var Oslo blitt landets største og viktigste skipsfartområde Deretter kompletterer vi med å se på et datamateriale som inneholder gjentatte salg av samme bolig innenfor Oslo. Da kan vi isolere og rendyrke prisøkningen for en gitt boligtype i hovedstadsområdet. Vi finner i tall fra OBOS at prisene på leiligheter i Oslo steg generelt med 258 prosent fra 1991 til 2002

Boligprisene i Oslo på 1990-tallet Økonomisk analyser 2/2004 18 av bevegelsene i markedet. Det innebærer at OBOS-indeksen begynner et halvt år før SSBs Boligprisin-deks. I korte trekk er våre funn slik: Små boliger, det vil si ettroms på 20 til 40 kvadratmeter, steg med 34 Han gjorde stor suksess i Norge på 1890-tallet. Hundre år før Michael Jackson hadde vi Geo Jackson. Og på scenen minnet «sand-dansen» hans veldig mye om Michael Jacksons «moonwalk». forteller forsker og stipendiat Erlend Hegdal på Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo MIN OSLO-OPPVEKST: I dag er Alnabru et veikryss og kjøpesenter. Men da jeg vokste opp på 60-tallet, var det kubjeller og rauting vi våknet opp til, og ikke støyen fra E6 Det er bilder fra 70, 80, 90 og 2000-tallet. Bilder tatt av Carl Størmer rundt 1891. Carl Størmer (1872 - 1957) var en norsk student ved Royal Frederick University (kjent i dag som Universitetet i Oslo). Som 19-åring hadde han en svært uvanlig hobby for den tiden, nemlig gatefotograf i Oslo med skjult kamera på 1890-tallet Det må ha vært større likhet blant folk i Norge på 1800-tallet enn det var i mange andre land på den tiden, mener Lindbekk. Med den konklusjonen utfordrer hun tidligere historikere som har skrevet om det samme. Det fantes også en tredje sosialklasse i Trøndelag på 1800-tallet som verken var gårdbrukere eller husmenn

Oversikt temahefter Åpne i stort vindu. 11. Kristiania-prostitusjonen på 1800-tallet. Det virker i dag uforståelig at Kristianias myndigheter på 1800-tallet gjorde sitt til å administrere byens raskt voksende prostitusjon, nettopp i en tid da victorianismen rådet grunnen, med en puritansk, nesten nevrotisk kjønnmoral: onani - kunstig sædtap - mente man f.eks. kunne føre til store. sommeren 1948. Tall over folkeskolebarns landopphold hadde blitt innhentet i årene 1935-47 og bearbeidet av skolelegen. Geografisk institutt hadde tidligere offentliggjort et par artikler basert på materialet, men i 1948 hadde statistisk kontor stilt noen tilleggsspørsmål som førte til en større analyse UDSIGTEN, 1885: På slutten av 1700-tallet var Kampen-høyden ekserserplass for borgervæpningen. Gullsmed Morth eide områdets høyeste tomt, 77 moh, og skal blant annet ha latt reise en arklåve Men i Oslo er St. Hallvard med oss året rundt som skytshelgen for byen og som en del av byvåpenet. ble født på gården Huseby i Lier et par tiår inn på 1000-tallet. når Hallvard i tre av utkastene til byvåpen fra 1890-tallet. Anbefalt litteratur. Ståle Dyrvik med flere, 1500-1850, bind 1 av Norsk økonomisk historie 1500-1970, Oslo 1979 Arnved Nedkvitne, «Mens Bønderne seilte og Jægterne for»: nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500-1730, Oslo 1988 Sølvi Sogner (red.), I gode og vonde dagar: familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid, Oslo 200

Østkant og vestkant i Oslo - Wikipedi

Trondheimsveien 513 2009

Tallet på abonnenter nådde toppen i 1934 med 35 000 og var sjudoblet siden hundreårskiftet. Etter 1945 sank tallet raskt, men salget holdt seg oppe takket være næringslivets behov. Mange bedrifter foretrakk å bruke gass i produksjonen fremfor elektrisitet fordi gassvarmen var hurtigere å regulere Abstract Et splittelsens tegn Flaggstriden i Norge på 1890- tallet. Mot slutten av unionen mellom Norge og Sverige ville det pågå en aktiv symbolkamp mellom de to landene, der man vektla begreper som nasjonalegenart og identitet Norge en ivrig nasjon på 1800-tallet Norges deltagelse i de første verdensutstillingene vitner om en ung nasjon ivrig etter å vise verden at vi var siviliserte og moderne, og ikke en nasjon av villmenn. Dette viser en ny doktorgrad ved Universitetet i Oslo Men det er først i siste halvdel av 1800-tallet at det ble bygd teglverk i denne regionen som vi kan følge til de ble nedlagt omkring midten av 1900-tallet. På mange steder i Oslo ligger leira i 50-70 meters dybde og i stor bredde Prostitusjonsdebatt på 1800-tallet Debatten rundt prostitusjon er ikke ny. 1880-årene var tiåret for det som har blitt kalt den store sedelighetsfeiden: en stor moraldebatt rundt prostitusjon, seksualmoral og kvinnefrigjøring

Er da fortsatt på leting etter info fra min bestefar`s barndom på barnehjem i Oslo. Lenke: skoler i oslo på 1900- tallet Logg inn for å følge dette . Følgere 0. skoler i oslo på 1900- tallet. Av Heidi Pauline Bredde, September 1, 2011 i Brukernes eget forum. Svar i emnet Beboere og ansatte på fattiggården ca. 1890. Aker sykehusmuseum, Oslo universitetssykehus. Flyfoto av Aker sykehus, 1920-tallet. Følg Dagsavisen Oslo på Facebook

Gårder i Oslo kommune - lokalhistoriewiki

Norsk historie fra 1815 til 1905 - Store norske leksiko

Norsk litteratur - Wikipedi

Importen til Oslo på 1780 -og 1790-tallet At importvarene var en stor del av handelen i Oslo havn ser vi når vi sammenligner verdien av eksporten og importen. Gjennom prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister er det blitt gjort tilgjengelig unike data som forteller om verdien (og varene) som ble handlet i Oslo (og 28 andre tollsteder i Norge) i et utvalg år på 1700-tallet Forbinder det på ingen måte med Cats som hadde rykte på seg å være en skikkelig harry fjortisklubb (hva jeg kan huske). Skal ikke påstå jeg husker mye fra de to turene jeg hadde på Waterfront (på tidlig 90-tallet), men ja, det var en type klubb som holdt på til morgentimene, men mener at det bar preg av å være en litt mere rockete nattklubb enn et typisk DJ/danseklubb Handelen på 1700-tallet øker En av de største endringene som skjedde gjennom 1700-tallet var økt handel - både innenriks, mellom land i samme region og globalt. Med egne ord beskriv hvordan Oslo havn på slutten av 1700-tallet var synlig preget av handel

Norsk utdanningshistorie - Store norske leksiko

Fasadeoppussing av bygård fra 1890-tallet. Registrert Dato: Onsdag 25. November 2015. Sameiet ønsker pris på oppussing av fasade i henhold til beskrivelse i medlagt oppdragsbeskrivelse og tilstandsrapport. I hovedtrekk går jobben ut på reparasjon/rehabilitering av fasader, utbedring av vinduer/skifte de som er ødelagt og utbedring av kjeller I dag fraktes hoveddelen av varene som handles internasjonalt på skip. Det var ikke annerledes på 1700-tallet. For Oslo havn var trelastnæringen både det som muliggjorde en del av utbedringene, men også det som skapte behovet for dem. Her skal vi se nærmere på utfyllingen av havnen i de siste årene av 1700-tallet Parker og grøntanlegg, Byens grønne områder består av formgitte parker, trerekker og alleer, sportsplasser, lekeplasser og turveier, og bevart landskap i boligstrøkene. Oslo er en grønn by, omkranset av grønne, ubebygde åser. Av byens befolkning var det i 2006 vel fem prosent som ikke hadde et grønt område innen 300 meter fra egen bolig, mens vel 11 prosent ikke hadde et grønt.

Oslo - lokalhistoriewiki

Militærtjeneste 1890-tallet. I 2016 vil Bergen Byarkiv presentere foto fra arkivene som formidler store og små hendelser, personer og objekter. Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie Homofile drept på 1990-tallet. 20. april 1998: En 47 år gammel mann ble drept med hammer på Ekeberg pensjonat i Oslo av en 26 år gammel mann. Dom: 8 år og 6 måneder. 8. mars 1997: Oddvar.

Varsomt - 1970-tallet

Hva var de beste utestedene i Oslo på 90-tallet? - Uteliv

I denne boken gir jeg noen glimt fra min barndom og oppvekst på 1950-tallet, med mitt lokale nærmiljø i bydelen Frogner i Oslo som bakteppe. Har du selv opplevd dette tiåret, vil du kjenne deg igjen i den tidsånden jeg beskriver. Tilhører du yngre generasjoner, vil du få et innblikk i et annerledes oppvekstmiljø På 80-tallet satt barn på madrasser i bagasjen på biltur. 40 år senere vet mange fortsatt ikke hvor lenge barn skal sitte i bilstol eller bilsete Senere på 1800-tallet var hele Oslo gjennom en voldsom byggeprosess, hvor det også ble satt opp nye bygårder i hopetall i Vika og Ruseløkka. Blant disse var Victoria Terrasse, som har blitt et av Oslos store praktbygg. Victoria Terrasse sto ferdig i 1890 Oslo preges av nærhet til skog og mark og av et rikt plante- og dyreliv. Omkring 2 ⁄ 3 av kommunens areal utgjøres av skog, grøntområder og vann utenfor selve bybebyggelsen, noe som gir en befolkningstetthet på rundt 5000 innbyggere per km² i den bebygde delen av kommunen. Den tetteste delen av byen ligger i en gryte omkranset av grønne åser Grunnlag for historisk eiendomsregister Byutvidelser og kart. Oslo er en av de eldste norske middelalderbyene. Byen vokste frem i Bjørvika, på halvøya mellom Alnaelva og Ekebergsåsen i øst og Hovinbekken i vest, i det området som i dag er Gamlebyen, på 1000-tallet (Helle 2006: 54-57)

Murbyen (Oslo) - Wikipedi

Oslo kommune Byantikvaren Historisk bakgrunn Oslo er en murgårdsby. Da industrialiseringen startet på midten av 1800-tallet strømmet innflytterne til, og byens befolkning økte med ca.120 000 fra 1845 til 1890. Leiegårdskvartalene som ble oppført i sentrum, i øst og i vest, ga bolig til mange fra ulike samfunnslag Nylig restaurert gårdsanlegg på Tveita som i dag driftes av Kulturetaten, Oslo kommune. Tveten gård, som ligger i Tvetenveien 101, nevnes første gang i skriftlige kilder på 1400-tallet. Dette er Oslos best bevarte gårdstun. Åtte bygninger Ingvar Ambjørnsen er på telefon fra Tønsberg, der han har base når han er på Norgesbesøk. Til daglig bor den anerkjente forfatteren i Hamburg, og det har han gjort de siste 35 årene. - Jeg fikser det ikke, Pelle. I «Døden på Oslo S» skildrer Ingvar Ambjørnsen Oslo på 80 -tallet, men han mener romanen fortsatt er aktuell i dag Norsk filminstitutt gir i dag ut en ny samling med filmer fra Oslo i gamle dager. Opplev ungdomsklubber på 60-tallet, dugnadsånd på 70-tallet og Leif Justers trafikkopplysninger på 80-tallet. Les mer om de 26 filmene Oslo: Villa Sole, Kronveien 1a. Villa Arkitekt Carl Michalsen etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1890, og var aktiv til 1930-tallet. Under byggeboomen på 1890-tallet tegnet han en mengde leiegårder, før han etterhvert tilsluttet seg arkitektene Ove Ekman og Einar Smith i firmaet Ekman, Smith, Michalsen

Norsk kunsthistorie - Store norske leksiko

Kontaktinformasjon Opplysning 1890 Easy Connect AS Midtunhaugen 10 5224 Nesttun Ansvarlig redaktør: Ove Johan Kvamme Easy Connect A I 1993 ble Backstreet Boys en realitet og var virkelig store på slutten av 90-tallet. Siden har de holdt det gående, litt av og på, og har holdt en rekke konserter i Oslo. Fredag 18. mai slapp gutta en splitter ny låt På 1800-tallet ble vollene revet og det viktigste militære hesteanlegget i Norge ble i stedet lagt hit. Artilleristallen kom på 1860-tallet, og få år senere ble Kavaleristallen oppført på motsatt side av gårdsrommet. På slutten av 1890-tallet kom Kavalerikasernen og Ingeniørstallen, som senere ble omgjort til gymnastikksal

NRKs nye adventsserie tar oss med til et magisk tivoli iMyrens Verksted A/S | Industrimuseum - NorskArc! - Josefines gate 39

Slår alarm om nye Oslo-tall: - En totalt segregert by Tallene Dagbladet i dag kan presentere har aldri tidligere vært publisert i Norge. De viser en mer og mer delt hovedstad Gruppebilde fra slåttonn på Skramstad i Totenvika midt på 1890-tallet. Fra venstre: Pauline Skramstad (føderådskone), barna Nils Chr., Johanne og Karen Skramstad, Kvinnene som sitter foran: Anna Skramstad, Olivie Jørgensen, Hanna Myrsveen, ukjent. Karer stående: Kristian Myrsveen, Sverre Christensen, Ole Jacob Haugli, Nils Kraby Snetunnel i Dyrskar på Haukelifjell på 1890-tallet. Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch merket VEIANLÆG på forsiden, og en lapp merket med: (Ad.Eske nr. 4 og 5. Første halvdel av 1900-tallet reiste Wilse rundt i hele Norge,. Klær og mote på 1980-tallet. Nye norske klesmerker, som Bik Bok og Poco Loco kom på markedet på 1980-tallet. Poco Loco-dresser var drømmen for den unge konfirmanten, Poco Loco laget også smokinger for velkledde herrer. Andre merker var In Wear og Taverniti. Bjørg og Kari, en forretning i Lille Grensen i Oslo, solgte kvinneklær med. Oslo på «rødt» nivå med smittetall Mandag viser altså tallene at ingen bydeler i Oslo kan vise til insidenstall på under 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager Hovedhus i sveitserstil. Byggeår er ikke kjent, men mye tyder på at bygningen ble oppført på 1850-tallet. Foto:Ukjent år/Byantikvaren i Oslo. Nordal gård, Økernveien ca.1910 Foto:ukjent. Bildet er tatt i ca. 1890. Gården Mellom Hovin til venstre i bildet og Nordre Hovin til høyre. Foto:ca. 1890/Byantikvaren i Oslo. Risløkkaveien 62 i.

 • Wdr nachrichten düsseldorf.
 • Deutsche rentenversicherung westfalen.
 • Ømme bryst kreft.
 • Pubg m249 stats.
 • Bakklandet menighet omsorgssenter.
 • Gdynia strand.
 • Bilder für instagram story anpassen.
 • Befrielse kryssord.
 • Unngå utroskap.
 • It 1990 youtube.
 • Em fotball kvinner 2017 resultater.
 • Fregatt forsvaret.
 • Homestead act definition.
 • Verdens kaldeste måling.
 • Lateral infarction ecg.
 • Wizzair incheckning.
 • Aurskog høland.
 • Mvz kirchheim orthopädie.
 • Fly til napoli.
 • Mercedes b electric rekkevidde.
 • Italienisches restaurant frankfurt innenstadt.
 • Fixie bike damen.
 • Römer bilder zum ausmalen.
 • Marc by marc jacobs.
 • Kings nittedal meny.
 • Basisonderwijs nederland.
 • Heidelberg tourismus stadtplan.
 • Gruble quiz.
 • Størst av alt er kjærligheten engelsk.
 • Dans sarpsborg.
 • Lauren bacall 2014.
 • Sy selv.
 • Indiske pinnedyr.
 • Fully mtb test.
 • Deutsche rentenversicherung westfalen.
 • Hva betyr akropolis.
 • Gpu.
 • Oslofeltet animasjon.
 • Hvorfor kaller vi massemediene den 4 statsmakt.
 • Flyreiser til ksamil.
 • Panamahatt oslo.