Home

Kulldrift på svalbard

Turisme, forskning og kulldrift har vært de tre pilarene Svalbard-samfunnet er bygd på. Regjeringen gir i meldingen ingen klare signaler om den ønsker å fortsette eller avvikle den stadig mer. Ikke på spissen. Etter det NTB forstår blir han neppe bønnhørt. Kulldriften er kontroversiell, og hvis spørsmålet settes på spissen, kan svaret fort bli et ønske om å avvikle kulldrift. - Ut fra et klimaperspektiv er det krevende å fortsette kulldriften. KrF er opptatt av at vi skal være i dialog med samfunnet på Svalbard Kronikk: Lønnsom kulldrift på Svalbard er fullt mulig Gjenopptatt drift i kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard kan bli god butikk for staten, og Store Norskes kull står i en særstilling i forhold til konkurrentenes når det gjelder CO2-utslipp, skriver tidligere SNSK-direktør, Robert Hermansen Gruveselskap skal utvinne kull i 20 nye år på Svalbard Statseide Store Norske Spitsbergen Grubekompani forbereder seg på kullproduksjon ved Gruve 7 på Svalbard frem til 2040. I 2018 ble det solgt 142.500 tonn kull fra Gruve 7, en økning fra 133.600 tonn året før

Neppe avklaring om kulldrift på Svalbard - NRK Troms og

Svalbard Høyre forsøker å presse regjeringa til fortsatt norsk kulldrift på øygruppa. Det blir store nedleggelser i Store Norske på Svalbard. Foto: Tore Meek / NTB scanpi

Neppe avklaring om kulldrift på Svalbard D

Svalbard har blitt et nøkkelområde for innhenting av kunnskap og hva som skjer når temperaturen i Arktis stiger, og hvordan dette kan påvirke klimaet andre steder på jorden. Norsk ledels Kjære Navn. Dette er et felles opprop om kulldrift på Svalbard. I St. prp. nr. 2 (2001-2002), Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Svea Nord-prosjektet, blir det foreslått å bevilge 150 millioner norske kroner til utvidelse av aksjekapitalen i selskapet

Kronikk: Lønnsom kulldrift på Svalbard er fullt muli

Store Norske-konsernet driver kulldrift på Svalbard og består av selskapene Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) og Store Norske Boliger. SNSK er heleid av den norske stat. I 2015 måtte Store Norske si opp rundt 100 ansatte, etter at selskapet hadde slitt økonomisk i flere år Legger ned kulldrift på Svalbard. Regjeringen vil legge ned to av de tre kullgruvene som Store Norske driver på Svalbard. Av Stine Strander Torsdag 12.10 2017. Del. Driften av disse ble midlertidig stanset i fjor fordi det ikke var økonomisk grunnlag for videre drift Gruvevirksomheten i Longyearbyen drives av Store Norske Spitsbergen Kulkompani.I dag er det kun virksomhet i Gruve 7, som ligger omtrent en mil øst for byen under Gruve 7-fjellet mellom Bolterdalen og Foxdalen.Her produseres årlig ca. 80 000 tonn kull. Den siste gruva som ble drevet for hand, Gruve 3, ble stengt i 1996. Gruve 7 er fullstendig mekanisert Etter det NTB forstår blir han neppe bønnhørt. Kulldriften er kontroversiell, og hvis spørsmålet settes på spissen, kan svaret fort bli et ønske om å avvikle kulldrift. - Ut fra et klimaperspektiv er det krevende å fortsette kulldriften. KrF er opptatt av at vi skal være i dialog med samfunnet på Svalbard Svalbards historie går tilbake til 1596, da nederlenderen Willem Barentsz oppdaget Spitsbergen. Navnet Svalbard nevnes imidlertid i islandske kilder fra middelalderen. På 1600-tallet begynte særlig nederlendere og briter fangst av grønlandshval rundt Svalbard, mens på 1700-tallet begynte russere med pelsjakt. Den første norske overvintringen skjedde på Spitsbergen i 1795-1796, og på.

Utreder kulldrift på Svalbard. Et engelsk konsulentfirma er engasjert til å utrede spørsmålet om åpning av det såkalte Sentralfeltet for kulldrift. Firmaet skal også vurdere mulighetene for fortsatt drift i eksisterende gruver. Rapporten skal være klar til høsten Lønnsomt alternativ for kulldrift på Svalbard. Robert Hermansen. Tidligere styreleder og direktør / STORE NORSKE. Kronikk. 24. november 2017. Del på Facebook: Del på Twitter: 487. Enda i mange år vil verdens fattige befolkning være avhengig av kull som energikilde for å komme ut av fattigdommen Kulldrift i Lunckefjell Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler. - NINA Rapport 521. 70 s. Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) ønsker å etablere gruvedrift i Lunckefjell Svalbard Viktig info for turoperatører, fastboende, og besøkende på Svalbard: Vi har hatt tilfeller av at folk tar seg inn i husene i Pyramiden, samt noen av hyttene i og rundt Barentsburg, Pyramiden, og Coles Bay. Vennligst respekter privat eiendom - ikke gå inn i hytter og hus som ikke er åpne for offentligheten Men, det var ikke helt enkelt å sitte i Nord-Amerika og drive kullgruve på Svalbard, ei øy totalt isolert fra omverdenen halve året. I 1916 solgte Longyear kullselskapet sitt til Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S. Av all bergverksdrift som har vært forsøkt på Svalbard er kulldrift det eneste som har vært varende og lønnsomt

Gruveselskap skal utvinne kull i 20 nye år på Svalbard

 1. Redusert kulldrift gav færre årsverk på Svalbard i 2016. Publisert: 5. juli 2017. Antall utførte årsverk på Svalbard falt med 3,8 prosent i 2016. Det var særlig den reduserte aktiviteten i kulldriften som bidro til nedgangen. Tallene er hentet fra; Næringer på Svalbard.
 2. ister Jonas Gahr Støre. - Jeg mener kull fortsatt er en del av den identiteten.
 3. Lokalstyreleder Arild Olsen blir neppe bønnhørt i sitt ønske om klarere politiske signaler fra Stortinget om Store Norske og videre kulldrift. Neppe avklaring om kulldrift på Svalbard : Bygg.no - Byggeindustrie
 4. Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossile
 5. Han mener kulldrift er et dårlig argument for norsk suverenitetshevdelse. - Hvis vi skal hevde norsk suverenitet på Svalbard i 2040, så burde vi ikke basere oss utelukkende på kull,.
 6. 1905: Starten på regulær kulldrift på Svalbard. Kilde: Svalbard tidslinje (Internett) Forbindes med geografisk område. Arkti

- Ny kulldrift på Svalbard mulig fra høsten 2018. Administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske mener utsiktene for gjenopptagelse av kulldriften i Svea og Lunckefjell (bildet) på Svalbard er adskillig lysere enn for ett års tid siden. (Foto: SNSK og privat) Ny kulldrift mulig på Svalbard fra 2018 Artikkeltags. økonomi og næringsliv; kull; store norske; Av Rune Endresen. Publisert: 25. januar 2017, kl. 12:21 Sist oppdatert: 25. januar 2017, kl. 12:21. Artikkelen er over 3 år gammel Til toppen Rådhusgata 3, boks. Selskapet startet året etter bygging av gruveanlegg på et sted de kalte Advent City. Dette var det første helårsanlegget for kulldrift på Svalbard. Anlegget ble imidlertid preget av lav lønnsomhet og stor arbeidsuro, og førte ikke til permanent virksomhet. Arctic Coal okkupasjonsmerke fra 1913

Nekter å gi opp kulldriften på Svalbard - NRK Troms og

Bladene våre. aktuell.no . Arbeidsmande Fiskevernsonen ved Svalbard er en fiskerisone på 200 nautiske mil rundt øygruppen. Den ble etablert 3. juni 1977 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone. Som kyststat har Norge i henhold til havretten rett til å etablere en 200 mils økonomisk sone rundt øygruppen og utøve fiskerijurisdiksjon i denne sonen OKTOBER - FEBRUAR Mandag: Stengt Tirsdag - Lørdag: 13.00 - 17.00 Søndag: 11.00 - 15.00 MARS - SEPTEMBER Mandag - Søndag: 11.00 - 17.00 Egne åpningstider på offentlige helligdage vært en forutsetning for virksomhet på Svalbard i all tid. De tre hovedpillarene som Svalbardsamfunnet i dag hviler på; forskning, reiseliv og kulldrift, har alle røtter tilbake i Svalbardhistorien. Kulturminner på Svalbard fra før 1946 er automatisk fredet, og antallet er stort. Mer enn 1800 kjent Svalbard er Norges nordligste region og en naturlig del i regjeringens nordområdestrategi. Korte fakta om Svalbard: • Totalt areal for øygruppen er 61 020 km², eller omtrent to ganger Belgias flateinnhold • Spitsbergen er største øy med et flateinnhold på 38 000 km² (Fastlands-Norges største øy Hinnøya er på 2205 km²

Neppe avklaring om kulldrift på Svalbard : Bygg

Kulldrift, Svalbard Vil fortsette med kulldrift på Svalbard

I starten av mars stenger den mektige Svea Nord-gruva på Svalbard. Dette markerer avslutningen av en viktig del av norsk industrihistorie. Stengingen aktualiserer også debatten om hva som skjer med svalbardsamfunnet etter gruvedriften Ap sier ja til ny kullgruve på Svalbard. Arbeiderpartiets stortingsgruppe gikk mandag inn for å åpne en ny kullgruve i Lunckefjell på Svalbard Midnattssol og mørketid på Spitsbergen (Svalbard). Den årstidsmessige variasjonen av lys og natt i Arktis forklart med bilder

Ap vil ha mer kull på Svalbard. Arbeiderpartiets stortingsgruppe gikk mandag ettermiddag inn for å åpne en ny kullgruve på Svalbard 11D Nord-Norge i et nøtteskall Nordgående + Svalbard 12D In Search of Polar Bear & Pack Ice + Iceland Departure 20 May & 3 Jun 2021 13D På jakt etter Isbjørn & Pack Ice + Lofoten - Avgang 31. juli 202

Kulturminnene på Svalbard viser hvor nært landskapet og menneskenes virksomhet var knyttet sammen. De gir oss en forståelse for hvordan menneskene opp gjennom tidene har påvirket landskapet gjennom sin ressursutnyttelse. Samtidig viser de hvordan landskapet har preget den menneskelige virksomheten Kulturminner fra 1900-tallets kulldrift på Svalbard vitner om pågangsmot og ingeniørkunst under barske forhold Privat eiendom på 217,6 kvadratkilometer på Svalbard som strekker seg fra Helvetigfjellet i sørøst til Deltaneset i nordvest. Blant de 30 største privateide eiendommene i Norge Aksjonen er en protest mot norsk kulldrift på Svalbard. I 2014 vil gruva trolig være tom, og i 2010 skal Stortinget avgjøre om det helstatlige selskapet skal få tillatelse til å åpne en ny. Det er stadig litt kulldrift på Svalbard. På bilde sees energiverket hvor 50% av det kullet som utvinnes blir brukt til å produserer varmt vann og strøm til befolkningen i Longyearbyen

Frøhvelvet på Svalbard lagrer frøprøver fra hele verden. En minidokumentar fra VICE viser hva som befinner seg på innsiden. De beste stedene for dyretitting i Nord-Norge Den britiske avisen har gjort som prins Harry og dratt nordover for å oppleve noe av det villeste Norge har å by på. Filmglimt. Du finner 18 ledige stillinger med søkeordet svalbard på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge fortrinnsvis på eller rundt Svalbards øyer. De viktigste hiområdene på Svalbard er på Kong Karls Land, Hopen, Edgeøya og Nordaust-landet. Den bitte lille Kongsøya har den høyeste tetthet av isbjørner som er registrert i verden. I 1980 var det 12 hi pr. km2 i Bogen på Kongsøya, og i august 1984 ble 168 isbjørn observert på øya

Mot kulldrift på Svalbard - naturvernforbundet

Finansskatt på lønn Gjelder finans- og forsikringssektoren Spesielle grupper Utland, sjøfolk, skattefri organisasjon, kildeskatt på pensjoner, nettolønn, Jan Mayen og Svalbard Utland Utenlandske arbeidsgivere med oppdrag i Norge Utenlandsforhold Norske arbeidsgivere med ansatte i utlandet eller med utenlandske ansatte i Norg 3. mai 1911 vedtok Stortinget at det skulle bygges en radiotelegrafstasjon på Svalbard. Stasjonen fikk navnet Spitsbergen radio og ble plassert i Green Harbour (nå Grønfjorden), nærmere bestemt på Finneset like nedenfor Barentsburg. Denne etableringen skjedde fem år før det ble satt i gang norsk kulldrift på Svalbard Dyrelivet på Svalbard har tilpasset seg de harde levevilkårene i Arktis. Mange av dem må tåle ekstrem kulde, perioder med lite mat og en lang vinter med mørketid. Svalbard har bare to arter av landpattedyr: Fjellrev (Alopex lagopus) og svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) Mens de rød-grønne og opposisjonen krangler om hvem som har best miljøpolitikk, gikk Stortinget mandag inn for å opprettholde kullgruvedriften på Svalbard. Uten protester Deler av boka forteller om klimautvikling Svalbard de seneste åra, faktabokser forteller om pattedyr, fugler, kulldrift og stasjoner Svalbard, og avslutningsvis får du vite litt om polare pionerer som har satt sine spor i historien til denne øygruppa. Kjell Reidar Hovelsrud bygde sin egen.

Næringsliv på Svalbard - Store norske leksiko

<pGreenpeace stoppet lasteanlegget ved Sveagruva på Svalbard fredag morgen. Miljøaktivistene protesterer mot planene om fortsatt norsk kulldrift på Svalbard.</ Vi vil også komme med tiltak for omstilling i den kommende Svalbard-meldingen, sier Mæland. Gruvevirksomheten på Svalbard drives av Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG), som er et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). Gruvevirksomheten drives i Svea Nord, Lunckefjell og Gruve 7 ved Longyearbyen

Sosialdemokraten.no: Kulldrift på Svalbard og ..

Svalbard Venstre vil: Jobbe for å sikre arbeidsplasser og aktivitet knyttet til Statens eiendommer og bergrettigheter på Svalbard. Være en pådriver for at nasjonale beslutninger om norsk kulldrift tas på bakgrunn av markedets muligheter og miljøløsningene som kan finnes for driften Beste restauranter i Svalbard, Norge: Se anmeldelser fra reisende og bilder av spisesteder i Svalbard, og søk etter pris, beliggenhet og mer på Tripadvisor

På grunn av samfunnets isolerte beliggenhet vil bruk av økonomiske insentiver ikke ha samme effekt på Svalbard som på fastlandet. Sykehuset har et totalansvar for helsetjenesten og pasientene kan i liten grad bruke andre helsetjenester. En tilpasset rammebasert finansiering vil kunne være en mer forutsigbar og hensiktsmessig modell Kontrakten på bygging av Elvesletta studentboliger er den største enkeltkontrakten Samskipnaden har inngått. Med de nye studentboligene i vil alle studentene nå bli boende midt i sentrum av Longyearbyen. Dette vil bidra til ingen studenter bor i rasutsatte områder og at vi får frigitt Sjøskrenten studentboliger til Svalbard Folkehøgskole Etablering av et autorisert Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard - innhold og konsept Sammendrag - summary I et år fra august 2017-2018 har det blitt gjennomført et forprosjekt som har undersøkt muligheten for å etablere et Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard (besøkssenter). Med tanke på de ambisiøse miljømålene, de unik Om vindturbiner i Finnmark med en samlet yteevne nettopp på nettopp 40 til 50 megawatt dedikeres til hydrogenproduksjon, vil det være nok til å dekke det beregnede «Svalbard-behovet». Andre byggetrinn på Raggovidda er igangsatt. Ved sin innvielse i 2021 vil dette byggetrinnet øke vindparkens yteevne med nye 50 megawatt Kulldrift mot slutten. Under fremleggingen av stortingsmeldingen om Svalbard i Stortinget mandag kom det fram signaler om avvikling av kulldrift den dagen forekomstene rundt Svea er utdrevet

Avvikler nesten all norsk kulldrift på SvalbardNedgang i antall årsverk på Svalbard – NRK Troms – Lokale

Vil erstatte kullkraftverk med gasskraft på Svalbard

 1. Vil fortsette med kulldrift på Svalbard. Tips oss 02060 02060@nettavisen.no. Ansvarlig redaktør Gunnar Stavru
 2. Åpent brev til Stoltenberg om kulldrift på Svalbard. Nyhet - 5 oktober, 2011. I et felles brev fra de internasjonale toppsjefene i Greenpeace, WWF og Naturvernforbundet blir Jens Stoltenberg oppmodet om å ikke åpne en ny kullgruve på Svalbard. Zoom.
 3. Fremtidens energiforsyning på Svalbard Det er bare er et tidsspørsmål før all kulldrift på Svalbard blir avviklet, så det haster med å sikre ny energiforsyning til Longyearbyen slik at bosetting, næringsvirksomhet og turisme skal kunne opprettholdes
 4. Nyttårsfeiring på svalbard. Det er noen steder i verden som man aldri glemmer og Svalbard er et slikt sted. I desember er solen fraværende på disse breddegrader, men måneskinn mot glitrende snø, krystallklare stjerner og nordlys vil lyssette omgivelsene mer enn du kan forestille deg. Søk mot Arktisk denne høytiden og gå inn i det nye året omgitt av høye fjell og dype daler på 78.
 5. Krigen på Svalbard var en krig om været. Øygruppen ble aldri okkupert av tyskerne, men fra 1941 hadde de flere automatiske og bemannede værstasjoner plassert rundt omkring i området. Longyearbyen etter bombingen i 1943. Foto: Norsk Polarinstitutt Fra evakueringen av Svalbard i 1941
 6. Basert på værmeldinger samlet i perioden 2005-2015. Viser: Hele året januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Hele året klima & gjennomsnittsvær i Longyearbye
 7. Søk etter Fast stilling-jobber i Svalbard. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet

På 78 grader nord finner du en arktisk drøm. Blir du med? Søk plass. Linjene våre. Les mer om de ulike linjene vi tilbyr på Svalbard folkehøgskole. Foto og kunst. Dette er vår arktiske kunstlinje - linjen for den som elsker å fotografere,. ut på å finne ut av hierarkiet i navnehegemoniet på Svalbard. Adventfjorden, der Arctic Coal Company startet kulldrift, het opprinnelig Adventure Bay, og man mener at navnet muligens er etter den engelske hvalfangstskuta Adventure, som var stasjonert her i 1656. Noe senere begynte driftige sunnmøringer kullproduksjon ved Kings Ba Steinkobbene på Svalbard overvåkes ved sporing med satellittsender og telling av bestandsstørrelse med jevne mellomrom (foreløpig kun én gang). Den mest isavhengige arten utenom isbjørn, ringselen, er svært utfordrende å overvåke, men det jobbes med å utvikle metoder for overvåking av arten

Viktig å sikre aktivitet på Svalbard - FrPStore Norske i kulltrøbbelStore endringer for et lite norsk samfunn – E24

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 24. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 31 og § 32. Endringer: Endret ved forskrifter 24 juni 2002 nr. 1085, 28 juli 2008 nr. 922, 29 juni 2012 nr. 746, 12 mai 2013 nr. 469, 15 mars 2013 nr. 284, 20 des 2013 nr. 1687, 19 des 2013 nr. 1757 Etter å ha stoppet lastingen av kull i mer enn 26 timer, ble aktivistene fra Greenpeace hentet ned fra lasteanlegget ved Sveagruva på Svalbard klokka ti i dag. Operasjonen foregikk stille og rolig, og Sysselmannens folk gjorde en god jobb Regler for innreise og opphold på Svalbard. Svalbard er utenfor Schengen og den nordiske passoverenskomsten. Det foretas derfor kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Følgende regler gjelder ved reise til Svalbard: 09. mar 2017

Norskes kulldrift til reiselivsnæringen på Svalbard. Det var flotte foredrag og en god lunsj midt inne i sesjonen. Etter foredragene rakk vi ned til sentrum en liten tur. Fikk til og med tid til en snarvisitt på Nordpolet Svalbard som drev manuell kulldrift på lave høyder. Her ble kullet hentet ut med rå mus - kelkraft. Temperaturen ligger på minus fire grader, så vær godt kledd og ha godt skotøy. Vi er tilbake i Longyearbyen rundt kl. 13. Resten av dagen har du til egen disposisjon På Spitsbergen er det for året som helhet lite tegn til endring i denne perioden, men det er en tendens til økning høst og vinter og minking vår og sommer. For utslippsscenario RCP8.5 viser de beregnede medianverdier fra regionale modeller en økning i årsnedbør for Svalbard på ca. 65 % fra 1971-2000 til 2071-2100 10 ting man bør gjøre på Svalbard (i februar) 1. Ta bilde ved isbjørnskiltet - hver gang du kjører forbi det. Det er nesten en regel, på lik linje med at du må ha med rifle når du går utenfor. Du finner et på vei ut i Adventdalen og et på vei mot flyplassen. 2. Kjøre hundespann, eller bare kose med valpene Svalbard er en del av kongeriket Norge, men ikke alle lover som gjelder for fastlands-Norge gjelder for Svalbard. For eksempel er ikke Svalbard en del av Schengen-samarbeidet eller EØS-avtalen, og det stilles krav til at man kan forsørge seg selv dersom man bor på eller reiser til Svalbard

Svalbard - Wikipedi

bestemt på Finneset like nedenfor Barentsburg. Denne etableringen skjedde fem år før det ble satt i gang norsk kulldrift på Svalbard. 22. november 1911 ble den første forbindelsen opprettet og Svalbard var knyttet til fastlandet med datidens teleteknologi. En tilsvarende stasjon ble bygget på fastlandet Strategisk næringsplan for Svalbard Svalbard Næringsforening Longyearbyen, 10. april 2014 Side 1 av 54 Forord Svalbards historie er næringshistorie. Takket være norske næringsaktører så er Svalbard i dag en del av Norge. Lenge før Svalbard havnet på den politiske arenaen, var det fiskere, fangstfolk o Jeg var på Svalbard for å fiske for noen år siden. Turen min gav desverre ikke de helt store fangster (typisk førstereis!), men jeg skrev ned alle tips og observasjoner i et notat. Jeg skal se om jeg finner det også kan du få et sammendrag. Det er særlig mulighetene for sjørøye og innsjø røye som er gode Selskapets virksomhet frem til 1963 var kulldrift i Ny-Ålesund på Svalbard. Ny-Ålesund er nå en arktisk, internasjonal forskningsstasjon med forskere og besøkende fra hele verden. Kings Bay AS eier Ny-Ålesund, og våre viktigste oppgaver er tilrettelegging og drift av infrastruktur og salg av tjenester til den naturvitenskapelige forskningen på stedet Alkoholordningen på Svalbard Her har nordmenn en månedlig drikkekvote på alkohol Er du bosatt på Svalbard, får du klippekort på alkohol. ØLKVOTE: Bor man på Svalbard, får man kjøpe maks 24 halvlitere hver måned. Vis me

Longyearbyen på Svalbard, med mektige snøkledde fjell på den andre siden av Adventfjorden. Foto: Berit Roald / Scanpix. Av - Jeg vil formode at det kan være andre interesser enn kulldrift som dikterer deres interesser for å kjøpe, sa advokaten den gangen Villrein finnes sirkumpolart i Arktis som sju forskjellige underarter. Svalbardrein er en stedegen art for Svalbard og finnes bare her. Reinen finnes stort sett i alle områder som ikke er dekt av isbreer. De høyeste tetthetene av rein finnes på Nordenskiöld Land, Edgeøya og Barentsøya. I 1978 ble det satt ut 15 rein på Brøggerhalvøya Kortur.no er stolt av å kunne invitere til verdens nordligste korfestival i Longyearbyen! Benytt denne unike muligheten til å kombinere korsang med spennende naturopplevelser. Kortur.no er selv arrangør av denne festivalen som ble arrangert for aller første gang i 2015. Hittil har 17 kor fra fastlandet deltatt på Svalbard Korfestival 6. november 2020 kl 16-18: Skyet, Temperatur 2, 0,1 - 0,2 mm, Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøs Var på Svalbard på grunn av Dark Season bluesfestivalen, som må være en av de beste festivaler. God mat på hoteller og andre spisesteder. Gåavstand til musikk, mat og drikke. Mange spennende tilbud for de som ønsker å se mer av Svalbard

Store Norske-sjef slutter – E24Ble Robert Hermansen uskyldig dømt? | Nordnorsk Debatt

Fortsatt kulldrift på Svalbard - svalbardposten

 1. 7. november 2020 kl 12-18: Delvis skyet, Temperatur 0, 0 - 0,5 mm, Lett bris, 4 m/s fra sø
 2. Interaktivt kart over Svalbard fra Norsk Polarinstitutt / Interactive map of Svalbard by the Norwegian Polar Institut
 3. På tross av sterke protester fra det internasjonale forskermiljøet på Svalbard, har Sysselmannen gitt grønt lys for prøveboring etter gull ved Svansen, like ved forskningsstasjonen Ny-Ålesund
 4. På Svalbard finnes det ingen bilveier utenfor bosettingene. Sysselmannen er statens øverste representant på Svalbard og utøver også politimyndighet. Fra Oslo er du bare vel halvveis når du kommer til Tromsø! Den 1. juni 1973 vedtok regjeringen å opprette tre nasjonalparker, to større naturreservater og 15 fuglereservater i øygruppen
 5. «Svalbard» betyr «landet med de kalde kyster» og ble først nevnt i islandske tekster 1100-tallet. Øygruppen har arktisk klima, men med betydelig høyere temperaturer enn andre områder samme breddegrad. I Longyearbyen er gjennomsnittstemperaturen -14°C om vinteren og 6°C om sommeren

Sporene av hundre års kullgruvedrift på Svalbard skal

 1. isteren besøker Svalbard mandag
 2. dre - ca. 135 gjester, mener vi å huske
 3. Org. nr: 971 456 523 Stillingsident: 4297324789 Presentasjon av stillingen:Sysselmannen på Svalbard har ledige engasjementer som feltinspektør naturforvalting i følgende perioder:Vinter: slutten av februar -- begynnelsen av mai 2021 (ett engasjement)Sommer: begynnelsen av juni -- midten av august 2021 (tre engasjement)Det er mulig å søke på vinter- og sommerengasjementet hver for seg.
 4. Skolegang på Svalbard Longyearbyen skole på Svalbard er verdens nordligste skole og den eneste grunnskolen i Norge med videregående avdeling. Videregående avdeling tilbyr skoleplasser for elever fra fastlandet på Vg2 og Vg3. Det er egne inntaksregler for fastlandselever og det tilbys hybler til elevene som tas inn
 5. Svalbard-traktaten ble signert i februar 1920, og i 1925 år ble det norske flagget heist. Norske fangsttradisjoner, kulldrift og Norges geografiske nærhet til øyene var de argumentene den norske sendemannen i Paris, greve Fritz Wedel Jarlsberg, brukte uhemmet i kampen for å få retten til området
 6. Løsning for Store Norske på Svalbard tor., apr 23, 2015 19:08 CET. Regjeringen bidrar med finansiering for Store Norskes gruveselskap på Svalbard. Selskapet tilføres kapital ved at staten kjøper eiendommer og gir eventuelt lån. - Jeg er glad for at regjeringen bidrar til å løse en vanskelig situasjon for selskapet
 7. st 6 måneder. En person regnes for å ha flyttet fra Svalbard fra og med det år personen har oppholdt seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i en.

Stenger mesteparten av kulldriften på Svalbard D

 1. gen allerede gått vesentlig raskere enn i fastlands-Norge. Og det er ikke slutt ennå, ifølge rapporten «Climate in Svalbard 2100»
 2. Middeltemperaturen på Svalbard Lufthavn, Longyearbyen har økt med + 0,22 grader per tiår fra 1912 til 2007. Økningen er nesten tre ganger så stor som langtidstrenden for global middeltemperatur, og stor i forhold til norske fastlandsregioner, skriver artikkelforfatterne i denne kronikken
 3. På samme sted ligger restene etter Walter Wellmans forsøk med luftskip i 1906, -07 og -09. I Ny-Ålesund står fortøyningsmasten etter Amundsen Ellsworth og Nobiles luftskip. Og i Isfjorden, Mosselbukta, Sorgfjorden og Murchinsonfjorden ligger restene tilbake etter svenskenes vitenskapelige ekspedisjoner på Svalbard, for å nevne noen
 4. Svalbard radio (LGS) var en norsk kystradiostasjon ved Longyearbyen.Stasjonen som het Spitsbergen radio/LFG fra juli 1911 til 19. september 1925 var den første radiostasjon i arktisk område, og lå først på Hvalpynten øst i Grønfjorden (Green Harbour). Stasjonen er siden 1. april 2006 fjernstyrt fra Bodø radi
 5. Norsk Svalbard-politikk må vel nesten lyde som ren balalaikamusikk i ørene på russiske interesser. Å tro at man skal holde lys i norske hus på Svalbard med turister og hårklipp, er vel ganske naivt. Derimot er kulldrift noe som viser styrke
 6. Vi fant 57 synonymer til ØY PÅ SVALBARD. øy på svalbard består av 7 vokaler og 7 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen
 7. Kystvakten ryddet søppel langs strender på Svalbard. De to siste dagene har mannskapet på kystvaktfartøyet KV Nordkapp ryddet strendene for store mengder søppel i Isbukta på Svalbard. NTB. 14. juli 2019 22:21 - Oppdatert 14. juli 2019 22:21. Del (2) 2 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert
Kronikk: Klart for en kraftfull satsing på SvalbardNy-Ålesund: Hvor: Ny-Ålesund
 • Jobbe på kennel.
 • Rheingoldhalle mainz silvester 2017.
 • Dunkirk ww2 summary.
 • The story norske talenter.
 • Canada styreform.
 • God halvtørr hvitvin.
 • Xavi simons profile.
 • Kotten mieten nrw.
 • Skreddersydd garderobeskap.
 • Hodeplagg radiumhospitalet.
 • Disney prinsesser liste.
 • Systemair vr 400.
 • Unwetter süddeutschland.
 • Støvblå.
 • Descendants trailer.
 • Smerter etter laparotomi.
 • Vegansk svamppaj.
 • Wow vol jin's headhunters rep.
 • Disney prinsesser liste.
 • Zap regensburg.
 • Tradzik rozowaty galeria zdjec.
 • Somaliske kvinner i jobb.
 • Handynetzanbieter im vergleich.
 • Temesta smeltetablett.
 • Smertestillende gravid.
 • Romeo and juliet balcony scene.
 • Skal vi danse kjærester.
 • Kim larsens kone liselotte.
 • Wendler motorrad jansen.
 • Gratis vpn app.
 • Melanzane alla parmigiana recipe.
 • 2017 18 uefa champions league wiki.
 • Euronics kristiansand.
 • Sang om hestehoven.
 • Ferje område kryssord.
 • Tv aksjonen 2016.
 • Jack russel welpen bremen.
 • Hashimotos sykdom diett.
 • Marlene willis.
 • Wal malen einfach.
 • Colmar france.