Home

Matematikk 1p funksjoner

Funksjoner der x inngår som en del av nevneren kalles brøkfunksjoner eller asymptotiske funksjoner. . Funksjonene går ofte mot en grense når x går mot en bestemt verdi. Dette kalles for asymptoter. Grafen over viser funksjonen Funksjonen går mot uendelig når x går mot 1 ovenfra. Funksjonen går mot minus uendelig når x går mot 1 nedenfra Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. 1. Noen begreper 1.1 Størrelse I matematikk er en størrelse noe som kan måles og som vanligvis har en målenhet. Eksempel 1 Dette er eksempler på størrelser: - vekten av en pose med epler (målenhet kg

Beste metoder · Mulighet for leksehjelp · Motiverede lære

Funksjoner - matematikk

 1. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole.
 2. Funksjonen over beskriver lengden på håret, så vi velger bokstaven l. Denne funksjonen skal ta inn antall måneder som har gått siden du barberte deg og si hvor langt håret ditt er nå. Vi kaller antall måneder som har gått for m. Siden vi har tenkt å variere m kaller vi det en variabel. Som matematikere skriver vi funksjonen vår som.
 3. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; Lineære funksjoner. Det at en funksjon er lineær betyr at om vi tegner grafen i et koordinat system med X verdier på førsteaksen og Y verdier på andreaksen får vi en rett linje
 4. Løsningsforslag sortert etter eksamenssett finnes på matematikk.net. 10.klasse (2013-V2015) 1P (2013-V2015) - Fagfornyelsen:her 2P (2013-V2015) Tema: Løsning: Tema: Løsning: Tema: Løsning: Tall og algebra Del1 og Del2 Geometri Del1 og Del2 Funksjoner Funksjoner Sannsynlighet Sannsynlighet: Del1 og Del2 Del1 Løsning Takk til Kuben vgs.
 5. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. 2 (eldre versjon) Tallregning. 3 (eldre versjon) Formler og likninger. 4 (eldre versjon) Forhold og prosent. Gratis Sinus 1P (2014) nettsted for matematikk 1P. Sinus 1P matematikk består av:.
 6. Matematikk 1P-Y. Funksjoner og modellering. EMNE. Funksjoner og modellering. Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser. Bjarne Skurdal (CC BY-SA) Sist Funksjonen er en modell for hvordan temperaturen varierer. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår

Eksamen med løsningsforslag 1P-Y, våren 2014 (PDF) Last ned fil: privatisteksamen_i_matematikk_1p-y_varen_2014_losning_20.01.2015.pdf Eksamen 1P-Y, Høsten 2013 File Kjøp 'Matematikk 1P' av Odd Heir fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet, Heftet | 978820334787

Funksjoner (del I) - Matematikk

Matematikk 1P (24) Matematikk 1T (43) Matematikk 2P (30) Matematikk R1 (32) Matematikk R2 (19) Matematikk S1 (24) Matematikk S2 (15) Matematikk ungdomsskole (6) Naturfag ungdomsskole (6) Naturfag vg1 (10) TOF 1 (6) TOF 2 (8) Emne. Algebra (14) Andrederivert (2) Andregradsfunksjoner (5) Derivasjon (8) Diferensialligninger (2. Matematikk og matematiker kan føres tilbake til det greske adjektivet mathematikos eller verbet manthanein. Det betyr glad i å lære. Matematikk ble tidligere oppfattet som læren om tall og geometriske figurer. I dag er det mer korrekt og generelt definert som vitenskapen om struktur, orden og sammenhenger Matematikk 1P - Funksjoner - 2.4.2- Tekstoppgave Martin Raknes Holth. Loading Matematikk 1P- Geometri - Prøveoppgave Vanskelig - 3100 - Duration: 3:41. Martin Raknes Holth 140 views

Sinus 1P: 8 Funksjoner og modelle

 1. Mattevideo er en tjeneste som er bra hvis du står litt fast i pensum. Du kan se videoene i alle mattefagene fra 1P til R2. Man kan gå igjennom pensum i sitt eget tempo, og se videoene så mange ganger man vil helt til man skjønner det. I tillegg er det ikke så dyrt, så det er verdt å prøve en måned. Tilbak
 2. Privatisteksamen i matematikk 1P? Privatist på digital vgs. Pris: 3100,- pr fag pr semester. Digital vgs er det nye klasserommet. Godkjent av Lånekassen. Hele faget på video. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening. Motivasjon med quiz. Karakterforbedring. Ta opp fag. Privatist i matematikk
 3. Kompetansemål etter 1P - Vg1 studieførebuande utdanningsprogram Funksjonar Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Ressurser for matematikk fellesfag. Den virtuelle matematikkskolen. Kjenneteikn på måloppnåing. Eksamensoppgaver m.m. Veiledning til læreplanen
 4. Geogebra 1P - funksjoner, løsning av eksamensoppgave by kmygland. 11:17. GeoGebra Eksempel to funksjoner Matematikk 1P - 021 - Forkorting og utviding av brøker by Jostein Trondal
 5. Sinus 1P. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og vinkler. 4 Areal og volum. 5 Økonomi. 6 Indeksregning. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. Lineære funksjoner 2 Teori

1P - Matematikk fellesfag - NDL

Matematikk 1P - Funksjoner - 2.4.3-Geogebraoppgave Martin Raknes Holth. Loading Matematikk 1P- Geometri - Prøveoppgave Vanskelig - 3102 - Duration: 5:19. Martin Raknes Holth 1,848 views Kompetansemål etter 1P - Vg1 studieførebuande utdanningsprogram Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei e

1P Hovedside - matematikk

Matematikk 1P - Funksjoner - 2.4.2- Tekstoppgave - Duration: 5:10. Martin Raknes Holth 1,189 views. 5:10. Faster No Knead Bread - So Easy ANYONE can make crusty artisan bread Matematikk 1P - 2.3.2- Lineære funksjoner - Duration: 5:16. Martin Raknes Holth 1,453 views. 5:16. How to make French Baguettes at home - Duration: 13:53. John Kirkwood Recommended for you Sinus 1P > Funksjoner 2014-04-25 12:48:33 Oppgave 8.313 Marte og Martin diskuterer om vannet renner raskere ut av ei flaske til å begynne med, når det er mye vann i flaska, enn mot slutten når.

Oppgaven ble gitt som eksamensoppgave i Matematikk 1P høst 2013 (Utdanningsdirektoratet, s. 21). Del 2, oppgave 5. Funksjonen \(f\) gitt ved \[f(x)=3x^3-48x^2+162x+300\] viser hvor mange tonn fisk \(f(x)\) det var i en fiskebestand \(x\) år etter år 2000 Læreplan i matematikk fellesfag Læreplankode: MAT1-04 Side 2 av 14 Føremål Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere erfaringar, for å beskrive og forstå samanhengar i naturen og i samfunnet og for å utforske universet Matematikk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årssteget i grunnskolen og etter Vg1 i studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i vidaregåande opplæring. Det er to variantar av læreplanen på Vg1. Funksjonar. 1P-Y . Tal og algebra . Geometri . Økonomi Lineær funksjon = Førstegradsfunksjon, og er funksjoner i formen y = ax + b. I videoen ser vi på rette linjer av ymse slag fra matematikk 1P

På VG1 kan du velge mellom 1P og 1T der P står for praktisk matematikk og T for teoretisk matematikk. Forskjellen mellom 1P og 1T, er at T-matten er et mer omfattende fag (som regel går vi gjennom nytt stoff hver time) og undervisningen går mye fortere frem enn hva gjelder P-matten Matematikk 1P er faglig solide med grundige forklaringer og gode eksempler. I 2020-revisjonen er omfanget av oppgaver økt. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver til hvert underkapittel og eksamenstrening, fins det nå også egne sider med blandede oppgaver En plante er 10 cm høy. De neste dagene vokser planten 3,0 mm per døgn. La h(x) være høyden i cm etter x døgn. a) Skriv funksjonsuttrykket for h(x). b) Finn definisjonsmengden og verdimengden for h. I videoen løser vi denne oppgaven fra matematikk 1P a) Lag verditabell og tegn grafen til funksjonen y = -{23} x -1. b) Finn stigningstallet og konstantleddet. c) Tolk disse tallene grafisk. I videoen løser vi denne oppgaven fra matematikk 1P

Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Sinus 1P. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og vinkler. 4 Areal og volum. 5 Økonomi. 6 Indeksregning. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Funksjoner. Sammendrag. Her finner du sammendrag av alle kapitlene i Sinus 1P (2014 Matematikk 1P Haakon Øverbye 2020-09-09T17:19:38+02:00. Moduler Kurs Info Oppgave Poeng på eksamen Eksamenshefter matematikk 1P 3.Lineære funksjoner - fra tekst til funksjonsuttrykk-Eksamen 1P våren 2013 Leksjoner 9. 1P-V13 - Oppgave 7b 10. 1p-V13 - Tegne graf. 1P dekker alle emner i matematikken for 1P - Matematikk praktisk, Vg1 med fagkode MAT1011. Alle tidligere eksamener er løst og integrert som en del av faget. Konkret består hvert emne av TEORI, oppgavetrening og direkte trening på løsing av eksamensoppgaver innenfor aktuelt emne. Bruk av den digitale programvaren Geogebra er omfattende Læreplan for matematikk 1P (praktisk), Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelement Utforsking og problemløysing Utforsking i matematikk P handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane

Hva er en funksjon? - Matematikk

Studiekompetanse Matematikk 1P+2P. Dette er kurset for deg som trenger matematikk for å få generell studiekompetanse eller som vil forbedre karakteren din. Matematikk 1P og 2P er praktisk orientert. Du lærer blant annet om tall og algebra, statistikk, modellering og funksjoner i praksis Matematikk 1P+2P gir deg generell kompetanse i matematikk. Dette er kunnskap du trenger både i hverdagen og i videre studier. I dette kurset begynner du med Matematikk 1P. Så går du videre til Matematikk 2P. Eksamen Eksamen i matematikk 1P er skriftlig. Eksamen i matematikk 2P er skriftlig Du trenger både Matematikk 1P og 2P for å få generell studiekompetanse. Om faget Fagene tar for seg praktisk matematikk. Emnene i faget er Tall og algebra, Geometri, Økonomi, Sannsynlighet og Funksjoner. Årstimer 140. Eksamen Skriftlig eksamen. Du vil bli prøvd i kompetansemål fra læreplanen i 1P. Fagkoder MAT101

Den rette linje - matematikk

 1. første eksamen, og nå trenger jeg hjelp til og løse denne oppgaven. Alt hjelper! Jeg har fått i oppgave om Geometri og Funksjoner: Dette er kompetanse målene, og det jeg skal gå ut ifra. - Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, o..
 2. imum 4 i karakter for å komme inn på lærerutdanninger. - Telemark, Vestfoldhvem-er-vi
 3. Matematikk 1P + 2P gir deg generell studiekompetanse. 2P bygger på faget 1P. Fagene tar for seg praktisk matematikk og dekker områdene: tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, funksjoner, økonomi og modellering
 4. Elever som valgte 1P i VG1 vil nok oppleve S1 som krevende og du bør derfor mestre 1P godt for å velge faget. Elever som valgte matematikk 1T vil oppleve en del repetisjon. Programfag Hovedområder i læreplan Matematikk S1 Algebra Funksjoner Sannsynlighet Lineær optimering Matematikk S2 Algebra Funksjoner Sannsynlighet og statistik
 5. Du trenger både Matematikk 1P og 2P for å få generell studiekompetanse. Om fagene Fagene tar for seg praktisk matematikk. Emnene i faget 1P er Tall og algebra, Geometri, Økonomi, Sannsynlighet og Funksjoner. Emnene i faget 2P er Tall og algebra, Geometri, Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, kultur og modellering. Årstimer 224. Eksame
 6. Bruk av Geogebra er nødvendig, for her benyttes en metode som kalles regresjon til å regne ut og finne den funksjonen som passer best til datapunktene. Forkunnskaper Sammen med 1P-Y (eller 1T-Y) gir 2P-Y generell studiekompetanse i matematikk. Du bør derfor ha tatt 1P-Y (eller 1T-Y) før du tar dette faget

Video: Eksamensoppgaver etter tema - Undervisningsopplegg matematikk

Eksamensoppgaver - matematikk

 1. Da trenger du Matematikk 2P-Y. I dette kurset går du videre fra 1P-Y og lærer mer om potensregning, sannsynlighet, statistikk og funksjoner. Du lærer også hvordan du lager matematiske modeller. Du må ha tatt Matematikk 1P-Y tidligere for å ta Matematikk 2PY. For å få generell studiekompetanse må du ha Matematikk 1PY og 2PY
 2. for teoretisk matematikk. Forskjellen mellom 1P og 1T, er at matematikk 1T er et mer omfattende fag (som regel går vi gjennom nytt stoff hver time) og undervisningen går mye fortere frem enn hva gjelder matematikk 1P. Hvis du velger 1P på VG1, kan du fortsette med 2P eller S1 på VG2. Å gå fra 1P
 3. Samfunnsfaglig matematikk. S1 bygger på 1P eller 1T fra Vg1. Det er ca. 70 % overlapping av fagstoff (fellesstoff) i 1T og S1 •S1 + S2 = R1 ved opptak til studier som krever matematikk ut over 1P + 2
Matematikk 10

Mønster 1P Matematikk SF vg1. Tove Kalvø, Knut Skrindo, Jens Christian Lothe Opdahl, Øystein Weider. Pris 845,00. Legg i handlekurv Mønster skaper matematikkforståelse og hjelper elevene å se sammenhenger i faget. Mønster. har. HELDAGSPRØVE 1P: Kl. 09:00-14:00. Del 1 leveres etter 2 timer. Vær på plass kl. 08:50. Husk pc med strøm, lærebok og skrivesaker. Fredag 20.05: Øve til eventuell eksamen: Gjennomgå heldagsprøven. Tirsdag 24.05 Slappe av Rom B2-17 Få tilbake heldagsprøven. Eksamen Engelsk Onsdag 25.05: EKSAMEN 1P (Kun for heldige utvalgte.) Fredag 27.0 Funksjon er i matematikk en regel som for hvert element tilordner nøyaktig ett element. For eksempel er funksjonen f(x) = 2x en regel som for hvert tall x tilordner et tall som er lik det dobbelte av x. Variabelen x kalles her for argumentet til funksjonen f. Mengden av alle mulige argumenter til en funksjon kalles funksjonens definisjonsområde, definisjonsmengde, argumentområde eller. GeoGebra™ Matematikk 1P, Matematikk 2P, Matematikk 2P-Y Her finner du vår guide til GeoGebra™. GeoGebra er et matematikkprogram, som bl.a. inneholder CAS, regneark, en sannsynlighetskalkulator og et grafikkfelt til grafer og geometriske konstruksjoner

Matematikk 2P er teoretisk kurs, men inneholder praktiske problemstillinger som kan løses ved hjelp av matematikk. Bruk av regneark i Excel og programmet Geogebra til å løse oppgaver inngår som en viktig del i faget. 2P består av 4 hovedområder: Tall og algebra i praksis, Statistikk, Funksjoner i praksis og til sist Modellering Matematikk 1P VG1. I dette faget lærer du grunnleggende matematikk som du får bruk for nesten hver dag. Matematikk 1P er et praktisk grunnkurs i matematikk for elever som ikke har tenkt å fortsette med matematikk som programfag. Hovedemnene i dette matematikkurset er tall og algebra, geometri, sannsynlighet, funksjoner og økonomi Matematikk for økonomer består av følgende tema: Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer; Enkel lineær optimering; Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjone Matematikk 1p: Blog; Om læringsarenaen; Tall og Algebra. Funksjoner. Oppgaver Læringsressurser. Funksjoner - Lineær vekst. Læreplanmålet: Du skal kunne gjøre rede for begrepet lineær vekst, beskrive et slikt vekstforløp og anvende det i praktiske eksempler. Lineære funksjoner og grafer i dagliglivet Universell Matematikk 1P - Matematikk - Vgs - Kapittel - Funksjoner - 10.3 Lineære funksjoner og grafer i dagliglivet Logg in

Matematikk 1P 2014-2015. Lærestoff Repetisjon før vurdering Vurderinger Repetisjon fra grunnskolen Egenvurderinger Funksjoner. Funksjoner - kap. 5 Video: Førstegradsfunksjon Video: Koordinatsystem Lineære modeller: Nettressurser - 9.5 Lineær vekst : Nettressurser - 9.7 Andregradsfunksjoner: Nettressurser - 9.3 og 9.4 Vekstfart:. Matematikk 1P + 2P - privatist. Vi tilbyr kurs i matematikk 1P + 2P som privatist. Matematikk 1P + 2P gir deg generell kompetanse i matematikk. Dette er kunnskap du trenger både i hverdagen og i videre studier. I dette kurset begynner du med Matematikk 1P og lærer blant annet om geometri, økonomi og sannsynlighetsberegning Matematikk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Det er to varianter av læreplanen på Vg1. Funksjoner. 1P-Y . Tall og algebra . Geometri . Økonomi Matematikk. Biologi. Om meg. More. 1p Om meg. More. 1p. Sannsynlighet Kap 9. Innføring i sannsynlighet. Påfølgende uavhengige hendelser. Krysstabell og venndiagram (OBS: slurvefeil på 8 Fra graf til lineær funksjon. Obs; slurvfeil 14.10 Jeg sier 3, men skriver 2 ;) Intro til funksjoner. Fra lineær funksjon til graf. Matematikk 1P: Nynorsk: Matematikk 1P: Nordsamisk: Matematihkka 1P: Engelsk: Mathematics 1P: Fagkode: MAT1011 (gjeldende) Erstattes av fag MAT1019 - Matematikk 1P. Erstatter fag MAT1002 - Matematikk praktisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogam. Ressurser Eksamensoppgaver m.m. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i.

Sinus 1P: matematikk 1P Vg

Matematikk 1P-Y (MAT1001) - nettkurs for privatister. Matematikk 1P-Y er et av fellesfagene i yrkesfaglig utdanningsprogram på NooA videregående skole.Kurset tar for seg tall og algebra, geometri og økonomi samt eksamenstrening Sinus 1P 2014. Sinus 1T 2014. Sinus 1P-Y 2017. Sinus 1T-Y 2011. VG2. Sinus 2P. Sinus R1. Sinus S1. Sinus 2P-Y Påbygg. VG3. Sinus R2. Sinus S2. Sinus Terminprøver. Aktuelt. Sinus nye utgaver LK20. coSinus webinar 2020. Bli med på gratis webinar om coSinus digtial matematikk! coSinus: alt på ett sted 2020. coSinus er et nytt, digitalt.

Matematikk 1P-Y - Funksjoner og modellering - NDL

Matematikk 1P tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Matematikk 1P er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. PRØV SELV Gratis utprøving med elever Sinus 1p pdf. Gratis Sinus 1P-Y (2017) nettsted for grunnkurset matematikk 1P-Y, yrkesfaglige utdanningsprogrammer Sinus 1P-Y består av: lærebok med teoridel og oppgavedel med fasi Her finner du alle digitale produkter til Sinus matematikk 1P, 1T, 1P-Y, 2P, R1, S1, R2, S2, 2P-Y fra Cappelen Damm

1P er et matematikkurs i de studieforberedende utdanningsprogrammene, og legger vekt på den praktiske matematikken; dvs. mer regning med tall, og mindre regning med bokstaver. De områdene der man får bruk for gammel kunnskap fra ungdomsskole, gås dette gjennom på nytt, i tilfelle man har glemt det i Matematikk 1P Pr. mai/juni 2014 er det bare temaet Lineære funksjoner som er påbegynt. Viktig å lese: Informasjonsfilm - bruk av brettbok - trykk HER. Powered by Create your own unique website with customizable templates Sinus 1P er bedre tilpasset en todelt eksamen i LES MER matematikk. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.Til Sinus 1P vil oppgavene i økonomi kunne løses ved hjelp av ferdige regneark elevene finner på Sinus 1P elevnettsted. I funksjonslære forklares GeoGebra

Videregående Matematikk Universell Matematikk P . Funksjoner . Grafen til en funksjo •R- matematikk (R1 i Vg2 og R2 i Vg3): Realfaglig matematikk. R1 bygger på 1T fra Vg1 •S -matematikk (S1 i Vg2 og S2 i Vg3): Samfunnsfaglig matematikk. S1 bygger på 1P eller 1T fra Vg1. Det er ca. 70 % overlapping av fagstoff (fellesstoff) i 1T og S1 •S1 + S2 = R1 ved opptak til studier som krever matematikk ut over 1P + 2 Årsplan i matematikk 1P og 2P Her finner du en oversikt over hva som skal gjennomgås av pensum gjennom skoleåret ved voksenopplæringen. Planen er med forbehold om endringer

Eksamensoppgave #2 funksjoner 1P - YouTube

En funksjon f er gitt ved f ( x) = 40 x + 520 a) Regn ut f (0) og f (10). b) Tegn grafen til f for x mellom 0 og 20. c) Finn f (5 Sinus 1P Matematikk (utdrag). Matematikk 2P-Y Matematikk 2P-Y er for deg som har yrkesforberedende VGS og bestått 1P-Y fra før. Ordet «matematikk» kommer fra det greske ordet máthema, som betyr læring, studie og vitenskap. Matematikk 2P-Y påbygg inneholder temaene sannsynlighet og funksjoner og du lærer om regning med tall og bokstavuttrykk, blant annet potensregning og renteberegninger

Komponenter Sinus 1P matematikk Sinus 1P med teoridel og oppgavedel Sinus Elevnettsted, gratis Omkring Sinus Lærernettstedet, lisens LES MER Sinus 1P Brettbok coSinus Digital Fagfornyelsen og matematikkfaget Sinus 1P inneholder kjent stoff fra tidligere utgaver av boka, supplert med mye nytt innhold som bidrar til dybdelæring og utforskerglede hos elevene Matematikk 1T eksamen - vår 2019 Matematikk 1T Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk 1T fra vår 2019. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 24. mai 2019 Nivådelte oppgaver i matematikk med fasit for ungdomsskolen/ungdomstrinnet. Samtlige oppgaver er inndelt etter emne og underemne. Du kan velge nivå selv Matematikk 1P. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelig for lærer.Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.Det er utarbeidet digitalt innhold Matematikk 1P, i kombinasjon med 2P (84 årstimer på Vg2), tilfredstiller minimumskravet til matematikk fra videregående skole. 1P+2P er også et av fagkravene til generell studiekompetanse. Dersom du skal fullføre eller forbedre 1MY fra R-94 , må du velge 1P+2P

1T - Matematikk fellesfag - Funksjoner - NDLA

Matematikk 1P. Elev / 11-13 - Loku

Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til nye læreplaner i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20) Matematikk 2P-Y . Dette kurset er for deg som trenger allmennfaglig påbygg etter yrkesfag, og som har bestått 1P-Y fra før. Hvis du trenger å friske opp kunnskaper fra 1P-Y anbefaler vi deg like gjerne å ta Matematikk 1P og Matematikk 2P. Begge kombinasjonene dekker kravet til generell studiekompetanse Matematikk 2P. Matematikk 2P Haakon Øverbye 2020-07-14T15:32:28+02:00. Lineære funksjoner -Fra tekst til funksjonsuttrykk- Eksamen 1P våren 2013 * Vann i tank Leksjoner 1. 1P-V13 - Oppgave 7b.

Funksjoner - konkurranse - Matematikk

Eksamenshefte - lineære funksjoner - fra tabell til funksjonsuttrykk. 4.4 Lineære funksjoner - fra tabell til funksjonsuttrykk -kopi > Les mer Eksamenshefte - lineær funksjon - Fra graf til funksjonsuttrykk. 4.3.Lineær funksjoner- fra graf til funksjonsuttrykk-kopi > Les. Matematikk SF/YF/Påbygging dekker alle matematikkurs på videregående skole. Verket består av lærebøker, gratis elevnettsteder og et felles lærernettsted. Matematikk for yrkesfag, Matematikk 1P, Matematikk 2P og Matematikk Påbygging fins i forenklede utgaver.. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.n

Matematikk 1P + 2P - Folkeuniversitete

Samfunnsfaglig matematikk S1 (2MAS1) og S2 miljø, økonomi og globalisering. Viktige tema i faget er algebra, funksjoner, optimering og sannsynlighetsregning. Matematikk S2 bygger på matematikk S1 fra Vg2. Matematikk S1 bygger på enten matematikk 1T eller matematikk 1P fra Vg1. Det er en stor fordel hvis man har matematikk 1T fra Vg1. Matematikk 1P for deg som skal bestå matematikk Fra Vg1 studiespesialiserin Forkurset baserer seg på læreplaner fra fellesfaget i matematikk (1P+2P) fra videregående opplæring. Sentrale temaer under forkurset er statistikk, sannsynlighet, tall og algebra, økonomi, geometri og funksjoner Matematikk 1P + 2P gir deg generell kompetanse i matematikk. Dette er kunnskap du trenger både i hverdagen og i videre studier. I dette kurset begynner du med Matematikk 1P og lærer blant annet om geometri, økonomi og sannsynlighetsberegning. Innhold: I Matematikk 2P lærer du mer om potensregning og funksjoner

1P - Matematikk fellesfag - NDLAOppgaver – Ekte data1P - Matematikk fellesfag - Lineære funksjoner - NDLAUndersøkende matematikk: lineære funksjoner (praktisk og
 • Eagle products kjelesett.
 • Olje audi a4 2.0 tdi.
 • Herdeovn selges.
 • Norsk medisinaldepot ledige stillinger.
 • Gewölbekeller speyer kochstudio.
 • Horizont online.
 • Best horror 2917.
 • Thomas nordahl læringsmiljø.
 • Hodeplagg radiumhospitalet.
 • Fränkischer tag.
 • Norsk musikk konkurssalg.
 • Cavapoo pelspleje.
 • Kimchee holborn.
 • Bikepark lipno.
 • M1 garand range.
 • Messy bun mütze.
 • Iphone fotos papierkorb fehlt.
 • Selbstmordrate japan schüler.
 • Thomas nordahl læringsmiljø.
 • Watch big little lies.
 • Beste moteblogger 2017.
 • Junior nm 2018.
 • Topphem dn.
 • Virtualnights aachen.
 • Plastikkirurgi aleris.
 • Hundertwasser arkitektur.
 • Größter mitesser welt.
 • Wedding ring engraving funny.
 • Les promesses de l'ombre streaming vostfr.
 • Käse bilder zum ausdrucken.
 • Skattemelding avdød.
 • Ik mat temperatur skjema.
 • Kia rio spirit.
 • Weather north pole arctic.
 • Gulvboning.
 • Tanzschule nagold kinder.
 • Pepsi max vs cola zero.
 • Peel trident.
 • Nigeria lifestyle and culture.
 • Hvordan frigjøre bsu.
 • Seniorentocht voorthuizen.