Home

Å lytte til andre

Å lytte til den andre. tekst: Eva Tryti Illustrasjon: Knut Løvås Vi trenger alle å få ordet iblant, og vi trenger å bli hørt. Vi er sjelden i ekte dialog. Mest er vi i en slags forhandling - eller i debatter med tilhørere Hva du uttrykker når du lytter, sier mer enn tusen ord. Empatisk lytting er fundamentalt når det handler om å bry seg. Og er det noe vi har lært i løpet av 2020, så er det nettopp hvor viktig det er å bry seg. Om hverandre, om andre. Aldri før har det vel vært viktigere å lytte til hverandre, og å stole på hverandre Ja, å lytte er en kunst. Tross alt vet ikke alle hvordan man gjør det. I tillegg er ikke det å forbli stille til den andre personen slutter å snakke det samme som å lytte. Å tenke på hva du skal si mens den andre personen forklarer ideen deres, er ikke det samme som å lytte

Ikke-verbalt språk påvirker hvordan vi handler og reagerer, både for oss selv og for andre. Å lytte til meldingen bak ordene betyr å forstå og tolke hva du ser og hører.Begrepet betyr ikke at du må være enig med alt den andre personen sier. Likevel betyr det at du må lytte med tilsynelatende interesse Om du, som meg, har lyst til å bli bedre til å lytte på andre, kan vi allerede i dag begynne å trene på det. Vær oppmerksomt til stede i samtaler og møter Når du bare vil lytte til folk du er enig med, vil man aldri skape en forskjell. Derfor oppfordrer jeg deg til å tenke deg om to ganger før du kommenterer negativt til denne teksten eller en hvilken som helst annen tekst. Din kommentar kan påvirke andre og hindre en endring til det positive Å lytte er mer enn å høre! En tidligere kollega av meg var oppmerksomt til stede i et møte med en viktig kunde. Da jeg hørte hva han sa etter møtet lurte jeg på om han virkelig hadde lyttet og om han egentlig forstod hva som var viktig for kunden

Klassekampenarkivet Å lytte til den andre

For å skape tillit er det viktig å vise oppriktig interesse for det som brukeren forteller deg. Den tilbakemeldingen du gir gjennom kommentarer og kroppsspråk, er avgjørende for om brukeren vil åpne seg for deg Ved å lytte etter følelsene i det den andre sier, kan man speile følelsen bak hendelsen som beskrives, og da er det sannsynlig at den andre virkelig føler seg forstått og selv kan åpne seg noe mer, og ikke minst våge å være mer følelsesmessig til stede. Når man øver seg på å lytte til følelsene i det den andre sier, kan man. Selv om noen mennesker er flinkere til å lytte enn andre, er det ikke gitt at det kommer naturlig. Det kreves at du jobber aktivt med det, for å bli god. Du er selektiv når du lytter konsentrert, og det koster deg energi. Dermed har du ikke muligheten til å være på til enhver tid Viktig å lytte til de ansattes forbedringsideer. Ideene kan imidlertid iverksettes senere dersom andre i organisasjonen har hatt anledning til å videreutvikle dem. Ideen legitimeres blant annet ved å vise til at det er en god ide - og hvordan den bidrar til å løse problemer I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap

Etikk, religion og filosofi

Ledere må snakke mindre, lytte mer - Dagens Perspekti

Heldigvis hadde Sam også lagt merke til det. Han sa til klassen: «Det kan være vanskelig å lytte til andre, men hvis dere vil at de skal høre på dere, må dere også høre på dem. Det er rettferdig.» Sam sa også at vi viser respekt for folk når vi hører på dem. I friminuttet etterpå kom de to guttene bort til Tig Uaktuelt å lytte til andre kommuner som vil ha regionteateret i Østfold Det nye regionteateret skal ligge i Fredrikstad, til tross for at flere andre kommuner har ytret et ønske om å være.

Kunsten å lytte - Utforsk Sinne

Hva aktiv lytting betyr for et forhold - Utforsk Sinne

Lytte til hverandre. Hvis vi skal få større forståelse for hverandre, for å kunne se og møte hverandre bedre, må vi først akseptere at vi ikke forstår. Vi må være villige til å lære av hverandre. For å forstå mer må vi lytte og spørre. I en tid som dette er det ekstra viktig Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle skolefag, og lærer Mia Ausen opplever ofte at barn som sliter med lesing i norsk, også strever med lesing i andre fag. Hun tror en lese- og lydbokapp som Pickatale kan motivere til lesing, og bidra til at barn kan finne leseglede ved å lytte til historiene Å prate om psyken vår er fortsatt et tabu for mange. Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Spør mer», og vi kan alle gjøre en innsats for å være mer oppmerksomme, vise interesse, spørre - og vise at vi faktisk ønsker å lytte. Hvordan kan vi snakke med barn og unge om det som er vondt og vanskelig? Et knippe frivillige organisasjoner i Trøndelag spør i anledning. Det gjelder å ikke bli paranoid, men når ditt barns venner spiser middag hos dere, eller du er lærer som underviser en klasse, kan det hende du har noen usynlige voksne på besøk, gjennom barnas klokker. Fortell gjerne barna at det er ulovlig å bruke klokker og telefoner til å spionere (lytte hemmelig til andres samtaler) Ved å lytte aktivt til andre, etablerer og utvikler du en bedre relasjon. Du oppleves som mer sympatisk, og det er igjen en fordel når du ønsker å påvirke tilbake. Ved å stille gode, utfordrende spørsmål skaper du refleksjoner og dialog som også innebærer at du påvirker den du snakker med

Kunsten å lytte - Debatt - Dagsavise

- Det er alltid lurt å lytte til andre - som regel er det noe å lære. Advokatbladet. 01.02.2020. Thea N. Dahl. Arnfinn Bårdsen er urolig for krefter som han mener truer den demokratiske rettsstaten i deler av Europa. EMD er en stabiliserende institusjon, mener han Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube To be a good listener requires an ability to remain silent. (Cooper, 2012, p. 54) I en veiledningssamtale er det å lytte et vesentlig element. Gjennom å lytte til hverandre kan vi forstå noe av hvordan den andre forstår verden. Det vil være en forutsetning for å kunne stille de gode spørsmålene, for samskaping a

Vi har vel alle opplevd at det er vanskelig å diskutere. I stedet for å lytte til det motparten har å si, er vi opptatt av hvilke argumenter vi kan slå i bordet med når det blir vår tur til å si noe. I stedet for å stille spørsmål som får motparten til å tenke mer over det han forfekter, fortell Forstå hva andre føler ved å lytte. 15 mai 2018. 0 kommentarer. 2018, Psykisk helse. En viktig komponent i relasjoner som kan hjelpe til å bedre kontakten og forståelsen mennesker imellom, er lære seg å lese andre. Vi feiltolker hverandre riktignok ofte,.

Benytter den andre vennen seg av muligheten til å fortelle om en liknende erfaring de hadde. Var den andre vennen en god lytter? Nei, fordi den andre vennen brukte bekymringen for å fortelle om sin egen erfaring og har da gått fra å lytte til å bli hørt. Sannheten er, den andre vennen hørte egentlig ikke på vennen sin LYTTE: WEBSIDE: NV RADIO Norge - Nyheter og Aktuellt på Arabisk og flere andre språk. LYTTE! Nytt tilbud til lokalradio eller andre radiostasjoner. Les mer... LYTT TIL NRK: P1, P2, P3 Besøk Finanssans.no for å sammenligne forbrukslån fra flere banker!. men eg mÅ lytte til deg. du har alltid mykje pÅ hjarte. du ynskjer Å bli sett. men er nok ein som mange overser. heile livet har du kjempa for dine. du har hatt mange vonde tap. sist eg mØtte deg var du glad. men du sa: tenk viss! guten din lever, medan ein arbeidskollega dØde. vi fÅr vere glad vi ikkje veit kva framtida bringer. Legg til synonym. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til lytte.Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma

I desember 2017 meldte The New York Times at over 200 mobilspill, ved hjelp av en programvare, brukte mikrofonen til å lytte til hva brukerne så på TV for å målrette annonser. Hvis mobilspillene kjørte i bakgrunnen uten at de var i bruk, kunne programvaren likevel lytte mens telefonen lå i lomma Lære å lytte er en digital barnebok som er ment å motivere og inspirere hørselshemmede barn til å øve opp evnen til å lytte. I programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene. For mer informasjon om programmet velg fanen Veiledning i programmet Det gjelder å ikke bli paranoid, men når ditt barns venner spiser middag hos dere, eller du er lærer som underviser en klasse, kan det hende du har noen usynlige voksne på besøk, gjennom barnas klokker. Fortell gjerne barna at det er ulovlig å bruke klokker og telefoner til å spionere (lytte hemmelig til andres samtaler) Grunnen til at det er nødvendig å legge så stor vekt på evnen til å lytte, er at menneskene har en tendens til å ville snakke selv helt fra begynnelsen av. Dette kan skyldes selvsikkerhet eller den framgang vi har hatt i livet, den stilling vi har oppnådd, den utdannelse vi har fått, eller den erfaring vi har

Forandring skjer når man er villig til å lytte

Vi må også tåle å lytte til meninger som er kontroversielle. De som ikke er en del av «det store VI». Som målbærer det vi andre kan karakterisere som et ytterpunkt - noe ekstremt Hovedområdet innebærer å lytte til, forstå og bruke det engelske språket i ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer er her et viktig element. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt muntlig.

Å Kommunisere er å lytte. Noe som virker så enkelt og i stedet blir så komplisert. Og dette gjelder både barn og voksne. Men hvis vi får det våre barn å lære å lytte fra små , vil det være mye lettere å utvikle denne evnen mer. Vi gir deg noen retningslinjer som kan hjelpe barnet ditt å lære å lytte til andre Det kan være små plager som oversees, fra fordøyelsesproblemer til søvnproblemer. Det blir på en måte en vane å ha et eller annet som ikke fungerer. Kanskje burde mange lære seg å lytte mer til hva kroppen egentlig forsøker å fortelle, samtidig med at andre ting endres. En god helse innebærer også en god psykisk helse 1) Ta deg tid til å lytte: Vær tålmodig og snakk lite selv. 2) Vis at du lytter og ønsker å forstå: Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått det rett. 3) La den andre få snakke: Ikke bruk samtalen til å komme med dine egne historier eller følelser. 4) Gi anerkjennelse og støtte: Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine. Podcast 105: Å lytte til deg selv og andre. Podcast. 01 July, 2020. Ukens podkast tar for seg hvordan dyp lytting henger sammen med vår evne til å være stille og samtidig lytte til oss selv. Da åpner vi for å være i en virkelig relasjon til den vi lytter til, og det åpner for at vi begge kan oppdage og endre oss gjennom lyttingen Hun har dårlig tid, jordmoren som ble kalt for å bistå en fødende på den andre siden av fjorden. I båten har hun med seg jordmorvesken, som inneholder det hun trenger av utstyr til å ta imot et barn. Der ligger også jordmorstetoskopet, som hun har blitt veldig avhengig av. Med det kan hun lytte på barnets hjertelyd

Hva innebærer det å være en god lytter, egentlig

 1. Å lytte til barna dine gjør at de lettere kan henvende seg til deg og bygge et forhold rundt tillit. I tillegg vil de føle seg verdsatt og respektert. De har en tendens til å ha den samme holdningen til søsknene sine, og til og med andre voksne og barn. Å gi dem oppmerksomhet bidrar til å gjøre båndet deres sterkere og mer intimt
 2. st én gang i måneden, ifølge TNS Gallup. Hele 71 % har hørt om eller kjenner til podkast
 3. Klarer vi ikke å lytte til andre, klarer vi heller ikke å lytte til oss selv eller visa versa. Kunsten å lytte er noe som blir vanskeligere og vanskeligere for oss. Vår moderne livsstil legger rett og slett ikke til rette for det. Vi har lite tid og er hele tiden på farta mot noe
 4. dre og lytte mer. Den type polarisering skremmer meg. Jeg ser at smarte og fornuftige folk blir sugd inn i å male med brede penselstrøk, og det vi egentlig trenger er det motsatte - å lære oss å lytte og å lytte til det som ikke har stemme. Og for å kunne gjøre det, må vi holde litt kjeft
 5. STRØMMEDEBATTEN: - Forleggerne er lite villig til å lytte til våre krav om at en større andel av strømmeinntektene skal gå til forfatterne, skriver Kriznik og Lerstang i Forfatterforeningen
 6. vanskelig å kommunisere med en annen person hvis ikke vi klarer å lytte til hva den andre personen har å si. Klarer vi ikke det, vil samtalen bryte sammen og man har ikke lenger en dialog, men en monolog. Dagen består av å kommunisere på en eller annen måte, og ved å kommunisere må vi også lytte (Adelmann, 2009)

Å lytte med kjærlig interesse — en utfordring. Det kan være en utfordring å lytte til noen som er irritert på oss, for det er naturlig for oss å forsvare oss. Hvordan kan vi mestre denne utfordringen? «Et mildt svar stiller voldsom harme, men et ord som volder smerte, får vrede til å stige opp,» sies det i Ordspråkene 15: 1 For å bygge et tillitsforhold med ungdommen, må man være god til å lytte, sier Bache. Og en viktig del av det å lytte, er å unngå å stadig komme med tanker og svar når ungdommen prater. - Hvis barnet ditt sier at han eller hun er lei av skolen Dette fikk Farmen-Tove til å gjøre en helomvending i livet. Tove Moss Lohne (35) jobbet flere år i Nordsjøen, før hun én dag gjorde en helomvending og valgte å følge hjertet sitt Lytte etter hva? I samtale med personer du er bekymret for at kan være i en radikaliseringsprosess, er det viktig å legge merke til signaler om hat og hatretorikk, aggresjonsnivå, aksept for bruk av vold og hvordan de ser på egen bruk av vold GIR IKKE OPP: - Det er klart det er håp, sier Ane Ramm (54) , mammaen til Frida (24) som har slitt med rusmisbruk siden tenårene. FOTO: Astrid Waller Vis mer Rusmisbruk - At jeg begynte å lytte til Frida endret alt Da Ane oppdaget at datteren ruset seg, ble hun rasende og livredd

For å lytte til en Shazam i Google Play Music på Android-enheten din, trykker du på Mer-knappen ved siden av en Shazam, og deretter velger du «Åpne i Google Play Music». Google Play er ikke tilgjengelig i Shazam på iPhone, iPad eller iPod touch Å lytte til barn og unge vil gi bedre familievern Publisert: 16. mai 2020. Vi mener også det er behov for å klargjøre hvilken hjelp barn og unge kan få fra familievernet i andre saker, og når det er nødvendig at foreldrene samtykker Telefonen hjelper mange unge til å forstå verden. Det er for mange en arena for å knytte bånd med andre mennesker, og gir en mulighet til å vise verden hva man bryr seg om. Selv bruker han mobilen til å snakke om det som er viktig for ham: menneskerettigheter, urett, mental helse Andre sats, adagio. Tredje sats, allegro. Problemer med å lytte til disse filene? Se media help (en) Som en reaksjon på dagens nye råd fra Folkehelseinstituttet, kommer stortingsrepresentant Roy Steffensen på Twitter med en klar advarsel om å avlyse julefeiringen i de tusen hjem. - Gjør de det så vil uansett ikke folk lytte. Besteforeldre og barnebarn kommer til å feire jul sammen, uansett hv

Jeg har lyst til å ta opp en annen side som jeg synes er viktig i jobben som samfunnsmedisiner: å se og lytte.. jeg vil nok si litt om det for hvis man skal synes så kan det lett bli slik at en sjøl og andre tror at samfunnsmedisineren er en spesielt viktig person i organisasjonen Vi som samfunn må makte å bygge ned skammen, skylden og redselen som mange bærer på etter krenkelser. Derfor må alle vi som er voksne kjenne vårt ansvar dersom vi aner at barn og ungdom i vår nærhet sliter med slike opplevelser. Da er det uhyre viktig at vi forsøker å lytte aktivt til signalene Personvern og cookies. Østlands-Posten er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

Helsearbeiderfag Vg2 - Å lytte - NDL

 1. eres av fakta, men Kunnskapsløftet er tydelig på at musikkopplevelse skal være faglig fokus. Musikalsk mangfold og sjangerbredde er sentralt på alle årstrinn
 2. Lytte til dokumenter med tale. Tale er en innebygd tilgjengelighets funksjon i MacOS. Når du har aktivert tale for Mac-en, kan du merke tekst og få den til å lese ved å trykke en taste kombinasjon du har definert. Hvis du vil aktivere tale, gjør du følgende: Klikk Systemvalg på Apple-menyen. Velg tilgjengeligheti vinduet system valg
 3. Fire år etter at han røyk ut av Stortinget, vil MDG-profilen Rasmus Hansson tilbake til toppolitikken. Han er klar for 2.-plassen på stortingslista til MDG i Oslo, etter Lan Marie Berg
 4. Jan Egeland advarer mot å lytte til «ekstremistene i kommentarfeltene» og sier i intervju og de har gode sjanser til å få opphold i Norge hvis de søker, mener han, og nevner migranter fra land som Somalia, Afghanistan, Syria, Irak, og de sier han og hevder det skjedde «fordi vi syntes synd på oss selv etter andre verdenskrig»
 5. Lytte til deres reaksjoner og tanker og erkjenne at de har plass i det hele; og vente til at de finner ut av tingene selv. Å beslutte og handle på vegne av tenåringer er av og til helt.

7 tips for bedre sosial kompetanse Webpsykologe

Ekstravaganse, sminke, fjær, dans, grenseløs frihet: d ette er v ogueing.. I starten ble d en brukt som en øvelse i å fornærme andre. Man konkurrerte om hvem som var den flinkeste til å kaste shade.Etter hvert har dansen utviklet seg til å romme mye mer.Her Misjon er et fritt og bevisst svar på Guds kall. Er vi innstilt på å ta imot Den hellige ånd i vårt liv, til å lytte til misjonskallet - som ektefolk, som viede jomfruer eller som ordinerte prester? Vil du lytte til misjonskallet, spør pave Frans i sitt budskap til dagen. Søndag 18. oktober feirer Kirken verdens misjonssøndag

Når og hvordan er vi en god lytter, og hva skjer med oss når vi kjenner at vi blir ordentlig lyttet til? Oda har invitert et av sine podkastforbilder til en åpen og nedpå prat om livet slik det er. I... - Lytt til Episode 131: Kyrre Holm Johannessen - Kunsten å lytte fra Familieliv direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig Køb i dag på Plusbog.dk og spar hele 17% - Vi har de laveste bogpriser online. Plusbog har mere end 250.000 bøger - Bliv inspireret til din næste læseoplevelse

Kols i bransjen

Hvor god er du til å lytte? - Kunnskapsmagasine

For Hire . Post jobs, find pros, and collaborate commission-free in our professional marketplace Enkelte oppvakte sjeler har tatt på seg oppgaven med å samle dem for å skape unike lydopplevelser på nett - helt gratis. Her er seks av de beste stedene hvor du kan lytte til verden. Strøm med stabilt bredbånd fra Teleno Både kvinner og menn i studien var flinke til å lytte på sine medarbeidere. - En åpen bedriftskultur dreier seg også om å kunne tre tilbake og lytte til de andre. Topplederne behersket det vi kaller positiv taushet, det vil si at de holdt seg selv tilbake for å lytte og gi rom for at andre kunne slippe til med sine perspektiver, sier Whitehead Det å lytte aktivt er svært viktig for et godt samarbeid og en forutsetning for gode og lange relasjoner. Jo mer og bedre du lytter, jo mer tillit vil dine kunder få til deg, noe som kan føre til at de handler mer. Ved å lytte aktivt vil du få kunder som blir ambassadører for deg og dine tjenester

Kommunikasjon som ledelsesverktøy - Wiki - innsidaHelse- og oppvekstfag Vg1 - Aktiv lytting og respekt for

Viktig å lytte til de ansattes forbedringsideer - Debatt

 1. Det blir opplevd av den andre. Det finnes ulike personlighetsverktøy som er i bruk. Jeg bruker Enneagrammet, som består av ni grunntyper. Enneagrammet er blant annet valgt fordi det har i seg muligheten for utvikling. Vi er én type, samtidig som vi kan arbeide for å utvikle oss og få hjelp til å stake ut vår utviklingsvei
 2. bekreftelse pr e-mail. Men de kan være litt trege av og til. Hilsen Knu
 3. st mange penger..
 4. Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. Egenvurdering og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve. Dette er en enkel forklaring på hva nivåene betyr: A
 5. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
Bo Malmhester - presentasjonssaijtNotat 7/2001 : Fokus på pedagogiske tekster 2 : Det førsteGrete Stave | Bårds blogg18 spørsmål Silje Torp ikke har fått før - Underholdning

Ved å lytte kan du også bygge bedre forhold til andre ansatte, og kanskje oppklare noe som oppleves som tyngende hos en ansatt. Derfor bør man alltid oppfordre alle ansatte til å ta ordet og skape en arbeidsplass som er fri for fordommer hvor man hele tiden blir respektert for å ytre sin mening Noen begynte å hviske til hverandre, andre kremtet høylytt, atter andre forlot salen. Da pianisten reiste seg og gikk ut, ropte folk i irritasjon og sinne. John Cage sa senere at 30 år etter konserten, hadde ingen av de tilstedeværende glemt denne kvelden Du må lytte til kroppen din. Det er der alle svarene ligger. Svarene til uro og det du angrer på, til den smerten som plager deg, til tanker som bekymrer deg eller til de helbredende prosessene som du ikke gir pleie til.. Mange sykdommer er forårsaket av, eller skyldes direkte, en opphopning av at man har undertrykt følelser over lang tid

 • Betametason krem.
 • Teppe forus.
 • Best horror 2917.
 • Testimonial texte.
 • Clown schminken mann.
 • Impregnere skinnveske.
 • Ledige stillinger os i østerdalen.
 • Semsket skinnjakke dame.
 • Rekekraft koketid.
 • Douchebag hugger 30l white camo.
 • Rocky 4 soundtrack.
 • Lwl kabeltypen.
 • Vektorer biologi.
 • Chevrolet corvette 454.
 • Diamantförmiges gesicht frisur.
 • Aik hockey spelschema.
 • Iss oslo.
 • Sovemedisin demens.
 • Bokpapp.
 • Meny hjemmeside.
 • Poncho strikket.
 • Bilharziose hépatique.
 • Dramatisk presens.
 • Einzelunterricht englisch hamburg.
 • Nødpass vietnam.
 • Swedoor skyvedør montering.
 • Fridtjof nansen class.
 • Laufshirt langarm nike.
 • Vavoo url.
 • Bakklandet menighet omsorgssenter.
 • Internett venner.
 • Peel trident.
 • Sjakkmani.
 • Live weather radar norway.
 • Funksjoner.
 • Crocs med pels.
 • Mygg mikrofon bluetooth.
 • Dagsenter for psykisk utviklingshemmede bergen.
 • Hva er lekter og sløyfer.
 • Kurze balladen.
 • Expressen mobil.