Home

Karakterkrav psykologi

Karakterkrav på psykologi - Ung

Kunne politterne forudse 2016?

SVAR: Hei Det laveste snittet i år til en profesjonsutdanning i psykologi for de som konkurrerte i kvoten for førstegangsvitnemål endte på 54,8. Dette var ved Universitetet i Oslo, studiestart vå.. Vil du søge om optagelse på psykologi, skal du opfylde disse adgangskrav: En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) sammen med KU's kvote 2-prøve (kun i kvote 2) Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2: Dansk A; Engelsk B; Matematik Vurderer du å studere psykologi? Vi har snakket med Hedda Wist Lauvdal (22), som tar en bachelor i psykologi ved NTNU i Trondheim og er leder av linjeforeningen for psykologistudenter. - Personlig mener jeg alle mennesker hadde hatt godt av minst ett år med psykologi, sier Hedda

Fire av de ti studiene med høyest karakterkrav er samfunnsvitenskapelige utdanninger. Av disse er det bachelor i psykologi som har høyest krav til opptak. For niende året på rad er bachelor i rettsvitenskap inne på topp fem utdanninger med høyest poenggrense ved UiS Psykologi (profesjon) Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til dette studiet én gang i året. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Studieprogrammet har oppstart både høst (august) og vår (januar). Det finnes to forskjellige.

Psykologi utdanning

 1. st ett studium, melder Samordna opptak onsdag. 59 prosent av disse har fått tilbud om plass på førstevalget sitt
 2. imum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til Master i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Du er kvalifisert til masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler
 3. Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog. Søk profesjonsstudiet med årsstudiet som opptakskrav
 4. Opptakskrav Søknadsfrist 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.. Vi tar årlig opp 90 studenter.. Menn får 1 tilleggspoeng når de søker opptak til profesjonsstudiet i psykologi, men dette gjelder kun i kvote for førstegangsvitnemål
 5. Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Psykologi. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, som får tilbudt en studieplads. Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Antal studiepladser. I 2020 udbød AAU 170 studiepladser på uddannelsen i Psykologi

Hvilke karakterer må til for å bli psykolog? - Karriere

Psykologi grenser på den ene siden til kultur- og samfunnsvitenskapene, og på den andre siden mot biologi, medisin og helsefag. Psykologisk forskning baseres på et bredt spekter av metoder, fra kvantitative og eksperimentelle til mer kvalitative studier som intervju og kasusbeskrivelser.De ulike psykologiske forsknings- og anvendelsesområder griper over i hverandre, men man kan i noen grad. VIA karakterstyrker - Positiv psykologi. Karakterstyrker er ryggraden i positiv psykologi, vitenskapen om hvordan vi trives på beste måte i livet med dets opp- og nedturer. Psykolog Dr. Seligman, grunnlegger av positiv psykologi-bevegelsen, påpeker: Menneskets trivsel er ikke et spørsmål om bare å smile og være glad

Profesjonsstudiet i psykologi er eit integrert 6-årig masterprogram (12 semester). Første studieår Du får ei brei innføring i psykologifaget. Andre studieår Du lærer om korleis mennesket utviklar seg gjennom heile livet, biologisk, kognitivt, sosialt og personleg Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje Næsten 70.000 er blevet tilbudt optagelse på videregående uddannelser - flere end nogensinde før Bachelorprogrammet i psykologi er treårig og gir deg en innføring i faget og grunnleggende kunnskap om psykologi. Her velger du mellom fem ulike studieløp og et bredt spekter ulike emner som gir deg bred psykologisk grunnkompetanse. Les mer om jobb og veien videre her Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov, drømme og forestillinger. Det handler også om, hvordan menneskers hukommelse virker, og om hvordan vi lærer nye ting, samt hvorfor mennesker gør det, de gør

karakter - psykologi - Store norske leksiko

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PSYKOLOGI (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 366 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 26 studiesteder. Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen PSYKOLOGI (Bachelor) For å være kvalifisert for opptak til master i psykologi må søkerne ha minst 90 sp faglig fordypning i psykologi, inkludert minimum 20 sp kvantitativ og kvalitativ metode og bacheloroppgave. Søkere som ikke oppfyller kravet om minst 90 sp psykologiemner (men som har bacheloroppgave og nok metode), kan ta valgfrie emner innenfor psykologi for å oppfylle dette omfangskravet På Bacheloruddannelsen i Psykologi arbejder vi med udgangspunkt i de grundlæggende teoretiske fag. De centrale fagområder er først og fremmest social- og personlighedspsykologi, der handler om forholdet mellem individ og omgivelser, udviklingspsykologi, der handler om individets psykologiske udvikling, samt kognitionspsykologi, der handler om hvordan man opfatter og fortolker verden. Slik søker du på gradene ph.d. og dr.philos, se oversikt over disputaser, avhandlinger og ledige vitenskapelige stillinger fra UiO

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du kva som påverkar oss og korleis me relaterer oss til kvarandre. Med ein master i psykologi bygger du vidare på dei basale prinsippa i faget, og lærar korleis dei kan nyttast i ulike samfunnsfelt NurseB: Er usikker på om psykologi vil telle som eksrapoeng, i utgangspunktet tror jeg det kun gjelder for relevant utdanning for sykepleiere tatt etter bachelorgraden som: master, videreutdanniner, etterutdanninger og andre småkurs hvor man tar studiepoeng I 2014 var det rekordmange 119 000 som søkte opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Rangert etter poenggrensene for ordinærkvoten var det Medisinstudiet (høst) ved Universitetet i Oslo som i år har høyest karakterkrav med svimlende 67,9 poeng. På listen rangert etter poenggrensene for førstegangskvoten var det derimot Nanoteknologistudiet ved NTNU som tronet helt øverst.

Filmen dokumenterer stor entusiasme for faget, men misnøye med systemet. — Mange studenter føler at de har kastet bort flere år til ingen nytte, sier Fredrik Lian, som har produsert filmen for psykologistudentenes tidsskrift Katarsis En bachelorgrad i psykologi med 30 studiepoeng i spesialpedagogiske emner (f.eks Ped 1010, -1011 og -1012) som valgemner kan også kvalifisere for opptak til master i logopedi, dersom øvrige opptakskrav også oppfylles (karakterkrav på minimum C e.l.) (Se programbeskrivelse for master i logopedi) Samtidig var det hardest kamp om plassene et annet sted: Profesjonsstudiet i psykologi i Oslo hadde nesten 16 søkere per studieplass, ifølge Samordna Opptaks tall. Her er det også skyhøye karakterkrav. Medisin- og helsefagene dominerer listen over studiene med høyest poenggrenser Høye karakterkrav. I mars i år arrangerte UiO den første guttedagen på Psykologisk institutt som et tiltak for å øke søkerprosenten av gutter. 100 gutter fra ulike videregående skoler ble håndplukket på bakgrunn av en søknad som inneholdt karakterutskrift og motivasjonsbrev Nå får sykepleierne strengere karakterkrav i matte og norsk. Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for studenter som vil inn på sykepleierutdanning

Søg Alt om psykologi Søg. Emne: Mental sundhed Det perfekte er blevet det nye normale: Unge har høje krav til sig selv. Facebook. Twitter. Print. Mange børn og unge har problemer med angst, ensomhed og selvmordstanker 88.754 personer har søgt ind på en videregående uddannelse, men kun 65.714 har fået besked om, at de er kommet ind. Her kan du se, om du er en af dem Du kan se de specifikke adgangskrav, der gælder for hver enkelt uddannelse i de enkelte uddannelsesartikler her på UddannelsesGuiden. I afsnittet Adgangskrav fremgår først de generelle adgangskrav (den adgangsgivende eksamen), derefter de specifikke adgangskrav (krav til bestemte fag og niveauer) Poenggrenser hovedopptak juli 2018 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2018 og tilsvarende opptak i 2017. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass

Video: Hva er snittet for å komme inn på psykologi og hvordan

Den eneste snarveien som er sikker å følge som et alternativ til psykologi profesjon i Norge er å gå alle årene i En vet ikke helt hvilke konsekvenser det får en gang, men høye karakterkrav blir nokså sannsynlig en av effektene. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 7 246 967 13 862 074. Eller: Bachelorstudium i barnevern, vernepleie, psykologi. 2. Faglige minstekrav (karakterkrav) Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, jf. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder § 24. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden eller tilsvarende (det vil si hele opptaksgrunnlaget. Høge karakterkrav gjer vala vanskelegare. Rebecca Brenna brukte haugevis med tid på å researche på nett, då ho ville finne eit studium som tilsvarte arbeidsoppgåvene til profesjonsstudiet i psykologi, Rebecca brukte mykje tid på research då ho gav opp psykologi grunna det høge snittet for å komme inn

Adgangskrav og optagelse - Bachelor i psykologi

 1. 54.0 118 38.8 22 184540 Aktuarfag Alle Alle Alle Alle 184923 Arabisk Alle Alle Alle Alle 184903 Arbeids- og organisasjonspsykologi 54.6 335 48.3 156 54.7 348 46.8 173 184478 Arkeologi Alle Alle 38.1 16 Alle 184395 Bioinformatikk Alle Alle 45.9 21 45.4 11 184327 Biologi 42.1 61 42.3 45 Alle Alle 184298 Bærekraftig havbruk Alle Alle 184940 Datasikkerhet 42.1 32 38.6 15 44.8 66 44.8 47 184829.
 2. ans. Vi har riktignok utelatt arkitekt- og designstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ettersom de opererer med andre inntakskriterier som gir tresifrede.
 3. Som før er det medisinstudiene som rager høyest på listen, etterfulgt av psykologi og odontologi. Industriell økonomi er nummer to blant disse søkerne med 60,6 som karakterkrav for å komme inn i år. Les også: Dette er selskapet aller flest studenter vil være trainee i
 4. Det anbefales ikke å studere psykologi i USA dersom du ønsker å jobbe som psykolog i Norge, fordi du kan få problemer med å få autorisasjon etter endt utdanning. Det er derimot gode muligheter for å studere teoretisk psykologi
 5. For at opfylde adgangskravene til universitetets uddannelser skal du foruden den adgangsgivende eksamen også opfylde krav om bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Du kan se hvilke specifikke adgangskrav der er for den enkelte uddannelse i studieguiden.De specifikke adgangskrav kan være opfyldt som en del af din adgangsgivende eksamen eller ved supplering
 6. Opptakskrav på Bjørknes Høyskole. Kontakt oss for mer informasjon
 7. Studiekode En studiekode er den sekssifrede koden du fører opp på søk-naden. De tre første sifrene representerer lærestedet, de tre neste studiet

Se sidste års adgangskvotient og overvej, om det giver mening for dig at søge om dispensation. Selvom adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, forventer vi ikke at den falder til 6,0 på uddannelser som: medicin, odontologi, forsikringsmatematik, molekylær biomedicin, film- og medievidenskab, litteraturvidenskab, psykologi, antropologi eller statskundskab Sunniva Fjelldahl (t.v) og Vilde Evensen Eldøy studerer psykologi i England. Det var for vanskelig å komme inn på profesjonsstudiet i Norge. Foto: Privat. Høye karakterkrav i Norge: Vilde og Sunniva fulgte studiedrømmen til Englan SDU indfører karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Du kan stadig søge optagelse i kvote 2, hvis du ikke opfylder karakterkravet

Masterstudier Ledelse og organisasjons­psykologi. Dette studiet gir deg et solid utgangspunkt for en karriere innen strategisk human resource management, konsulentvirksomhet, og utvikling av individer og organisasjoner Enkelte prestisjestudier, med høye karakterkrav, som psykologi, medisin og jus er svært kvinnedominert. På psykologistudiet ved Universitetet i Bergen (UiB) er det rundt 80 prosent kvinner og 20 prosent menn på de fleste kullene, ifølge NRK. Behov for endrin Høye karakterkrav i Norge: Vilde og Sunniva fra Stavanger fulgte studiedrømmen til England. For høye karakterkrav i Norge er fellesnevner for mange som reiser utenlands for å studere videre, inkludert Vilde og Sunniva fra Stavanger. - Økt opptakskapasitet hos norske universiteter tar tid, sier utdanningsminister Iselin Nybø (V) Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5 stp. Mikroøkonomi I 7,5 stp. Matematikk for siviløkonomer 0 stp. Høst. Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 stp. Makroøkonomi I 7,5 stp. Forretningsjus 7,5 stp. Organisasjonsteori og HRM 7,5.

Vurderer du å studere psykologi? Les dette først

Velkommen til Drammen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Everyday for foresatte . Everyday er fylkeskommunens skoleadministrive system. Der vil elever og foresatte se kalender, karakterer, iop'er, fravær mm psykologi og endring i karakterkrav i GLU 1-7. Rapporten har både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Når vi ser på h vor-dan regelverket påvirker søker- og studentmassen til de fire studiene, bruker vi kvantitative data fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning o Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

Adgangsgivende uddannelse. For at kunne optages på en kandidatuddannelse skal du have bestået en adgangsgivende uddannelse. Hvad der karakteriserer en adgangsgivende uddannelse og specifikke adgangskrav, kan du orientere dig om på de enkelte uddannelsessider eller i de dertilhørende studieordninger.. Adgangsbegrænsnin Norsk Psykologforening er den eneste representanten for norsk psykologi i for eksempel EFPA (European Federation for Psychologists Association) Mastergradutdannede har kommet inn på og fullført studier med få plasser, høye karakterkrav og psykologfaglig avansert nivå For dei fleste søkarane er søknadsfristen 15. april (dette gjeld også søkarar med International Baccalaureate).. Berre tre grupper må søke innan 1. mars:. Søkarar som søker om tidleg opptak; Søkarar som søker på basis av realkompetanse; Søkarar som har krav på særskilt vurdering; Dersom du søker særskilt vurdering og skal sende inn dokumentasjon i posten er adressa: Seksjon for. Søkere med utenlandsk utdanning må også dekke Politihøgskolens karakterkrav i norsk. Les om hvordan karakterkravet i norsk dekkes om du har utdanning fra utlandet. Eksempler her kan være psykologi, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi, idrett eller juridiske fag

Alt om utdanning i Stavanger og mulige studier, skoler og studiesteder i Stavanger På vernepleieutdanningen lærer du om psykologi, sosialt arbeid og pedagogikk, i tillegg til sykdommer og legemiddel. VI tilbyr bachelor i vernepleie både på heltid og deltid

Fire av de ti studiene med høyest karakterkrav er samfunnsvitenskapelige utdanninger. Av disse er det bachelor i psykologi som har høyest krav til opptak Lærer sosialkunnskap, psykologi 2. E-post: nils.malcolm@wang.no. Tlf: 95 77 90 06 . Rene Hansen Lærer historie og naturfag på vgs, sportssjef ishockey, trener ishockey Ung. E-post: rene.hansen@wang.no. Tlf: 90 06 47 64 . Sigvald Andreassen Faglærer historie, samfunnsfag, sosiologi/Trener håndball Men ved norske universitetet kan profesjonsstudenter undervises av doktorgradutdannede i psykologi som ikke selv har lov til å kalle seg psykologer. Vi ønsker at helsepersonelloven § 74 første ledd skal endres slik at tittelen klinisk psykolog skal være forbeholdt kun for personer med profesjonsutdannelse innenfor psykologi Erfaringer fra høyere utdanning for øvrig viser at studier som er synliggjort med høye karakterkrav gjennom Samordna opptak, tiltrekker seg flere studenter med etnisk minoritetsbakgrunn. Det er som kjent et stort underskudd av psykologer og psykologstudenter med bakgrunn fra etniske minoriteter i dag, og forhåpentligvis kan endring av opptaksordningen bidra til å endre dette Nydalen videregående skole i Nydalen i Oslo. Skolen ligger like ved BI og Storo senter. Andre naboer er Riksteateret og nydalen torg. Nydalen vgs er blant de mest søkte skolene i Osl

Det gjør medisin til det mest populære studiet ved NTNU, nok en gang. Videre følger profesjonsstudiet i psykologi, industriell økonomi, teknologiledelse og nanoteknologi som populære studier. Høyt kvalifisert. Rundt 26 400 personer søkte opptak ved NTNU, og 8000 av disse har fått plass, skriver NTNU i en pressemelding I Storbritannia finnes det en rekke universiteter av høy kvalitet som ligger på Lånekassens tilleggsstipendlista. Karakterer, referanser og motivasjon vurderes når du søker på studier i UK Dersom du har en bachelorgrad innenfor ledelse, psykologi, HR eller andre relevante fagområder, er du velkommen til å søke. Det vil da bli gjort en individuell vurdering basert på din fagkombinasjon. Merk at krav om basiskunnskap i HTML og CSS gjelder. Ta kontakt med studier@kristiania.no hvis du har spørsmål rundt dette Å studere på høgskole eller universitet. Å begynne å studere på universitet eller høgskole er et stort steg i mange menneskers liv. Forskjellen fra videregående er ganske stor, og på universitet- og høgskolestudier er det frihet under ansvar noe som innebærer en hel del selvstudier

Dette er de mest populære studiene, og disse er

Psykologi og nanoteknologi krever også over 60 poeng i årets opptak. - Vi er veldig fornøyd med årets opptak. På grunn av fusjonen var vi ekstra spent i år, men kan konstatere at svært mange ønsker å studere ved NTNU, sier Kjeldstad Fire av de ti studiene med høyest karakterkrav er samfunnsvitenskapelige utdanninger. Av disse er det bachelor i psykologi som har høyest krav til opptak. For 9. året på rad er bachelor i rettsvitenskap inne på topp fem utdanninger med høyest poenggrense ved UiS Psykolog A er utdannet på et av Norges mest prestisjetunge studier, med ekstremt høye karakterkrav. Han har gjennomgått tre-fire semester med pasientarbeid under kyndig veiledning. Psykolog B er utdannet ved Bjørknes Høyskole, fått karakteren C i snitt på bachelorgraden og gått videre til en forhåndreservert plass på en to-årig mastergrad i Budapest F.eks. vil et studie som har mange søkere mest sannsynlig ha høyere karakterkrav, fordi de med beste karakterer fra vgs. er førsteprioritet. Men allmennlærerutdanningen har krav om 3 i matematikk og 3 i norsk uansett hvor mange som søker. Dog har jeg ikke sagt at allmennlærerutdanningen er den eneste med faste karakterkrav - bare en av de.

Her er uddannelserne med de højeste karakterkrav. Psykologi og forsikringsmatematik er blandt de uddannelser, der kræver høje karaktersnit ved året studieoptag. Erhverv. 26.07.2019 kl. 07:16 /ritzau/ Som registreret bruger kan du gemme artiklen til senere læsning. Log ind her elle Der er 460 ledige standby-pladser fordelt på 13 uddannelser. Ledige pladser og standby-pladser kræver også minimum 6,0 i snit, medmindre der er tale om en af de få uddannelser uden karakterkrav. Psykologi topper. På Københavns Universitet er adgangskvotienten steget på 22 ud af 70 uddannelser

Søknadsfrist og opptak - Psykologi (profesjon

Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket 70.000 unge har i nat fået besked om, at de er blevet optaget på deres uddannelser. I Østjylland kræver det højt snit at læse cognitive science, kommunikation eller psykologi Gutter får dårligere karakterer enn jenter i ungdomsskolen og på videregående, og de er i mindretall på videregående skoler med høye karakterkrav. De utgjør 40 prosent av de som tar høyere utdanning og bare 10 til 25 prosent av studentene på studier som medisin, psykologi og jus der det er spesielt vanskelig å komme inn - Ja, vi mener at det skal være karakterkrav til opptaket, og dette vil også gjelde menn. Siden vi ønsker karakterkrav i spesifikke fag, mener vi disse karakterene må være tilstede for i det hele tatt å søke, deretter vil mennene få kjønnspoengene lagt til sitt snitt. Dette vil derfor ikke være noen motsetning, sier Sneve Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen

Her er studiene det er vanskeligst å komme inn på D

Deretter følger psykologi med 1656 og medisin med 1489 på venteliste. UiB bruker i liten grad ventelister, ifølge har fysioterapi lengst venteliste (983) og høyest karakterkrav (55,5) for ordinært opptak. Bachelor i sykepleie, campus Bergen, har flest søkere (3949) og 806 på venteliste. Publisert . Publisert: 23. juli 2019 15:34 Rekordhøje karakterkrav: Her skal du have det højeste snit for at komme ind International Business på Copenhagen Business School kræver det højeste gennemsnit nogensinde. Det er især uddannelser med fokus på psykologi, økonomi og medicin, der er blandt uddannelserne med de højeste gennemsnit Studieoptag 2020: Selvom hurtigstartbonussen er afskaffet, er der stadig høje karakterkrav til populære studier på KU som medicin og psykologi. Læs med her

Studer psykologi - in

Høyere utdanning i Norge tilbys ved flere typer læresteder, herunder universitet, vitenskapelige høgskoler, høgskoler og andre institusjoner med akkrediterte høgskolestudier.. De fleste akkrediterte lærestedene er statlige, og alle akkrediterte læresteder er underlagt universitets- og høyskoleloven.Det stilles spesifikke krav til institusjoner innen de ulike kategoriene * Blant unge voksne i alderen 30-39 år er andelen kvinner med høyere utdanning 57 prosent mot 40 prosent for menn. Mange studier mer høye karakterkrav har en høy kvinneandel. Dette gjelder både medisin, psykologi og jus Psykologi og fysioterapistudier har også høye inntakskrav. Publisert: Publisert: 19. juli 2012. Medisin ved Universitetet i Oslo er det vanskeligste studiet å komme inn på i ordinær kvote. Universitetet i Tromsø er ikke alene om å ha visse karakterkrav i ordinær kvote på sykepleierutdanningen

Psykologi profesjonsstudium Ui

Psykologi og forsikringsmatematik er blandt uddannelserne med de højeste karakterkrav denne sommer I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte Studier som medisin, psykologi og juss har høye karakterkrav og er i praksis utilgjengelige for mange søkere. At Honours-programmet er høstens mest populære ved UiO, og dermed har skyhøyt karaktersnitt, er ikke et argument for å droppe det. Tvert imot viser det at etterspørselen etter mer krevende studier er høy Institutleder Søren Kyllingsbæk, studieleder Torben Bechmann Jensen fra Institut for Psykologi og prodekan Andreas de Neergaard fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet havde den 26. juli 2018 et debatindlæg i Politiken under overskriften De psykologistuderende er for unge, for velstillede, og der er for mange kvinder

Psykologi og forsikringsmatematik er blandt uddannelserne med de højeste karakterkrav denne sommer. Af Ritzau , [email protected] 94.604 ansøgere får tirsdag at vide, om de er blevet optaget på drømmestudiet Utdanninger med høye karakterkrav, som f.eks. psykologi- og legestudier, har en majoritet av jenter. - For 50 år siden ble det innført tiltak for å få jenter inn i skolen, den gang var problemet at jenter ikke hadde nok tilgang til å gå på skolen 12,3. Så højt er snittet på den uddannelse, der har det højeste adgangskrav blandt de 843 mulige uddannelser i Danmark.. Og det er hverken Matematik, Dansk, Sociologi eller læreruddannelsen. Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning 6. januar 2017 nr 13 (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. Departementet, i samråd med Unit/Samord..

 • Kirker i odense m.
 • Hva er oppfølgingssamtale.
 • Krav til å føre timelister.
 • Fiber optic cable capacity.
 • Kreft i lungesekken.
 • Sulitjelma gruver.
 • Gullgruver.
 • Vegmeldingssentralen.
 • Hotel c stockholm tripadvisor.
 • Sulitjelma gruver.
 • 17 århundre.
 • Helserelatert livskvalitet definisjon.
 • Hagetips uteplass.
 • Maleficent deutsch.
 • Å lytte til andre.
 • Modellstudiengang medizin.
 • Giant weta.
 • Norsk skogbruk.
 • Bursdagshilsen barn.
 • Rundfelling tå.
 • Spremberg lausitz.
 • Pris one plus 5.
 • Weatherford stock.
 • Pant i båt skipsregisteret.
 • Master i autisme.
 • Scrabble online norsk.
 • Ferda bobil.
 • Kartleggeren matematikk.
 • Seewetter pazifik.
 • Sable sword.
 • Test honda cb650f 2017.
 • Gesamtschule ratingen tag der offenen tür.
 • Sony a7 vs sony a7 ii.
 • Leute kennen lernen kassel.
 • Feuerwehr schnaitheim.
 • Porter wettbewerbsstrategie.
 • Gorenje ventilator montering.
 • 3d kino offenbach.
 • Rosøya.
 • Et dukkehjem barnepiken.
 • Bulldog engelsk.