Home

Nynorsk vs bokmål argumenter

Den evige kampen: nynorsk vs. bokmål Artikkeltags. zoom; Ganske enige: Disse ungdommene har mange like meninger når det gjelder nynorsk i skolen. Øverst fra venstre: Vegard Winters (18), Maren Haakonsen Einstabland (18), Roya Popal (17), Guro Gustavsen (18) og Ida Hugem Lereng (17) Bokmål and nynorsk are written variations of Norwegian. When speaking, most Norwegians use a local dialect which is more or less the same as one of the two written language forms. Although there is a certain trend towards the standardisation of the spoken language in the Oslo region (standard Østnorsk), it is extremely common to hear for example, university professors give a lecture in.

Mot: Det er fullstendig unødvendig og tullete da bokmål og nynorsk ikke er så forskjellige at man ikke ville skjønt noe skrevet på f.eks nynorsk om man kun har blitt lært bokmål. I tillegg til det er det sløsing av tid da det ikke er kunnskap man vil få bruk for senere i livet med mindre man vil bli norsklærer Argumenter Imot: Trekker oss tilbake, få som vil ha det, få som bruker det, ingen nytte senere i livet . Nynorsk og bokmål. Grunnen til dette går tilbake til perioden hvor svartedauden drepte alle de skrivekyndige i norge og så kom unionen med danmark som varte i over 400år - Nynorsk bør være valgfag. Det er ikke nødvendigvis det å beherske nynorsk og bokmål som gjør deg smartere, men å beherske flere språk. Det kunne med andre ord like gjerne ha vært kinesisk på timeplanen Dette er forøvrig elever som også må lære seg bokmål som sitt sidemål. Politikken holder språket i live. Norsk Målungdom har laget en liste over argumenter som skal vise hvorfor nynorsk er viktig i dagens samfunn. Øverst på den listen er poenget at over en halv million arbeidsplasser krever at du kan nynorsk

Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Her kommer 10 gode argumenter: Men først: De 10 punktene er også et innlegg for moderat bokmål, dvs. for det bokmålet som ikke fjerner seg mer fra riksmålet enn den offisielle rettskrivning krever. Ser vi bort fra tellemåte og tallord,.

Norwegian: Bokmål vs. Nynorsk. Norwegian is spoken by a majority close to 100 % in the kingdom of Norway (which at present contains around 5 million inhabitants), although a few tens of thousands have other languages as their first language. In the first place the national minorities:. Nynorsk har til dømes kasta, hestar der bokmål har kastet, hester. Dette gjer at eit barn som lærer ein dialekt som liknar meir på nynorsk, må lære eit system som er annleis enn det systemet ein finn i dialektar som er bokmålsnære

Romerikes Blad - Den evige kampen: nynorsk vs

Apertium er en fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattform, opprinnelig ment for nærbeslektede språk, men senere utvidet til å håndtere mer ulike språkpar (som nordsamisk-bokmål).Plattformen tilbyr . en språkuavhengig maksinoversettelsesmotor; verktøy for å håndtere de språkdata som er nødvendige for å bygge et maskinoversettelsessystem for et visst språkpar, o Jeg mener at nynorsk kan jo være nyttig hvis du skal studere og må gå på utdanning der man skriver og snakker nynorsk, da er det jo kjekt å kunne (lese og skrive) nynorsk. Men jeg liker både bokmål og nynorsk men best bokmål. Bokmål har man mest nytte av og jeg kan det. Stine: Jeg syns nynorsk er vanskelig og kjedelig

I Sverige har vi en enda skriftspråksnorm. I Norge har man bokmål, den skrivna norska vi bäst känner till (egentligen en anpassad danska från den tid länderna var i union), och nynorska som bygger på de talade norska dialekterna. Dessutom finns varianter av dessa. Man kan skriva konservativt, neutralt bokmål eller radikalt och då lägga sig när.. Nynorsk vs Bokmal - For foreigners. Purpose here is not to teach you any Nynorsk, but to give you an overview of the differences between Bokmal and Nynorsk from the perspective of a Norwegian. Focus is therefore not to give you linguistics explanations either. Just to answer the basic question. Variantmengden i bokmålet er et resultat av samnorskpolitikken fra 1917 av - den politikken som gikk ut på smelte bokmål og nynorsk sammen til et fremtidig samnorsk. I 1917 ble det innført en mengde valgfrie nynorskformer i bokmålsrettskrivningen, og den linjen ble fortsatt i 1938-reformen, da dessuten mange av de valgfrie ble obligatoriske Nynorsk er bygt på det som er sams for alle dialektane i Noreg. Nynorsk er ikkje eit bygdemål eller eit bymål. Nynorsk er eit landsmål: eit språk for heile landet. Bokmål er derimot ikkje norsk i tydinga landsfemnande - bokmålet er bygt på talemålet til ei svært avgrensa gruppe menneske i hovudstaden og på dansk Stortinget vedtok i 1885 at bokmål og nynorsk skulle være likestilt i skolen. Dette ble starten på en hissig språkdebatt, som fortsatt er aktuell. Nynorsk begynner å skli ut av den norske kulturen. Så hvorfor begynner vi ikke å fokusere på hva som er viktig i framtiden? Elever på ungdomstrinnet jobber mye med å lære og forstå nynorsk

Både bokmål och nynorsk har hängivna anhängare som ibland gått i fronten för det som närmast kan beskrivas som ett språkkrig. Andra har försökt medla och lansera förslag till hur man kan förena skriftspråken, men det har mest lett till ytterligare valmöjligheter och en förvirring om hur nynorsk och bokmål egentligen ska skrivas Skal man fokusere på nynorsken her, må man antakelig se på den daglige språkbadinga for elevene i Sogn og Fjordane vs Oslo og Akershus. Alle (med noe forstand) forstår at den må være markant forskjellig når nynorsk skrift generelt er så lite utbredt (og bokmål så massivt overrepresentert) i det norske samfunnet

Bokmål - Nynorsk: Differences, which one should I learn

 1. sket avstanden til riksmål. I samme retning drar en revidering som fra Norsk språkråds side ble fullført i 2003.
 2. Bokmål er nærmest enerådende på områder som populærkultur, økonomi og teknologi. Nynorsk står derfor i dag i fare for å bli utradert som språk på mange viktige samfunnsområder. Dette er bakgrunnen for at Stortingsmelding 35 sier at det skal legges til rette for at nynorsk blir mer reelt sidestilt med bokmål
 3. Nynorsk og bokmål er jamstilte målformer i Noreg, og det har dei to skriftspråka vore sidan 1885. Etter mange år under dansk styre og med dansk som einaste skriftspråk i Noreg voks nye språklege idear fram frå midten av 1800-talet
 4. I Høyres forslag til partiprogram foreslås det igjen å fjerne egen karakter og eksamen i sidemål. - Et angrep på nynorsken, mener Noregs Mållag
 5. argument på nynorsk. Vi har én oversettelse av argument i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 6. So Bokmål or Nynorsk? Many also wonder if they should learn writing Bokmål or Nynorsk. Well, both forms are used in the country and both forms are taught at Norwegian schools. Bokmål is the form that is more popular in Norway, about 85-90 % of writing is done in Bokmål
 7. st påvirket av det danske språket. Aasen mente vi bare skulle beholde nynorsk som et skriftsprå

Argumenter! Fra muntlig til skriftlig (undervisningsoplegg) Skriv kreativt! «Den du veit» - skriv en novelle; Grammatikk - nynorsk og bokmål KAPITTEL. 1. Bokmål - teori KAPITTEL. 2. Nynorsk - teori KAPITTEL. 3. Nynorsk - test deg sjølv KAPITTEL. 4. Skriv bedre. Norsk = nynorsk og bokmål Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sin bodskap er klar: elevane kan «sleppe» å verte vurderte i sidemål. Ein skal satse meir på å lære elevane hovudmål It is entirely possible to construct entire sentences that could be either Bokmål or Nynorsk. The two variants are 99 % mutually comprehensible for people who grow up in Norway and are exposed to both (as well as a multitude of dialects) from chil..

For og mot argumenter-nynorsk undervisning - Skole og

En eksamen i nynorsk er en skriftlig eksamen som blir trukket. De som har bokmål til hovedmål, skal ha nynorsk til eksamen i sidemål, og omvendt. Denne siden er til deg som skal opp i nynorsk og stres ( Nynorska (på norska nynorsk) är en av de två officiella målformer som tillsammans utgör det norska skriftspråket.Den andra målformen benämns bokmål.Före 1929 kallades nynorskan landsmål.Landsmålet blev ett jämställt, officiellt sätt att skriva norska genom det så kallade Sidestillingsvedtaket, ett beslut av Stortinget 1885..

Nynorsk på norske skoler - nødvendig eller ikke? - Daria

 1. d.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use
 2. Trass den useriøse formuleringa av spørsmålet ditt, skal eg gi deg nokre gode grunnar til at vi lærer nynorsk på skulen. Likevel vert det dumt å berre snakke om nynorsk, og eg vil heller snakke om sidemål, då dei med nynorsk som hovudmål er nøydde til å lære seg bokmål.. Det tryggjar det språklige mangfaldet i Noreg, gjennom at alle lærer både bokmål og nynorsk
 3. Norsk (Bokmål og Nynorsk) Norsk eksamen. 01. april 2014 av Realisten (Slettet) - Nivå: Vgs Hei alltid bruke argumenter for og i mot det du skriver om. Her skal du gjerne ha med ditt personlige synspunkt, og du skal kunne forklare det du skriver og mener
 4. NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene
 5. 100 år med nynorsk i skolen. 13. mai 2007 var det 100 år siden Stortinget vedtok at alle elever i videregående skole skal lære å skrive både bokmål og nynorsk
 6. Finally Get Fluent in Norwegian with PERSONALIZED Lessons. Get Your Free Lifetime Account: https://goo.gl/zqs96v ↓ Check how below ↓ Step 1: Go to https://go..
 7. Nynorsk og bokmål har vore jamstelte sidan 1885. Av di bokmålet har hatt hegemoni i Noreg har det vore naudsynt å få lovfesta ein del rettar for nynorskbrukarar slik at desse skriftmåla skal vera jamstelte i røynda òg

Nynorsk bør være valgfag - Forskning

Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to Bokmål vs. nynorsk? Artikkeltags. Debatt; Leserinnlegg; Målform - Så fattigsleg det ville verte om ein ikkje hadde fått smaka på både bokmål og nynorsk, skriv Sissel Anita Øyen Hareide. Av Sissel Anita Øyen Hareide, Volda. Publisert: 26. mars 2019.

La oss være enige: Ta livet av nynorsken en gang for alle

 1. - Nynorsken er for vanskelig for oss, i 2015 skal ta stilling til om vi skal gå over til å kun ha bokmål som offisielt skriftspråk, eller ha bokmål og nynorsk sånn som ordningen.
 2. Nynorsk er svakt representert i de fleste riksdekkende avisene i Norge. Journalister i Aftenposten, VG og Dagbladet må alle skrive på riksmål eller bokmål siden dette er avisenes redaksjonelle målform, men kronikker og leserinnlegg kan være på nynorsk
 3. Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken
 4. Norsk (Bokmål og Nynorsk) analyse av sakprosa. 30. oktober 2014 av synnejenten98 - Nivå: Vgs I Jeg anbefaler at du oppsummerer og diskuterer ulike argumenter du finner i teksten. Det er det som er det aller viktigeste med en sakprosa analyse
 5. Ved vanens og gjentagelsens makt blir ord som i og for seg er merkelige etterhvert oppfattet som normale og akseptable. Men hva er det egentlig som er normalt ved ordene 'nynorsk' og 'bokmål' ? Det spesielle er at de hver seg kan skape tilsiktede assosiasjoner som er hensiktsmessige for visse politiske grupperinger. Vi kjenner prinsippe

Hvorfor Norge ikke trenger nynorsk - Med vennlig hilsen Pette

A look at the history behind why there are two different written standards of Norwegian (Nynorsk/ Landsmål and Bokmål/ Riksmål), with examples of some of the.. Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken hei Jeg lurer på hvorfor vi har nynorsk på skolen og hvem som bestemmer det. Jeg sliter allerede med norsk og det meste fag og vil virkelig ikke ha nynorsk på skolen. På barneskolen sa de at jeg hadde dysleksi, og jeg var alltid på gruppe Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Bruken av nynorsk er på historisk bunnivå - og fortsetter å synke. Nye tall fra SSB nynorsken stadig er på vikende front i Norge. - Etter en markert nedgang fra 1950 til 1976 stabiliserte. Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål 3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette

Hvorfor riksmål? Her kommer 10 gode argumenter

Nynorsk er bortkastet. Mens fremmedspråk som engelsk, tysk og fransk åpner dører utenfor Norge, åpner nynorsk døren til et knippe kommuner på Vestlandet Nynorsk vart jamstilt med bokmål i grunnskulen ved folkeskulelova av 1892, som overlet til dei lokale skulestyra å fastsetje kva målform som skulle nyttast: Undervisningen skal foregaa i det norske Sprog Nynorsken bygger på norske dialekter, mens bokmål bygger på det danske språket. Et viktig poeng er at man beholder noe av den norske kulturen når man tar vare på nynorsken. Noen mener for eksempel at norske teater blir mye morsommere å se på når skuespillerne snakker nynorsk. Teatrene vil da bli mer typisk norske Samnorsk var en tenkt, fremtidig norsk skriftnorm der nynorsk og bokmål skulle være smeltet sammen til ett språk «på norsk folkemåls grunn». Den såkalte tilnærmingspolitikken, som hadde som formål å skrittvis avskaffe forskjellene mellom bokmål og nynorsk, dominerte norsk språkpolitikk fra ca. 1917 til 1966. På grunn av massiv motstand, først og fremst fra riksmålssiden på.

Video: Norwegian: Bokmål vs

Nynorsk, bokmål eller ja takk, begge delar

Nynorsk-elever er i ferd med å bli en stadig mindre minoritet i barne- og ungdomsskolen. Kun 12 prosent av elevene skriver «graut» fremfor «grøt» dette skoleåret Norwegian (Norwegian: norsk) is a North Germanic language spoken mainly in Norway, where it is an official language.Along with Swedish and Danish, Norwegian forms a dialect continuum of more or less mutually intelligible local and regional varieties; some Norwegian and Swedish dialects, in particular, are very close. These Scandinavian languages, together with Faroese and Icelandic as well as. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: norsknorsk norsk-norsk. norsk | norsk a2. I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet norsknorsk; el. norsk-norsk a2. I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet norsk-norsk Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage. Me har kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. Les meir: Om Nynorsksentere

Prosjektorganisasjonen Norsk Ordbok 2014 vart formelt lagd ned då siste band av det trykte verket vart send til forlaget, men Universitetet i Bergen set pris på at forskarane som var knytte til ordboksprosjektet, bidreg med kunnskapsoverføring til det miljøet som tek over ansvaret for drift, vedlikehald og utvikling av Norsk Ordbok-ressursane I tillegg er det bra for bokmålsbrukarar òg å møte meir nynorsk i kvardagen, slik at ein opplever nynorsk som det bruksspråket det faktisk er, slår Sætre fast. I dag følgjer VG opp saka om manglande sidemålsundervisning på Oslo International School, med sak om at investor Jens Ultveit-Moe (73) er glad for at dottera slepp nynorsk - på bokmål

Hordaland er eit av fylka kor nynorsken har stått sterkast som skulemål, samstundes som det har vore vesentlege endringar dei seinaste tiåra. Allereie på 1860-talet var det somme lærarar som nytta bygdemålet (dialekt) i skulen. Både i Modalen og Hosanger vart nynorsken innført i 1890, to år føre skulestyra med lova i handa kunne avgjere målform i skulekrinsane Nynorsk vs. bokmål Pris og levering Referansar Tenester. Framandspråkomsetjing Nynorskomsetjing Språkvask og korrekturlesing Kontakt; Profesjonell omsetjing, språkvask og korrektur. Engelgården 2 - Bryggen N-5003 Bergen. Treng du profesjonell omsetjing, språkvask eller. Bokmål oder Nynorsk: Was sind die Unterschiede, was soll ich lernen? Bokmål und Nynorsk sind die zwei schriftlichen Varianten der norwegischen Sprache. Die Sprachformen sind sich ziemlich ähnlich, aber es gibt auch einige Unterschiede. Ein Beispiel: Deutsch: Ich war zweimal in Norwegen. Bokmål: Jeg har vært to ganger i Norge

 • Varnish definition.
 • Bundesnetzagentur rufnummer reservieren.
 • Luxushair clip on.
 • Batman vs superman cda napisy.
 • Forebygge snøskred.
 • Rennrad mit geradem lenker fitnessbike.
 • Hochschule biberach studiengänge.
 • Solkrem faktor syden.
 • Ukeshoroskop.
 • Love on the brain original song.
 • Neptune energy norge.
 • 2 3 zimmer wohnung coburg.
 • Bbv bocholt todesanzeigen.
 • Informasjon og veiledning.
 • Gbp nok forecast.
 • Grillet lammelår weber.
 • Batman vs superman cda napisy.
 • Vanlige planter i norsk skog.
 • Typisk norske tradisjoner.
 • Peel trident.
 • Annabelle 2 online.
 • Tp link extender prisjakt.
 • Bw lpg dividend 2018.
 • Kognisjon definisjon.
 • Death wish review.
 • S2 hamburg.
 • Pergola metall lamellen.
 • Paibunn med creme fraiche.
 • To venner amalie skram sammendrag.
 • Loosbühelalm großarl öffnungszeiten.
 • Innerst i sjelen tekst.
 • Orf mediathek download.
 • Setteløk ramsløk.
 • Super mario odyssey release date europe.
 • Billetter til kaptein sabeltann 2018.
 • 17 århundre.
 • Hundeekspert.
 • Auf deutsch 8.
 • Sandblåser utstyr.
 • Frelseshistorien wiki.
 • Make picture transparent free.